Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 6, 2019 
9/2 10:00 - 13:00 IT011A Hörsal 4. Södra huset hus B Paolo Sancini Grammatik och ordkunskap 1 Föreläsning ITFRB I gr1-3
13:30 - 16:00 IT011A F413. Södra huset hus F Franco Pauletto Muntlig produktion 1, Skriftlig produktion 1 Seminarium ITFRB I gr3
v 11, 2019 
16/3 10:00 - 13:00 IT011A Hörsal 4. Södra huset hus B Paolo Sancini Grammatik och ordkunskap 1 Föreläsning ITFRB I gr1-3
13:30 - 16:00 IT011A F413. Södra huset hus F Franco Pauletto Muntlig produktion 1, Skriftlig produktion 1 Seminarium ITFRB I gr3
v 15, 2019 
13/4 10:00 - 13:00 IT011A Hörsal 3. Södra huset hus B Paolo Sancini Grammatik och ordkunskap 1 Föreläsning ITFRB I gr1-3
13:30 - 16:00 IT011A F413. Södra huset hus F Franco Pauletto Muntlig produktion 1, Skriftlig produktion 1 Seminarium ITFRB I gr3
v 20, 2019 
18/5 10:00 - 13:00 IT011A Hörsal 3. Södra huset hus B Paolo Sancini Grammatik och ordkunskap 1 Föreläsning ITFRB I gr1-3
13:30 - 16:00 IT011A F413. Södra huset hus F Franco Pauletto Muntlig produktion 1, Skriftlig produktion 1 Seminarium ITFRB I gr3
v 21, 2019 
25/5 10:00 - 13:00 IT011A Paolo Sancini Grammatik och ordkunskap 1 Tentamen ITFRB I gr1-3 D416.
v 32, 2019 
To8/8 18:00 - 21:00 IT011A Paolo Sancini Grammatik och ordkunskap 1 Omtentamen ITFRB I gr1-3 Laduvikssalen.