Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Nov.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/10 
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd
Studiegrupp
"Studiegruppsjour"
12:00
09:00
SA3002
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Anna Gustafsson
Uppsatsförberedande kurs
Seminarium
Grupp 1
12:00
09:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd
Seminarium
Grupp 2
Seminarium 4
15:00
13:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd
Seminarium
Grupp 1
Seminarium 4
15:00
13:00
SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning
Kommunikation och estetik
Studiegrupp
Grupp 1
16:00
13:00
SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning
Kommunikation och estetik
Studiegrupp
Grupp 2
16:00
13:00
SA3002
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Anna Gustafsson
Uppsatsförberedande kurs
Seminarium
Grupp 2
16:00
13:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/10 
SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning
A Christer Norström
Kommunikation och estetik
Seminarium
12:00
10:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd
Seminarium
Grupp 3
Seminarium 4
12:00
10:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd
Seminarium
Grupp 4
Seminarium 4
12:00
10:00
B600, Södra huset hus B
Anna Gustafsson
Seminarium
12:00
10:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd
Seminarium
Grupp 6
Seminarium 4
15:00
13:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd
Seminarium
Grupp 5
Seminarium 4
15:00
13:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/10 
SAM225
Webbaserad undervisning/Online learning
Ulrik Jennische
Seminarium
12:00
10:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/10 
SAM225
Webbaserad undervisning/Online learning
Igor Petricevic
Ulrik Jennische
Föreläsning
12:00
10:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 31/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 1/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/11 
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd
Hemtentamen
Laddas upp på Athena kl 13:00
13:00
12:00
SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning
Kommunikation och estetik
Hemtentamen
15:00
13:00
SAM225
Webbaserad undervisning/Online learning
Hemtentamen
To be uploaded at Athena at 3 p.m.
15:00
14:00
GU5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Global utveckling - teorier i förändring
Hemtentamen
Hemtentamen laddas upp på Athena senast kl 17:00.
17:00
16:00
SA3002
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Uppsatsförberedande kurs
Hemtentamen
Laddas upp på Athena senast kl 17:00
17:00
16:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/11 
SAM251
Webbaserad undervisning/Online learning
Johan Lindquist
Föreläsning
12:00
10:00
GU5001
Y21, Geovetenskapens hus Y
Andrew Byerley
Metod och forskningsdesign
Föreläsning
GU5001 Grupp 1
F.1 Intro (samt instruktion för första inlämning)
Bjereld kap 1-3
14:15
12:00
GU5001
via Zoom
Andrew Byerley
Metod och forskningsdesign
Föreläsning
GU5001 Grupp 2
F.1 Intro (samt instruktion för första inlämning)
Bjereld kap 1-3
14:15
12:00
SA2002
Webbaserad undervisning/Online learning
Shahram Khosravi
Migration kultur mångfald
Föreläsning
15:00
13:00
B600, Södra huset hus B
Hege Høyer Leivestad
Seminarium
Hege Leivestad
Seninarium med Lisa Björkman
16:00
13:00
GU5001
Metod och forskningsdesign
Inlämning
17.00 Deadline inlämning '3 frågor'
17:00
16:45
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/11 
GU5001
Y21, Geovetenskapens hus Y
Andrew Byerley
Metod och forskningsdesign
Föreläsning
GU5001 Grupp 2
F.2 'Varför Vetenskap'
Bjereld kap 4-6
11:45
10:00
GU5001
via Zoom
Andrew Byerley
Metod och forskningsdesign
Föreläsning
GU5001 Grupp 1
F.2 'Varför Vetenskap'
Bjereld kap 4-6
11:45
10:00
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Föreläsning
12:00
10:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Ulrik Jennische
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Föreläsning
12:00
10:00
GU5001
Y21, Geovetenskapens hus Y
Andrew Byerley
Metod och forskningsdesign
Föreläsning
GU5001 Grupp 2
F.3 Källkritik
Thurén
14:45
13:00
GU5001
via Zoom
Andrew Byerley
Metod och forskningsdesign
Föreläsning
GU5001 Grupp 1
F.3 Källkritik
Thurén
14:45
13:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/11 
B658, Södra huset hus B
Karin Ahlberg
Forskningsseminarium
Karin Ahlberg
Utveckling av EH som grundområde.
