Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Delkurs Lärare Undervisningstyp
v 4, 2019 
Ti22/1 16:00 - 17:30 SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYNA-B, SLRYNY, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2A-B, SLTJE2-4 Information
To24/1 18:00 - 19:00 SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4 Janina Gesche, Joanna Zatorska-Rosén, Lisa Mendoza Åsberg, Maria Zadencka, Renata Ingbrant E420
v 5, 2019 
On30/1 16:00 - 18:00 SLPOL4 Modern polska Maria Zadencka Seminarium K-rummet E439
To31/1 14:00 - 16:00 SLPOL4, SLPOX4, SLRYS4, SLRYX4, SLTJE4, SLTJX4 Examensarbete för kandidatexamen, Examensarbete Anna Ljunggren Seminarium K-rummet E439
v 6, 2019 
4/2 17:00 - 18:00 SLPOL4, SLPOX4, SLRYS3-4, SLRYX4, SLTJE4, SLTJX4 Examensarbete för kandidatexamen, Examensarbete, Akademiskt skrivande Infosök
On6/2 16:00 - 18:00 SLPOL4 Modern polska Maria Zadencka Seminarium K-rummet E439
To7/2 14:00 - 16:00 SLPOL4, SLPOX4, SLRYS4, SLRYX4, SLTJE4, SLTJX4 Examensarbete för kandidatexamen, Examensarbete Ludmila Pöppel Seminarium K-rummet E439
v 7, 2019 
On13/2 16:00 - 18:00 SLPOL4 Modern polska Maria Zadencka Seminarium K-rummet E439
To14/2 14:00 - 16:00 SLPOL4, SLPOX4, SLRYS4, SLRYX4, SLTJE4, SLTJX4 Examensarbete för kandidatexamen, Examensarbete Anna Ljunggren Seminarium K-rummet E439
v 8, 2019 
On20/2 16:00 - 18:00 SLPOL4 Modern polska Maria Zadencka Seminarium K-rummet E439
v 9, 2019 
To28/2 11:00 - 12:30 SLPOL4 Modern polska Maria Zadencka Seminarium Biblioteket E479
14:00 - 16:00 SLPOL4, SLPOX4, SLRYS4, SLRYX4, SLTJE4, SLTJX4 Examensarbete för kandidatexamen, Examensarbete Anna Ljunggren Seminarium K-rummet E439
v 10, 2019 
To7/3 10:30 - 12:00 SLPOL4 Modern polska Maria Zadencka Seminarium Biblioteket E479
12:00 - 13:00 SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4 Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Anna Ljunggren Föreläsning E497
14:00 - 16:00 SLPOL4, SLPOX4, SLRYS4, SLRYX4, SLTJE4, SLTJX4 Examensarbete för kandidatexamen, Examensarbete Ludmila Pöppel Seminarium K-rummet E439
16:00 - 18:00 SLPOL4 Litteraturanalys Renata Ingbrant Seminarium K-rummet E439
v 11, 2019 
To14/3 10:30 - 12:00 SLPOL4 Modern polska Maria Zadencka Seminarium Biblioteket E479
12:00 - 13:30 SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4 Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Föreläsning F487
16:00 - 18:00 SLPOL4 Litteraturanalys Renata Ingbrant Seminarium K-rummet E439
v 12, 2019 
On20/3 09:00 - 16:30 SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4 Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Föreläsning, Konferens
18:00 - 19:45 SLPO2A, SLPOL3-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4 Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Dmitrij Dobrovolskij Föreläsning E497
To21/3 16:00 - 18:00 SLPOL4 Litteraturanalys Renata Ingbrant Seminarium K-rummet E439
v 13, 2019 
To28/3 12:00 - 13:30 SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4 Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Föreläsning F3154 (Caserummet)
16:00 - 18:00 SLPOL4 Litteraturanalys Renata Ingbrant Seminarium K-rummet E439
v 14, 2019 
Ti2/4 16:00 - 18:00 SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLPX71-73 Maria Zadencka Seminarium K-rummet E439
To4/4 12:00 - 14:00 SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4 Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Föreläsning F420
16:00 - 18:00 SLPOL4 Litteraturanalys Renata Ingbrant Seminarium K-rummet E439
v 15, 2019 
On10/4 18:00 - 18:45 SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4 Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Renata Ingbrant Föreläsning
To11/4 14:00 - 16:00 SLPOL4, SLPOX4, SLRYS4, SLRYX4, SLTJE4, SLTJX4 Examensarbete för kandidatexamen, Examensarbete Ludmila Pöppel Seminarium K-rummet E439
16:00 - 18:00 SLPOL4 Litteraturanalys Renata Ingbrant Seminarium K-rummet E439
v 16, 2019 
15/4 08:00 - 2019-04-18 18:00 SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYNA-B, SLRYNY, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2A-B, SLTJE2-4 Inläsningsvecka Eget arbete
v 17, 2019 
To25/4 12:00 - 13:00 SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4 Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Susanna Witt Föreläsning E497
16:00 - 18:00 SLPOL4 Litteraturanalys Renata Ingbrant Seminarium K-rummet E439
v 19, 2019 
Ti7/5 17:30 - 20:00 SLPO2A, SLPOL2-4, SLPOLI, SLPOX4, SLPX71-73 Maria Zadencka Seminarium F497
v 21, 2019 
To23/5 18:00 - 19:45 SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4 Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Föreläsning E413
v 22, 2019 
Ti28/5 18:00 - 20:30 SLPO2A, SLPOL2-4, SLPOLI, SLPOX4, SLPX71-73 Maria Zadencka Seminarium K-rummet E439

 
Akademiskt skrivande
 
Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel
 
Examensarbete
 
Examensarbete
 
Examensarbete
 
Examensarbete
 
Examensarbete för kandidatexamen
 
Examensarbete för kandidatexamen
 
Inläsningsvecka
 
Litteraturanalys
 
Modern polska
 
Flera Delkurs