Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Lärare
Information
Tentamenssal
Tentamensnamn
v 34, 2023 
Ons2023-08-23 16:00 - 17:30 via Zoom SLPO1A-B
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-2
SLTJ1A
SLUKR1
25001, H23, 100%, BLA, DST
25003, H23, 50%, KV, DST
25102, H23, 100%, BLA, NML
25973, H23, 50%, KV, NML
25974, H23, 50%, KV, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
25978, H23, 100%, BLA, NML
25997, H23, 50%, KV, DST
Välkomstdag Välkomstdag för nya studenter! (allmän info; ej obl). Zoom-länk publiceras ca 1 tim innan start på den här sidan: https://www.su.se/institutionen-for-slaviska-och-baltiska-sprak-finska-nederlandska-och-tyska/kalender/1.640453
v 35, 2023 
Mån2023-08-28 10:00 - 12:00 E487, Vån 4 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning
Introduktion
Registrering
Upprop
Åke Zimmermann Bjersby Introduktion, upprop & registrering, inkl försäljning av kursmaterial. Se detaljerad info: http://www.slav.su.se/rnvdn
12:00 - 2023-08-30 23:45 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Självstudier
Inlämning
Eget arbete
"Alfabetsdagar": Självstudier => disponera tiden som du vill! Jobba med alfabetshäftet och Wordalistövningen som hör till. Två självtest i Canvas. Se vidare instrux i kursdagboken i Canvas!
Tors2023-08-31 10:00 - 12:00 F397, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text I Undervisning Cecilia Dilworth
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik I Undervisning Anna Hjalmarsson
v 36, 2023 
Mån2023-09-04 10:00 - 12:00 F307, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text I Undervisning Cecilia Dilworth
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik I Undervisning Anna Hjalmarsson
16:00 - 18:00 F389, Vån 3 SLRYNA
SLRYNY
25973, H23, 50%, KV, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
Grammatik och text I Föreläsning Nadezjda Zorikhina Nilsson Teoriföreläsning. Obligatorisk närvaro för dag/heltidsstudenter. Kväll/deltidsstudenter kan se föreläsningen inspelad om man har förhinder att komma.
Tors2023-09-07 10:00 - 12:00 F389, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text I Undervisning Cecilia Dilworth
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik I Undervisning Anna Hjalmarsson
v 37, 2023 
Mån2023-09-11 10:00 - 12:00 F271, Vån 2 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text I Undervisning Cecilia Dilworth
13:00 - 14:00 K-rummet E439, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik I Undervisning Anna Hjalmarsson
16:00 - 18:00 E487, Vån 4 SLRYNA
SLRYNY
25973, H23, 50%, KV, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
Grammatik och text I Föreläsning Nadezjda Zorikhina Nilsson Teoriföreläsning. Obligatorisk närvaro för dag/heltidsstudenter. Kväll/deltidsstudenter kan se föreläsningen inspelad om man har förhinder att komma.
Ons2023-09-13 11:00 - 12:00 SLRYNY
SLRYS1
SLUKR1
25102, H23, 100%, BLA, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Läxhjälp! INSTÄLLT pga sjukdom
16:00 - 17:00 SLRYNY
SLRYS1
SLUKR1
25102, H23, 100%, BLA, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Läxhjälp! INSTÄLLT pga sjukdom
Tors2023-09-14 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text I Undervisning Cecilia Dilworth
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik I Undervisning Anna Hjalmarsson
v 38, 2023 
Mån2023-09-18 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text I Undervisning Cecilia Dilworth
13:00 - 14:00 K-rummet E439, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik I Undervisning Anna Hjalmarsson
Ons2023-09-20 11:00 - 12:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
SLUKR1
25102, H23, 100%, BLA, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
16:00 - 17:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
SLUKR1
25102, H23, 100%, BLA, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
Tors2023-09-21 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text I Undervisning Cecilia Dilworth
13:00 - 14:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik I Undervisning Anna Hjalmarsson
v 39, 2023 
Mån2023-09-25 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text I Undervisning Cecilia Dilworth
13:00 - 14:00 K-rummet E439, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 K-rummet E439, Vån 4 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik I Undervisning Anna Hjalmarsson
Tis2023-09-26 11:00 - 12:00 via Zoom SLPO1A-B
SLPO2A
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLUKR1
25001, H23, 100%, BLA, DST
25003, H23, 50%, KV, DST
25004, H23, 50%, BLA, DST
25102, H23, 100%, BLA, NML
25973, H23, 50%, KV, NML
25974, H23, 50%, KV, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
25978, H23, 100%, BLA, NML
25980, H23, 50%, BLA, NML
25981, H23, 50%, BLA, NML
25997, H23, 50%, KV, DST
25998, H23, 50%, KV, DST
