Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 37, 2019 
15/9 23:45 - 00:00 ABMCK3 28426,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Elie Wardini Kandidatuppsats Inlämning Inlämning av forskningsfråga
v 38, 2019 
16/9 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Introduktion till det japanska språket Föreläsning A1 Grammatik: Genki kapitel 2
09:00 - 10:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 1
09:00 - 10:45 JK0100 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Monika Gänssbauer Föreläsning
10:00 - 11:45 ABMCK3 28426,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Elie Wardini Kandidatuppsats Seminarium S.2
10:00 - 11:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Introduktion till det japanska språket Föreläsning A2 Grammatik: Genki kapitel 2
10:00 - 12:00 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML F413. Södra huset hus F Stina Jelbring Grammatik III Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp A Quiz#1
12:00 - 13:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 2
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp B Quiz#1
12:00 - 13:45 JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Läsfärdighet 3 Föreläsning
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Modern kinesiska I a Föreläsning Alla
12:00 - 13:45 KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Modern kinesiska III a Föreläsning
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 3
14:00 - 15:45 ABMCG1 28431,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Erik Sundblad Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner Föreläsning
14:00 - 15:45 ABMEX1-2 28448,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 28449,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Elie Wardini Seminarium S.2
14:00 - 15:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Situationsbaserad muntlig språkfärdighet III Föreläsning
14:00 - 15:45 KI1401, KI3401, KI5401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Daniel Mohseni Kabir Bäckström, Monika Gänssbauer Gästföreläsning Johan Fresk, Stockholm University: “Enfärgat porslin: en kejserlig paradprodukt”
15:00 - 17:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Jaqueline Berndt Introduktion till Japanstudier Föreläsning Alla EN. Japanese “culture” and cultures.
16:00 - 17:45 JKB111, JKB331, JKB552 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML, 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Sonja Häussler Gästföreläsning
Ti17/9 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Introduktion till det japanska språket Föreläsning A1 Katakana (Genki skrivkapitel 2)
09:00 - 10:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Gunnar Linder JP Research Seminar Session 5
09:00 - 10:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 5
10:00 - 11:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Introduktion till det japanska språket Föreläsning A2 Katakana (Genki skrivkapitel 2)
10:00 - 11:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 3 Föreläsning
10:00 - 11:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Språkfärdighet I Föreläsning Grupp A
10:00 - 11:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Språkfärdighet I Föreläsning Grupp B
10:00 - 11:45 KI8100 28459,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Föreläsning
12:00 - 13:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet V Föreläsning
12:00 - 13:45 JKA956 28444,HT19,v:1936/1943,50% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt Föreläsning
12:00 - 13:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 2
12:00 - 13:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 1
12:00 - 13:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 5 Föreläsning
12:00 - 13:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Extensiv textläsning
12:30 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Daniel Mohseni Kabir Bäckström Modern kinesiska I a Alla Resurstid
13:00 - 14:45 Seminarierum 116. Kräftriket hus 4 Paul Levin Möte Styrelsemöte
14:00 - 15:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Samim Elias Språkfärdighet III Föreläsning
14:00 - 15:45 ABAG05, ABMCK3, ABPEGF 28424,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28426,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28445,HT19,v:1936/1943,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Asli Postaci Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi, Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi Föreläsning
14:00 - 15:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Kanji III A Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 1 Föreläsning
14:00 - 15:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Wenjie Lyu Språkfärdighet I Föreläsning Grupp C
15:00 - 17:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Jaqueline Berndt Introduktion till Japanstudier Föreläsning Alla EN. Culture as education, and studying at university (incl. intro to writing an academic essay).
16:00 - 17:45 KI1315, KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28446,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Monika Gänssbauer Kinas äldre historia Föreläsning
On18/9 09:00 - 10:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 1
10:00 - 11:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska IV Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Praktisk språkfärdighet III Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA810 28439,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Introduktion till studiet av Koreas språk och kultur Föreläsning
10:00 - 11:00 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Övning Grupp 2 Grupp 2
12:00 - 13:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 2
12:00 - 13:45 ABAG05, ABMCK3, ABPEGF 28424,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28426,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28445,HT19,v:1936/1943,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Asli Postaci Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi, Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi Föreläsning
12:00 - 13:45 JKB810 28440,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Föreläsning
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Wenjie Lyu Modern kinesiska I a Föreläsning Alla
12:00 - 13:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Praktisk språkfärdighet V
12:00 - 13:45 KI8100 28459,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Föreläsning
14:00 - 16:00 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML F289. Södra huset hus F Stina Jelbring Textläsning I Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 1 Föreläsning
14:00 - 15:30 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Daniel Mohseni Kabir Bäckström Introduktion till Kinastudier Amanuensmottagning Alla
16:00 - 17:45 JKB921 28438,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Sonja Häussler Nordkoreas samhälle och kultur Föreläsning
To19/9 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Introduktion till det japanska språket Föreläsning A1 Praktisk skrivövning: katakana
10:00 - 11:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Axel Thiel Amanuensmottagning A1 Frivillig resurstid
10:00 - 11:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Intensiv textläsning Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp B
10:00 - 11:45 JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Läsfärdighet 3 Föreläsning
10:00 - 11:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Introduktion till Kinastudier Föreläsning Alla Politiska system i Folkrepubliken Kina och Republiken Kina (Taiwan) samt Hongkongs status (II)
10:00 - 11:45 KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Modern kinesiska III a Föreläsning
11:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S1 Självständig övning
12:00 - 13:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska I Föreläsning
12:00 - 13:45 ABAG05, ABMCK3, ABPEGF 28424,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28426,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28445,HT19,v:1936/1943,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Asli Postaci Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi, Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi Föreläsning
12:00 - 13:45 JK0600 28418,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Ewa Machotka Föreläsning
12:00 - 13:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S2 Självständig övning
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp A
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Språkfärdighet I Föreläsning Grupp A
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Språkfärdighet I Föreläsning Grupp B
13:00 - 14:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S3 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K3 Övningar: kapitel 2
14:00 - 15:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S4 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Akademiskt skrivande I Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Sonja Häussler Hanja Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB810 28440,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Föreläsning
14:00 - 15:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Wenjie Lyu Språkfärdighet I Föreläsning Grupp C
14:00 - 15:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Översättning i teori och praktik
16:00 - 17:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K4 Övningar: kapitel 2
16:00 - 17:45 JKB911 28416,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Gabriel Jonsson Föreläsning
Fr20/9 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K1 Övningar: kapitel 2
10:00 - 11:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska IV Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K2 Övningar: kapitel 2
10:00 - 11:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Kanji III A Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA810 28439,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Föreläsning
10:00 - 11:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 4
10:00 - 11:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 3
10:00 - 11:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 3 Föreläsning
11:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S5 Självständig övning
12:00 - 13:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 3
12:00 - 13:45 ABMSOU 28442,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Föreläsning
12:00 - 13:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S6 Självständig övning
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 1 Föreläsning
12:00 - 13:45 JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Skrivfärdighet Föreläsning
13:00 - 14:45 JK0600 28418,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Ewa Machotka Föreläsning
13:00 - 14:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S7 Självständig övning
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska I Föreläsning
14:00 - 15:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Textläsning II Föreläsning
14:00 - 15:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S8 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Eriko Seto Norrgård Situationsbaserad muntligt språkfärdighet I Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 5 Föreläsning
15:00 - 16:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Axel Thiel Amanuensmottagning A2 Frivillig resurstid
16:00 - 17:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Introduktion till det japanska språket Föreläsning A2 Praktisk skrivövning: katakana
v 39, 2019 
23/9 09:00 - 10:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 1
09:00 - 10:45 JK0100 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Monika Gänssbauer Föreläsning
10:00 - 11:45 ABMCG1 28431,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Erik Sundblad Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp A
12:00 - 13:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 2
12:00 - 13:45 JK0600 28418,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Ewa Machotka Föreläsning
12:00 - 14:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Jorunn Nilsson Introduktion till det japanska språket Tentamen Alla TENTAMEN. Obligatorisk för alla studenter på Japanska I. Glöm ej anmälan och giltig legitimation!
