Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Språkkonsultprogrammet termin 2
Tid    Lokal Delkurs Undervisningstyp Lärare Information
v 4, 2019 
21/1 09:00 - 10:00 F315. Södra huset hus F Introduktion Britt Arvidsson, Mona Blåsjö, Suzanne Rosendahl
10:00 - 12:00 F315. Södra huset hus F Svenska språkets struktur Seminarium Jan Svanlund
Ti22/1 14:00 - 16:00 D389. Södra huset hus D Svenska språkets struktur Seminarium Jan Svanlund
To24/1 10:00 - 12:00 D389. Södra huset hus D Svenska språkets struktur Seminarium Jan Svanlund
v 5, 2019 
Ti29/1 09:00 - 12:00 D389. Södra huset hus D Svenska språkets struktur Seminarium Jan Svanlund
13:00 - 15:00 D235. Södra huset hus D Självstudier
Fr1/2 09:00 - 12:00 F355. Södra huset hus F Svenska språkets struktur Seminarium Jan Svanlund
v 6, 2019 
Ti5/2 10:00 - 12:00 D220. Södra huset hus D Svenska språkets struktur Seminarium Jan Svanlund
To7/2 13:00 - 16:00 D215. Södra huset hus D Svenska språkets struktur Seminarium Jan Svanlund
v 7, 2019 
11/2 13:00 - 16:00 F397. Södra huset hus F Svenska språkets struktur Seminarium Jan Svanlund
To14/2 09:00 - 13:00 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A Svenska språkets struktur Tentamen Jan Svanlund
v 8, 2019 
18/2 13:00 - 16:00 F4204. Södra huset hus F Svenska språkets struktur Seminarium Jan Svanlund
Ti19/2 10:00 - 12:00 D389. Södra huset hus D Språkkonsultarbete i praktiken II Seminarium Suzanne Rosendahl
13:00 - 15:00 F315. Södra huset hus F Svenska språkets struktur Seminarium Jan Svanlund
Fr22/2 10:00 - 12:00 D389. Södra huset hus D Svenska språkets struktur Seminarium Jan Svanlund
13:00 - 15:00 D389. Södra huset hus D Självstudier
v 9, 2019 
Ti26/2 09:00 - 12:00 F3154 (Caserummet). Södra huset hus F Svenska språkets struktur Seminarium Jan Svanlund
On27/2 13:00 - 15:00 D320. Södra huset hus D Svenska språkets struktur Seminarium Jan Svanlund
v 10, 2019 
4/3 13:00 - 16:00 D389. Södra huset hus D Svenska språkets struktur Seminarium Jan Svanlund
Ti5/3 10:00 - 12:00 D480. Södra huset hus D Svenska språkets struktur Seminarium Jan Svanlund
To7/3 10:00 - 12:00 D480. Södra huset hus D Självstudier
Fr8/3 12:00 - 16:00 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A Svenska språkets struktur Tentamen Jan Svanlund
v 11, 2019 
11/3 09:00 - 12:00 D389. Södra huset hus D Argumentationsanalys Seminarium Suzanne Rosendahl
To14/3 13:00 - 15:00 F3154 (Caserummet). Södra huset hus F Argumentationsanalys Seminarium Suzanne Rosendahl
v 12, 2019 
Ti19/3 13:00 - 15:00 D389. Södra huset hus D Argumentationsanalys Seminarium Suzanne Rosendahl
v 13, 2019 
25/3 13:00 - 16:00 D480. Södra huset hus D Språkhistoria Seminarium Mikael Kalm
On27/3 09:00 - 13:00 Svenska språkets struktur Omtentamen Jan Svanlund Brunnsvikssalen
To28/3 13:00 - 16:00 D389. Södra huset hus D Språkhistoria Seminarium Mikael Kalm
v 14, 2019 
1/4 13:00 - 15:00 D389. Södra huset hus D Språkhistoria Seminarium Mikael Kalm
Ti2/4 10:00 - 12:00 D480. Södra huset hus D Självstudier
13:00 - 15:00 D480. Södra huset hus D Språksociologi och samtalsanalys Seminarium Catrin Norrby
Fr5/4 13:00 - 15:00 D389. Södra huset hus D Språkhistoria Seminarium Mikael Kalm
v 15, 2019 
Ti9/4 13:00 - 15:00 D315. Södra huset hus D Språkhistoria Seminarium Mikael Kalm
v 16, 2019 
Ti16/4 13:00 - 15:00 D220. Södra huset hus D Språksociologi och samtalsanalys Seminarium Catrin Norrby
v 17, 2019 
On24/4 09:00 - 13:00 Svenska språkets struktur Omtentamen Jan Svanlund Brunnsvikssalen
To25/4 13:00 - 15:00 F4204. Södra huset hus F Språksociologi och samtalsanalys Seminarium Lena Lind Palicki
v 18, 2019 
29/4 10:00 - 12:00 F315. Södra huset hus F Språksociologi och samtalsanalys Seminarium Lena Lind Palicki
13:00 - 15:00 D315. Södra huset hus D Språkkonsultarbete i praktiken II Seminarium Suzanne Rosendahl
Ti30/4 10:00 - 12:00 D389. Södra huset hus D Självstudier
v 19, 2019 
6/5 13:00 - 15:00 D220. Södra huset hus D Språksociologi och samtalsanalys Seminarium Lena Lind Palicki
To9/5 13:00 - 15:00 D389. Södra huset hus D Språksociologi och samtalsanalys Seminarium Lena Lind Palicki
v 20, 2019 
13/5 13:00 - 15:00 D389. Södra huset hus D Språksociologi och samtalsanalys Seminarium Lena Lind Palicki
To16/5 13:00 - 15:00 F315. Södra huset hus F Språksociologi och samtalsanalys Seminarium Lena Lind Palicki
v 21, 2019 
20/5 10:00 - 12:00 D389. Södra huset hus D Språksociologi och samtalsanalys Seminarium Lena Lind Palicki
13:00 - 15:00 D235. Södra huset hus D Självstudier
On22/5 13:00 - 15:00 D480. Södra huset hus D Självstudier
To23/5 10:00 - 12:00 F3154 (Caserummet). Södra huset hus F Språksociologi och samtalsanalys Seminarium Lena Lind Palicki
v 22, 2019 
27/5 08:00 - 17:00 Språkkonsultarbete i praktiken II Praktik
Ti28/5 08:00 - 17:00 Språkkonsultarbete i praktiken II Praktik
On29/5 08:00 - 17:00 Språkkonsultarbete i praktiken II Praktik
Fr31/5 08:00 - 17:00 Språkkonsultarbete i praktiken II Praktik
v 23, 2019 
Ti4/6 10:00 - 12:00 F4204. Södra huset hus F Språkkonsultarbete i praktiken II Seminarium Suzanne Rosendahl
13:00 - 15:00 F4204. Södra huset hus F Språkkonsultarbete i praktiken II Seminarium Suzanne Rosendahl
 
Argumentationsanalys
 
Språkhistoria
 
Språkkonsultarbete i praktiken II
 
Språksociologi och samtalsanalys
 
Svenska språkets struktur