v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 22/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 23/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 24/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 25/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 26/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 27/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 28/2 
ABAG05
28515,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Tania Al Saadi
Textanalys: Litterära texter
Digital hemtentamen
Inlämning
Inlämning av uppsamlingstenta
00:00
23:45
ABMTEX
28506,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
Tania Al Saadi
Avancerad textanalys
Digital hemtentamen
Inlämning
Submission of re-take exam
00:00
23:45

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 1/3 
JKB441
28563,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Athena
via Zoom
Kyungsook Kang
Praktisk språkfärdighet 4
Muntlig examination
Webbaserat
Mid term oral exam
15:00
09:00
JKA222
28554,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Mitsuyo Kuwano Lidén
Grammatik II
Föreläsning
Webbaserat
Alla
Kap.18
11:45
10:00
JKA662
28566,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Gunnar Linder
Kandidatuppsats
Seminarium
Webbaserat
11:45
10:00
JKB221
28562,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Eunah Kim
Modern standardkoreanska 3
Föreläsning
Webbaserat
11:45
10:00
ABAG02
28550,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Astrid Ottosson al Bitar
Textläsning I
Föreläsning
Webbaserat
Grupp 1
L7
11:45
10:00
JK0200
28568,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML
via Zoom
Monika Gänssbauer
Östasiens historia
Föreläsning
Webbaserat
11:45
10:00
KI2401
28572,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Ingela Jin
Modern kinesiska II a
Föreläsning
Webbaserat
13:45
12:00
KI4401
28573,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Hailin Wang
Modern kinesika IV a
Föreläsning
Webbaserat
13:45
12:00
KI2401
KI4401
KI6401
28572,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
28573,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
28574,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Monika Gänssbauer
Gästföreläsning
Webbaserat
15:45
14:00
ABAG02
28550,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Astrid Ottosson al Bitar
Textläsning I
Föreläsning
Webbaserat
Grupp 2
L7
15:45
14:00
JKB221
JKB441
JKB661
28562,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
28563,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
28564,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Sonja Häussler
Gästföreläsning
Webbaserat
17:45
16:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 2/3 
KI2401
28572,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Monika Gänssbauer
Politik och religion i Kina, Taiwan, Hongkong och diasporan
Föreläsning
Webbaserat
09:45
08:00
ABAG04
28551,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Astrid Ottosson al Bitar
Textläsning III
Föreläsning
Webbaserat
09:45
08:00
JKA222
28554,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Mitsuyo Kuwano Lidén
Grammatik II
Föreläsning
Webbaserat
Alla
Kap.18
11:45
09:00
JKA442
28555,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Athena
via Zoom
Eriko Seto Norrgård
Situationsbaserad muntlig språkfärdighet II
Frivilligt
Resurstid
Webbaserat
11:00
10:00
KI2401
28572,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Hailin Wang
Praktisk språkfärdighet II
Föreläsning
Webbaserat
Grupp A
11:45
10:00
KI2401
28572,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Ingela Jin
Praktisk språkfärdighet II
Föreläsning
Webbaserat
Grupp B
11:45
10:00
JKB221
28562,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Kyungsook Kang
Praktisk språkfärdighet 2
Föreläsning
Webbaserat
Grupp A
Unit 5
11:45
10:00
ABAG02
28550,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Samim Elias
Språkfärdighet II
Föreläsning
Webbaserat
L7
11:45
10:00
ABAG04
28551,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Astrid Ottosson al Bitar
Textläsning III
Seminarium
Webbaserat
11:45
10:00
KI4401
28573,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Ingela Jin
Modern kinesika IV a
Webbaserat
Övning
13:45
12:00
JKB441
28563,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Gabriel Jonsson
Läsfärdighet 1
Föreläsning
Webbaserat
13:45
12:00
JKB221
28562,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Kyungsook Kang
Praktisk språkfärdighet 2
Föreläsning
Webbaserat
Grupp B
Unit 5
13:45
12:00
ABAG02
28550,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Athena
via Zoom
Supplemental Instruction
Webbaserat
14:30
13:00
KI2401
28572,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Wenjie Lyu
Webbaserat
Övning
Grupp B
15:00
14:00
JKA923
28578,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML
via Zoom
Stina Jelbring
Japans litteraturhistoria
Föreläsning
Webbaserat
15:45
14:00
KI6401
28574,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Irmgard Schweiger
Seminarieserie
Seminarium
Webbaserat
15:45
14:00
KI4401
28573,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Monika Gänssbauer
Kinakunskap IV
