Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Okt.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "See schedule"
Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

Tid Kurs Lokal, Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo
v 40, 2020 
Tis29/9 10:00 - 12:00 SAM225 Webbaserad undervisning/Online learning Ulrik Jennische Seminarium
Ons30/9 16:00 - 17:00 SA3002
SA3012
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning Aktuella socialantropologiska debatter Hemtentamen Laddas upp på Athena senast kl 17:00
17:00 - 18:00 GU1001 Global utveckling - en introduktion Hemtentamen Laddas upp på Athena senast kl 18.00
Tors1/10 10:00 - 12:00 SAM225 Webbaserad undervisning/Online learning Ulrik Jennische Föreläsning
15:00 - 17:00 GU5001 Webbaserad undervisning/Online learning Oscar Jansson Global utveckling - teorier i förändring Föreläsning
16:00 - 17:00 SA2002 Webbaserad undervisning/Online learning Teorihistoria Hemtentamen Laddas upp på Athena senast kl 17:00.
Fre2/10 10:00 - 12:00 SA3002
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning Anna Gustafsson Uppsatsförberedande kurs Föreläsning
10:00 - 12:00 B600, Södra huset hus B Anette Nyqvist Möte
13:00 - 15:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Föreläsning
13:00 - 15:00 B600, Södra huset hus B Paula Uimonen Möte GU ledningsgrupp
16:00 - 17:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Kultur och samhälle: Läran om människan som ... Hemtentamen Laddas upp på Athena senast kl 17:00
v 41, 2020 
Mån5/10 10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Föreläsning Föreläsning 1
10:00 - 12:00 SA3002
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning Anna Gustafsson Uppsatsförberedande kurs Seminarium Grupp 1
13:00 - 16:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Studiegrupp Grupp 1
13:00 - 16:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Studiegrupp Grupp 2
13:00 - 15:00 SA3002
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning Anna Gustafsson Uppsatsförberedande kurs Seminarium Grupp 2
Tis6/10 10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Föreläsning Föreläsning 2
10:00 - 12:00 SA3002
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning Anna Gustafsson Uppsatsförberedande kurs Föreläsning
10:00 - 12:00 SAM225 Webbaserad undervisning/Online learning Igor Petricevic Föreläsning
15:00 - 17:00 GU5001 Webbaserad undervisning/Online learning Oscar Jansson Global utveckling - teorier i förändring Studiegrupp
15:00 - 17:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Seminarium
Ons7/10 10:00 - 12:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Föreläsning
15:00 - 17:00 GU5001 Webbaserad undervisning/Online learning Oscar Jansson Global utveckling - teorier i förändring Seminarium
Tors8/10 10:00 - 13:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Studiegrupp Grupp A
10:00 - 13:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Studiegrupp Grupp B
10:00 - 13:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Studiegrupp Grupp C
10:00 - 13:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Studiegrupp Grupp D
10:00 - 12:00 SAM225 Webbaserad undervisning/Online learning Ulrik Jennische Seminarium
14:00 - 16:00 D499, Södra huset hus D Anna-Karin Olsson Seminarium Bokat av masterstudenter år 2 socialantropologi.