Övrigt Europeiska språkdagen 2023. Institutionens erasmuspraktikanter presenterar sina språk! Alla institutionens studenter välkomna! Zoom-mötes-ID: 63699113561
Ons2023-09-27 16:00 - 17:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
SLUKR1
25102, H23, 100%, BLA, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
Tors2023-09-28 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text I Undervisning Cecilia Dilworth
13:00 - 14:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik I Undervisning Anna Hjalmarsson
v 40, 2023 
Mån2023-10-02 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text I Undervisning Cecilia Dilworth
13:00 - 14:00 K-rummet E439, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik I Undervisning Anna Hjalmarsson
16:00 - 18:00 via Zoom SLRYNA
SLRYNY
25973, H23, 50%, KV, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
Grammatik och text I Föreläsning Nadezjda Zorikhina Nilsson Teoriföreläsning. Obligatorisk närvaro för dag/heltidsstudenter. Kväll/deltidsstudenter kan se föreläsningen inspelad om man har förhinder att komma. Zoom-länk; se Anslag i Canvas!
Ons2023-10-04 16:00 - 17:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
SLUKR1
25102, H23, 100%, BLA, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
Tors2023-10-05 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text I Undervisning Cecilia Dilworth
13:00 - 14:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik I Undervisning Anna Hjalmarsson
v 41, 2023 
Mån2023-10-09 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text I Undervisning Cecilia Dilworth
13:00 - 14:00 K-rummet E439, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik I Undervisning Anna Hjalmarsson
Tors2023-10-12 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text I Undervisning Cecilia Dilworth
13:00 - 14:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik I Undervisning Anna Hjalmarsson
17:00 - 18:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
SLUKR1
25102, H23, 100%, BLA, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
Sön2023-10-15 23:45 - 00:00 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text I Hemtentamen
Inlämning
Nadezjda Zorikhina Nilsson Deadline för inlämning av hemuppgiften till "Teoriföreläsningarna"!
v 42, 2023 
Mån2023-10-16 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text I Undervisning Cecilia Dilworth
13:00 - 14:00 K-rummet E439, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik I Undervisning Anna Hjalmarsson
Tis2023-10-17 13:00 - 14:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
Tors2023-10-19 13:00 - 14:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 15:00 FiBi E5165 (Finska biblioteket), Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik I Tentamen Anna Hjalmarsson
17:00 - 18:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
SLUKR1
25102, H23, 100%, BLA, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
v 43, 2023 
Mån2023-10-23 08:00 - 11:00 Ugglevikssalen, Vån 5 SLRYNA
SLRYNY
25970, V23, 100%, DAG, DST
25975, H23, 100%, DAG, NML
Grammatik och text I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Cecilia Dilworth Papperstentamen RyNy/GT1_H23
13:00 - 14:00 K-rummet E439, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
Tors2023-10-26 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text II Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 14:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik II Undervisning Anna Hjalmarsson
17:00 - 18:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
SLUKR1
25102, H23, 100%, BLA, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
v 44, 2023 
Mån2023-10-30 08:00 - 2023-11-05 23:45 SLPO1A-B
SLPO2A
SLPOL1
SLPOL4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLTJE3-4
25001, H23, 100%, BLA, DST
25003, H23, 50%, KV, DST
25004, H23, 50%, BLA, DST
25005, H23, 50%, BLA, DST
25006, H23, 50%, BLA, DST
25973, H23, 50%, KV, NML
25974, H23, 50%, KV, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
25978, H23, 100%, BLA, NML
25980, H23, 50%, BLA, NML
25981, H23, 50%, BLA, NML
25996, H23, 50%, BLA, DST
25997, H23, 50%, KV, DST
25998, H23, 50%, KV, DST
25999, H23, 50%, BLA, DST
Inläsningsvecka Självstudier
Eget arbete
OBS: Inläsnings- och repetitionsvecka! : Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka! :-)
v 45, 2023 
Mån2023-11-06 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text II Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 14:00 FiBi E5165 (Finska biblioteket), Vån 5 SLRYNY
SLRYS1
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 E5162 Baltiska biblioteket, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik II Undervisning Anna Hjalmarsson
Tors2023-11-09 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text II Undervisning Thomas Samuelsson
13:00 - 14:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 E5162 Baltiska biblioteket, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik II Undervisning Anna Hjalmarsson
