Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag  
v 16
SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYNA-B, SLRYNY, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2A-B, SLTJE2-4, Inläsningsvecka, Eget arbete, Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
00:00
08:00
v 5
SLPO2A, SLPOL2, Formlära och ordbildning, Renata Ingbrant, Undervisning, Biblioteket E479
18:00
16:00
v 6
SLPO2A, SLPOL2, Formlära och ordbildning, Renata Ingbrant, Undervisning, F255
18:00
16:00
v 7, 9, 12, 15
SLPO2A, SLPOL2, Formlära och ordbildning, Renata Ingbrant, Undervisning, E339
18:00
16:00
v 8, 10-11, 13-14, 18
SLPO2A, SLPOL2, Formlära och ordbildning, Renata Ingbrant, Undervisning, E5156
18:00
16:00
v 19
SLPO2A, SLPOL2, Formlära och ordbildning, Renata Ingbrant, Undervisning, E355
18:00
16:00
v 5-8, 10, 12, 14, 18
SLPO2A, SLPOL2, Textanalys: Litterära texter, Janina Gesche, Undervisning, K-rummet E439
19:45
18:00
v 9, 11, 13, 15
SLPO2A, SLPOL2, Textanalys: Litterära texter, Janina Gesche, Undervisning, E5162 Baltiska biblioteket
19:45
18:00
 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag  
v 16
SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYNA-B, SLRYNY, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2A-B, SLTJE2-4, Inläsningsvecka, Eget arbete, Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
00:00
00:00
v 4
SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYNA-B, SLRYNY, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2A-B, SLTJE2-4, Information, Välkomstdag för institutionens nya studenter. Lokal: E306. Se program på www.slav.su.se
17:30
16:00
v 14
SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLPX71-73, Maria Zadencka, Seminarium, Högre seminarium i polska, Dr Justyna Budzik (University of Silesia in Katowice): "Spectral Urbanscapes: Socialist Modernist Architecture in the Work of Contemporary Polish Photographers and Filmmakers", K-rummet E439
18:00
16:00
v 19
SLPO2A, SLPOL2-4, SLPOLI, SLPOX4, SLPX71-73, Maria Zadencka, Seminarium, Högre seminarium i polska: "From the Union of Lublin to the European Union", F497
20:00
17:30
v 5-15, 17
SLPO2A, SLPOL2, Muntlig språkfärdighet, Janina Gesche, Undervisning, E5162 Baltiska biblioteket
19:45
18:00
v 22
SLPO2A, SLPOL2-4, SLPOLI, SLPOX4, SLPX71-73, Maria Zadencka, Seminarium, Filmvisning i samarbete med Polska institutet: Titel:Beksińscy Regi: Marcin Borchardt, K-rummet E439
20:30
18:00
 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag  
v 16
SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYNA-B, SLRYNY, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2A-B, SLTJE2-4, Inläsningsvecka, Eget arbete, Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
00:00
00:00
v 12
SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4, Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel, Föreläsning, Konferens, Framtiden för språken. Minikonferens av och med institutionens doktorander | Sign: _____ (2 kortföreläsningar = 1 "allmän föreläsning"). Info: https://tinyurl.com/y6fmjx5u
16:30
09:00
v 15
SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4, Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel, Renata Ingbrant, Föreläsning, Karol Szymanowski och modernismen: jaget, erotiken och myten | Sign: _____ (OBS: i Guldfoajen på Operan)
18:45
18:00
v 12
SLPO2A, SLPOL3-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4, Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel, Dmitrij Dobrovolskij, Föreläsning, Russian constructions from the perspective of Construction Grammar | Sign: _____, E497
19:45
18:00
 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag  
v 16
SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYNA-B, SLRYNY, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2A-B, SLTJE2-4, Inläsningsvecka, Eget arbete, Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
18:00
00:00
v 10
SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4, Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel, Anna Ljunggren, Föreläsning, Presentation av ev den nyutkomna antologin World Literatures: "Cosmopolitan and Vernacular Exchange" och dess ryska del "The Contemporary Russian Cosmopolitans”. | Sign: _____, E497
13:00
12:00
v 17
SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4, Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel, Susanna Witt, Föreläsning, Ur forskarens verkstad | Sign: _____, E497
13:00
12:00
v 11
SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4, Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel, Föreläsning, Marcin Bogucki, University of Warsaw, Institute of Polish Culture: Szymanowski, Treliński, Warlikowski: Kompositörens biografi i tolkningar av Kung Roger | Sign: _____, F487
13:30
12:00
v 13
SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4, Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel, Föreläsning, Ekaterina Rakhilina, Moskva: Russian gestures and discourse formulae | Sign: _____, F3154 (Caserummet)
13:30
12:00
v 14
SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4, Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel, Föreläsning, Justyna Budzik (University of Silesia in Katowice): Gloomy or Glam: Genres, Trends and Particularities in New Polish Cinema (after 2005) | Sign: _____, F420
14:00
12:00
v 4
SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, Janina Gesche, Joanna Zatorska-Rosén, Lisa Mendoza Åsberg, Maria Zadencka, Renata Ingbrant, Introduktion för polskstuderande, E420
19:00
18:00
v 19
SLPO2A, SLPOL2, Muntlig språkfärdighet, Janina Gesche, Tentamen, Biblioteket E479
19:45
18:00
v 21
SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4, Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel, Föreläsning, Miloš Gregor, Masaryk-universitetet i Brno (Tjeckien): 5+1 tips: How to become fake news resistant I Sign:____, E413
19:45
18:00
 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag  
 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag  
v 21
SLKPS1, SLPO2A, SLPOL2-3, SLRYLI, SLRYNA, SLRYS1-2, SLTJ1B, Grammatik I, Grammatik och text I, Litteraturhistoria, Rysk litteraturhistoria, Syntax med fraseologi, Textanalys: Litterära texter, Textförståelse med grammatik, Tentamen, Tentor: Po2,Po2A/Text:litt-text ; Po3/Syntax m fras ; RyNA/GT1 ; Ry1/Gram I ; Ry2/Litthist ; KPSL/RyLi ; Tj1B/Text m gram, Brunnsvikssalen (skrivsal)
13:00
10:00
v 33
SLKPS1, SLPO2A, SLPOL2, SLRYLI, SLRYNB, SLRYNY, SLRYS1-2, SLTJ2B, Grammatik I, Grammatik och text II, Litteraturhistoria, Rysk litteraturhistoria, Textanalys, Textanalys: Litterära texter, Tentamen, Omtentor: Po2,Po2A/Text:litt-text ; RyNy,RyNB/GT2 ; Ry1/Gram I ; Ry2/Litthist ; Tj2B/Textanalys ; KPSL/RyLi, Brunnsvikssalen (skrivsal)
13:00
10:00
v 19
SLKPS1, SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2, SLRSPE, SLRYS2, SLRYS4, Formlära och ordbildning, Grammatik, Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi, Skriftlig språkfärdighet och stilistik IV, Textanalys och översättning II, Tentamen, Tentor: Po1B/Gram ; Po2,Po2A/Forml&Ordb ; Ry2/Textanalys&Övers II ; KPSL/RySPE ; Omtenta: Ry4 Skriftl språkf & stilistik, Brunnsvikssalen (skrivsal)
18:00
15:00
 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag  
v 22
SLKPS1, SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-3, SLRYKI, SLRYNB, SLRYNY, SLRYS1-4, SLTJ2B, Formlära och ordbildning, Grammatik, Grammatik och text II, Ryskt samhälle, Ryssland - historia, samhälle, kultur, Rysslands kultur- och idéhistoria, Textanalys, Textanalys och översättning II, Textanalys: sakprosa, Tentamen, Tentor: Po3/Text:sakpr ; RyNy,RyNB/GT2 ; Tj2B/Textanalys ; Omtentor: Po1B/Gram ; Po2,Po2A/Forml&Ordb ; Ry1/Ryssland:hist,samh,kult ; Ry2/Text&Övers ; Ry3-4/Ryskt samh ; KPSL/RyKI, Brunnsvikssalen (skrivsal)
19:00
16:00


 
Rysk litteraturhistoria