15:30 - 18:30 B600, Södra huset hus B Karin Ahlberg Forskningsseminarium Lasting/miljö
Fre9/10 10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Seminarium Grupp 3 Seminarium 1
10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Seminarium Grupp 4 Seminarium 1
10:00 - 12:00 SA3002
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning Anna Gustafsson Uppsatsförberedande kurs Seminarium Grupp 1
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Seminarium Grupp 1 Seminarium 1
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Seminarium Grupp 2 Seminarium 1
13:00 - 16:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Studiegrupp Grupp 1
13:00 - 16:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Studiegrupp Grupp 2
13:00 - 15:00 SA3002
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning Anna Gustafsson Uppsatsförberedande kurs Seminarium Grupp 2
v 42, 2020 
Mån12/10 10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Föreläsning Föreläsning 3
10:00 - 12:00 SA3002
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning Anna Gustafsson Uppsatsförberedande kurs Övrigt Biblioteksbesök
15:00 - 17:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Seminarium
Tis13/10 10:00 - 12:00 SAM225 Webbaserad undervisning/Online learning Igor Petricevic Seminarium
13:00 - 15:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Föreläsning
15:00 - 17:00 GU5001 Webbaserad undervisning/Online learning Oscar Jansson Global utveckling - teorier i förändring Studiegrupp
Ons14/10 10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Filmvisning
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Studiegrupp Grupp A
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Studiegrupp Grupp B
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Studiegrupp Grupp C
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Studiegrupp Grupp D
15:00 - 17:00 GU5001 Webbaserad undervisning/Online learning Oscar Jansson Global utveckling - teorier i förändring Seminarium
Tors15/10 10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Seminarium Grupp 2 Seminarium 2
10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Seminarium Grupp 4 Seminarium 2
10:00 - 12:00 SAM225 Webbaserad undervisning/Online learning Igor Petricevic Föreläsning
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Seminarium Grupp 1 Seminarium 2
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Seminarium Grupp 3 Seminarium 2
13:00 - 16:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Studiegrupp Grupp 1
13:00 - 16:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Studiegrupp Grupp 2
14:00 - 15:00 GU1001 Webbaserad undervisning/Online learning Paula Uimonen Övrigt Global I Alla "Global Arena"
15:00 - 17:00 GU5001 Webbaserad undervisning/Online learning Oscar Jansson Global utveckling - teorier i förändring Föreläsning
Fre16/10 10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Föreläsning Föreläsning 4
10:00 - 12:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Seminarium
10:00 - 12:00 SA3002
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning Anna Gustafsson Uppsatsförberedande kurs Seminarium Grupp 1
13:00 - 15:00 SA3002
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning Anna Gustafsson Uppsatsförberedande kurs Seminarium Grupp 2
v 43, 2020 
Mån19/10 10:00 - 12:00 SA3002
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning Anna Gustafsson Uppsatsförberedande kurs Föreläsning
15:00 - 17:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Föreläsning
Tis20/10 10:00 - 12:00 SAM225 Webbaserad undervisning/Online learning Ulrik Jennische Föreläsning
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Studiegrupp Grupp A
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Studiegrupp Grupp B
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Studiegrupp Grupp C
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Studiegrupp Grupp D
15:00 - 17:00 GU5001 Webbaserad undervisning/Online learning Oscar Jansson Global utveckling - teorier i förändring Studiegrupp
Ons21/10 08:00 - 10:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Seminarium Grupp 1 Seminarium 3
08:00 - 10:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Seminarium Grupp 4 Seminarium 3
10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Seminarium Grupp 2 Seminarium 3
10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Seminarium Grupp 3 Seminarium 3
10:00 - 12:00 SA3002
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning Anna Gustafsson Uppsatsförberedande kurs Seminarium Grupp 1
13:00 - 16:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Studiegrupp Grupp 1
13:00 - 16:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Studiegrupp Grupp 2
13:00 - 15:00 SA3002
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning Anna Gustafsson Uppsatsförberedande kurs Seminarium Grupp 2
15:00 - 17:00 GU5001 Webbaserad undervisning/Online learning Oscar Jansson Global utveckling - teorier i förändring Seminarium
Tors22/10 10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Föreläsning Föreläsning 5
10:00 - 12:00 SAM225 Webbaserad undervisning/Online learning Igor Petricevic Seminarium
15:00 - 17:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Seminarium
Fre23/10 10:00 - 12:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Föreläsning
v 44, 2020 
Mån26/10 09:00 - 12:00 SA3002
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning Anna Gustafsson Uppsatsförberedande kurs Seminarium Grupp 1
10:00 - 13:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Studiegrupp Grupp A
10:00 - 13:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Studiegrupp Grupp B
10:00 - 13:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Studiegrupp Grupp C
10:00 - 13:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Studiegrupp Grupp D
13:00 - 16:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Studiegrupp Grupp 1
13:00 - 16:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Studiegrupp Grupp 2
13:00 - 16:00 SA3002
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning Anna Gustafsson Uppsatsförberedande kurs Seminarium Grupp 2
Tis27/10 10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Seminarium Grupp 2 Seminarium 4
10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Seminarium Grupp 4 Seminarium 4
10:00 - 12:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Seminarium
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Seminarium Grupp 1 Seminarium 4
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Karin Ahlberg
Rasmus Rodineliussen
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Seminarium Grupp 4 Seminarium 4
Tors29/10 10:00 - 12:00 SAM225 Webbaserad undervisning/Online learning Ulrik Jennische Seminarium
Fre30/10 10:00 - 12:00 SAM225 Webbaserad undervisning/Online learning Igor Petricevic
Ulrik Jennische
Föreläsning
v 45, 2020 
Mån2/11 13:00 - 15:00 GU5001 Global utveckling - teorier i förändring Hemtentamen
14:00 - 15:00 SAM225 Webbaserad undervisning/Online learning Hemtentamen To be uploaded at Athena at 3 p.m.
