Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag  
v 44
SLKPS1
SLPIOI
SLPOKI
SLPOLI
SLRIOI
SLRYLI
SLTNLG
SLUIOI
Inläsningsvecka
Eget arbete
Självstudier
Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
00:00
08:00
v 2
SLKPS1
SLPIOI
SLPO1A
SLPOL1
Polen - historia, kultur och samhälle
Polen igår och idag
Janina Gesche
Hemtentamen
Inlämning
Deadline för inlämning av hemtentan.
18:00
17:45
 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag  
v 44
SLKPS1
SLPIOI
SLPOKI
SLPOLI
SLRIOI
SLRYLI
SLTNLG
SLUIOI
Inläsningsvecka
Eget arbete
Självstudier
Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
00:00
00:00
v 37-38
SLKPS1
SLPIOI
SLPOKI
SLPOLI
SLRIOI
SLRYLI
SLTNLG
SLUIOI
Övrigt
Träffa Slaviska föreningen! Välkommen till E439! Det bjuds på fika!
14:00
12:00
v 37
SLKPS1
SLPIOI
SLPOKI
SLPOLI
SLRIOI
SLRYLI
SLTNLG
SLUIOI
Information
Introduktion
Välkomstdag för institutionens nya studenter. Lokal: Hörsal 3. Se program på www.slav.su.se
18:00
16:00
 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag  
v 44
SLKPS1
SLPIOI
SLPOKI
SLPOLI
SLRIOI
SLRYLI
SLTNLG
SLUIOI
Inläsningsvecka
Eget arbete
Självstudier
Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
00:00
00:00
 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag  
v 44
SLKPS1
SLPIOI
SLPOKI
SLPOLI
SLRIOI
SLRYLI
SLTNLG
SLUIOI
Inläsningsvecka
Eget arbete
Självstudier
Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
00:00
00:00
v 37-43, 45-46
SLKPS1
SLPIOI
SLPO1A
SLPOL1
Polen - historia, kultur och samhälle
Polen igår och idag
E487
Janina Gesche
Föreläsning
19:45
18:00
v 47-48
SLKPS1
SLPIOI
SLPO1A
SLPOL1
Polen - historia, kultur och samhälle
Polen igår och idag
E487
Joanna Zatorska-Rosén
Föreläsning
19:45
18:00
 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag  
v 44
SLKPS1
SLPIOI
SLPOKI
SLPOLI
SLRIOI
SLRYLI
SLTNLG
SLUIOI
Inläsningsvecka
Eget arbete
Självstudier
Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
18:00
00:00
 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag  
 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag  
KurskodNamn
KurskodNamn