Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jan  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Information Lärare
v 5, 2020 
Ti28/1 16:00 - 18:00 SLRIOI, SLRSPE, SLRYKI, SLRYLI, SLRYNA-B, SLRYNY, SLRYS1-4 Välkomstdag! Alla nya studenter välkomna (även kvällsstudenter i mån av möjlighet). Lokal: Hörsal 3
18:00 - 19:45 SLRYS3-4 Lingvistisk analys Seminarium Biblioteket E479 Ludmila Pöppel
On29/1 18:00 - 19:45 SLRYS3 Akademiskt skrivande Seminarium K-rummet E439 Anna Ljunggren
To30/1 18:00 - 19:45 SLRYS3 Muntlig och skriftlig språkfärdighet III Undervisning Biblioteket E479 Alla Bernar
v 6, 2020 
3/2 18:00 - 19:45 SLKPS1, SLRYKI, SLRYS3 Rysslands kultur- och idéhistoria, Kultur- och idéhistoria Föreläsning Introduktion. Arvet från Bysans 1: religion och språk F413 Alexander Pereswetoff-Morath
Ti4/2 17:00 - 18:00 SLPOL3-4, SLPOX4, SLPX71-73, SLRX71-73, SLRYS3-4, SLRYX4, SLTJE3-4, SLTJX4, SLTX71-73 Vetenskapligt skrivande, Examensarbete för kandidatexamen, Akademiskt skrivande, Examensarbete Infosök Kurs i informationssökning. Samling vid informationen i Frescatibiblioteket, SUB. (prel bokat)
18:00 - 19:45 SLKPS1, SLRSPE, SLRYS3-4 Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi, Ryskt samhälle Föreläsning Hörsal 9 Mattias Ågren
18:00 - 19:45 SLRYS3-4 Lingvistisk analys Seminarium Biblioteket E479 Ludmila Pöppel
On5/2 18:00 - 19:45 SLRYS3 Akademiskt skrivande Seminarium K-rummet E439 Anna Ljunggren
v 7, 2020 
10/2 18:00 - 19:45 SLKPS1, SLRYKI, SLRYS3 Rysslands kultur- och idéhistoria, Kultur- och idéhistoria Föreläsning Arvet från Bysans 2: den frånvarande renässansen F413 Alexander Pereswetoff-Morath
Ti11/2 18:00 - 19:45 SLKPS1, SLRSPE, SLRYS3-4 Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi, Ryskt samhälle Föreläsning F497 Mattias Ågren
18:00 - 19:45 SLRYS3-4 Lingvistisk analys Seminarium Biblioteket E479 Ludmila Pöppel
On12/2 18:00 - 19:45 SLRYS3 Akademiskt skrivande Seminarium K-rummet E439 Anna Ljunggren
To13/2 18:00 - 19:45 SLRYS3 Muntlig och skriftlig språkfärdighet III Undervisning Biblioteket E479 Alla Bernar
v 8, 2020 
17/2 18:00 - 19:45 SLKPS1, SLRYKI, SLRYS3 Rysslands kultur- och idéhistoria, Kultur- och idéhistoria Föreläsning Peter I och Upplysningen. Dualismen F413 Alexander Pereswetoff-Morath
Ti18/2 18:00 - 19:45 SLKPS1, SLRSPE, SLRYS3-4 Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi, Ryskt samhälle Föreläsning F497 Mattias Ågren
18:00 - 19:45 SLRYS3-4 Lingvistisk analys Seminarium Biblioteket E479 Ludmila Pöppel
To20/2 18:00 - 19:45 SLRYS3 Muntlig och skriftlig språkfärdighet III Undervisning Biblioteket E479 Alla Bernar
v 9, 2020 
24/2 18:00 - 19:45 SLKPS1, SLRYKI, SLRYS3 Rysslands kultur- och idéhistoria, Kultur- och idéhistoria Föreläsning Slavofiler och västerlänningar. Ryssland som mittens rike F413 Alexander Pereswetoff-Morath
Ti25/2 18:00 - 19:45 SLKPS1, SLRSPE, SLRYS3-4 Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi, Ryskt samhälle Föreläsning F497 Mattias Ågren
