Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 43  
Gå till nästa vecka

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visass senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo Viktigt meddelande
v 43, 2020 
Fre23/10 09:00 - 12:00 UQ202U 66462,HT20,v:2036/2044,50% DAG,DST Anita Söderlund Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Seminarium
Webbaserat
Grupp 2 Studentarbetslag 1 & 2 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:00 - 12:00 UQ202U 66462,HT20,v:2036/2044,50% DAG,DST Annika Käck Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Seminarium
Webbaserat
Grupp 3 Studentarbetslag 1 & 2 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:00 - 12:00 UQ202U 66462,HT20,v:2036/2044,50% DAG,DST Judit Simon Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Seminarium
Webbaserat
Grupp 1 Studentarbetslag 1 & 2 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:00 - 12:00 UQ202U 66462,HT20,v:2036/2044,50% DAG,DST Manal Musa Albaiaa Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Seminarium
Webbaserat
Grupp 4 Studentarbetslag 1 & 2 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:00 - 12:00 UQ202U 66462,HT20,v:2036/2044,50% DAG,DST Noam Ringer Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Seminarium
Webbaserat
Grupp 5 Studentarbetslag 1 & 2 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:00 - 11:00 UQ2SPP 66466,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Anders Fjällhed Kvalificerade samtal Handledning
Webbaserat
Grupp 3 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:00 - 11:00 UQ2SPP 66466,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Bozena Hautaniemi Kvalificerade samtal Handledning
Webbaserat
Grupp 1 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:00 - 11:00 UQ2SPP 66466,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Elisabeth Lundström Kvalificerade samtal Handledning
Webbaserat
Grupp 4 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:00 - 11:00 UQ2SPP 66466,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Gunnar Karlsson Kvalificerade samtal Handledning
Webbaserat
Grupp 2 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:00 - 11:00 UQ2SPP 66466,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Ulf Jederlund Kvalificerade samtal Handledning
Webbaserat
Grupp 5 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:00 - 11:00 UQ2SPP 66466,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Kvalificerade samtal Grupparbete
Webbaserat
Grupp 10-12 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:00 - 11:00 UQ2SPP 66466,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Kvalificerade samtal Grupparbete
Webbaserat
Grupp 7-9 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:00 - 11:00 UQ2SPP 66466,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Kvalificerade samtal Handledning
Webbaserat
Grupp 6 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
10:00 - 12:00 UQ2SPR_ D416, Södra huset hus D Föreläsning
Webbaserat
SPÖK1 UQ3SPL 50%
OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
10:00 - 12:00 UQ3SPL 66469,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Diana Garavito Bermudez Vetenskapsteori och metod inom specialpedagogik II Seminarium
Webbaserat
Grupp 2 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
10:00 - 12:00 UQ3SPL 66469,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Wieland Wermke Vetenskapsteori och metod inom specialpedagogik II Seminarium
Webbaserat
Grupp 3 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
10:00 - 12:00 UQ3SPL 66469,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Wissam Mounzer Vetenskapsteori och metod inom specialpedagogik II Seminarium
Webbaserat
Grupp 1 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
12:00 - 14:00 UQ2SPP 66466,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Anders Fjällhed Kvalificerade samtal Handledning
Webbaserat
Grupp 9 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
12:00 - 14:00 UQ2SPP 66466,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Bozena Hautaniemi Kvalificerade samtal Handledning
Webbaserat
Grupp 7 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
12:00 - 14:00 UQ2SPP 66466,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Elisabeth Lundström Kvalificerade samtal Handledning
Webbaserat
Grupp 10 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
12:00 - 14:00 UQ2SPP 66466,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Gunnar Karlsson Kvalificerade samtal Handledning
Webbaserat
Grupp 8 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
12:00 - 14:00 UQ2SPP 66466,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Ulf Jederlund Kvalificerade samtal Handledning
Webbaserat
Grupp 11 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
12:00 - 14:00 UQ2SPP 66466,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Kvalificerade samtal Grupparbete
Webbaserat
Grupp 1-3 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
12:00 - 14:00 UQ2SPP 66466,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Kvalificerade samtal Grupparbete
Webbaserat
Grupp 4-6 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
12:00 - 14:00 UQ2SPP 66466,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Kvalificerade samtal Handledning
Webbaserat
Grupp 12 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 16:00 UQ202U 66462,HT20,v:2036/2044,50% DAG,DST Anita Söderlund Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Seminarium
Webbaserat
Grupp 2 Studentarbetslag 3 & 4 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 16:00 UQ202U 66462,HT20,v:2036/2044,50% DAG,DST Annika Käck Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Seminarium
Webbaserat
Grupp 3 Studentarbetslag 3 & 4 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 16:00 UQ202U 66462,HT20,v:2036/2044,50% DAG,DST Judit Simon Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Seminarium
Webbaserat
Grupp 1 Studentarbetslag 3 & 4 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 16:00 UQ202U 66462,HT20,v:2036/2044,50% DAG,DST Manal Musa Albaiaa Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Seminarium
Webbaserat
Grupp 4 Studentarbetslag 3 & 4 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 16:00 UQ202U 66462,HT20,v:2036/2044,50% DAG,DST Noam Ringer Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Seminarium
Webbaserat
Grupp 5 Studentarbetslag 3 & 4 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 16:00 UQ3SPL 66469,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Diana Garavito Bermudez Vetenskapsteori och metod inom specialpedagogik II Seminarium
