Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jan  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Information Lärare
v 5, 2020 
Ti28/1 16:00 - 18:00 SLKPS1, SLPIOI, SLPO1B, SLPO2A, SLPOKL, SLPOL2-4, SLPOLI, SLTJ1B, SLTJE3 Välkomstdag! Alla nya studenter välkomna (även kvällsstudenter i mån av möjlighet). Lokal: Hörsal 3
To30/1 18:00 - 19:45 SLTJ1B Grammatik Undervisning E5162 Baltiska biblioteket Jonas Thal
v 6, 2020 
3/2 18:00 - 19:45 SLTJ1B Textförståelse Undervisning E331 Jonas Thal
To6/2 17:00 - 18:00 SLTJ1B Övrigt Ej obligatorisk möjlighet till språkträning. FiBi E5165 (Finska biblioteket) Anna Stuchlá
18:00 - 19:45 SLTJ1B Grammatik Undervisning E5162 Baltiska biblioteket Jonas Thal
v 7, 2020 
To13/2 17:00 - 18:00 SLTJ1B Övrigt Ej obligatorisk möjlighet till språkträning. FiBi E5165 (Finska biblioteket) Anna Stuchlá
18:00 - 19:45 SLTJ1B Grammatik Undervisning E5162 Baltiska biblioteket Jonas Thal
v 8, 2020 
17/2 18:00 - 19:45 SLTJ1B Textförståelse Undervisning E328 Jonas Thal
To20/2 17:00 - 18:00 SLTJ1B Övrigt Ej obligatorisk möjlighet till språkträning. FiBi E5165 (Finska biblioteket) Anna Stuchlá
18:00 - 19:45 SLTJ1B Grammatik Undervisning E509 Jonas Thal
v 9, 2020 
To27/2 17:00 - 18:00 SLTJ1B Övrigt Ej obligatorisk möjlighet till språkträning. FiBi E5165 (Finska biblioteket) Anna Stuchlá
18:00 - 19:45 SLTJ1B Grammatik Undervisning E5162 Baltiska biblioteket Jonas Thal
v 10, 2020 
2/3 18:00 - 19:45 SLTJ1B Textförståelse Undervisning FiBi E5165 (Finska biblioteket) Jonas Thal
To5/3 17:00 - 18:00 SLTJ1B Övrigt Ej obligatorisk möjlighet till språkträning. FiBi E5165 (Finska biblioteket) Anna Stuchlá
18:00 - 19:45 SLTJ1B Grammatik Undervisning E509 Jonas Thal
v 11, 2020 
On11/3 16:00 - 18:00 SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2A-B, SLTJE2-4 Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Föreläsning Dr Beata Terka, Jagellonska universitetet i Kraków: "Polish verb aspect as a problem in translation from and into German" | Sign: _____ E497
To12/3 17:00 - 18:00 SLTJ1B Övrigt Ej obligatorisk möjlighet till språkträning. FiBi E5165 (Finska biblioteket) Anna Stuchlá
18:00 - 19:45 SLTJ1B Grammatik Undervisning E5162 Baltiska biblioteket Jonas Thal
v 12, 2020 
16/3 18:00 - 19:45 SLTJ1B Textförståelse Undervisning FiBi E5165 (Finska biblioteket) Jonas Thal
To19/3 12:00 - 14:00 SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2A-B, SLTJE2-4 Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Föreläsning "Artighet i tjeckiska och svenska" | Sign: _____ E497 Tora Hedin
17:00 - 18:00 SLTJ1B Övrigt Ej obligatorisk möjlighet till språkträning. FiBi E5165 (Finska biblioteket) Anna Stuchlá
18:00 - 19:45 SLTJ1B Grammatik Undervisning E5156 Jonas Thal
v 13, 2020 
To26/3 17:00 - 18:00 SLTJ1B Övrigt Ej obligatorisk möjlighet till språkträning. FiBi E5165 (Finska biblioteket) Anna Stuchlá
18:00 - 19:45 SLTJ1B Grammatik Undervisning E5156 Jonas Thal
v 14, 2020 
30/3 18:00 - 19:45 SLTJ1B Textförståelse Undervisning FiBi E5165 (Finska biblioteket) Jonas Thal
To2/4 17:00 - 18:00 SLTJ1B Övrigt Ej obligatorisk möjlighet till språkträning. FiBi E5165 (Finska biblioteket) Anna Stuchlá