16:00 - 17:00 GU5001 Webbaserad undervisning/Online learning Global utveckling - teorier i förändring Hemtentamen Hemtentamen laddas upp på Athena senast kl 17:00.
16:00 - 17:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd Hemtentamen Laddas upp på Athena senast kl 17:00
16:00 - 17:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning/Online learning Kommunikation och estetik Hemtentamen Laddas upp på Athena senast kl 17:00
16:00 - 17:00 SA3002
SA5001
Webbaserad undervisning/Online learning Uppsatsförberedande kurs Hemtentamen Laddas upp på Athena senast kl 17:00
Tis3/11 10:00 - 12:00 SA5001 Transnationell antropologi Föreläsning
10:00 - 12:00 SAM251 Webbaserad undervisning/Online learning Johan Lindquist Föreläsning
12:00 - 13:45 GU5001 Y21, Geovetenskapens hus Y Andrew Byerley Metod och forskningsdesign Föreläsning F.1 Intro (samt instruktion för första inlämning) Bjereld kap 1-3
13:00 - 15:00 SA2002 Webbaserad undervisning/Online learning Shahram Khosravi Migration kultur mångfald Föreläsning
16:45 - 17:00 GU5001 Metod och forskningsdesign Inlämning 17.00 Deadline inlämning '3 frågor'
Ons4/11 10:00 - 11:45 GU5001 Y21, Geovetenskapens hus Y Andrew Byerley Metod och forskningsdesign Föreläsning F.2 'Varför Vetenskap' Bjereld kap 4-6
10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ulrik Jennische Ekonomi: Värden, resurser och miljö Föreläsning
10:00 - 12:00 SA2002 Webbaserad undervisning/Online learning Shahram Khosravi Migration kultur mångfald Föreläsning
13:00 - 14:45 GU5001 Y21, Geovetenskapens hus Y Andrew Byerley Metod och forskningsdesign Föreläsning F.3 Källkritik Thurén
Tors5/11 10:00 - 11:00 GU5001 Extern Metod och forskningsdesign Seminarium Biblioteksbesök
10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ulrik Jennische Ekonomi: Värden, resurser och miljö Föreläsning
13:00 - 15:00 GU5001 Y21, Geovetenskapens hus Y Extern Metod och forskningsdesign Föreläsning Akademiskt skrivande för alla
Fre6/11 09:00 - 12:00 SA2002 Webbaserad undervisning/Online learning Shahram Khosravi Migration kultur mångfald Studiegrupp
10:00 - 12:00 SAM251 Webbaserad undervisning/Online learning Johan Lindquist Seminarium
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Studiegrupp Grupp A
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Studiegrupp Grupp B
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Studiegrupp Grupp C
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Studiegrupp Grupp D
13:00 - 15:00 SAM251 Webbaserad undervisning/Online learning Johan Lindquist Föreläsning
v 46, 2020 
Mån9/11 09:30 - 11:30 SA1002 B413, Södra huset hus B Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 1
09:30 - 11:30 SA1002 B419, Södra huset hus B Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 2
09:30 - 11:30 SA1002 C497, Södra huset hus C Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 3
10:00 - 11:45 GU5001 De Geersalen, Geovetenskapens hus Y Andrew Byerley Metod och forskningsdesign Seminarium GU5001 Grupp 1 S.1 'Varför Vetenskap' Gr.1
10:00 - 12:00 SA2002 E371, Södra huset hus E Shahram Khosravi Migration kultur mångfald Seminarium
12:30 - 14:30 SA1002 B419, Södra huset hus B Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 4
12:30 - 14:30 SA1002 C497, Södra huset hus C Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 5
12:30 - 14:30 SA1002 D289, Södra huset hus D Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 6
13:00 - 14:45 GU5001 De Geersalen, Geovetenskapens hus Y Andrew Byerley Metod och forskningsdesign Seminarium GU5001 Grupp 2 S.1 'Varför Vetenskap' Gr.2
15:00 - 17:00 SA1002 B419, Södra huset hus B Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 7
15:00 - 17:00 SA1002 C497, Södra huset hus C Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 8
Tis10/11 10:00 - 12:00 SA2002 Webbaserad undervisning/Online learning Shahram Khosravi Migration kultur mångfald Föreläsning
10:00 - 12:00 SA5001 Transnationell antropologi Föreläsning
12:30 - 14:30 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ulrik Jennische Ekonomi: Värden, resurser och miljö Föreläsning