17:00 - 18:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
SLUKR1
25102, H23, 100%, BLA, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
v 46, 2023 
Mån2023-11-13 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text II Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 14:00 K-rummet E439, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 F279, Vån 2 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik II Undervisning Anna Hjalmarsson
Tors2023-11-16 10:00 - 12:00 E420, Vån 4 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text II Undervisning Thomas Samuelsson
14:00 - 16:00 F279, Vån 2 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik II Undervisning Anna Hjalmarsson
17:00 - 18:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
SLUKR1
25102, H23, 100%, BLA, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
v 47, 2023 
Mån2023-11-20 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text II Undervisning Mattias Ågren
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik II Undervisning Anna Hjalmarsson
Ons2023-11-22 08:00 - 11:00 Ugglevikssalen, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Cecilia Dilworth Papperstentamen
Omtentamen
RyNy/GT1_o_H23
Tors2023-11-23 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text II Undervisning Thomas Samuelsson
13:00 - 14:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 F239, Vån 2 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik II Undervisning Anna Hjalmarsson
17:00 - 18:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
SLUKR1
25102, H23, 100%, BLA, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
v 48, 2023 
Mån2023-11-27 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text II Undervisning Thomas Samuelsson
13:00 - 14:00 K-rummet E439, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik II Undervisning Anna Hjalmarsson
Tors2023-11-30 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text II Undervisning Thomas Samuelsson
13:00 - 14:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik II Undervisning Anna Hjalmarsson
17:00 - 18:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
SLUKR1
25102, H23, 100%, BLA, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
v 49, 2023 
Mån2023-12-04 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text II Undervisning Thomas Samuelsson
13:00 - 14:00 E5162 Baltiska biblioteket, Vån 5 SLRYNY
SLRYS1
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik II Undervisning Anna Hjalmarsson
Tors2023-12-07 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text II Undervisning Thomas Samuelsson
13:00 - 14:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik II Undervisning Anna Hjalmarsson
17:00 - 18:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
SLUKR1
25102, H23, 100%, BLA, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
v 50, 2023 
Mån2023-12-11 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text II Undervisning Thomas Samuelsson
13:00 - 14:00 E5162 Baltiska biblioteket, Vån 5 SLRYNY
SLRYS1
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik II Undervisning Anna Hjalmarsson
Tors2023-12-14 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text II Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 14:00 K-rummet E439, Vån 4 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik II Undervisning Anna Hjalmarsson
17:00 - 18:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY
SLRYS1
SLUKR1
25102, H23, 100%, BLA, NML
25975, H23, 100%, DAG, NML
25977, H23, 100%, BLA, NML
Frågestund Hanna Liebiedieva Läxhjälp!
v 51, 2023 
Mån2023-12-18 10:00 - 12:00 E5156, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text II Undervisning Mattias Ågren
14:00 - 16:00 E355, Vån 3 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik II Undervisning Anna Hjalmarsson
Ons2023-12-20 11:30 - 15:00 Biblioteket E479, Vån 4 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Praktik II Tentamen Anna Hjalmarsson
v 2, 2024 
Mån2024-01-08 14:00 - 17:00 Brunnsvikssalen, Vån 5 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text II Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Mattias Ågren
Thomas Samuelsson
Papperstentamen RyNy/GT2_H23
v 6, 2024 
Fre2024-02-09 08:00 - 11:00 Laduvikssalen, Vån 6 SLRYNY 25975, H23, 100%, DAG, NML Grammatik och text II Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Mattias Ågren
Thomas Samuelsson
Papperstentamen
Omtentamen
RyNy/GT2_o_H23
 
KurskodNamn
SLPO1APolska I A
SLPO1BPolska I B
SLPO2APolska II A
SLPOL1Polska I
SLPOL4Polska - kandidatkurs
SLRYNARyska för nybörjare A
SLRYNBRyska för nybörjare B
SLRYNYRyska för nybörjare
SLRYS1Ryska I
 
KurskodNamn
SLRYS2Ryska II
SLRYS3Ryska III
SLRYS4Ryska - kandidatkurs
SLTJ1ATjeckiska I A
SLTJ2ATjeckiska II A
SLTJE3Tjeckiska III
SLTJE4Tjeckiska - kandidatkurs
SLUKR1Ukrainska I