18:00 - 19:45 SLTJ1B Grammatik Undervisning E509 Jonas Thal
v 15, 2020 
6/4 08:00 - 2020-04-09 18:00 SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYNA-B, SLRYNY, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJE3 Inläsningsvecka Eget arbete, Självstudier OBS: Inläsningsvecka! : Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
v 16, 2020 
To16/4 17:00 - 18:00 SLTJ1B Övrigt Ej obligatorisk möjlighet till språkträning. FiBi E5165 (Finska biblioteket) Anna Stuchlá
18:00 - 19:45 SLTJ1B Grammatik Undervisning K-rummet E439 Jonas Thal
v 17, 2020 
20/4 18:00 - 19:45 SLTJ1B Textförståelse Undervisning E5162 Baltiska biblioteket Jonas Thal
To23/4 12:00 - 14:00 SLPO1B, SLPO2A, SLPOL2-4, SLRYS1-4, SLTJ1B, SLTJ2A-B, SLTJE2-4 Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel Föreläsning [föreläsningstitel kommer…] | Sign: _____ D299 Nadezjda Zorikhina Nilsson
v 18, 2020 
27/4 18:00 - 19:45 SLTJ1B Textförståelse Undervisning E5162 Baltiska biblioteket Jonas Thal
v 19, 2020 
4/5 18:00 - 19:45 SLTJ1B Textförståelse Undervisning E5162 Baltiska biblioteket Jonas Thal
v 21, 2020 
18/5 17:00 - 18:00 SLTJ1B Övrigt Ej obligatorisk möjlighet till språkträning. E5162 Baltiska biblioteket Anna Stuchlá
18:00 - 19:45 SLTJ1B Grammatik Undervisning K-rummet E439 Jonas Thal
v 22, 2020 
Ti26/5 18:00 - 21:00 SLKPS1, SLPOL3, SLRYLI, SLRYS1-2, SLTJ1B Rysk litteraturhistoria, Textanalys: sakprosa, Grammatik I, Litteraturhistoria, Grammatik Tentamen Tentor: Po3/Text:sakpr ; Ry1/Gram ; Ry2/Litthist ; Tj1B/Gram ; KPSL/RyLi D416
v 23, 2020 
On3/6 18:00 - 21:00 SLKPS1, SLRYKI, SLRYNY, SLRYS2-4, SLTJ1B Rysslands kultur- och idéhistoria, Grammatik och text II, Grammatik II, Ryskt samhälle, Textförståelse Tentamen Tentor: RyNy/GT2 ; Ry2/Gram ; Tj1B/Text ; Omtentor: Ry3-4/Ryskt samh ; KPSL/RyKi D416
v 33, 2020 
To13/8 18:00 - 21:00 SLKPS1, SLPO2A, SLPOL2-3, SLRSPE, SLRYNA, SLRYS1-2, SLTJ1B Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi, Formlära och ordbildning, Textanalys: sakprosa, Grammatik och text I, Ryssland - historia, samhälle, kultur, Textanalys och översättning II, Textförståelse Tentamen Omtentor: Po2/Forml&Ordb ; Po3/Text:sakpr ; RyNA/GT1 ; Ry1/Ryssland… ; Ry2/Text ; Tj1B/Text ; KPSL/RySPE D416
v 34, 2020 
17/8 18:00 - 21:00 SLKPS1, SLPO1B, SLRYLI, SLRYNY, SLRYS1-2, SLTJ1B Rysk litteraturhistoria, Textförståelse, Grammatik och text II, Grammatik I, Litteraturhistoria, Grammatik Tentamen Omtentor: Po1B/Text ; RyNy/GT2 ; Ry1/Gram ; Ry2/Litthist ; Tj1B/Gram ; KPSL/RyLi D416

 
Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel
 
Formlära och ordbildning
 
Formlära och ordbildning
 
Grammatik
 
Grammatik I
 
Grammatik II
 
Grammatik och text I
 
Grammatik och text II
 
Inläsningsvecka
 
Litteraturhistoria
 
Rysk litteraturhistoria
 
Rysk litteraturhistoria
 
Ryskt samhälle
 
Ryskt samhälle
 
Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi
 
Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi
 
Ryssland - historia, samhälle, kultur
 
Rysslands kultur- och idéhistoria
 
Rysslands kultur- och idéhistoria
 
Textanalys och översättning II
 
Textanalys: sakprosa
 
Textförståelse
 
Textförståelse
 
Flera Delkurs