Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visass senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Delkurs Lärare Studentgrupp Lokal Undervisningstyp Information
v 35, 2020 
Mån24/8 08:00 - 2020-08-28 18:00 SLTJ1A
SLTJE1
Självstudier Självstudier i Athena
v 36, 2020 
Mån31/8 17:00 - 19:00 SLTJ1A
SLTJE1
Introduktion till tjeckiska språket Jonas Thal
Tora Hedin
Introduktion
Undervisning
Webbaserat
Wordalist kapitel 0
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Muntlig språkfärdighet Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
Tis1/9 10:00 - 10:30 SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
Kursplanering publiceras på lärplattformen Athena!
Tors3/9 17:00 - 19:00 SLTJ1A
SLTJE1
Introduktion till tjeckiska språket Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Muntlig språkfärdighet Jonas Thal
Tora Hedin
Undervisning
Webbaserat
v 37, 2020 
Mån7/9 17:00 - 19:00 SLTJ1A
SLTJE1
Introduktion till tjeckiska språket Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Muntlig språkfärdighet Jonas Thal
Tora Hedin
Undervisning
Webbaserat
Tis8/9 12:00 - 13:00 SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Irene Elmerot
Tora Hedin
Undervisning
Webbaserat
Introföreläsning via Zoom
16:00 - 17:00 SLKPS1
SLTJ1A
SLTJE1
SLTJE4
SLTNLG
Introduktion
Webbaserat
Allmän info till alla nya studenter! Zoom-länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65620510615
Ons9/9 17:00 - 18:00 SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Jan-Erik Svensson Undervisning
Webbaserat
+ självrättande test. Se planering i Athena
Tors10/9 17:00 - 19:00 SLTJ1A
SLTJE1
Introduktion till tjeckiska språket Tora Hedin Undervisning
Webbaserat
Diagnostiskt test kapitel 1
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Muntlig språkfärdighet Jonas Thal
Tora Hedin
Undervisning
Webbaserat
v 38, 2020 
Mån14/9 17:00 - 19:00 SLTJ1A
SLTJE1
Introduktion till tjeckiska språket Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Muntlig språkfärdighet Jonas Thal
Tora Hedin
Undervisning
Webbaserat
Tis15/9 16:00 - 17:30 SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Jan-Erik Svensson Undervisning
Webbaserat
Självrättande test före 1600
Tors17/9 17:00 - 19:00 SLTJ1A
SLTJE1
Introduktion till tjeckiska språket Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
Diagnostiskt test kapitel 2
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Muntlig språkfärdighet Jonas Thal
Petra Johansson
Undervisning
Webbaserat
v 39, 2020 
Mån21/9 17:00 - 19:00 SLTJ1A
SLTJE1
Introduktion till tjeckiska språket Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Muntlig språkfärdighet Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
Tis22/9 16:00 - 17:30 SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Jan-Erik Svensson Undervisning
Webbaserat
Inlämning 1
Tors24/9 17:00 - 19:00 SLTJ1A
SLTJE1
Introduktion till tjeckiska språket Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Muntlig språkfärdighet Jonas Thal Grupp 1 Undervisning
Webbaserat
Se Athena för vidare planering
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Muntlig språkfärdighet Petra Johansson Grupp 2 Undervisning
Webbaserat
Se Athena för vidare planering
v 40, 2020 
Mån28/9 17:00 - 19:00 SLTJ1A
SLTJE1
Introduktion till tjeckiska språket Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Muntlig språkfärdighet Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
Tis29/9 08:00 - 08:15 SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Irene Elmerot Inspelning
Webbaserat
Inspelad föreläsning tillgänglig. Självrättande test läggs ut.
Tors1/10 17:00 - 19:00 SLTJ1A
SLTJE1
Introduktion till tjeckiska språket Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Muntlig språkfärdighet Jonas Thal Grupp 1 Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Muntlig språkfärdighet Petra Johansson Grupp 2 Undervisning
Webbaserat
v 41, 2020 
Mån5/10 17:00 - 19:00 SLTJ1A
SLTJE1
Introduktion till tjeckiska språket Tora Hedin Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Muntlig språkfärdighet Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
Tis6/10 08:00 - 08:15 SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Irene Elmerot Inspelning
Webbaserat
Inspelad föreläsning tillgänglig
12:00 - 13:00 SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Irene Elmerot Seminarium
Webbaserat
Zoom-diskussion
Tors8/10 17:00 - 19:00 SLTJ1A
SLTJE1
Introduktion till tjeckiska språket Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Muntlig språkfärdighet Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
v 42, 2020 
Mån12/10 17:00 - 19:00 SLTJ1A
SLTJE1