18:00 - 19:45 SLRYS3-4 Lingvistisk analys Seminarium Biblioteket E479 Ludmila Pöppel
To27/2 18:00 - 19:45 SLRYS3 Muntlig och skriftlig språkfärdighet III Undervisning Biblioteket E479 Alla Bernar
v 10, 2020 
2/3 18:00 - 19:45 SLKPS1, SLRYKI, SLRYS3 Rysslands kultur- och idéhistoria, Kultur- och idéhistoria Föreläsning Realism till modernism F413 Per Arne Bodin
Ti3/3 18:00 - 19:45 SLKPS1, SLRSPE, SLRYS3-4 Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi, Ryskt samhälle Föreläsning F497 Mattias Ågren
18:00 - 19:45 SLRYS3-4 Lingvistisk analys Seminarium Biblioteket E479 Ludmila Pöppel
To5/3 18:00 - 19:45 SLRYS3 Muntlig och skriftlig språkfärdighet III Undervisning Biblioteket E479 Alla Bernar
v 11, 2020 
9/3 18:00 - 19:45 SLKPS1, SLRYKI, SLRYS3 Rysslands kultur- och idéhistoria, Kultur- och idéhistoria Föreläsning Sovjetisk kultur F413 Per Arne Bodin
Ti10/3 18:00 - 19:45 SLKPS1, SLRSPE, SLRYS3-4 Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi, Ryskt samhälle Föreläsning F497 Mattias Ågren
18:00 - 19:45 SLRYS3-4 Lingvistisk analys Seminarium Biblioteket E479 Ludmila Pöppel
To12/3 18:00 - 19:45 SLRYS3 Muntlig och skriftlig språkfärdighet III Undervisning Biblioteket E479 Alla Bernar
v 12, 2020 
16/3 18:00 - 19:45 SLKPS1, SLRYKI, SLRYS3 Rysslands kultur- och idéhistoria, Kultur- och idéhistoria Föreläsning Postsovjetisk kultur F413 Per Arne Bodin
Ti17/3 18:00 - 19:45 SLKPS1, SLRSPE, SLRYS3-4 Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi, Ryskt samhälle Föreläsning F497 Mattias Ågren
18:00 - 19:45 SLRYS3-4 Lingvistisk analys Seminarium Biblioteket E479 Ludmila Pöppel
To19/3 12:00 - 14:00 SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4 Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Föreläsning "Artighet i tjeckiska och svenska" | Sign: _____ E497 Tora Hedin
18:00 - 19:45 SLRYS3 Muntlig och skriftlig språkfärdighet III Undervisning Biblioteket E479 Alla Bernar
21/3 10:00 - 13:00 SLRYNY, SLRYS3 Grammatik och text I, Kultur- och idéhistoria Tentamen Tentor: RyNy/GT1 ; Ry3/Kult&Idéhist E306
v 13, 2020 
Ti24/3 18:00 - 19:45 SLKPS1, SLRSPE, SLRYS3-4 Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi, Ryskt samhälle Föreläsning F497 Mattias Ågren
18:00 - 19:45 SLRYS3-4 Lingvistisk analys Seminarium Biblioteket E479 Ludmila Pöppel
To26/3 18:00 - 19:45 SLRYS3 Muntlig och skriftlig språkfärdighet III Undervisning Biblioteket E479 Alla Bernar
v 14, 2020 
Ti31/3 18:00 - 19:45 SLKPS1, SLRSPE, SLRYS3-4 Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi, Ryskt samhälle Föreläsning F497 Mattias Ågren
18:00 - 19:45 SLRYS3-4 Lingvistisk analys Seminarium Biblioteket E479 Ludmila Pöppel
To2/4 18:00 - 19:45 SLRYS3 Muntlig och skriftlig språkfärdighet III Undervisning Biblioteket E479 Alla Bernar
v 15, 2020 
6/4 08:00 - 2020-04-09 18:00 SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYNA-B, SLRYNY, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJE3 Inläsningsvecka Eget arbete, Självstudier OBS: Inläsningsvecka! : Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