18:45
08:45
GU5001
Extern
Metod och forskningsdesign
Seminarium
Biblioteksbesök
11:00
10:00
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Föreläsning
12:00
10:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Ulrik Jennische
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Föreläsning
12:00
10:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/11 
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Studiegrupp
Studiegruppsjour
12:00
09:00
SA2002
Webbaserad undervisning/Online learning
Shahram Khosravi
Migration kultur mångfald
Föreläsning
12:00
10:00
SAM251
Webbaserad undervisning/Online learning
Johan Lindquist
Seminarium
12:00
10:00
SAM251
Webbaserad undervisning/Online learning
Johan Lindquist
Föreläsning
15:00
13:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 7/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 8/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/11 
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 1
11:30
09:30
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 2
11:30
09:30
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 3
11:30
09:30
GU5001
De Geersalen, Geovetenskapens hus Y
Andrew Byerley
Metod och forskningsdesign
Seminarium
GU5001 Grupp 1
S.1 'Varför Vetenskap' Gr.1
11:45
10:00
SA2002
Webbaserad undervisning/Online learning
Shahram Khosravi
Migration kultur mångfald
Seminarium
12:00
10:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 4
14:30
12:30
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 5
14:30
12:30
GU5001
De Geersalen, Geovetenskapens hus Y
Andrew Byerley
Metod och forskningsdesign
Seminarium
GU5001 Grupp 2
S.1 'Varför Vetenskap' Gr.2
14:45
13:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 6
17:00
15:00
SA1002
C497, Södra huset hus C
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 7
17:00
15:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/11 
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Ulrik Jennische
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Föreläsning
12:00
10:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Filmvisning
16:00
14:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/11 
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Seminarium
Grupp 1
12:00
10:00
SAM251
Webbaserad undervisning/Online learning
Johan Lindquist
Seminarium
12:00
10:00
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Seminarium
Grupp 2
15:00
13:00
SA2002
Webbaserad undervisning/Online learning
Shahram Khosravi
Migration kultur mångfald
Föreläsning
15:00
13:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/11 
GU5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Föreläsning
Webbaserat
Språkverkstaden har föreläsning om "att skriva uppsats"
12:00
10:00
GU1001
Webbaserad undervisning/Online learning
Paula Uimonen
Övrigt
Global I Alla
"Global Arena"
12:00
10:00
SAM251
Webbaserad undervisning/Online learning
Johan Lindquist
Föreläsning
15:00
13:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Studiegrupp
Studiegruppsjour
16:00
13:00
GU5001
Metod och forskningsdesign
Inlämning
Inlämning slutuppgift Vetenskapsteori
17:00
16:45
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/11 
GU5001
Y21, Geovetenskapens hus Y
Ida Borg
Metod och forskningsdesign
Introduktion
GU5001 Grupp 1
Intro till kvantitativ metod
10:00
09:30
GU5001
via Zoom
Ida Borg
Metod och forskningsdesign
Introduktion
GU5001 Grupp 2
Intro till kvantitativ metod
10:00
09:30
GU5001
Y21, Geovetenskapens hus Y
Ida Borg
Metod och forskningsdesign
Föreläsning
GU5001 Grupp 1
F.1 Kvantitativ metoder
Harris kap 1-9
11:45
10:00
GU5001
via Zoom
Ida Borg
Metod och forskningsdesign
Föreläsning
GU5001 Grupp 2
F.1 Kvantitativ metoder
Harris kap 1-9
11:45
10:00
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Föreläsning
12:00
10:00
SA2002
Webbaserad undervisning/Online learning
Shahram Khosravi
Migration kultur mångfald
Seminarium
12:00
10:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 14/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 15/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/11 
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 1
11:30
09:30
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 2
11:30
09:30
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 3
11:30
09:30
SA2002
Webbaserad undervisning/Online learning
Shahram Khosravi
Migration kultur mångfald
Föreläsning
12:00
10:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 4
14:30
12:30
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 5
14:30
12:30
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 6
14:30
12:30
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 7
17:00
15:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/11 
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Ulrik Jennische
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Föreläsning
12:00
10:00
SAM251
Webbaserad undervisning/Online learning
Johan Lindquist
Seminarium
12:00
10:00
SAM251
Webbaserad undervisning/Online learning
Johan Lindquist
Föreläsning
15:00
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/11 
GU5001
U35, Geovetenskapens hus U
Ida Borg
Metod och forskningsdesign
Laboration
GU5001 Grupp 1
Laboration Kvantitativ metoder 1 Gr.1
11:45
10:00
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Seminarium
Grupp 2
12:00
10:00
GU5001
U35, Geovetenskapens hus U
Ida Borg
Metod och forskningsdesign
Laboration
GU5001 Grupp 2
Laboration Kvantitativ metoder 1 Gr.2
14:45
13:00
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Seminarium
Grupp 1
15:00
13:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Studiegrupp
Studiegruppsjour
16:00