Introduktion till tjeckiska språket Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Muntlig språkfärdighet Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
Tis13/10 08:00 - 08:15 SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Tora Hedin Inspelning
Webbaserat
Inspelad föreläsning tillgänglig. Självrättande test.
Tors15/10 17:00 - 19:00 SLTJ1A
SLTJE1
Introduktion till tjeckiska språket Tora Hedin Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Muntlig språkfärdighet Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
v 43, 2020 
Mån19/10 17:00 - 19:00 SLTJE1 Grammatik Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJE1 Textförståelse Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
Tis20/10 08:00 - 08:15 SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Tora Hedin Inspelning
Webbaserat
Inspelad föreläsning tillgänglig
Tors22/10 19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Uttal och fonetik Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
v 44, 2020 
Tis27/10 12:00 - 13:00 SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Tora Hedin Undervisning
Webbaserat
Zoom-diskussion. Inlämning 2.
v 45, 2020 
Mån2/11 17:00 - 19:00 SLTJE1 Grammatik Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJE1 Textförståelse Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
Tis3/11 08:00 - 08:15 SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Inspelning
Webbaserat
Hynek Pallas. Inspelad föreläsning tillgänglig.
12:00 - 13:00 SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Irene Elmerot
Tora Hedin
Undervisning
Webbaserat
Chat 30 min.
Tors5/11 17:00 - 19:00 SLTJE1 Grammatik Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Uttal och fonetik Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
v 46, 2020 
Mån9/11 08:00 - 08:15 SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Hemtentamen Hemtentamensuppgift publiceras i Athena.
17:00 - 19:00 SLTJE1 Grammatik Tora Hedin Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Uttal och fonetik Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
Tors12/11 17:00 - 19:00 SLTJE1 Grammatik Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Uttal och fonetik Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
v 47, 2020 
Mån16/11 17:00 - 19:00 SLTJE1 Grammatik Tora Hedin Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJE1 Textförståelse Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
Tis17/11 17:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Muntlig språkfärdighet Jonas Thal
Tora Hedin
Tentamen
Webbaserat
Tors19/11 17:00 - 19:00 SLTJE1 Grammatik Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Uttal och fonetik Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
v 48, 2020 
Mån23/11 17:00 - 19:00 SLTJE1 Grammatik Tora Hedin Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Uttal och fonetik Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
23:45 - 00:00 SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Hemtentamen
Inlämning
Tentamen
Deadline för inlämning av hemtenta
Tors26/11 17:00 - 19:00 SLTJE1 Grammatik Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Uttal och fonetik Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
v 49, 2020 
Mån30/11 17:00 - 19:00 SLTJE1 Grammatik Tora Hedin Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJE1 Textförståelse Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
Tors3/12 17:00 - 19:00 SLTJE1 Grammatik Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Uttal och fonetik Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
Lör5/12 12:00 - 13:45 SLPO1A
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJE1
SLTJE3-4
Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Ewa Teodorowicz-Hellman Föreläsning
Webbaserat
Presentation av boken Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek/ Antology of Polish Poetry in Sweden. Voices of Women Poets. Stockholm 2020.
v 50, 2020 
Mån7/12 17:00 - 19:00 SLTJE1 Grammatik Tora Hedin Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Uttal och fonetik Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
Tors10/12 17:00 - 19:00 SLTJE1 Grammatik Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
Uttal och fonetik Jonas Thal Undervisning
Webbaserat
v 51, 2020 
Ons16/12 18:00 - 21:00 SLTJ1A
SLTJE1
Uttal och fonetik Jonas Thal D416 Tentamen Papperstentamen
KurskodNamn
KurskodNamn

 
Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel
 
Grammatik
 
Introduktion till tjeckiska språket
 
Introduktion till tjeckiska språket
 
Muntlig språkfärdighet
 
Muntlig språkfärdighet
 
Textförståelse
 
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
 
Tjeckien: nytt land, gammal historia
 
Tjeckien: nytt land, gammal historia
 
Uttal och fonetik
 
Uttal och fonetik
 
Flera Delkurs