Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Lärare
v 9, 2024 
Tors2024-02-29 13:00 - 16:00 via Zoom UM020FN FO007, V24, % Seminarium Iann Lundegård
Karim Hamza
v 12, 2024 
Tors2024-03-21 13:00 - 16:00 via Zoom UM020FN FO007, V24, % Seminarium Iann Lundegård
Karim Hamza
v 15, 2024 
Tors2024-04-11 13:00 - 16:00 via Zoom UM020FN FO007, V24, % Seminarium Iann Lundegård
Karim Hamza
v 17, 2024 
Tors2024-04-25 13:00 - 16:00 via Zoom UM020FN FO007, V24, % Seminarium Jesus Piqueras Blasco
v 18, 2024 
Tors2024-05-02 13:00 - 16:00 via Zoom UM020FN FO007, V24, % Seminarium Cecilia Caiman
v 20, 2024 
Tors2024-05-16 13:00 - 16:00 via Zoom UM020FN FO007, V24, % Seminarium Iann Lundegård
Karim Hamza
v 22, 2024 
Tors2024-05-30 13:00 - 17:00 via Zoom UM020FN FO007, V24, % Seminarium Iann Lundegård
Karim Hamza
 
KurskodNamn
UM020FNPragmatiska perspektiv på lärande