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp B
12:00 - 13:45 JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Läsfärdighet 3 Föreläsning
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Modern kinesiska I a Föreläsning Alla
12:00 - 13:45 KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Modern kinesiska III a Föreläsning
12:00 - 15:00 Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Tentamen Enskilt rum/Extratid tentamen Japanska I
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 3
14:00 - 15:45 ABMCG1 28431,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Erik Sundblad Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner Föreläsning
14:00 - 16:00 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML C497. Södra huset hus C Stina Jelbring Grammatik III Föreläsning
14:00 - 15:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Situationsbaserad muntlig språkfärdighet III Föreläsning
14:00 - 17:45 JKB111, JKB331, JKB552 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML, 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Sonja Häussler Gästföreläsning Evenemang och författarbesök arr. tillsammans med LTI Korea med anledning av bokmässan i Göteborg.
23:45 - 00:00 ABMCK3, ABMEX1-2 28426,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28448,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 28449,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Elie Wardini Inlämning Submission of project proposal
Ti24/9 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Grammatik I Föreläsning A1 Grammatik: Genki kapitel 3
10:00 - 11:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Grammatik I Föreläsning A2 Grammatik: Genki kapitel 3
10:00 - 11:45 JKA932 28427,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Ida Kirkegaard Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 3 Föreläsning Quiz#2
10:00 - 11:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Språkfärdighet I Föreläsning Grupp A
10:00 - 11:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Språkfärdighet I Föreläsning Grupp B
10:00 - 11:45 KI8100 28459,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Föreläsning
12:00 - 13:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet V Föreläsning
12:00 - 13:45 JKA956 28444,HT19,v:1936/1943,50% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt Föreläsning
12:00 - 13:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 2
12:00 - 13:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 1
12:00 - 13:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 5 Föreläsning
12:00 - 13:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Extensiv textläsning
12:30 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Daniel Mohseni Kabir Bäckström Modern kinesiska I a Alla Resurstid
14:00 - 15:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Samim Elias Språkfärdighet III Föreläsning
14:00 - 15:45 ABAG05, ABMCK3, ABPEGF 28424,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28426,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28445,HT19,v:1936/1943,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Asli Postaci Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi, Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi Föreläsning
14:00 - 15:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Kanji III A Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 1 Föreläsning
14:00 - 15:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Wenjie Lyu Språkfärdighet I Föreläsning Grupp C
15:00 - 17:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Jaqueline Berndt Introduktion till Japanstudier Föreläsning Alla EN. “Empire of Signs”.
16:00 - 17:45 JKB921 28438,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Sonja Häussler Nordkoreas samhälle och kultur Föreläsning
16:00 - 17:45 KI1315, KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28446,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Monika Gänssbauer Kinas äldre historia Föreläsning
On25/9 09:00 - 10:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 1
10:00 - 11:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska I Föreläsning Grupp B
10:00 - 11:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska IV Föreläsning
10:00 - 12:00 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML F289. Södra huset hus F Stina Jelbring Textläsning I Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA810 28439,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Introduktion till studiet av Koreas språk och kultur Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB331 28442,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Sonja Häussler Hanja Föreläsning
10:00 - 11:00 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Övning Grupp 1 Grupp 1
11:00 - 13:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Axel Thiel Kanji I A Föreläsning Alla Kanji: kapitel 3
12:00 - 13:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 2
12:00 - 13:45 JKB810 28440,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Föreläsning
12:00 - 13:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Praktisk språkfärdighet V
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 3
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska I Föreläsning Grupp A
14:00 - 15:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Praktisk språkfärdighet III Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 1 Föreläsning
To26/9 10:00 - 11:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Intensiv textläsning Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp B
10:00 - 11:45 KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Modern kinesiska III a Föreläsning
11:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S1 Självständig övning
12:00 - 13:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska I Föreläsning
12:00 - 14:30 ABMINT 28451,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Isa Blumi Föreläsning
12:00 - 13:45 ABMSOU 28442,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Föreläsning
12:00 - 13:45 JK0600 28418,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Monika Gänssbauer Föreläsning
12:00 - 13:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S2 Självständig övning
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp A
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Språkfärdighet I Föreläsning Grupp A
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Språkfärdighet I Föreläsning Grupp B
13:00 - 14:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S3 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K3 Övningar: kapitel 3
14:00 - 15:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S4 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Praktisk språkfärdighet III Föreläsning
14:00 - 15:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Akademiskt skrivande I Föreläsning
14:00 - 15:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Wenjie Lyu Språkfärdighet I Föreläsning Grupp C
14:00 - 15:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Översättning i teori och praktik
15:00 - 17:00 ABMMES 28434,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 28435,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Isa Blumi Föreläsning
16:00 - 17:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K4 Övningar: kapitel 3
Fr27/9 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K1 Övningar: kapitel 3
10:00 - 11:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska IV Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K2 Övningar: kapitel 3
10:00 - 11:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Kanji III A Föreläsning
10:00 - 11:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 4
10:00 - 11:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 3
10:00 - 11:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 3 Föreläsning
11:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S5 Självständig övning
11:00 - 12:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 5
12:00 - 14:30 ABMINT 28451,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Isa Blumi Föreläsning
12:00 - 13:45 ABMSOU 28442,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Föreläsning
12:00 - 13:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S6 Självständig övning
12:00 - 13:45 JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Skrivfärdighet Föreläsning
13:00 - 14:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S7 Självständig övning
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska I Föreläsning
14:00 - 15:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Textläsning II Föreläsning
