Tid
Lokal, Våning
Kurs
Delkurs, Moment
Aktivitet
Lärare
Information
Tentamenssal
v 34, 2023 
Ons2023-08-23 16:00 - 17:30 via Zoom SLPO1A-B
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-2
SLTJ1A
SLUKR1
Välkomstdag Välkomstdag för nya studenter! (allmän info; ej obl). Zoom-länk publiceras ca 1 tim innan start på den här sidan: https://www.su.se/institutionen-for-slaviska-och-baltiska-sprak-finska-nederlandska-och-tyska/kalender/1.640453
Tors2023-08-24 18:00 - 20:00 via Zoom SLPO1A-B
SLPO2A
SLPOL1
Information Lisa Mendoza Åsberg
Maria Zadencka
Renata Ingbrant
Informationsträff för polskstuderande
v 35, 2023 
Tis2023-08-29 17:30 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Introduktion till polska språket I Undervisning Lisa Mendoza Åsberg
Tors2023-08-31 17:30 - 19:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Muntlig språkfärdighet Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén
19:15 - 20:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén Uttalsövningar
20:15 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén Uttalsövningar
v 36, 2023 
Tis2023-09-05 17:30 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Introduktion till polska språket I Undervisning Lisa Mendoza Åsberg
Tors2023-09-07 17:30 - 19:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Muntlig språkfärdighet Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén
19:15 - 20:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén Uttalsövningar
20:15 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Renata Ingbrant Teori
v 37, 2023 
Tis2023-09-12 17:30 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Introduktion till polska språket I Undervisning Lisa Mendoza Åsberg
Tors2023-09-14 20:15 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Renata Ingbrant Teori
v 38, 2023 
Tis2023-09-19 17:30 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Introduktion till polska språket I Undervisning Lisa Mendoza Åsberg
Tors2023-09-21 17:30 - 19:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Muntlig språkfärdighet Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén
19:15 - 20:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén Uttalsövningar
20:15 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Renata Ingbrant Teori
v 39, 2023 
Tis2023-09-26 11:00 - 12:00 via Zoom SLPO1A-B
SLPO2A
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLUKR1
Övrigt Europeiska språkdagen 2023. Institutionens erasmuspraktikanter presenterar sina språk! Alla institutionens studenter välkomna! Zoom-mötes-ID: 63699113561
17:30 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Introduktion till polska språket I Undervisning Lisa Mendoza Åsberg
Tors2023-09-28 17:30 - 19:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Muntlig språkfärdighet Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén
19:15 - 20:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén Uttalsövningar
20:15 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Renata Ingbrant Teori
v 40, 2023 
Tis2023-10-03 17:30 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Introduktion till polska språket I Undervisning Lisa Mendoza Åsberg
Tors2023-10-05 17:30 - 19:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Muntlig språkfärdighet Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén
19:15 - 20:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén Uttalsövningar
20:15 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Renata Ingbrant Teori
v 41, 2023 
Tis2023-10-10 17:30 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Introduktion till polska språket I Undervisning Lisa Mendoza Åsberg
Tors2023-10-12 20:15 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Renata Ingbrant Teori
v 42, 2023 
Tors2023-10-19 17:30 - 19:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Muntlig språkfärdighet Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén
19:15 - 20:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén Uttalsövningar
20:15 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Renata Ingbrant Teori
Lör2023-10-21 09:00 - 12:00 Obestämd skrivsal 4 SLPO1A
SLPOL1
Introduktion till polska språket I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Lisa Mendoza Åsberg Papperstentamen
v 43, 2023 
Ons2023-10-25 18:00 - 20:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Muntlig språkfärdighet Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén
Tors2023-10-26 20:15 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Renata Ingbrant Teori
v 44, 2023 
Mån2023-10-30 08:00 - 2023-11-05 23:45 SLPO1A-B
SLPO2A
SLPOL1
SLPOL4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLTJE3-4
Inläsningsvecka Självstudier
Eget arbete
OBS: Inläsnings- och repetitionsvecka! : Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka! :-)
Tis2023-10-31 17:30 - 19:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Muntlig språkfärdighet Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén
19:15 - 20:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén Uttalsövningar
v 45, 2023 
Tis2023-11-07 17:30 - 19:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Muntlig språkfärdighet Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén
20:15 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Renata Ingbrant Teori
Lör2023-11-11 09:00 - 12:00 Obestämd skrivsal SLPO1A
SLPOL1
Introduktion till polska språket I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Lisa Mendoza Åsberg Papperstentamen
Omtentamen
v 46, 2023 
Tis2023-11-14 17:30 - 19:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Muntlig språkfärdighet Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén
19:15 - 20:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Renata Ingbrant Teori
20:15 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén Uttalsövningar
v 47, 2023 
Tors2023-11-23 20:15 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén Uttalsövningar
v 48, 2023 
Tis2023-11-28 17:30 - 19:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Muntlig språkfärdighet Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén
19:15 - 20:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Renata Ingbrant Teori
20:15 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén Uttalsövningar
v 49, 2023 
Tis2023-12-05 17:30 - 19:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Muntlig språkfärdighet Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén
20:15 - 21:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Undervisning Joanna Maria Zatorska-Rosén Uttalsövningar
v 50, 2023 
Tis2023-12-12 18:00 - 21:00 Obestämd skrivsal SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Renata Ingbrant Papperstentamen
Ons2023-12-13 18:30 - 20:00 via Zoom SLPO1A
SLPOL1
Muntlig språkfärdighet Tentamen Joanna Maria Zatorska-Rosén
v 2, 2024 
Mån2024-01-08 18:00 - 21:00 Obestämd skrivsal 4 SLPO1A
SLPOL1
Uttal och fonetik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Renata Ingbrant Papperstentamen
Omtentamen
 
KurskodNamn
SLPO1APolska I A
SLPO1BPolska I B
SLPO2APolska II A
SLPOL1Polska I
SLPOL4Polska - kandidatkurs
SLRYNARyska för nybörjare A
SLRYNBRyska för nybörjare B
SLRYNYRyska för nybörjare
SLRYS1Ryska I
 
KurskodNamn
SLRYS2Ryska II
SLRYS3Ryska III
SLRYS4Ryska - kandidatkurs
SLTJ1ATjeckiska I A
SLTJ2ATjeckiska II A
SLTJE3Tjeckiska III
SLTJE4Tjeckiska - kandidatkurs
SLUKR1Ukrainska I