v 16, 2020 
Ti14/4 18:00 - 19:45 SLKPS1, SLRSPE, SLRYS3-4 Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi, Ryskt samhälle Föreläsning F497 Mattias Ågren
To16/4 18:00 - 19:45 SLRYS3 Muntlig och skriftlig språkfärdighet III Undervisning Biblioteket E479 Alla Bernar
18/4 14:00 - 17:00 SLPO2A, SLPOL2-3, SLRYNY, SLRYS1, SLRYS3 Textanalys: Litterära texter, Syntax med fraseologi, Grammatik och text I, Fonetik: teori och uttal, Kultur- och idéhistoria Tentamen Tentor: Po2/Text:litterära ; Po3/Syntax ; Ry1/Fonetik:teori ; Omtentor: RyNy/GT1 ; Ry3/Kulthist D416
v 17, 2020 
Ti21/4 18:00 - 19:45 SLKPS1, SLRSPE, SLRYS3-4 Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi, Ryskt samhälle Föreläsning F497 Mattias Ågren
On22/4 18:00 - 19:45 SLRYS3 Akademiskt skrivande Seminarium K-rummet E439 Anna Ljunggren
To23/4 12:00 - 14:00 SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2B, SLTJE2-4 Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Föreläsning [föreläsningstitel kommer…] | Sign: _____ D299 Nadezjda Zorikhina Nilsson
18:00 - 19:45 SLRYS3 Muntlig och skriftlig språkfärdighet III Undervisning Biblioteket E479 Alla Bernar
v 19, 2020 
On6/5 18:00 - 19:45 SLRYS3 Akademiskt skrivande Seminarium K-rummet E439 Anna Ljunggren
To7/5 18:00 - 19:45 SLRYS3 Muntlig och skriftlig språkfärdighet III Undervisning Biblioteket E479 Alla Bernar
9/5 10:00 - 13:00 SLKPS1, SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-3, SLRYKI, SLRYS1, SLRYS3-4 Rysslands kultur- och idéhistoria, Grammatik, Textanalys: Litterära texter, Syntax med fraseologi, Fonetik: teori och uttal, Ryskt samhälle Tentamen Tentor: Po1B/Gram ; Ry3-4/Ryskt samh ; KPSL/RyKi ; Omtentor: Po2/Text:litt ; Po3/Syntax ; Ry1/Fonetik:teori D416
v 20, 2020 
To14/5 18:00 - 19:45 SLRYS3 Muntlig och skriftlig språkfärdighet III Tentamen Muntlig tentamen E509 Alla Bernar
v 23, 2020 
On3/6 18:00 - 21:00 SLKPS1, SLRYKI, SLRYNY, SLRYS2-4, SLTJ1B Rysslands kultur- och idéhistoria, Grammatik och text II, Grammatik II, Ryskt samhälle, Textförståelse Tentamen Tentor: RyNy/GT2 ; Ry2/Gram ; Tj1B/Text ; Omtentor: Ry3-4/Ryskt samh ; KPSL/RyKi D416

 
Akademiskt skrivande
 
Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel
 
Examensarbete
 
Examensarbete för kandidatexamen
 
Examensarbete för kandidatexamen
 
Fonetik: teori och uttal
 
Grammatik
 
Grammatik II
 
Grammatik och text I
 
Grammatik och text II
 
Inläsningsvecka
 
Kultur- och idéhistoria
 
Lingvistisk analys
 
Lingvistisk analys
 
Muntlig och skriftlig språkfärdighet III
 
Ryskt samhälle
 
Ryskt samhälle
 
Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi
 
Rysslands kultur- och idéhistoria
 
Rysslands kultur- och idéhistoria
 
Syntax med fraseologi
 
Textanalys: Litterära texter
 
Textanalys: Litterära texter
 
Textförståelse
 
Vetenskapligt skrivande
 
Vetenskapligt skrivande
 
Flera Delkurs