14:00 - 15:45 ABAG05, ABMCK3, ABPEGF 28424,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28426,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28445,HT19,v:1936/1943,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Asli Postaci Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi, Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi Föreläsning
14:00 - 15:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S8 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Eriko Seto Norrgård Situationsbaserad muntligt språkfärdighet I Föreläsning
15:00 - 17:00 ABMMES 28434,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 28435,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Isa Blumi Föreläsning
16:00 - 17:30 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Daniel Mohseni Kabir Bäckström, Jens Karlsson Introduktion till Kinastudier Exkursion Alla Kina slott
29/9 23:45 - 00:00 ABMCG1 28431,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Erik Sundblad Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner Inlämning
v 40, 2019 
30/9 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Grammatik I Föreläsning A1 Grammatik: Genki kapitel 4
09:00 - 10:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 1
09:00 - 10:45 JK0100 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Monika Gänssbauer Föreläsning
10:00 - 11:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska I Föreläsning Grupp B
10:00 - 11:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Grammatik I Föreläsning A2 Grammatik: Genki kapitel 4
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp A Performance session#1
11:00 - 12:45 JK0600 28418,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Föreläsning
12:00 - 13:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 2
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp B Performance session#1
12:00 - 13:45 JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Läsfärdighet 3 Föreläsning
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Modern kinesiska I a Föreläsning Alla
12:00 - 13:45 KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Modern kinesiska III a Föreläsning
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska I Föreläsning Grupp A
14:00 - 16:00 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML D299. Södra huset hus D Stina Jelbring Grammatik III Föreläsning
14:00 - 15:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Situationsbaserad muntlig språkfärdighet III Föreläsning
14:00 - 15:45 KI1401, KI3401, KI5401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Daniel Mohseni Kabir Bäckström, Monika Gänssbauer Gästföreläsning “Hieronymus Day”. Students of Arabic and Chinese Studies at SU present their translations
15:00 - 18:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Jaqueline Berndt Introduktion till Japanstudier Föreläsning Alla Hadaka no shima (Shindō Kaneto, 1960, 96 min.) [non-verbal communication; rural Japan].
16:00 - 17:45 JKB111, JKB331, JKB552 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML, 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Sonja Häussler Gästföreläsning
Ti1/10 10:00 - 11:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 3
10:00 - 11:45 ABAG05, ABMCK3, ABPEGF 28424,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28426,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28445,HT19,v:1936/1943,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Martin Säfström Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi, Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi Föreläsning
10:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Axel Thiel Kanji I A Föreläsning Alla Kanji: kapitel 4
10:00 - 11:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 3 Föreläsning Quiz#3
10:00 - 11:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Språkfärdighet I Föreläsning Grupp A
10:00 - 11:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Språkfärdighet I Föreläsning Grupp B
10:00 - 11:45 KI8100 28459,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Föreläsning
12:00 - 13:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet V Föreläsning
12:00 - 13:45 JKA956 28444,HT19,v:1936/1943,50% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt Föreläsning
12:00 - 13:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 2
12:00 - 13:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 1
12:00 - 13:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 5 Föreläsning
12:00 - 13:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Extensiv textläsning
12:30 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Daniel Mohseni Kabir Bäckström Modern kinesiska I a Alla Resurstid
14:00 - 15:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Samim Elias Språkfärdighet III Föreläsning
14:00 - 15:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Kanji III A Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 1 Föreläsning
14:00 - 15:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Wenjie Lyu Språkfärdighet I Föreläsning Grupp C
15:00 - 17:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Jaqueline Berndt Introduktion till Japanstudier Föreläsning Alla EN. Gendered culture: Language use, feminization, ‘samurai’ masculinity.
16:00 - 17:45 KI1315, KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28446,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Monika Gänssbauer Kinas äldre historia Föreläsning
On2/10 08:00 - 09:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 1 Föreläsning
10:00 - 11:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 1
10:00 - 11:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska I Föreläsning Grupp B
10:00 - 11:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Praktisk språkfärdighet III Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA810 28439,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Introduktion till studiet av Koreas språk och kultur Föreläsning
10:00 - 11:00 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Övning Grupp 2 Grupp 2
12:00 - 13:45 JKB810 28440,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Föreläsning
12:00 - 13:30 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Daniel Mohseni Kabir Bäckström Introduktion till Kinastudier Amanuensmottagning Alla
12:00 - 13:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Praktisk språkfärdighet V
12:00 - 13:45 KI8100 28459,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Föreläsning
12:00 - 16:00 Aulan. Kräftriket hus 4 Föreläsning Föreläsningar för gymnasieelever under SU:s forskardagar.
12:00 - 13:45 Sal 149. Kräftriket hus 4 Axel Thiel
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 2
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska I Föreläsning Grupp A
14:00 - 15:45 ABMCG1 28431,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia Föreläsning
14:00 - 16:00 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML E371. Södra huset hus E Stina Jelbring Textläsning I Föreläsning
14:00 - 15:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Wenjie Lyu Modern kinesiska I a Föreläsning Alla
16:00 - 17:45 ABAG05, ABMCK3, ABPEGF 28424,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28426,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28445,HT19,v:1936/1943,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Asli Postaci Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi, Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi Föreläsning
16:00 - 17:45 JKB921 28438,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Iain Sands, Sonja Häussler Nordkoreas samhälle och kultur Föreläsning
To3/10 08:00 - 09:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 3
08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Kanji I A Föreläsning A1 Praktisk skrivövning: kanji, kapitel 3-4
10:00 - 11:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska IV Föreläsning
10:00 - 11:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Axel Thiel Amanuensmottagning A1 Frivillig resurstid
10:00 - 11:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Intensiv textläsning Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp B Quiz#2
10:00 - 11:45 JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Läsfärdighet 3 Föreläsning
10:00 - 11:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Introduktion till Kinastudier Föreläsning Alla Språk, skrift och språkpolitik i den kinesiska kultursfären
10:00 - 11:45 KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Modern kinesiska III a Föreläsning
11:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S1 Självständig övning
12:00 - 14:30 ABMINT 28451,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Seminarierum 116. Kräftriket hus 4 Isa Blumi Föreläsning
