Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "See schedule"
Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

Tid Kurs Delkurs Lärare Lokal Undervisningstyp Information
v 4, 2019 
Tis22/1 16:00 - 17:30 SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2A-B
SLTJE2-4
Information Välkomstdag för institutionens nya studenter. Lokal: E306. Se program på www.slav.su.se
Tors24/1 18:00 - 19:00 SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
Janina Gesche
Joanna Zatorska-Rosén
Lisa Mendoza Åsberg
Maria Zadencka
Renata Ingbrant
E420 Introduktion för polskstuderande
v 5, 2019 
Ons30/1 16:00 - 18:00 SLPOL4 Modern polska Maria Zadencka K-rummet E439 Seminarium
Tors31/1 14:00 - 16:00 SLPOL4
SLPOX4
SLRYS4
SLRYX4
SLTJE4
SLTJX4
Examensarbete
Examensarbete för kandidatexamen
Anna Ljunggren K-rummet E439 Seminarium Litterärt uppsatsseminarium
v 6, 2019 
Mån4/2 17:00 - 18:00 SLPOL4
SLPOX4
SLRYS3-4
SLRYX4
SLTJE4
SLTJX4
Akademiskt skrivande
Examensarbete
Examensarbete för kandidatexamen
Infosök Biblioteksundervisning. Samling vid informationen i Frescatibiblioteket, SUB.
Ons6/2 16:00 - 18:00 SLPOL4 Modern polska Maria Zadencka K-rummet E439 Seminarium
Tors7/2 14:00 - 16:00 SLPOL4
SLPOX4
SLRYS4
SLRYX4
SLTJE4
SLTJX4
Examensarbete
Examensarbete för kandidatexamen
Ludmila Pöppel K-rummet E439 Seminarium Lingvistiskt uppsatsseminarium
v 7, 2019 
Ons13/2 16:00 - 18:00 SLPOL4 Modern polska Maria Zadencka K-rummet E439 Seminarium
Tors14/2 14:00 - 16:00 SLPOL4
SLPOX4
SLRYS4
SLRYX4
SLTJE4
SLTJX4
Examensarbete
Examensarbete för kandidatexamen
Anna Ljunggren K-rummet E439 Seminarium Litterärt uppsatsseminarium
v 8, 2019 
Ons20/2 16:00 - 18:00 SLPOL4 Modern polska Maria Zadencka K-rummet E439 Seminarium
v 9, 2019 
Tors28/2 11:00 - 12:30 SLPOL4 Modern polska Maria Zadencka Biblioteket E479 Seminarium
14:00 - 16:00 SLPOL4
SLPOX4
SLRYS4
SLRYX4
SLTJE4
SLTJX4
Examensarbete
Examensarbete för kandidatexamen
Anna Ljunggren K-rummet E439 Seminarium Litterärt uppsatsseminarium
Satu Holm försvarar sin kandidatuppsats "Ryska språkets roll i Finland: undersökning av språkets synlighet i dagens finska samhälle”
v 10, 2019 
Tors7/3 10:30 - 12:00 SLPOL4 Modern polska Maria Zadencka Biblioteket E479 Seminarium
12:00 - 13:00 SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Anna Ljunggren E497 Föreläsning Presentation av ev den nyutkomna antologin World Literatures: "Cosmopolitan and Vernacular Exchange" och dess ryska del "The Contemporary Russian Cosmopolitans”. | Sign: _____
14:00 - 16:00 SLPOL4
SLPOX4
SLRYS4
SLRYX4
SLTJE4
SLTJX4
Examensarbete
Examensarbete för kandidatexamen
Ludmila Pöppel K-rummet E439 Seminarium Lingvistiskt uppsatsseminarium
16:00 - 18:00 SLPOL4 Litteraturanalys Renata Ingbrant K-rummet E439 Seminarium
v 11, 2019 
Tors14/3 10:30 - 12:00 SLPOL4 Modern polska Maria Zadencka Biblioteket E479 Seminarium
12:00 - 13:30 SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel F487 Föreläsning Marcin Bogucki, University of Warsaw, Institute of Polish Culture: Szymanowski, Treliński, Warlikowski: Kompositörens biografi i tolkningar av Kung Roger | Sign: _____
