Tid Lokal, Byggnad, Våning Kurs Kurstillfälle Delkurs Aktivitet Studentgrupp Lärare Information
v 48, 2021 
Tis30/11 09:00 - 10:00 2503, Frescativägen 54, Vån 5 SOD251 38370,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML Utveckling Seminarium Grupp B Henric Stenmark Seminarium II
10:00 - 11:00 2503, Frescativägen 54, Vån 5 SOD251 38370,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML Utveckling Seminarium Grupp C Henric Stenmark Seminarium II
11:00 - 12:00 2503, Frescativägen 54, Vån 5 SOD251 38370,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML Utveckling Seminarium Grupp A Henric Stenmark Seminarium II
13:00 - 15:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 SOD251 38370,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML Utveckling Föreläsning Alla Henric Stenmark Föreläsning 5
Fre3/12 10:00 - 12:00 Lärosal 24, Albano Hus 4, Vån 2 SOD251 38370,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML Omställning Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Alla Helena Falkenberg Introduktion och Föreläsning Rörlighet
13:00 - 15:00 Lärosal 32, Albano Hus 4, Vån 2 SOD251 38370,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML Omställning Föreläsning Alla Helena Falkenberg Anställningsotrygghet och inlåsning
v 49, 2021 
Mån6/12 10:00 - 12:00 via Zoom SOD251 38370,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML Omställning Obligatorisk närvaro
Seminarium
Omställning Grupp 1 Helena Falkenberg Case 1, Grupp 1
13:00 - 15:00 via Zoom SOD251 38370,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML Omställning Obligatorisk närvaro
Seminarium
Omställning Grupp 2 Helena Falkenberg Case 1, Grupp 2
15:00 - 17:00 via Zoom SOD251 38370,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML Omställning Obligatorisk närvaro
Seminarium
Omställning Grupp 3 Helena Falkenberg Case 1, Grupp 3
Fre10/12 11:00 - 14:00 Lärosal 32, Albano Hus 4, Vån 2 SOD251 38370,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML Omställning Föreläsning Alla Claudia Bernhard-Oettel Omställning ur ett individpsykologiskt perspektiv
v 50, 2021 
Tis14/12 09:00 - 14:00 via Zoom SOD251 38370,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML Omställning Föreläsning Alla Trygghetsrådet Omställning ur ett ledningsperspektiv
Fre17/12 10:00 - 12:00 Lärosal 16, Albano Hus 2, Vån 2 SOD251 38370,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML Omställning Föreläsning Alla Helena Falkenberg Frivillig orörlighet och rörlighet
13:00 - 13:15 SOD251 38370,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML Omställning
Rekrytering
Utveckling
Hemtentamen Alla Hemtentamen publiceras i Athena
v 2, 2022 
Fre14/1 16:45 - 17:00 SOD251 38370,HT2021,v:2144/2202,100% DAG,NML Omställning
Rekrytering
Utveckling
Hemtentamen
Inlämning
Alla Deadline för inlämning av hemtentamen i Athena
KurskodNamn