Tid Kurs Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 10, 2021 
Mån8/3 13:30 - 15:30 SA3002 Webbaserad undervisning Uppsatsförberedande kurs Information Föreläsning av Språkverkstaden
Tis9/3 09:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Darcy Pan
Maria Frederika Malmström
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, stabilitet och föränd Studiegrupp "Studiegruppsjour"
10:00 - 13:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell Kommunikation och estetik Studiegrupp
10:00 - 13:00 SA2002 Webbaserad undervisning Tomas Cole Miljö och Samhälle Studiegrupp
10:00 - 12:00 SA3002 Webbaserad undervisning Anna Gustafsson Uppsatsförberedande kurs Föreläsning
Ons10/3 09:30 - 11:30 SA1002 Webbaserad undervisning Information Akademiskt skrivande – vad ska det vara bra för och hur gör man? Föreläsning av Språkverkstaden (SU).
10:00 - 12:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell Kommunikation och estetik Seminarium Grupp 1
10:00 - 12:00 SA2002 Webbaserad undervisning Tomas Cole Miljö och Samhälle Seminarium Grupp 1
13:00 - 15:00 GU2001 Webbaserad undervisning Paula Uimonen Studiebesök Global II Alla Global Arena - We Effect
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning Darcy Pan
Maria Frederika Malmström
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, stabilitet och föränd Seminarium Grupp 1 Seminarium 3
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning Darcy Pan
Maria Frederika Malmström
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, stabilitet och föränd Seminarium Grupp 2 Seminarium 3
13:00 - 15:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell Kommunikation och estetik Seminarium Grupp 2
13:00 - 15:00 SA2002 Webbaserad undervisning Tomas Cole Miljö och Samhälle Seminarium Grupp 2
Tors11/3 10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Darcy Pan
Maria Frederika Malmström
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, stabilitet och föränd Seminarium Grupp 3 Seminarium 3
10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Darcy Pan
Maria Frederika Malmström
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, stabilitet och föränd Seminarium Grupp 4 Seminarium 3
10:00 - 12:00 SA2002
SA2041
Webbaserad undervisning Andrew Mitchell Kommunikation och estetik Föreläsning
10:00 - 12:00 SA2002 Webbaserad undervisning Tomas Cole Miljö och Samhälle Föreläsning
Fre12/3 10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Maria Frederika Malmström Den mänskliga tankevärlden: Symboler, stabilitet och föränd Föreläsning Föreläsning 5
14:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning Darcy Pan
Maria Frederika Malmström
Den mänskliga tankevärlden: Symboler, stabilitet och föränd Inlämning Inlämning av observationsuppgift kl 15:00
KurskodNamn
KurskodNamn