12:00 - 13:45 ABAG05, ABMCK3, ABPEGF 28424,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28426,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28445,HT19,v:1936/1943,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Asli Postaci Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi, Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi Föreläsning
12:00 - 13:45 JK0600 28418,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Föreläsning
12:00 - 13:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S2 Självständig övning
12:00 - 13:45 JKA956 28444,HT19,v:1936/1943,50% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt Föreläsning
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp A Quiz#2
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Språkfärdighet I Föreläsning Grupp A
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Språkfärdighet I Föreläsning Grupp B
13:00 - 14:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S3 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K3 TENTAMEN: Presentation 1
14:00 - 15:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S4 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Akademiskt skrivande I Föreläsning Språkverkstaden
14:00 - 15:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Sonja Häussler Hanja Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB810 28440,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Föreläsning
14:00 - 15:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Wenjie Lyu Språkfärdighet I Föreläsning Grupp C
14:00 - 15:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Översättning i teori och praktik
15:00 - 17:00 ABMMES 28434,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 28435,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Isa Blumi Föreläsning
16:00 - 17:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K4 TENTAMEN: Presentation 1
16:00 - 17:45 JKB911 28416,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Gabriel Jonsson Föreläsning
Fr4/10 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K1 TENTAMEN: Presentation 1
09:00 - 10:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 4
09:00 - 10:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 3
10:00 - 11:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska IV Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K2 TENTAMEN: Presentation 1
10:00 - 11:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Kanji III A Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA810 28439,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Föreläsning
10:00 - 11:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 5
10:00 - 11:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 3 Föreläsning
11:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S5 Självständig övning
12:00 - 14:30 ABMINT 28451,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Isa Blumi Föreläsning
12:00 - 13:45 ABMSOU 28442,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Föreläsning
12:00 - 13:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S6 Självständig övning
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 1 Föreläsning
12:00 - 13:45 JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Skrivfärdighet Föreläsning
13:00 - 14:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S7 Självständig övning
13:00 - 16:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Situationsbaserad muntligt språkfärdighet I Tentamen Muntlig tentamen 1 (rollspel)
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska I Föreläsning
14:00 - 15:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Textläsning II Föreläsning
14:00 - 15:45 ABMCG1 28431,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia Föreläsning
14:00 - 15:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S8 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 5 Föreläsning
15:00 - 17:00 ABMMES 28434,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML, 28435,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Isa Blumi Föreläsning
15:00 - 16:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Axel Thiel Amanuensmottagning A2 Frivillig resurstid
16:00 - 17:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Kanji I A Föreläsning A2 Praktisk skrivövning: kanji, kapitel 3-4
v 41, 2019 
7/10 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Grammatik I Föreläsning A1 Grammatik: Genki kapitel 5
09:00 - 10:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 1
09:00 - 10:45 JK0100 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Monika Gänssbauer Föreläsning
10:00 - 11:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska I Föreläsning Grupp B
10:00 - 11:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Grammatik I Föreläsning A2 Grammatik: Genki kapitel 5
10:00 - 12:00 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML C497. Södra huset hus C Stina Jelbring Grammatik III Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp A
12:00 - 13:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 2
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp B
12:00 - 13:45 JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Läsfärdighet 3 Föreläsning
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Modern kinesiska I a Föreläsning Alla
12:00 - 13:45 KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Modern kinesiska III a Föreläsning
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 3
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska I Föreläsning Grupp A
14:00 - 15:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Situationsbaserad muntlig språkfärdighet III Föreläsning
14:00 - 15:45 KI1401, KI3401, KI5401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Daniel Mohseni Kabir Bäckström, Monika Gänssbauer Gästföreläsning Roland Altenburger, University of Würzburg: “Travelling Stories: A Literary-Geographical Approach to Pu Songling’s Liaozhai zhiyi”
16:00 - 17:45 JKB111, JKB331, JKB552 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML, 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Sonja Häussler Gästföreläsning
Ti8/10 10:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Axel Thiel Kanji I A Föreläsning Alla Kanji: kapitel 5
10:00 - 11:45 JKA932 28427,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Ida Kirkegaard Föreläsning
10:00 - 11:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Språkfärdighet I Föreläsning Grupp A
10:00 - 11:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Språkfärdighet I Föreläsning Grupp B
10:00 - 11:45 KI8100 28459,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Föreläsning
12:00 - 13:45 ABAG05, ABMCK3, ABPEGF 28424,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28426,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28445,HT19,v:1936/1943,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Martin Säfström Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi, Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi Föreläsning
12:00 - 13:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet V Föreläsning
12:00 - 13:45 JKA956 28444,HT19,v:1936/1943,50% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt Föreläsning
12:00 - 13:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 2
12:00 - 13:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 1
12:00 - 13:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 5 Föreläsning
12:00 - 13:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Extensiv textläsning
12:30 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Daniel Mohseni Kabir Bäckström Modern kinesiska I a Alla Resurstid
14:00 - 15:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Samim Elias Språkfärdighet III Föreläsning
14:00 - 15:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Kanji III A Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 1 Föreläsning
14:00 - 15:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Wenjie Lyu Språkfärdighet I Föreläsning Grupp C
15:00 - 17:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Jaqueline Berndt Introduktion till Japanstudier Föreläsning Alla EN. High-context culture: Honorific language, interrelational subjectivity.
16:00 - 17:45 KI1315, KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28446,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Monika Gänssbauer Kinas äldre historia Föreläsning
On9/10 10:00 - 11:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska IV Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Praktisk språkfärdighet III Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA810 28439,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson, Sonja Häussler Introduktion till studiet av Koreas språk och kultur Föreläsning
10:00 - 16:00 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 3 Muntlig examination Mid-term oral exam.
