Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jun  
Gå till nästa månad

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 22, 2020 
Fr29/5 10:00 - 11:45 ABAG02 28461,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Bengi Cengiz, Imren Borsuk Eroglu Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia Föreläsning, På distans via Zoom L9
22:45 - 23:00 JKA924 28467,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Jaqueline Berndt Det moderna Japan Inlämning
23:45 - 00:00 ABAG04, ABMCG2 28460,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 28462,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Martin Säfström Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande Inlämning, På distans via Zoom Inlämning: peer assessment på utkast till projektbeskrivning
v 23, 2020 
1/6 10:00 - 11:45 ABAG04, ABMCG2 28460,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 28462,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Martin Säfström Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande På distans via Zoom, Seminarium S.2
10:00 - 11:45 JKA222 28453,VT20,v:2004/2023,75% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet II Omtentamen, På distans via Zoom Omtenta presentation 1-3
14:00 - 15:45 ABAG02 28461,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Bengi Cengiz, Imren Borsuk Eroglu Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia Föreläsning, På distans via Zoom L10
14:00 - 15:45 ABAG06, JKB661, KI6401 28455,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 28463,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 28487,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Examensarbete, Kandidatuppsats På distans via Zoom, Supplemental Instruction Frivilligt
14:30 - 16:00 JKB221 28456,VT20,v:2004/2023,75% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Erika Porander På distans via Zoom Repetition inför omtentamen
23:45 - 00:00 ABAG04 28462,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Astrid Ottosson al Bitar Textläsning III Inlämning, På distans via Zoom
23:45 - 00:00 ABAG06 28463,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Elie Wardini Arabistik, Teori och metod Inlämning, På distans via Zoom Sen inlämning av tentamen
23:45 - 00:00 JKA662 28452,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Kandidatuppsats Inlämning, På distans via Zoom Slutinlämning av kandidatuppsats
Ti2/6 10:00 - 11:45 JKA662 28452,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Kandidatuppsats På distans via Zoom, Seminarium Övning inför opponering
12:00 - 13:45 ABMMRA 28472,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Hans Ingvar F Roth Mänskliga rättigheter: Utmaningar i ett globalt perspektiv Föreläsning, På distans via Zoom L12
13:00 - 14:45 JKA662 28452,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Kandidatuppsats På distans via Zoom, Seminarium Övning inför opponering
On3/6 12:00 - 15:45 ABMEX1-2 28448,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 28449,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Elie Wardini Examensarbete Examinationsseminarium, På distans via Zoom Opponering
14:00 - 16:00 Distansundervisning/distance learning –> Athena Jaqueline Berndt Högre seminarium
To4/6 10:00 - 11:45 JK0500 28488,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Ewa Machotka Masteruppsats På distans via Zoom, Seminarium
13:00 - 16:45 ABAG06 28463,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Elie Wardini Examensarbete Examinationsseminarium, På distans via Zoom Opponering
Fr5/6 10:00 - 14:00 JKB221, JKB441 28456,VT20,v:2004/2023,75% DAG,NML, 28457,VT20,v:2004/2023,75% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gabriel Jonsson Läsfärdighet 2, Modern standardkoreanska 4 Omtentamen, På distans via Zoom Glöm inte giltig legitimation!
23:45 - 00:00 KI2401 28485,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Litterär och visuell kultur i Kina Inlämning, På distans via Zoom Inlämning hemtenta.
7/6 23:45 - 00:00 ABAG02 28461,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Bengi Cengiz, Imren Borsuk Eroglu Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia Inlämning, På distans via Zoom submission of assignments.
23:45 - 00:00 ABAG04, ABMCG2 28460,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 28462,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande Inlämning, På distans via Zoom Inlämning projektbeskrivning
23:45 - 00:00 ABMMRA 28472,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Hans Ingvar F Roth Mänskliga rättigheter: Utmaningar i ett globalt perspektiv Inlämning, På distans via Zoom
v 24, 2020 
8/6 08:00 - 18:00 JK0500 28488,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Masteruppsats Examinationsseminarium, På distans via Zoom MA defence
08:00 - 18:00 JKA662 28452,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Kandidatuppsats Examinationsseminarium, På distans via Zoom Opponering
10:00 - 11:30 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gabriel Jonsson Nord- och Sydkoreas relationer Föreläsning, På distans via Zoom
12:00 - 14:00 ABAG02, JKA222, JKA442 28453,VT20,v:2004/2023,75% DAG,NML, 28454,VT20,v:2004/2023,75% DAG,NML, 28461,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Akiko Shirabe, Samim Elias Kanji II B, Kanji IV B, Språkfärdighet II Omtentamen, På distans via Zoom Alla Glöm ej giltig legitimation!
12:15 - 14:00 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Nord- och Sydkoreas relationer På distans via Zoom, Supplemental Instruction
13:30 - 15:00 JKA222 28453,VT20,v:2004/2023,75% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Mitsuyo Kuwano Lidén Grammatik II Frivilligt, På distans via Zoom Frivillig repetition inför omtentamen.