15:00 - 17:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Filmvisning
Ons11/11 10:00 - 11:00 GU5001 Y21, Geovetenskapens hus Y
Y22, Geovetenskapens hus Y
Metod och forskningsdesign Dugga Dugga
10:00 - 12:00 SAM251 Webbaserad undervisning/Online learning Johan Lindquist Seminarium
Tors12/11 09:00 - 12:00 SA2002 Webbaserad undervisning/Online learning Shahram Khosravi Migration kultur mångfald Studiegrupp
10:00 - 12:00 GU1001 Webbaserad undervisning/Online learning Paula Uimonen Övrigt Global I Alla "Global Arena"
10:00 - 12:00 GU5001 Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Språkverkstaden har föreläsning om "att skriva uppsats"
10:00 - 12:00 SA5001 Transnationell antropologi Seminarium Grupp 1
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Studiegrupp Grupp A
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Studiegrupp Grupp B
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Studiegrupp Grupp C
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Studiegrupp Grupp D
13:00 - 15:00 SA5001 Transnationell antropologi Seminarium Grupp 2
13:00 - 15:00 SAM251 Webbaserad undervisning/Online learning Johan Lindquist Föreläsning
Fre13/11 10:00 - 11:45 GU5001 Y21, Geovetenskapens hus Y Ida Borg Metod och forskningsdesign Föreläsning F.1 Kvantitativ metoder Harris kap 1-9
10:00 - 12:00 SA2002 B419, Södra huset hus B Shahram Khosravi Migration kultur mångfald Seminarium
v 47, 2020 
Mån16/11 09:30 - 11:30 SA1002 B413, Södra huset hus B Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 8
09:30 - 11:30 SA1002 B419, Södra huset hus B Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 7
09:30 - 11:30 SA1002 E487, Södra huset hus E Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 3
10:00 - 11:45 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y Ida Borg Metod och forskningsdesign Föreläsning F.2 Kvantitativ metoder
10:00 - 12:00 SA2002 Webbaserad undervisning/Online learning Shahram Khosravi Migration kultur mångfald Föreläsning
12:30 - 14:30 SA1002 B413, Södra huset hus B Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 4
12:30 - 14:30 SA1002 B497, Södra huset hus B Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 6
12:30 - 14:30 SA1002 C497, Södra huset hus C Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 5
15:00 - 17:00 SA1002 B413, Södra huset hus B Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 1
15:00 - 17:00 SA1002 B419, Södra huset hus B Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 2
Tis17/11 10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ulrik Jennische Ekonomi: Värden, resurser och miljö Föreläsning
10:00 - 12:00 SA5001 Transnationell antropologi Föreläsning
10:00 - 12:00 SAM251 Webbaserad undervisning/Online learning Johan Lindquist Seminarium
13:00 - 15:00 SAM251 Webbaserad undervisning/Online learning Johan Lindquist Föreläsning
Ons18/11 09:00 - 12:00 SA2002 Webbaserad undervisning/Online learning Shahram Khosravi Migration kultur mångfald Studiegrupp
10:00 - 11:45 GU5001 U35, Geovetenskapens hus U Ida Borg Metod och forskningsdesign Laboration GU5001 Grupp 1 Laboration Kvantitativ metoder 1 Gr.1
13:00 - 14:45 GU5001 U35, Geovetenskapens hus U Ida Borg Metod och forskningsdesign Laboration GU5001 Grupp 2 Laboration Kvantitativ metoder 1 Gr.2
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Studiegrupp Grupp A
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Studiegrupp Grupp B
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Studiegrupp Grupp C
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Studiegrupp Grupp D
14:00 - 17:00 B600, Södra huset hus B Anette Nyqvist Undervisning
Tors19/11 09:30 - 11:30 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 1
09:30 - 11:30 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 2
09:30 - 11:30 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 3
10:00 - 12:00 SA2002 Webbaserad undervisning/Online learning Shahram Khosravi Migration kultur mångfald Seminarium
10:00 - 12:00 SA5001 Transnationell antropologi Seminarium Grupp 1