10:00 - 11:00 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Övning Grupp 1 Grupp 1
12:00 - 13:45 JKB810 28440,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Föreläsning
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Wenjie Lyu Modern kinesiska I a Föreläsning Alla
12:00 - 13:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Praktisk språkfärdighet V
14:00 - 15:45 ABMCG1 28431,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia Föreläsning
14:00 - 16:00 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML F497. Södra huset hus F Stina Jelbring Textläsning I Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 1 Föreläsning
14:00 - 15:30 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Daniel Mohseni Kabir Bäckström Introduktion till Kinastudier Amanuensmottagning Alla
16:00 - 17:45 JKB921 28438,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Sonja Häussler Nordkoreas samhälle och kultur Föreläsning
To10/10 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Grammatik I Föreläsning A1 Översättningsövning: kapitel 3-4
08:00 - 09:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Praktisk språkfärdighet III Föreläsning
10:00 - 11:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Axel Thiel Amanuensmottagning A1 Frivillig resurstid
10:00 - 11:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Intensiv textläsning Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp B Quiz#3
10:00 - 11:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Introduktion till Kinastudier Föreläsning Alla Kinesisk litteratur och litteraturhistoria
10:00 - 11:45 KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Modern kinesiska III a Föreläsning
11:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S1 Självständig övning
12:00 - 13:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska I Föreläsning
12:00 - 13:45 ABMSOU 28442,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Föreläsning
12:00 - 13:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S2 Självständig övning
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp A Quiz#3
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Språkfärdighet I Föreläsning Grupp A
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Språkfärdighet I Föreläsning Grupp B
13:00 - 14:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S3 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K3 Övningar: kapitel 4-5
14:00 - 15:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S4 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Akademiskt skrivande I Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Sonja Häussler Hanja Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB810 28440,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Föreläsning
14:00 - 15:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Wenjie Lyu Språkfärdighet I Föreläsning Grupp C
14:00 - 15:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Översättning i teori och praktik
16:00 - 17:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K4 Övningar: kapitel 4-5
Fr11/10 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K1 Övningar: kapitel 4-5
09:00 - 10:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 5
10:00 - 11:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska IV Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K2 Övningar: kapitel 4-5
10:00 - 11:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Kanji III A Föreläsning
10:00 - 11:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 4
10:00 - 11:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 3
10:00 - 11:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 3 Föreläsning
11:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S5 Självständig övning
12:00 - 13:45 ABMSOU 28442,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Föreläsning
12:00 - 13:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S6 Självständig övning
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 1 Föreläsning
12:00 - 13:45 JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Skrivfärdighet Föreläsning
13:00 - 14:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S7 Självständig övning
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska I Föreläsning
14:00 - 15:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Textläsning II Föreläsning
14:00 - 15:45 ABMCG1 28431,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia Föreläsning
14:00 - 15:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S8 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Eriko Seto Norrgård Situationsbaserad muntligt språkfärdighet I Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 5 Föreläsning
15:00 - 16:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Axel Thiel Amanuensmottagning A2 Frivillig resurstid
16:00 - 17:45 ABAG05, ABMCK3, ABPEGF 28424,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28426,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28445,HT19,v:1936/1943,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Asli Postaci Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi, Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi Föreläsning
16:00 - 17:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Grammatik I Föreläsning A2 Översättningsövning: kapitel 3-4
v 42, 2019 
14/10 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Grammatik I Föreläsning A1 Grammatik: Genki kapitel 6
09:00 - 10:45 JK0100 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Monika Gänssbauer Föreläsning
10:00 - 11:45 ABMCK3 28426,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Elie Wardini Kandidatuppsats Seminarium S.3
10:00 - 11:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Grammatik I Föreläsning A2 Grammatik: Genki kapitel 6
10:00 - 12:00 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML F497. Södra huset hus F Stina Jelbring Grammatik III Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp A
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp B
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Modern kinesiska I a Föreläsning Alla
12:00 - 13:45 KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Modern kinesiska III a Föreläsning
14:00 - 16:00 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Tentamen
14:00 - 15:45 ABMEX1-2 28448,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 28449,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Elie Wardini Seminarium S.3
14:00 - 15:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Situationsbaserad muntlig språkfärdighet III Föreläsning
14:00 - 15:45 KI1401, KI3401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Daniel Mohseni Kabir Bäckström Introduktion till Kinastudier, Kinas äldre historia, Kulturella flöden och politiska förhållanden i Östasien, Perspektiv på modern kinesisk kultur Gästföreläsning Alla
15:00 - 18:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Ida Kirkegaard Introduktion till Japanstudier Föreläsning Alla Godzilla (1954; 92 min.).
16:00 - 17:45 JKB111, JKB331, JKB552 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML, 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Sonja Häussler Gästföreläsning
Ti15/10 08:00 - 10:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Axel Thiel Kanji I A Föreläsning Alla Kanji: kapitel 6
08:00 - 10:00 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Kanji III A Tentamen Glöm ej giltig legitimation!
10:00 - 11:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska I Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 3 Föreläsning Quiz#4
10:00 - 11:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Språkfärdighet I Föreläsning Grupp A
10:00 - 11:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Språkfärdighet I Föreläsning Grupp B
10:00 - 11:45 KI8100 28459,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Föreläsning
12:00 - 13:45 ABAG05, ABMCK3, ABPEGF 28424,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28426,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28445,HT19,v:1936/1943,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Asli Postaci Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi, Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi Föreläsning
12:00 - 13:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet V Föreläsning
12:00 - 13:45 JKA956 28444,HT19,v:1936/1943,50% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt Föreläsning
12:00 - 13:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 5 Föreläsning
12:00 - 13:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Extensiv textläsning
12:30 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Daniel Mohseni Kabir Bäckström Modern kinesiska I a Alla Resurstid
14:00 - 15:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Samim Elias Språkfärdighet III Föreläsning
14:00 - 15:45 JKA932 28427,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Ida Kirkegaard Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 1 Föreläsning
14:00 - 15:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Wenjie Lyu Språkfärdighet I Föreläsning Grupp C
15:00 - 17:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Jaqueline Berndt Introduktion till Japanstudier Föreläsning Alla EN. Nature and Disaster [deadline for essay submission, in class].
16:00 - 17:45 JKB921 28438,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Sonja Häussler Nordkoreas samhälle och kultur Föreläsning
16:00 - 17:45 KI1315, KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28446,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Monika Gänssbauer Kinas äldre historia Föreläsning
On16/10 10:00 - 11:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska IV Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Praktisk språkfärdighet III Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA810 28439,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson, Sonja Häussler Introduktion till studiet av Koreas språk och kultur Föreläsning
10:00 - 11:00 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Övning Grupp 2 Grupp 2
12:00 - 13:45 JKB810 28440,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Föreläsning
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Wenjie Lyu Modern kinesiska I a Föreläsning Alla
12:00 - 13:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Praktisk språkfärdighet V
12:00 - 13:45 KI8100 28459,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Föreläsning
