Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Dec  
Gå till nästa månad

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare, Person Undervisningstyp, Ändamål
v 51, 2019 
To19/12 15:15 - 18:00 UM8029, UM8031 64193,HT19,v:1936/2003,50% BLA,ITD, 64208,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML E246. Arrhenius hus E Lovisa Sumpter Seminarium