12:30 - 14:30 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 4
12:30 - 14:30 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 5
12:30 - 14:30 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 6
13:00 - 15:00 SA5001 Transnationell antropologi Seminarium Grupp 2
15:00 - 17:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 7
15:00 - 17:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 8
Fre20/11 10:00 - 11:45 GU5001 U35, Geovetenskapens hus U Ida Borg Metod och forskningsdesign Laboration GU5001 Grupp 1 Laboration Kvantitativ metoder 2 Gr. 1
10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ulrik Jennische Ekonomi: Värden, resurser och miljö Föreläsning
10:00 - 12:00 SA2002 Webbaserad undervisning/Online learning Shahram Khosravi Migration kultur mångfald Föreläsning
10:00 - 12:00 SAM251 Webbaserad undervisning/Online learning Johan Lindquist Seminarium
12:00 - 14:00 SA5001 Transnationell antropologi Föreläsning
13:00 - 14:45 GU5001 U35, Geovetenskapens hus U Ida Borg Metod och forskningsdesign Laboration GU5001 Grupp 2 Laboration Kvantitativ metoder 2 Gr. 2
13:00 - 15:00 SAM251 Webbaserad undervisning/Online learning Johan Lindquist Föreläsning
v 48, 2020 
Mån23/11 10:00 - 11:45 GU5001 U35, Geovetenskapens hus U Ida Borg Metod och forskningsdesign Laboration GU5001 Grupp 1 Laboration Kvantitativ metoder 3 Gr. 1
13:00 - 14:45 GU5001 U35, Geovetenskapens hus U Ida Borg Metod och forskningsdesign Laboration GU5001 Grupp 2 Laboration Kvantitativ metoder 3 Gr. 2
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Studiegrupp Grupp A
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Studiegrupp Grupp B
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Studiegrupp Grupp C
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Studiegrupp Grupp D
Tis24/11 09:00 - 12:00 SA2002 Webbaserad undervisning/Online learning Shahram Khosravi Migration kultur mångfald Studiegrupp
09:30 - 11:30 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 3
09:30 - 11:30 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 7
09:30 - 11:30 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 8
10:00 - 11:45 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y Metod och forskningsdesign Redovisning GU5001 Grupp 1 Kvantitativa metoder presentation
12:30 - 14:30 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 4
12:30 - 14:30 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 5
12:30 - 14:30 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 6
13:00 - 14:45 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y Metod och forskningsdesign Redovisning GU5001 Grupp 2 Kvantitativa metoder presentation
15:00 - 17:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 1
15:00 - 17:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Seminarium Grupp 2
Ons25/11 10:00 - 12:00 SA2002 Webbaserad undervisning/Online learning Shahram Khosravi Migration kultur mångfald Seminarium
10:00 - 12:00 SAM251 Webbaserad undervisning/Online learning Johan Lindquist Seminarium
Fre27/11 13:00 - 16:00 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y
Y23, Geovetenskapens hus Y
Metod och forskningsdesign Tentamen Salstenta
v 49, 2020 
Mån30/11 10:00 - 11:45 GU5001 Y21, Geovetenskapens hus Y A Christer Norström Metod och forskningsdesign Föreläsning F.1 Kval intro
10:00 - 12:00 SA5001 Transnationell antropologi Seminarium Grupp 1
13:00 - 14:45 GU5001 Y21, Geovetenskapens hus Y A Christer Norström Metod och forskningsdesign Föreläsning F.2 Kvalitativa fallstudier
13:00 - 15:00 SA5001 Transnationell antropologi Seminarium Grupp 2
Tis1/12 10:00 - 12:00 SA5001 Transnationell antropologi Föreläsning
Ons2/12 16:00 - 17:00 SA1002 Webbaserad undervisning/Online learning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Hemtentamen Laddas upp på Athena senast kl 17:00
16:00 - 17:00 SA2002 Webbaserad undervisning/Online learning Shahram Khosravi Migration kultur mångfald Hemtentamen Laddas upp på Athena senast kl 17:00
Tors3/12 10:00 - 12:00 SA5001 Transnationell antropologi Seminarium Grupp 1
13:00 - 15:00 SA1002 Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Föreläsning