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/11 
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 1
11:30
09:30
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 2
11:30
09:30
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 3
11:30
09:30
SA2002
Webbaserad undervisning/Online learning
Shahram Khosravi
Migration kultur mångfald
Seminarium
12:00
10:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 6
14:30
12:30
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 4
14:30
12:30
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 5
14:30
12:30
SA1002
B413, Södra huset hus B
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 7
17:00
15:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/11 
GU5001
U35, Geovetenskapens hus U
Ida Borg
Metod och forskningsdesign
Laboration
GU5001 Grupp 1
Laboration Kvantitativ metoder 2 Gr. 1
11:45
10:00
SA2002
Webbaserad undervisning/Online learning
Shahram Khosravi
Migration kultur mångfald
Föreläsning
12:00
10:00
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Föreläsning
12:00
10:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Ulrik Jennische
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Föreläsning
12:00
10:00
SAM251
Webbaserad undervisning/Online learning
Johan Lindquist
Seminarium
12:00
10:00
GU5001
U35, Geovetenskapens hus U
Ida Borg
Metod och forskningsdesign
Laboration
GU5001 Grupp 2
Laboration Kvantitativ metoder 2 Gr. 2
14:45
13:00
SAM251
Webbaserad undervisning/Online learning
Johan Lindquist
Föreläsning
15:00
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 21/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 22/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/11 
GU5001
U35, Geovetenskapens hus U
Ida Borg
Metod och forskningsdesign
Laboration
GU5001 Grupp 1
Laboration Kvantitativ metoder 3 Gr. 1
11:45
10:00
GU5001
U35, Geovetenskapens hus U
Ida Borg
Metod och forskningsdesign
Laboration
GU5001 Grupp 2
Laboration Kvantitativ metoder 3 Gr. 2
14:45
13:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Studiegrupp
Studiegruppsjour
16:00
13:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/11 
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 1
11:30
09:30
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 3
11:30
09:30
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 2
11:30
09:30
GU5001
Y22, Geovetenskapens hus Y
Metod och forskningsdesign
Redovisning
GU5001 Grupp 1
Kvantitativa metoder presentation
11:45
10:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 4
14:30
12:30
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 5
14:30
12:30
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 6
14:30
12:30
GU5001
Y22, Geovetenskapens hus Y
Metod och forskningsdesign
Redovisning
GU5001 Grupp 2
Kvantitativa metoder presentation
14:45
13:00
SA2002
Webbaserad undervisning/Online learning
Shahram Khosravi
Migration kultur mångfald
Seminarium
15:00
13:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Ulrik Jennische
Victor Nygren
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Seminarium
Grupp 7
17:00
15:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/11 
SAM251
Webbaserad undervisning/Online learning
Johan Lindquist
Seminarium
12:00
10:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/11 
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Seminarium
Grupp 1
12:00
10:00
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Seminarium
Grupp 2
15:00
13:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/11 
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Föreläsning
12:00
10:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 28/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 29/11 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/11 
GU5001
Y21, Geovetenskapens hus Y
A Christer Norström
Metod och forskningsdesign
Föreläsning
F.1 Kval intro
11:45
10:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/12 
SA2002
Webbaserad undervisning/Online learning
Shahram Khosravi
Migration kultur mångfald
Hemtentamen
Laddas upp på Athena senast kl 17:00
17:00
16:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Hemtentamen
Laddas upp på Athena senast kl 17:00
17:00
16:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/12 
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Seminarium
Grupp 2
12:00
10:00
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Seminarium
Grupp 1
15:00
13:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism
Föreläsning
Föreläsning 1
15:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/12 
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Föreläsning
12:00
10:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism
Föreläsning
Föreläsning 2
12:00
10:00
GU5001
Metod och forskningsdesign
Självstudier
Eget arbete
12:00
10:00
GU5001
Y21, Geovetenskapens hus Y
A Christer Norström
Metod och forskningsdesign
Föreläsning
F.3 Kvalitativa metoder
14:45
13:00
SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning
Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet
Föreläsning
15:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 5/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 6/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/12 
SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning
Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet
Föreläsning
15:00
13:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/12 
GU5001
Y21, Geovetenskapens hus Y
A Christer Norström
Metod och forskningsdesign
Seminarium
GU5001 Grupp 1
S.1 kvalitativa metoder Gr.1
11:45
10:00
GU5001
Y21, Geovetenskapens hus Y
A Christer Norström
Metod och forskningsdesign