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska I Föreläsning
14:00 - 15:45 ABMCG1 28431,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 5 Föreläsning
14:00 - 15:30 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Daniel Mohseni Kabir Bäckström Introduktion till Kinastudier Amanuensmottagning Alla
15:00 - 17:00 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML B497. Södra huset hus B Stina Jelbring Textläsning I Föreläsning
To17/10 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Kanji I A Föreläsning A1 Praktisk skrivövning: kanji, kapitel 5-6
10:00 - 11:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska IV Föreläsning
10:00 - 11:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Axel Thiel Amanuensmottagning A1 Frivillig resurstid
10:00 - 11:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Intensiv textläsning Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp B Quiz#4
10:00 - 11:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Introduktion till Kinastudier Föreläsning Alla Det kinesiska samhället (I): (stad-landsbygd; demografi)
10:00 - 11:45 KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Modern kinesiska III a Föreläsning
11:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S1 Självständig övning
12:00 - 13:45 ABMSOU 28442,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Föreläsning
12:00 - 13:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S2 Självständig övning
12:00 - 13:45 JKA956 28444,HT19,v:1936/1943,50% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt Föreläsning
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp A Quiz#4
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Språkfärdighet I Föreläsning Grupp A
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Språkfärdighet I Föreläsning Grupp B
13:00 - 14:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S3 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K3 Övningar: kapitel 6
14:00 - 15:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S4 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Akademiskt skrivande I Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Sonja Häussler Hanja Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB810 28440,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Föreläsning
14:00 - 15:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Wenjie Lyu Språkfärdighet I Föreläsning Grupp C
14:00 - 15:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Översättning i teori och praktik
16:00 - 17:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K4 Övningar: kapitel 6
16:00 - 17:45 JKB911 28416,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Gabriel Jonsson Föreläsning
Fr18/10 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K1 Övningar: kapitel 6
10:00 - 11:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska IV Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K2 Övningar: kapitel 6
10:00 - 11:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Kanji III B Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA810 28439,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 3 Föreläsning
11:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S5 Självständig övning
12:00 - 13:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska I Föreläsning
12:00 - 13:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S6 Självständig övning
12:00 - 13:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 5 Föreläsning
12:00 - 13:45 JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Skrivfärdighet Föreläsning
13:00 - 14:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S7 Självständig övning
14:00 - 15:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Textläsning II Föreläsning
14:00 - 15:45 ABMCG1 28431,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia Föreläsning
14:00 - 15:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S8 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Eriko Seto Norrgård Situationsbaserad muntligt språkfärdighet I Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 1 Föreläsning
15:00 - 16:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Axel Thiel Amanuensmottagning A2 Frivillig resurstid
16:00 - 17:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Kanji I A Föreläsning A2 Praktisk skrivövning: kanji, kapitel 5-6
v 43, 2019 
21/10 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Grammatik I Föreläsning A1 Grammatik: kapitel 7
09:00 - 10:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 1
10:00 - 11:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska I Föreläsning Grupp B
10:00 - 11:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Grammatik I Föreläsning A2 Grammatik: kapitel 7
10:00 - 11:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet V Föreläsning
12:00 - 13:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 2
12:00 - 13:45 JK0600 28418,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Ewa Machotka Föreläsning
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Modern kinesiska I a Föreläsning Alla
12:00 - 13:45 KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Modern kinesiska III a Muntlig examination
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 3
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska I Föreläsning Grupp A
14:00 - 16:00 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML F299. Södra huset hus F Stina Jelbring Grammatik III Föreläsning
14:00 - 15:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Situationsbaserad muntlig språkfärdighet III Föreläsning
14:00 - 15:45 KI1401, KI3401, KI5401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Daniel Mohseni Kabir Bäckström, Monika Gänssbauer Gästföreläsning Monika Gänssbauer, SU: “Globalization and the ‘floating city’ – Hong Kong literature in translation”
16:00 - 17:45 JKB111, JKB331, JKB552 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML, 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Sonja Häussler Gästföreläsning
Ti22/10 10:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Ewa Machotka Kanji I A Föreläsning Alla Kanji: kapitel 7
10:00 - 11:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Språkfärdighet I Muntlig examination Grupp A
10:00 - 11:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Språkfärdighet I Muntlig examination Grupp B
12:00 - 13:45 ABMCG1 28431,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia Föreläsning
12:15 - 14:00 JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Skrivfärdighet Föreläsning
12:30 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Daniel Mohseni Kabir Bäckström Modern kinesiska I a Alla Resurstid
14:00 - 15:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Samim Elias Språkfärdighet III Föreläsning
14:00 - 15:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Kanji III B Föreläsning
14:00 - 15:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Wenjie Lyu Språkfärdighet I Muntlig examination Grupp C
16:00 - 17:45 JKA956 28444,HT19,v:1936/1943,50% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt Föreläsning
16:00 - 17:45 KI1315, KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28446,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Monika Gänssbauer Kinas äldre historia Föreläsning
On23/10 09:00 - 10:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 1
09:00 - 10:00 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Övning Grupp 1 Grupp 1
10:00 - 12:00 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Eriko Seto Norrgård Situationsbaserad muntligt språkfärdighet I
10:00 - 11:45 JKA810 28439,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Föreläsning
12:00 - 13:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 2
12:00 - 13:45 ABMSOU 28442,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Föreläsning
12:00 - 16:00 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Modern standardkoreanska 5 Tentamen Glöm ej giltig legitimation!
12:00 - 13:45 Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Axel Thiel
13:00 - 17:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A Eunah Kim Modern standardkoreanska 1 Tentamen Glöm ej giltig legitimation!
13:00 - 19:00 Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Tentamen Enskilt rum/Extatid, tentamen Koreanska I.
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 3
14:00 - 15:45 ABMCG1 28431,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia Föreläsning
14:00 - 15:30 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Daniel Mohseni Kabir Bäckström Introduktion till Kinastudier Amanuensmottagning Alla
15:00 - 17:00 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML B497. Södra huset hus B Stina Jelbring Textläsning I Föreläsning
To24/10 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Grammatik I Föreläsning A1 Översättningsövning: kapitel 5-6
10:00 - 11:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Axel Thiel Amanuensmottagning A1 Frivillig resurstid
10:00 - 11:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Intensiv textläsning Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 3 Föreläsning Quiz#5
11:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S1 Självständig övning
12:00 - 13:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska I Föreläsning
12:00 - 13:45 ABMSOU 28442,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Föreläsning
12:00 - 13:45 JK0600 28418,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Ewa Machotka Föreläsning
12:00 - 13:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S2 Självständig övning
12:00 - 13:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Praktisk språkfärdighet III Föreläsning
12:00 - 13:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 3 Föreläsning
13:00 - 14:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S3 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K3 TENTAMEN: Presentation 2
14:00 - 15:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S4 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Akademiskt skrivande I Föreläsning
14:00 - 15:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Översättning i teori och praktik
16:00 - 17:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K4 TENTAMEN: Presentation 2
Fr25/10 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K1 TENTAMEN: Presentation 2
09:00 - 09:15 JKA956 28444,HT19,v:1936/1943,50% DAG,NML Jaqueline Berndt Digital tentamen The digital exam is published in Exia.