Ti9/6 08:00 - 18:00 JKA662 28452,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Kandidatuppsats Examinationsseminarium, På distans via Zoom Opponering
10:00 - 12:00 ABAG02 28461,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Samim Elias Språkfärdighet II Omtentamen, På distans via Zoom
10:00 - 11:30 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gabriel Jonsson Nord- och Sydkoreas relationer Föreläsning, På distans via Zoom
12:15 - 14:00 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Nord- och Sydkoreas relationer På distans via Zoom, Supplemental Instruction
13:00 - 16:45 JKB661 28455,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Sonja Häussler Examensarbete Examinationsseminarium, På distans via Zoom Opponering
On10/6 08:00 - 18:00 JKA662 28452,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Kandidatuppsats Examinationsseminarium, På distans via Zoom Opponering
08:00 - 18:00 KI6401 28487,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Monika Gänssbauer Examensarbete På distans via Zoom, Seminarium Opponering
10:00 - 14:00 ABAG02, JKA222, KI2401, KI4401, KI8200 28454,VT20,v:2004/2023,75% DAG,NML, 28461,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 28485,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 28486,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 28489,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Hailin Wang, Ingela Jin, Mitsuyo Kuwano Lidén, Samim Elias Avancerad kinesiska II, Grammatik II, Modern kinesika IV b, Modern kinesiska II b, Praktisk språkfärdighet IV Omtentamen, På distans via Zoom Alla Glöm ej giltig legitimation! OBS! Skrivtiden är 3 h för Kinesiska II.
14:00 - 15:45 ABAG06, JKB661 28455,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 28463,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Examensarbete På distans via Zoom, Supplemental Instruction Frivilligt, Uppsatsrevidering
To11/6 08:00 - 18:00 JKA662 28452,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Kandidatuppsats Examinationsseminarium, På distans via Zoom Opponering
10:00 - 11:30 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gabriel Jonsson Nord- och Sydkoreas relationer Föreläsning, På distans via Zoom
12:15 - 14:00 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Nord- och Sydkoreas relationer På distans via Zoom, Supplemental Instruction
Fr12/6 08:00 - 18:00 JKA662 28452,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Kandidatuppsats Examinationsseminarium, På distans via Zoom Opponering
08:00 - 18:00 KI6401 28487,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Monika Gänssbauer Examensarbete På distans via Zoom, Seminarium Opponering
10:00 - 11:30 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gabriel Jonsson Nord- och Sydkoreas relationer Föreläsning, På distans via Zoom
12:00 - 15:45 ABAG02, ABMCG2, ABMGF1 28460,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 28461,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 28477,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Astrid Ottosson al Bitar Minoriteter och migration, Textläsning I Omtentamen, På distans via Zoom Alla Glöm ej anmälan via Ladok.
12:15 - 14:00 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Nord- och Sydkoreas relationer På distans via Zoom, Supplemental Instruction
14:00 - 15:45 ABAG06, JKB661 28455,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 28463,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Examensarbete På distans via Zoom, Supplemental Instruction Frivilligt, Uppsatsrevidering
v 25, 2020 
15/6 10:00 - 11:30 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gabriel Jonsson Nord- och Sydkoreas relationer Föreläsning, På distans via Zoom
12:15 - 14:00 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Nord- och Sydkoreas relationer På distans via Zoom, Supplemental Instruction
14:00 - 15:45 ABAG06, JKB661, KI6401 28455,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 28463,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML, 28487,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Examensarbete, Kandidatuppsats På distans via Zoom, Supplemental Instruction Frivilligt, Uppsatsrevidering
Ti16/6 08:45 - 18:45 JKA662 28452,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Kandidatuppsats Examinationsseminarium, På distans via Zoom Opponering
10:00 - 11:30 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gabriel Jonsson Nord- och Sydkoreas relationer Föreläsning, På distans via Zoom
12:15 - 14:00 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Nord- och Sydkoreas relationer På distans via Zoom, Supplemental Instruction
On17/6 08:00 - 18:00 JKA662 28452,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Kandidatuppsats Examinationsseminarium, På distans via Zoom Opponering
10:00 - 11:30 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gabriel Jonsson Nord- och Sydkoreas relationer Föreläsning, På distans via Zoom
12:15 - 14:00 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Nord- och Sydkoreas relationer På distans via Zoom, Supplemental Instruction
To18/6 08:00 - 18:00 JKA662 28452,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Kandidatuppsats Examinationsseminarium, På distans via Zoom Opponering
v 26, 2020 
22/6 10:00 - 11:30 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gabriel Jonsson Nord- och Sydkoreas relationer Föreläsning, På distans via Zoom Diskussion om reportage
12:15 - 14:00 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Nord- och Sydkoreas relationer På distans via Zoom, Supplemental Instruction
On24/6 10:00 - 11:30 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Iain Sands Nord- och Sydkoreas relationer Föreläsning, På distans via Zoom
12:15 - 14:00 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Nord- och Sydkoreas relationer På distans via Zoom, Supplemental Instruction
To25/6 10:00 - 11:30 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gabriel Jonsson Nord- och Sydkoreas relationer Föreläsning, På distans via Zoom
12:15 - 14:00 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gunnar Linder Nord- och Sydkoreas relationer På distans via Zoom, Supplemental Instruction
28/6 23:45 - 00:00 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Iain Sands Nord- och Sydkoreas relationer Inlämning, På distans via Zoom Deadline för inlämningsuppgift.
v 27, 2020 
29/6 07:00 - 07:15 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gabriel Jonsson Nord- och Sydkoreas relationer Digital hemtentamen , På distans via Zoom Hemtentan blir tillgänglig på Athena.
Fr3/7 22:45 - 23:00 JKB911 28527,VT20,v:2024/2035,100% DAG,NML Distansundervisning/distance learning –> Athena Gabriel Jonsson Nord- och Sydkoreas relationer Inlämning, På distans via Zoom Inlämning av hemtentamen.

  Ändrad senaste dygnet.