Seminarium
GU5001 Grupp 2
S.1 kvalitativa metoder Gr.2
14:45
13:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Isabella Strömberg
Politik, konflikt och transnationalism
Studiegrupp
Studiegruppsjour
16:00
13:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/12 
SA1002
B413, Södra huset hus B
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 1
Seminarium 1
10:00
08:00
SA1002
B419, Södra huset hus B
Isabella Strömberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 2
Seminarium 1
10:00
08:00
SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning
Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet
Seminarium
Grupp 2
12:00
10:00
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Seminarium
Grupp 1
12:00
10:00
SA1002
B413, Södra huset hus B
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 3
Seminarium 1
12:00
10:00
SA1002
B419, Södra huset hus B
Isabella Strömberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 4
Seminarium 1
12:00
10:00
GU1001
Webbaserad undervisning/Online learning
Paula Uimonen
Övrigt
Global I Alla
"Global Arena" Besök hos
Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40
12:00
10:00
GU5001
Y21, Geovetenskapens hus Y
Statsvetenskap
Metod och forskningsdesign
Föreläsning
F.4 Diskursanalys
14:45
13:00
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Seminarium
Grupp 2
15:00
13:00
SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning
Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet
Seminarium
Grupp 1
15:00
13:00
SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning
Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet
Seminarium
Grupp 3
17:00
15:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/12 
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Föreläsning
12:00
10:00
SA1002
B497, Södra huset hus B
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 5
Seminarium 1
12:00
10:00
SA1002
C497, Södra huset hus C
Isabella Strömberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 6
Seminarium 1
12:00
10:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism
Föreläsning
Föreläsning 3
15:00
13:00
SA1002
Politik, konflikt och transnationalism
Filmvisning
Film - ses självständigt innan studiegrupperna på tisdag nästa vecka
16:30
16:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/12 
GU5001
Y22, Geovetenskapens hus Y
Statsvetenskap
Metod och forskningsdesign
Seminarium
GU5001 Grupp 1
S.2 diskursanalys Gr.1
11:45
10:00
GU5001
Y22, Geovetenskapens hus Y
Statsvetenskap
Metod och forskningsdesign
Seminarium
GU5001 Grupp 2
S.2 diskursanalys Gr.2
14:45
13:00
SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning
Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet
Föreläsning
15:00
13:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 12/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 13/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/12 
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Isabella Strömberg
Politik, konflikt och transnationalism
Studiegrupp
Studiegruppsjour. Film ses självständigt innan studiegrupperna.
12:00
09:00
GU5001
Y22, Geovetenskapens hus Y
Helena Berglund
Metod och forskningsdesign
Föreläsning
F.5 Textanalys
11:45
10:00
SA2002
SA2021
B413, Södra huset hus B
Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet
Seminarium
Grupp 3
You can choose Campus or On-line learning. More info on Athena soon.
12:00
10:00
GU5001
Y22, Geovetenskapens hus Y
Helena Berglund
Metod och forskningsdesign
Seminarium
S.4 textanalys. Helklass
14:45
13:00
SA1002
B413, Södra huset hus B
Isabella Strömberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 1
Seminarium 2
15:00
13:00
SA2002
SA2021
C497, Södra huset hus C
Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet
Seminarium
Grupp 2
You can choose Campus or On-line learning. More info on Athena soon.
15:00
13:00
SA1002
B419, Södra huset hus B
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 2
Seminarium 2
15:00
13:00
SA2002
SA2021
B419, Södra huset hus B
Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet
Seminarium
Grupp 1
You can choose Campus or On-line learning. More info on Athena soon.
17:00
15:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/12 
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Seminarium
Grupp 2
12:00
10:00
SA1002
B497, Södra huset hus B
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 4
Seminarium 2
12:00
10:00
SA1002
B413, Södra huset hus B
Isabella Strömberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 3
Seminarium 2
12:00
10:00
SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning
Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet
Föreläsning
15:00
13:00
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Seminarium
Grupp 1
15:00
13:00
SA1002
B419, Södra huset hus B
Isabella Strömberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 5
Seminarium 2
15:00
13:00
SA1002
B497, Södra huset hus B
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 6
Seminarium 2
15:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/12 
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism
Föreläsning
Föreläsning 4
12:00
10:00
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Föreläsning
12:00
10:00
GU5001
Metod och forskningsdesign
Hemtentamen
Inlämning
16.00 Deadline hemtenta
16:00
15:45
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/12 
Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U
Tomas Cole
Disputation
12:00
09:30
SA2002
SA2021
B419, Södra huset hus B
Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet
Seminarium
Grupp 1
You can choose Campus or On-line learning. More info on Athena soon.