10:00 - 11:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K2 TENTAMEN: Presentation 2
10:00 - 11:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Kanji III B Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA810 28439,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Föreläsning
11:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S5 Självständig övning
12:00 - 13:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska I Föreläsning
12:00 - 13:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S6 Självständig övning
12:00 - 13:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Extensiv textläsning Föreläsning
13:00 - 17:00 ABAG03, JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML, 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Gabriel Jonsson, Tania Al Saadi Läsfärdighet 3, Modern standardarabiska IV Tentamen
13:00 - 14:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S7 Självständig övning
14:00 - 15:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S8 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Praktisk språkfärdighet III Föreläsning
15:00 - 16:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Axel Thiel Amanuensmottagning A2 Frivillig resurstid
16:00 - 17:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Grammatik I Föreläsning A2 Översättningsövning: kapitel 5-6
27/10 23:45 - 00:00 ABAG05, ABMCK3, ABPEGF 28424,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28426,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28445,HT19,v:1936/1943,100% DAG,NML Asli Postaci Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi, Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi Inlämning
v 44, 2019 
28/10 10:00 - 11:45 ABAG05 28424,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Elie Wardini Textanalys: Litterära texter Föreläsning L1 Elie
10:00 - 12:00 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML F389. Södra huset hus F Stina Jelbring Grammatik III Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet V Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp A
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp B
12:00 - 13:45 JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Läsfärdighet 4 Föreläsning
13:00 - 14:45 JKA810 28439,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Föreläsning
13:00 - 16:00 KI1401, KI3401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Daniel Mohseni Kabir Bäckström, Hailin Wang, Ingela Jin, Wenjie Lyu Modern kinesiska I a, Modern kinesiska III a Tentamen Alla
14:00 - 15:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Situationsbaserad muntlig språkfärdighet III Föreläsning
15:00 - 18:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Gunnar Linder Introduktion till Japanstudier Föreläsning Alla Tokyo Monogatari (1953; 136min.).
15:00 - 16:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 2
15:00 - 16:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 1
16:00 - 17:45 JKB111, JKB331, JKB552 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML, 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Sonja Häussler Gästföreläsning
Ti29/10 09:00 - 10:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet I Övning S1 FONETIK 2: Att höra japanska ljud
10:00 - 11:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet I Övning S2 FONETIK 2: Att höra japanska ljud
10:00 - 11:45 JKA932 28427,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Ida Kirkegaard Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson, Sonja Häussler Introduktion till studiet av Koreas språk och kultur Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 3 Föreläsning Presentation#1
11:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet I Övning S3 FONETIK 2: Att höra japanska ljud
12:00 - 13:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet I Övning S4 FONETIK 2: Att höra japanska ljud
12:00 - 13:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 6 Föreläsning
14:00 - 15:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Kanji III B Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 2 Föreläsning
15:00 - 17:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Jaqueline Berndt Introduktion till Japanstudier Föreläsning Alla EN. Japanese culture as film style.
23:45 - 00:00 ABMCG1 28431,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia Inlämning
On30/10 09:00 - 10:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet I Övning S5 FONETIK 2: Att höra japanska ljud
10:00 - 11:45 ABAG05 28424,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Elie Wardini Textanalys: Litterära texter Föreläsning L2 Elie
10:00 - 11:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet I Övning S6 FONETIK 2: Att höra japanska ljud
10:00 - 11:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Praktisk språkfärdighet III Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 2 Föreläsning
11:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet I Övning S7 FONETIK 2: Att höra japanska ljud
12:00 - 16:00 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Samim Elias, Tania Al Saadi Modern standardarabiska I Tentamen
12:00 - 13:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet I Övning S8 FONETIK 2: Att höra japanska ljud
14:00 - 16:00 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML B419. Södra huset hus B Stina Jelbring Textläsning I Föreläsning
14:00 - 16:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Gabriel Jonsson, Sonja Häussler Introduktion till studiet av Koreas språk och kultur Föreläsning Östasiatiska museet
16:00 - 17:45 JKB921 28438,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Sonja Häussler Nordkoreas samhälle och kultur Föreläsning
To31/10 10:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Ewa Machotka Kanji I A Tentamen Alla TENTAMEN. Glöm ej anmälan och giltig legitimation!
10:00 - 11:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Intensiv textläsning Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA810 28439,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp B
10:00 - 11:45 JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Läsfärdighet 4 Föreläsning
10:00 - 13:00 Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Tentamen Enskilt rum/Extratid tentamen Japanska I
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp A
14:00 - 15:45 ABMTEX 28443,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Föreläsning
14:00 - 14:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K3 FONETIK 3: Att uttala japanska ljud
14:00 - 15:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Akademiskt skrivande I Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Sonja Häussler Hanja Föreläsning
14:00 - 15:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Översättning i teori och praktik
15:00 - 15:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K4 FONETIK 3: Att uttala japanska ljud
16:00 - 17:45 JKB911 28416,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Gabriel Jonsson Föreläsning
Fr1/11 08:00 - 08:15 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Jaqueline Berndt Introduktion till Japanstudier Digital tentamen Alla Hemtentan publiceras på Exia.
10:00 - 11:45 ABAG05 28424,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Elie Wardini Textanalys: Litterära texter Föreläsning L3 Elie
10:00 - 11:45 ABMCG1 28431,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Martin Säfström Mellanöstern- och Nordafrikas samhällen Föreläsning
10:00 - 10:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K1 FONETIK 3: Att uttala japanska ljud
10:00 - 11:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Kanji III B Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 3 Föreläsning
11:00 - 11:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K2 FONETIK 3: Att uttala japanska ljud
12:00 - 13:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Extensiv textläsning Föreläsning
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 2 Föreläsning
12:00 - 13:45 JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Skrivfärdighet Föreläsning
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska II Föreläsning
14:00 - 15:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Eriko Seto Norrgård Situationsbaserad muntligt språkfärdighet I Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 6 Föreläsning
3/11 23:45 - 00:00 ABMSOU 28442,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Inlämning Submission of assignment.
v 45, 2019 
4/11 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Grammatik I Föreläsning A1 Grammatik: kapitel 8
09:00 - 10:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 1
09:00 - 10:45 JK0100 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Monika Gänssbauer Föreläsning
10:00 - 11:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska II Föreläsning Grupp B
10:00 - 11:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Grammatik I Föreläsning A2 Grammatik: kapitel 8
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp A Performance session#2
12:00 - 13:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 2
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp B Performance session#2
12:00 - 13:45 JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Läsfärdighet 4 Föreläsning
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Modern kinesiska I b Föreläsning Alla
12:00 - 13:45 KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Modern kinesiska III b Föreläsning
12:00 - 13:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Kinakunskap V
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 3
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska II Föreläsning Grupp A
14:00 - 15:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Situationsbaserad muntlig språkfärdighet III Föreläsning
15:00 - 18:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Gunnar Linder Introduktion till Japanstudier Föreläsning Alla SE. Scenkonst- och musikhistoria.