13:00 - 15:00 SA5001 Transnationell antropologi Seminarium Grupp 2
Fre4/12 10:00 - 12:00 GU5001 Metod och forskningsdesign Självstudier Eget arbete
10:00 - 12:00 SA1002 Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Föreläsning
13:00 - 14:45 GU5001 Y21, Geovetenskapens hus Y A Christer Norström Metod och forskningsdesign Föreläsning F.3 Kvalitativa metoder
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Föreläsning
v 50, 2020 
Mån7/12 13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Föreläsning
Tis8/12 10:00 - 11:45 GU5001 Y21, Geovetenskapens hus Y A Christer Norström Metod och forskningsdesign Seminarium GU5001 Grupp 1 S.1 kvalitativa metoder Gr.1
10:00 - 13:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Grupp A
10:00 - 13:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Grupp B
10:00 - 13:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Grupp C
10:00 - 13:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Grupp D
10:00 - 12:00 SA5001 Transnationell antropologi Föreläsning
13:00 - 14:45 GU5001 Y21, Geovetenskapens hus Y A Christer Norström Metod och forskningsdesign Seminarium GU5001 Grupp 2 S.1 kvalitativa metoder Gr.2
Ons9/12 10:00 - 12:00 GU1001 Webbaserad undervisning/Online learning Paula Uimonen Övrigt Global I Alla "Global Arena" Besök hos
Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40
10:00 - 12:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 1 Seminarium 1
10:00 - 12:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 3 Seminarium 1
10:00 - 12:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 2
13:00 - 14:45 GU5001 Y21, Geovetenskapens hus Y Statsvetenskap Metod och forskningsdesign Föreläsning F.4 Diskursanalys
13:00 - 15:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 2 Seminarium 1
13:00 - 15:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 4 Seminarium 1
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 1
15:00 - 17:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 3
Tors10/12 10:00 - 12:00 SA1002 Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Föreläsning
10:00 - 12:00 SA5001 Transnationell antropologi Seminarium Grupp 1
13:00 - 15:00 SA5001 Transnationell antropologi Seminarium Grupp 2
15:00 - 17:00 SA1002 Politik, konflikt och transnationalism Filmvisning
Fre11/12 10:00 - 11:45 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y Statsvetenskap Metod och forskningsdesign Seminarium GU5001 Grupp 1 S.2 diskursanalys Gr.1
13:00 - 14:45 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y Statsvetenskap Metod och forskningsdesign Seminarium GU5001 Grupp 2 S.2 diskursanalys Gr.2
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Föreläsning
v 51, 2020 
Mån14/12 13:00 - 14:45 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y A Christer Norström Metod och forskningsdesign Seminarium S.3 Kvalitativa fallstudier
Tis15/12 10:00 - 11:45 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y Henrik Berglund Metod och forskningsdesign Föreläsning F.5 Textanalys
10:00 - 13:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Grupp A
10:00 - 13:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Grupp B
10:00 - 13:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Grupp C
10:00 - 13:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Grupp D
10:00 - 12:00 SA2002
SA2021
B413, Södra huset hus B Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 3 You can choose Campus or On-line learning. More info on Athena soon.
10:00 - 12:00 SA5001 Transnationell antropologi Föreläsning
13:00 - 14:45 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y Henrik Berglund Metod och forskningsdesign Seminarium S.4 textanalys. Helklass
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
C497, Södra huset hus C Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 2 You can choose Campus or On-line learning. More info on Athena soon.
15:00 - 17:00 SA2002
SA2021
B419, Södra huset hus B Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 1 You can choose Campus or On-line learning. More info on Athena soon.