12:00
10:00
GU5001
Y22, Geovetenskapens hus Y
Andrew Byerley
Metod och forskningsdesign
Föreläsning
F.1 Design
12:00
10:00
B600, Södra huset hus B
Anna-Karin Olsson
Disputation
Betygsnämnd för Tomas Cole
13:00
11:00
SA2002
SA2021
C497, Södra huset hus C
Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet
Seminarium
Grupp 2
You can choose Campus or On-line learning. More info on Athena soon.
15:00
13:00
SA2002
SA2021
B419, Södra huset hus B
Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet
Seminarium
Grupp 3
You can choose Campus or On-line learning. More info on Athena soon.
17:00
15:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 19/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 20/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/12 
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Isabella Strömberg
Politik, konflikt och transnationalism
Studiegrupp
Studiegruppsjour
11:00
09:00
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Seminarium
Grupp 1
12:00
10:00
GU5001
Y22, Geovetenskapens hus Y
Andrew Byerley
Metod och forskningsdesign
Seminarium
GU5001 Grupp 1
S.1 design. Grupp 1
12:00
10:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Isabella Strömberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 1
Seminarium 3
13:00
11:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 2
Seminarium 3
13:00
11:00
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Seminarium
Grupp 2
15:00
13:00
GU5001
Y22, Geovetenskapens hus Y
Andrew Byerley
Metod och forskningsdesign
Seminarium
GU5001 Grupp 2
S.1 design. Grupp 2
15:00
13:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Isabella Strömberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 3
Seminarium 3
16:00
14:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 4
Seminarium 3
16:00
14:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/12 
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Isabella Strömberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 5
Seminarium 3
12:00
10:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 6
Seminarium 3
12:00
10:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism
Föreläsning
Föreläsning 5
15:00
13:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 26/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 27/12 

v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/12 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/12 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/12 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 31/12 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/1 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2/1 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 3/1 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/1 
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Föreläsning
12:00
10:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/1 
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Isabella Strömberg
Politik, konflikt och transnationalism
Studiegrupp
Studiegruppsjour
12:00
09:00
SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning
Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet
Föreläsning
12:00
10:00
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Seminarium
Grupp 2
12:00
10:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 2
Seminarium 4
15:00
13:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Isabella Strömberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 1
Seminarium 4
15:00
13:00
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Hans Tunestad
Transnationell antropologi
Seminarium
Grupp 1
15:00
13:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/1 
SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning
Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet
Seminarium
Grupp 1
12:00
10:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Isabella Strömberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 3
Seminarium 4
12:00
10:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 4
Seminarium 4
12:00
10:00
SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning
Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet
Seminarium
Grupp 3
15:00
13:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 6
Seminarium 4
15:00
13:00
SA1002
Webbaserad undervisning/Online learning
Isabella Strömberg
Politik, konflikt och transnationalism
Seminarium
Grupp 5
Seminarium 4
15:00
13:00
SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning
Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet
Seminarium
Grupp 2
17:00
15:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/1 
GU5001
Y22, Geovetenskapens hus Y
A Christer Norström
Andrew Byerley
Camilla Elmhorn
Helena Berglund
Metod och forskningsdesign
Seminarium
Design slutseminarium
15:00
10:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/1 
SA1002
Introduktion för nya studenter
12:00
10:00
SA1002
Anna Gustafsson
Simon Johansson
Kultur och samhälle: Läran om människan som ...
Information
Upprop
Webbaserat
12:00
10:00
SA1002
Politik, konflikt och transnationalism
Hemtentamen
Laddas upp på Athena kl 13:00
13:30
13:00
SA3002
Kandidatuppsats
Hemtentamen
Laddas upp på Athena senast kl 15 samt lämnas in på studentexpeditionen kl 13-15
15:00
13:00
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning
Transnationell antropologi
Hemtentamen
Laddas upp på Athena senast kl 17:00.
17:00
16:00
SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning
Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet
Hemtentamen
To be uploaded at Athena 5 pm
17:00
16:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 16/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/1 
KurskodNamn
KurskodNamn


  Ändrad senaste dygnet.

   
Avbokning