15:00 - 17:00 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML F497. Södra huset hus F Stina Jelbring Grammatik III Föreläsning
16:00 - 17:45 JKB111, JKB331, JKB552 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML, 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Sonja Häussler Gästföreläsning
Ti5/11 10:00 - 11:45 ABMCG1 28431,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Martin Säfström Mellanöstern- och Nordafrikas samhällen Föreläsning
10:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Ewa Machotka Kanji I B Föreläsning Alla Kanji: kapitel 8
10:00 - 11:45 JKA932 28427,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Ida Kirkegaard Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 3 Föreläsning Quiz#6
10:00 - 11:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Språkfärdighet I Föreläsning Grupp A
10:00 - 11:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Språkfärdighet I Föreläsning Grupp B
10:00 - 11:45 KI8100 28459,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Föreläsning
12:00 - 13:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet V Föreläsning
12:00 - 13:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 2
12:00 - 13:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 1
12:00 - 13:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 6 Föreläsning
12:00 - 13:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Extensiv textläsning
12:30 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Daniel Mohseni Kabir Bäckström Modern kinesiska I b Alla Resurstid
14:00 - 15:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Samim Elias Språkfärdighet III Föreläsning
14:00 - 15:45 ABMRAF 28447,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Föreläsning
14:00 - 15:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Kanji III B Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 2 Föreläsning
14:00 - 15:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Wenjie Lyu Språkfärdighet I Föreläsning Grupp C
15:00 - 18:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Gunnar Linder Introduktion till Japanstudier Föreläsning Alla SE. Shinjū Ten no Amijima.
16:00 - 17:45 JKB921 28438,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Sonja Häussler Nordkoreas samhälle och kultur Föreläsning
16:00 - 17:45 KI1315, KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 28446,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Monika Gänssbauer Kinas äldre historia Föreläsning
On6/11 09:00 - 10:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 1
10:00 - 11:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska II Föreläsning Grupp B
10:00 - 11:45 ABAG05 28424,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Textanalys: Litterära texter Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Praktisk språkfärdighet III Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA810 28439,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson, Sonja Häussler Introduktion till studiet av Koreas språk och kultur Föreläsning
10:00 - 11:00 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Övning Grupp 2 Grupp 2
12:00 - 13:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 2
12:00 - 13:45 JKB810 28440,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Föreläsning
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Wenjie Lyu Modern kinesiska I b Föreläsning Alla
12:00 - 13:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Praktisk språkfärdighet V
12:00 - 13:45 KI8100 28459,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Jens Karlsson Föreläsning
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 3
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska II Föreläsning Grupp A
14:00 - 15:45 ABMTEX 28443,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Föreläsning
14:00 - 16:00 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML E371. Södra huset hus E Stina Jelbring Textläsning I Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 2 Föreläsning
15:00 - 16:30 JK0600 28418,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML Studiebesök Research Trip to the Museum of Far Eastern Antiquities.
15:00 - 16:00 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Daniel Mohseni Kabir Bäckström, Jens Karlsson Introduktion till Kinastudier Studiebesök Östasiatiska museet.
16:00 - 18:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Introduktion till det japanska språket Omtentamen Alla OMTENTAMEN. För berörda. Glöm ej anmälan och giltig legitimation!
To7/11 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Kanji I B Föreläsning A1 Praktisk skrivövning: kanji, kapitel 7-8
10:00 - 11:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Axel Thiel Amanuensmottagning A1 Frivillig resurstid
10:00 - 11:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Intensiv textläsning Föreläsning
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp B Quiz#5
10:00 - 11:45 JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Läsfärdighet 4 Föreläsning
10:00 - 11:45 KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Modern kinesiska III b Föreläsning
11:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S1 Självständig övning
12:00 - 13:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska II Föreläsning
12:00 - 13:45 ABMRAF 28447,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Föreläsning
12:00 - 13:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S2 Självständig övning
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp A Quiz#5
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Språkfärdighet I Föreläsning Grupp A
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Språkfärdighet I Föreläsning Grupp B
12:00 - 13:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Kinakunskap V
13:00 - 14:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S3 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K3 Övningar: kapitel 7-8
14:00 - 15:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S4 Självständig övning
14:00 - 16:00 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Kanji III A Omtentamen
14:00 - 15:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Sonja Häussler Hanja Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB810 28440,HT19,v:1936/2003,25% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Föreläsning
14:00 - 15:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Wenjie Lyu Språkfärdighet I Föreläsning Grupp C
16:00 - 17:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K4 Övningar: kapitel 7-8
Fr8/11 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K1 Övningar: kapitel 7-8
09:00 - 10:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 5
10:00 - 11:45 ABAG05 28424,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Textanalys: Litterära texter Föreläsning
10:00 - 11:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Föreläsning K2 Övningar: kapitel 7-8
10:00 - 11:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Akiko Shirabe Kanji III B Föreläsning
10:00 - 11:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E289, Språkstudion, Studio 2. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 4
10:00 - 11:00 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet 1 Övning Grupp 3
10:00 - 11:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 3 Föreläsning presentation#2
11:00 - 12:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S5 Självständig övning
12:00 - 13:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S6 Självständig övning
12:00 - 13:45 JKA553 28412,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Extensiv textläsning Föreläsning
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 2 Föreläsning
12:00 - 13:45 JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Skrivfärdighet Föreläsning
13:00 - 14:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S7 Självständig övning
14:00 - 15:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska II Föreläsning
14:00 - 15:45 ABAG03 28423,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Textläsning II Föreläsning
14:00 - 15:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML E299, Språkstudion, Studio 1. Södra huset hus E Praktisk språkfärdighet I S8 Självständig övning
14:00 - 15:45 JKA331 28411,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Eriko Seto Norrgård Situationsbaserad muntligt språkfärdighet I Föreläsning
14:00 - 15:45 JKB331 28414,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 6 Föreläsning
15:00 - 16:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Axel Thiel Amanuensmottagning A2 Frivillig resurstid
16:00 - 17:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Kanji I B Föreläsning A2 Praktisk skrivövning: kanji, kapitel 7-8
23:45 - 00:00 JKA956 28444,HT19,v:1936/1943,50% DAG,NML Jaqueline Berndt Inlämning Deadline for submission of digital exam in Exia.
10/11 23:45 - 00:00 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Jaqueline Berndt Introduktion till Japanstudier Inlämning Alla Deadline för inlämning av hemtenta i Exia.
v 46, 2019 
11/11 08:00 - 09:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Grammatik I Föreläsning A1 Grammatik: kapitel 9
09:00 - 10:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 1
09:00 - 10:45 JK0100 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Monika Gänssbauer Föreläsning
10:00 - 11:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Samim Elias Modern standardarabiska II Föreläsning Grupp B
10:00 - 11:45 JKA111 28410,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Grammatik I Föreläsning A2 Grammatik: kapitel 9
10:00 - 11:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp A
12:00 - 13:45 ABAG01 28422,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Föreläsning Grupp 2
12:00 - 13:45 JKB111 28413,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1 Föreläsning Grupp B
12:00 - 13:45 JKB552 28415,HT19,v:1936/2003,75% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Läsfärdighet 4 Föreläsning
12:00 - 13:45 KI1401 28430,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Modern kinesiska I b Föreläsning Alla
12:00 - 13:45 KI3401 28432,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Modern kinesiska III b Föreläsning
12:00 - 13:45 KI5401 28433,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Kinakunskap V
14:00 - 15:45