Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Dec.  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 49, 2020 
Ons2/12 16:00 - 17:00 SA1002 Webbaserad undervisning Ekonomi: Värden, resurser och miljö Hemtentamen Laddas upp på Athena senast kl 17:00
16:00 - 17:00 SA2002 B600, Södra huset hus B
Webbaserad undervisning
Shahram Khosravi Migration kultur mångfald Hemtentamen Laddas upp på Athena senast kl 17:00
Tors3/12 10:00 - 12:00 SA5001 Webbaserad undervisning Hans Tunestad Transnationell antropologi Seminarium Grupp 2
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Föreläsning Föreläsning 1
13:00 - 15:00 SA5001 Webbaserad undervisning Hans Tunestad Transnationell antropologi Seminarium Grupp 1
Fre4/12 10:00 - 12:00 GU5001 Metod och forskningsdesign Självstudier Eget arbete
10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Föreläsning Föreläsning 2
10:00 - 12:00 SA5001 Webbaserad undervisning Hans Tunestad Transnationell antropologi Föreläsning
13:00 - 14:45 GU5001 Y21, Geovetenskapens hus Y A Christer Norström Metod och forskningsdesign Föreläsning F.3 Kvalitativa metoder
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell Genus och sexualitet Föreläsning
v 50, 2020 
Mån7/12 13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell Genus och sexualitet Föreläsning
Tis8/12 10:00 - 11:45 GU5001 Y21, Geovetenskapens hus Y A Christer Norström Metod och forskningsdesign Seminarium GU5001 Grupp 1 S.1 kvalitativa metoder Gr.1
13:00 - 14:45 GU5001 Y21, Geovetenskapens hus Y A Christer Norström Metod och forskningsdesign Seminarium GU5001 Grupp 2 S.1 kvalitativa metoder Gr.2
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning Isabella Strömberg Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Studiegruppsjour
Ons9/12 08:00 - 10:00 SA1002 Webbaserad undervisning Isabella Strömberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 2 Seminarium 1
08:00 - 10:00 SA1002 Webbaserad undervisning Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 1 Seminarium 1
10:00 - 12:00 GU1001 Webbaserad undervisning Paula Uimonen Övrigt Global I Alla "Global Arena" Besök hos
Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40
10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Isabella Strömberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 4 Seminarium 1
10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 3 Seminarium 1
10:00 - 12:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 1
10:00 - 12:00 SA5001 Webbaserad undervisning Hans Tunestad Transnationell antropologi Seminarium Grupp 1
13:00 - 14:45 GU5001 Y21, Geovetenskapens hus Y Camilla Wangmar
Helena Berglund
Metod och forskningsdesign Föreläsning F.4 Textanalys
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 2
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 3
13:00 - 15:00 SA5001 Webbaserad undervisning Hans Tunestad Transnationell antropologi Seminarium Grupp 2
Tors10/12 10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Isabella Strömberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 6 Seminarium 1
10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 5 Seminarium 1
10:00 - 12:00 SA5001 Webbaserad undervisning Hans Tunestad Transnationell antropologi Föreläsning
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Föreläsning Föreläsning 3
16:15 - 16:30 SA1002 Politik, konflikt och transnationalism Filmvisning Film - ses självständigt innan studiegrupperna på tisdag nästa vecka
Fre11/12 10:00 - 11:45 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y Helena Berglund Metod och forskningsdesign Seminarium GU5001 Grupp 1 S.2 Idéanalys och innehållsanalys Gr.1
13:00 - 14:45 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y Helena Berglund Metod och forskningsdesign Seminarium GU5001 Grupp 2 S.2 Idéanalys och innehållsanalys Gr.2
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell Genus och sexualitet Föreläsning
v 51, 2020 
Tis15/12 09:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Isabella Strömberg Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Studiegruppsjour. Film ses självständigt innan studiegrupperna.