Ons16/12 10:00 - 12:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 2 Seminarium 2
10:00 - 12:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 3 Seminarium 2
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Föreläsning
14:00 - 17:00 B600, Södra huset hus B Anette Nyqvist Undervisning
15:00 - 17:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 1 Seminarium 2
15:00 - 17:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 4 Seminarium 2
Tors17/12 10:00 - 12:00 SA5001 Transnationell antropologi Seminarium Grupp 1
13:00 - 15:00 SA1002 Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Föreläsning
13:00 - 15:00 SA5001 Transnationell antropologi Seminarium Grupp 2
15:00 - 17:00 SA5001 Transnationell antropologi Övrigt
15:45 - 16:00 GU5001 Metod och forskningsdesign Hemtentamen
Inlämning
16.00 Deadline hemtenta
Fre18/12 09:30 - 12:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U Tomas Cole Disputation
10:00 - 12:00 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y Andrew Byerley Metod och forskningsdesign Föreläsning F.1 Design
10:00 - 13:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Grupp A
10:00 - 13:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Grupp B
10:00 - 13:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Grupp C
10:00 - 13:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Grupp D
10:00 - 12:00 SA2002
SA2021
B419, Södra huset hus B Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 1 You can choose Campus or On-line learning. More info on Athena soon.
10:00 - 12:00 SA5001 Transnationell antropologi Föreläsning
11:00 - 13:00 B600, Södra huset hus B Anna-Karin Olsson Disputation Betygsnämnd för Tomas Cole
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
C497, Södra huset hus C Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 2 You can choose Campus or On-line learning. More info on Athena soon.
15:00 - 17:00 SA2002
SA2021
B419, Södra huset hus B Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 3 You can choose Campus or On-line learning. More info on Athena soon.
v 52, 2020 
Mån21/12 10:00 - 12:00 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y Andrew Byerley Metod och forskningsdesign Seminarium GU5001 Grupp 1 S.1 design. Grupp 1
10:00 - 12:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 2 Seminarium 3
10:00 - 12:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 3 Seminarium 3
13:00 - 15:00 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y Andrew Byerley Metod och forskningsdesign Seminarium GU5001 Grupp 2 S.1 design. Grupp 2
15:00 - 17:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 1 Seminarium 3
15:00 - 17:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 4 Seminarium 3
Tis22/12 10:00 - 12:00 SA1002 Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Föreläsning
v 1, 2021 
Tis5/1 10:00 - 12:00 SA5001 Transnationell antropologi Föreläsning
Tors7/1 10:00 - 12:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Föreläsning
10:00 - 12:00 SA5001 Transnationell antropologi Seminarium Grupp 1
13:00 - 16:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Grupp A
13:00 - 16:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Grupp B
13:00 - 16:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Grupp C
13:00 - 16:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Grupp D
13:00 - 15:00 SA5001 Transnationell antropologi Seminarium Grupp 2
Fre8/1 10:00 - 13:00 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y Metod och forskningsdesign Tentamen Omtenta kvant
10:00 - 12:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 1 Seminarium 4
10:00 - 12:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 2 Seminarium 4
10:00 - 12:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 1
10:00 - 12:00 SA5001 Transnationell antropologi Seminarium Grupp 1
13:00 - 15:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 3 Seminarium 4
13:00 - 15:00 SA1002 Isabella Strömberg
Karin Ahlberg
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 4 Seminarium 4
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 3
13:00 - 15:00 SA5001 Transnationell antropologi Seminarium Grupp 2
15:00 - 17:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 2
v 2, 2021 
Mån11/1 10:00 - 15:00 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y Andrew Byerley
Ida Borg
Johanna Adolfsson
Metod och forskningsdesign Seminarium Design slutseminarium
Fre15/1 10:00 - 12:00 SA1002 Hörsal 12, Södra huset hus F Introduktion för nya studenter
13:00 - 15:00 SA1002 Politik, konflikt och transnationalism Hemtentamen Laddas upp på Athena samt lämnas på studentexpeditionen.
13:00 - 15:00 SA3002 Kandidatuppsats Hemtentamen Laddas upp på Athena senast kl 15 samt lämnas in på studentexpeditionen kl 13-15
13:00 - 15:00 SA5001 Transnationell antropologi Hemtentamen Lämnas på studentexpeditionen.
16:00 - 17:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning/Online learning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Hemtentamen To be uploaded at Athena 5 pm
KurskodNamn
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.