Föreläsning
Webbaserat
15:45
14:00
KI2401
28572,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Wenjie Lyu
Webbaserat
Övning
Grupp A
16:00
15:00
JKB919
28581,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML
via Zoom
Gabriel Jonsson
Politiskt ledarskap på den koreanska halvön
Föreläsning
Webbaserat
16:45
15:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 3/3 
JKA820
28571,VT21,v:2103/2122,25% DAG,NML
via Zoom
Mitsuyo Kuwano Lidén
Avancerad japanska II
Föreläsning
Webbaserat
10:45
09:00
KI2401
28572,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Supplemental Instruction
Webbaserat
11:30
10:00
ABAG02
28550,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Tania Al Saadi
Modern standardarabiska III
Föreläsning
Webbaserat
L13
11:45
10:00
JKB820
28588,VT21,v:2103/2122,25% DAG,NML
via Zoom
Kyungsook Kang
Avancerad koreanska II
Föreläsning
Webbaserat
11:45
10:00
JKA442
28555,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Stina Jelbring
Grammatik IV
Föreläsning
Webbaserat
12:00
10:00
KI6401
28574,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Ingela Jin
Kinesisk textläsning
Föreläsning
Webbaserat
13:45
12:00
KI2401
28572,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Wenjie Lyu
Modern kinesiska II a
Föreläsning
Webbaserat
13:45
12:00
KI4401
28573,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Hailin Wang
Praktisk språkfärdighet IV
Föreläsning
Webbaserat
13:45
12:00
JKB441
28563,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Kyungsook Kang
Praktisk språkfärdighet 4
Föreläsning
Webbaserat
13:45
12:00
ABAG04
ABMCG2
28551,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
28553,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Martin Säfström
Minoriteter och migration
Information
Webbaserat
13:45
12:30
JKA222
28554,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Stina Jelbring
Kanji II B
Föreläsning
Webbaserat
Alla
Kap. 18
14:45
13:00
ABMCG2
ABMGF2
28553,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
28558,VT21,v:2107/2112,100% DAG,NML
via Zoom
Elena Chiti
Genus och feminism i Mellanöstern
Föreläsning
Webbaserat
L4
15:45
14:00
ABAG04
28551,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Samim Elias
Tania Al Saadi
Språkfärdighet IV
Föreläsning
Webbaserat
ABAG04 Alla
L9
15:45
14:00
JKA442
28555,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Mitsuyo Kuwano Lidén
Praktisk språkfärdighet IV
Föreläsning
Webbaserat
16:00
14:00
JKB221
28562,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Erika Porander
Supplemental Instruction
Webbaserat
17:00
16:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 4/3 
JKA222
28554,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Eriko Seto Norrgård
Praktisk språkfärdighet II
Föreläsning
Webbaserat
Grupp A1
kapitel 18 övningar
11:30
09:00
JKB221
28562,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Kyungsook Kang
Praktisk språkfärdighet 2
Muntlig examination
Webbaserat
Group A- Mid term oral exam
17:00
09:00
KI8200
28575,VT21,v:2103/2122,25% DAG,NML
via Zoom
Hailin Wang
Avancerad kinesiska II
Föreläsning
Webbaserat
11:45
10:00
KI4401
28573,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Wenjie Lyu
Praktisk språkfärdighet IV
Föreläsning
Webbaserat
11:45
10:00
JKB441
28563,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Gabriel Jonsson
Läsfärdighet 1
Föreläsning
Webbaserat
11:45
10:00
ABAG04
28551,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Astrid Ottosson al Bitar
Textläsning III
Föreläsning
Webbaserat
11:45
10:00
KI2401
28572,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Wenjie Lyu
Praktisk språkfärdighet II
Föreläsning
Webbaserat
Grupp A
13:45
12:00
KI2401
28572,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Ingela Jin
Praktisk språkfärdighet II
Föreläsning
Webbaserat
Grupp B
13:45
12:00
ABAG04
28551,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Astrid Ottosson al Bitar
Textläsning III
Föreläsning
Webbaserat
15:45
13:00
KI2401
KI4401
28572,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
28573,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Modern kinesika IV a-b
Modern kinesiska II a-b
Praktisk språkfärdighet II
Praktisk språkfärdighet IV
Resurstid
Webbaserat
Språkresurs
15:00
14:00
ABMCG2
ABMGF2
28553,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
28558,VT21,v:2107/2112,100% DAG,NML
via Zoom
Elena Chiti
Genus och feminism i Mellanöstern
Föreläsning
Webbaserat
L5
15:45
14:00
ABAG02
28550,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Samim Elias
Modern standardarabiska III
Föreläsning
Webbaserat
L14
15:45
14:00
JKA923
28578,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML
via Zoom
Stina Jelbring
Japans litteraturhistoria
Föreläsning
Webbaserat
16:45
15:00
JK0300
28569,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML
via Zoom
Sonja Häussler
Samtida kulturpolitik och identitet i Östasien
Föreläsning
Webbaserat
18:45
17:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 5/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 6/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 7/3 
KurskodNamn
KurskodNamn


  Ändrad senaste dygnet.

   
Avbokning