10:00 - 11:45 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y Helena Berglund Metod och forskningsdesign Föreläsning F.5 Diskursanalys
10:00 - 12:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 1
13:00 - 14:45 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y Helena Berglund Metod och forskningsdesign Seminarium S.4 Diskursanalys. Helklass
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning Isabella Strömberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 1 Seminarium 2
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 2 Seminarium 2
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 2
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 3
Ons16/12 10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Isabella Strömberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 3 Seminarium 2
10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 4 Seminarium 2
10:00 - 12:00 SA5001 Webbaserad undervisning Hans Tunestad Transnationell antropologi Seminarium Grupp 2
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning Isabella Strömberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 5 Seminarium 2
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 6 Seminarium 2
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell Genus och sexualitet Föreläsning
13:00 - 15:00 SA5001 Webbaserad undervisning Hans Tunestad Transnationell antropologi Seminarium Grupp 1
Tors17/12 10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Föreläsning Föreläsning 4
10:00 - 12:00 SA5001 Webbaserad undervisning Hans Tunestad Transnationell antropologi Föreläsning
15:45 - 16:00 GU5001 Metod och forskningsdesign Hemtentamen
Inlämning
16.00 Deadline hemtenta
Fre18/12 10:00 - 12:00 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y Andrew Byerley Metod och forskningsdesign Föreläsning F.1 Design
10:00 - 12:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 1
11:00 - 13:00 B600, Södra huset hus B Anna-Karin Olsson Disputation Betygsnämnd för Tomas Cole
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 2
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 3
v 52, 2020 
Mån21/12 09:00 - 11:00 SA1002 Webbaserad undervisning Isabella Strömberg Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Studiegruppsjour
10:00 - 12:00 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y Andrew Byerley Metod och forskningsdesign Seminarium GU5001 Grupp 1 S.1 design. Grupp 1
10:00 - 12:00 SA5001 Webbaserad undervisning Hans Tunestad Transnationell antropologi Seminarium Grupp 1
11:00 - 13:00 SA1002 Webbaserad undervisning Isabella Strömberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 1 Seminarium 3
11:00 - 13:00 SA1002 Webbaserad undervisning Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 2 Seminarium 3
13:00 - 15:00 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y Andrew Byerley Metod och forskningsdesign Seminarium GU5001 Grupp 2 S.1 design. Grupp 2
13:00 - 15:00 SA5001 Webbaserad undervisning Hans Tunestad Transnationell antropologi Seminarium Grupp 2
14:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning Isabella Strömberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 3 Seminarium 3
14:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 4 Seminarium 3
Tis22/12 10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Isabella Strömberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 5 Seminarium 3
10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 6 Seminarium 3
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Föreläsning Föreläsning 5
v 1, 2021 
Mån4/1 10:00 - 12:00 SA5001 Webbaserad undervisning Hans Tunestad Transnationell antropologi Föreläsning
Tors7/1 09:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Isabella Strömberg Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp Studiegruppsjour
10:00 - 12:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell Genus och sexualitet Föreläsning
10:00 - 12:00 SA5001 Webbaserad undervisning Hans Tunestad Transnationell antropologi Seminarium Grupp 2
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning Isabella Strömberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 1 Seminarium 4
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 2 Seminarium 4
13:00 - 15:00 SA5001 Webbaserad undervisning Hans Tunestad Transnationell antropologi Seminarium Grupp 1
Fre8/1 10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Isabella Strömberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 3 Seminarium 4
10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 4 Seminarium 4
10:00 - 12:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 1
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning Isabella Strömberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 5 Seminarium 4
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning Karin Ahlberg Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 6 Seminarium 4
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 2
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 3
v 2, 2021 
Mån11/1 10:00 - 15:00 GU5001 Y22, Geovetenskapens hus Y A Christer Norström
Andrew Byerley
Camilla Elmhorn
Helena Berglund
Metod och forskningsdesign Seminarium Design slutseminarium
Fre15/1 10:00 - 12:00 SA1002 Anna Gustafsson
Simon Johansson
Kultur och samhälle: Läran om människan som ... Information
Upprop
Webbaserat
16:00 - 17:00 SA1002 Politik, konflikt och transnationalism Hemtentamen Laddas upp på Athena kl 17:00
16:00 - 17:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell
Daniel Escobar Lopez
Genus och sexualitet Hemtentamen To be uploaded at Athena 5 pm
16:00 - 17:00 SA3002 Kandidatuppsats Hemtentamen Laddas upp på Athena senast kl 17:00.
16:00 - 17:00 SA5001 Webbaserad undervisning Transnationell antropologi Hemtentamen Laddas upp på Athena senast kl 17:00.
KurskodNamn
KurskodNamn