Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Tid    Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 4, 2019 
Ti22/1 10:00 - 12:00 IT351Z, IT780Z, IT783Z, IT785Z, ITK15A, ITK30A Examensarbete, Självständigt arbete Föreläsning, Introduktion Introduktion och föreläsning om att skriva uppsats Hans Färnlöf B522AB
To24/1 10:00 - 12:00 IT351Z, IT780Z, IT783Z, IT785Z, ITK15A, ITK30A Examensarbete, Självständigt arbete Föreläsning, Introduktion Föreläsning om att skriva uppsats Hans Färnlöf B522AB
13:00 - 15:00 IT351Z, IT780Z, IT783Z, IT785Z, ITK15A, ITK30A Examensarbete, Självständigt arbete Föreläsning, Introduktion Föreläsning om att skriva uppsats Anna Gudmundson B522AB
v 5, 2019 
28/1 10:00 - 12:00 IT780Z, IT783Z, ITK15A, ITK30A Examensarbete Föreläsning, Introduktion Sal C512 Juan Carlos Cruz Suárez Litteraturvetenskap
13:00 - 15:00 IT351Z, IT780Z, IT783Z, IT785Z, ITK15A, ITK30A Examensarbete, Självständigt arbete Föreläsning Sal F420, Språkvetenskap Laura Álvarez Lopez
To31/1 13:00 - 15:00 IT780Z, IT783Z, IT785Z, ITK15A, ITK30A Examensarbete Föreläsning, Introduktion Sal B522B, Erika Kihlman Textutgivning/editionsfilologi
v 6, 2019 
4/2 10:00 - 12:00 IT351Z, ITK15A, ITK30A C569. Södra huset hus C Anna Gudmundson Examensarbete, Självständigt arbete Seminarium
On6/2 13:00 - 15:00 IT351Z, ITK15A, ITK30A B479. Södra huset hus B Anna Gudmundson Examensarbete, Självständigt arbete Seminarium
To7/2 12:00 - 13:00 ITK15A, ITK30A Gästföreläsning Gästföreläsning av Gabriele Iannaccaro ''I proverbi meteorologici ai confini delle lingue romanze'', sal C585
v 7, 2019 
11/2 10:00 - 12:00 IT351Z, ITK15A, ITK30A C569. Södra huset hus C Anna Gudmundson Examensarbete, Självständigt arbete Seminarium
On13/2 10:00 - 12:00 IT351Z, ITK15A, ITK30A C569. Södra huset hus C Anna Gudmundson Examensarbete, Självständigt arbete Seminarium