16:00 - 18:00 SLPOL4 Litteraturanalys Renata Ingbrant K-rummet E439 Seminarium
v 12, 2019 
Ons20/3 09:00 - 16:30 SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Föreläsning
Konferens
Framtiden för språken. Minikonferens av och med institutionens doktorander | Sign: _____ (2 kortföreläsningar = 1 "allmän föreläsning"). Info: https://tinyurl.com/y6fmjx5u
18:00 - 19:45 SLPO2A
SLPOL3-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Dmitrij Dobrovolskij E497 Föreläsning Russian constructions from the perspective of Construction Grammar | Sign: _____
Tors21/3 16:00 - 18:00 SLPOL4 Litteraturanalys Renata Ingbrant K-rummet E439 Seminarium
v 13, 2019 
Tors28/3 12:00 - 13:30 SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel F3154 (Caserummet) Föreläsning Ekaterina Rakhilina, Moskva: Russian gestures and discourse formulae | Sign: _____
16:00 - 18:00 SLPOL4 Litteraturanalys Renata Ingbrant K-rummet E439 Seminarium
v 14, 2019 
Tis2/4 16:00 - 18:00 SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLPX71-73
Maria Zadencka K-rummet E439 Seminarium Högre seminarium i polska
Dr Justyna Budzik (University of Silesia in Katowice): "Spectral Urbanscapes: Socialist Modernist Architecture in the Work of Contemporary Polish Photographers and Filmmakers"
Tors4/4 12:00 - 14:00 SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel F420 Föreläsning Justyna Budzik (University of Silesia in Katowice): Gloomy or Glam: Genres, Trends and Particularities in New Polish Cinema (after 2005) | Sign: _____
16:00 - 18:00 SLPOL4 Litteraturanalys Renata Ingbrant K-rummet E439 Seminarium
v 15, 2019 
Ons10/4 18:00 - 18:45 SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Renata Ingbrant Föreläsning Karol Szymanowski och modernismen: jaget, erotiken och myten | Sign: _____ (OBS: i Guldfoajen på Operan)
Tors11/4 14:00 - 16:00 SLPOL4
SLPOX4
SLRYS4
SLRYX4
SLTJE4
SLTJX4
Examensarbete
Examensarbete för kandidatexamen
Ludmila Pöppel K-rummet E439 Seminarium Lingvistiskt uppsatsseminarium
16:00 - 18:00 SLPOL4 Litteraturanalys Renata Ingbrant K-rummet E439 Seminarium
v 16, 2019 
Mån15/4 08:00 - 2019-04-18 18:00 SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2A-B
SLTJE2-4
Inläsningsvecka Eget arbete Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
v 17, 2019 
Tors25/4 12:00 - 13:00 SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Susanna Witt E497 Föreläsning Ur forskarens verkstad | Sign: _____
16:00 - 18:00 SLPOL4 Litteraturanalys Renata Ingbrant K-rummet E439 Seminarium
v 19, 2019 
Tis7/5 17:30 - 20:00 SLPO2A
SLPOL2-4
SLPOLI
SLPOX4
SLPX71-73
Maria Zadencka F497 Seminarium Högre seminarium i polska: "From the Union of Lublin to the European Union"
v 21, 2019 
Tors23/5 18:00 - 19:45 SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel E413 Föreläsning Miloš Gregor, Masaryk-universitetet i Brno (Tjeckien): 5+1 tips: How to become fake news resistant I Sign:____
v 22, 2019 
Tis28/5 18:00 - 20:30 SLPO2A
SLPOL2-4
SLPOLI
SLPOX4
SLPX71-73
Maria Zadencka K-rummet E439 Seminarium Filmvisning i samarbete med Polska institutet:

Titel:Beksińscy
Regi: Marcin Borchardt
KurskodNamn
KurskodNamn

 
SLRYS1