Tid Kurs Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 19, 2021 
Mån10/5 10:00 - 12:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Maria Frederika Malmström Genus och sexualitet Föreläsning
13:00 - 16:00 SA1002 Webbaserad undervisning Peter Lagerqvist Politik, konflikt och transnationalism Studiegrupp
Tis11/5 10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Hege Høyer Leivestad
Peter Lagerqvist
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 1
10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Hege Høyer Leivestad
Peter Lagerqvist
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 2
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning Hege Høyer Leivestad
Peter Lagerqvist
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 3
13:00 - 15:00 SA1002 Webbaserad undervisning Hege Høyer Leivestad
Peter Lagerqvist
Politik, konflikt och transnationalism Seminarium Grupp 4
Ons12/5 10:00 - 12:00 SA1002 Webbaserad undervisning Hege Høyer Leivestad Politik, konflikt och transnationalism Föreläsning
10:00 - 12:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Daniel Escobar Lopez
Maria Frederika Malmström
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 1
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Daniel Escobar Lopez
Maria Frederika Malmström
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 2
13:00 - 15:00 SA2002
SA2021
Webbaserad undervisning Daniel Escobar Lopez
Maria Frederika Malmström
Genus och sexualitet Seminarium Grupp 3
Fre14/5 10:00 - 12:00 GU2001 Webbaserad undervisning Paula Uimonen Studiebesök Global II Alla Global Arena - SIWI
KurskodNamn