Webbaserat
Grupp 2 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 16:00 UQ3SPL 66469,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Wieland Wermke Vetenskapsteori och metod inom specialpedagogik II Seminarium
Webbaserat
Grupp 3 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 16:00 UQ3SPL 66469,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Wissam Mounzer Vetenskapsteori och metod inom specialpedagogik II Seminarium
Webbaserat
Grupp 1 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
14:00 - 16:00 UQ157F 66422,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Seminarium
Webbaserat
Zoommötesrum OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
14:15 - 16:00 UQ2SPP 66466,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Bozena Hautaniemi Kvalificerade samtal Föreläsning
Webbaserat
Alla OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
v 44, 2020 
Mån26/10 09:00 - 12:00 UQ001K 66451,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML Anders Fjällhed Examinationsseminarium
Webbaserat
Grupp 1 Seminarium 9 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:00 - 12:00 UQ001K 66451,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML Birgitta Hammarström Lewenhagen Examinationsseminarium
Webbaserat
Grupp 6 Seminarium 9 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:00 - 12:00 UQ001K 66451,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML Gunilla Oredsson Blomberg Examinationsseminarium
Webbaserat
Grupp 5 Seminarium 9 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:00 - 12:00 UQ001K 66451,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML Manal Musa Albaiaa Examinationsseminarium
Webbaserat
Grupp 2 Seminarium 9 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:00 - 11:00 UQ3SPP 66472,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Claudia Schumann Teori och praktik i specialpedagogisk forskning Föreläsning
Webbaserat
Workshop
Alla Att tematisera forskning i relation till valt problemområde OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
10:00 - 12:00 UQ3SPL 66470,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Teori och praktik i specialpedagogisk fördjupning Föreläsning
Webbaserat
Alla OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
10:00 - 12:00 UQ433F
UQBA05
66420,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
66474,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
Peter Karlsson Föreläsning
Webbaserat
Skolövergripande Positivt Beteendestöd SÖPBS OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
10:00 - 12:00 UQA002 66432,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML 108, Frescati hage hus 9 Simo Vehmas Specialpedagogikens teoretiska grunder
11:00 - 12:00 UQ3SPP 66472,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Carin Benjaminson Teori och praktik i specialpedagogisk forskning Seminarium
Webbaserat
Grupp 2 Bjereld/ Demker/ Hinnfors (2018), kap 1, ss. 9-27, Dysthe/ Hertzberg/ Hoel (2011),kap 8, s. 147-174, Morningstar et al. (2015); Thornberg (2006) OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
11:00 - 12:00 UQ3SPP 66472,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Claudia Schumann Teori och praktik i specialpedagogisk forskning Seminarium
Webbaserat
Grupp 3 Bjereld/ Demker/ Hinnfors (2018), kap 1, ss. 9-27, Dysthe/ Hertzberg/ Hoel (2011),kap 8, s. 147-174, Morningstar et al. (2015); Thornberg (2006) OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
11:00 - 12:00 UQ3SPP 66472,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Helen Knutes Nyqvist Teori och praktik i specialpedagogisk forskning Seminarium
Webbaserat
Grupp 1 Bjereld/ Demker/ Hinnfors (2018), kap 1, ss. 9-27, Dysthe/ Hertzberg/ Hoel (2011),kap 8, s. 147-174, Morningstar et al. (2015); Thornberg (2006) OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 16:00 UQ001K 66451,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML Inga-Lill Mattsson Examinationsseminarium
Webbaserat
Grupp 4 Seminarium 9 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 16:00 UQ001K 66451,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML Lisa Fohlin Examinationsseminarium
Webbaserat
Grupp 3 Seminarium 9 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 15:00 UQ3SPL 66470,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Eva Berglund Teori och praktik i specialpedagogisk fördjupning Seminarium
Webbaserat
Grupp 1 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 15:00 UQ3SPL 66470,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Jude Tah Teori och praktik i specialpedagogisk fördjupning Seminarium
Webbaserat
Grupp 2 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 15:00 UQ3SPP 66472,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Carin Benjaminson Teori och praktik i specialpedagogisk forskning Grupparbete
Webbaserat
Grupp 2 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 15:00 UQ3SPP 66472,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Claudia Schumann Teori och praktik i specialpedagogisk forskning Grupparbete
Webbaserat
Grupp 3 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 15:00 UQ3SPP 66472,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Helen Knutes Nyqvist Teori och praktik i specialpedagogisk forskning Grupparbete
Webbaserat
Grupp 1 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 14:00 UQ433F
UQBA05
66420,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
66474,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
Peter Karlsson Föreläsning
Webbaserat
Skolövergripande Positivt Beteendestöd SÖPBS fortsättning.. OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 15:00 UQA002 66432,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML 108, Frescati hage hus 9 Simo Vehmas Specialpedagogikens teoretiska grunder
14:00 - 16:30 UQ433F
UQBA05
66420,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
66474,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
Maria Jornevald Föreläsning
Webbaserat
Pedagogik PAXIS- GBG OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
15:00 - 16:00 UQ3SPP 66472,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Carin Benjaminson
Claudia Schumann
Helen Knutes Nyqvist
Teori och praktik i specialpedagogisk forskning Seminarium
Webbaserat
Alla Gemensam sammanfattning av dagen OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
16:30 - 17:00 UQ433F
UQBA05
66420,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
66474,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
Wissam Mounzer Webbaserat
Övrigt
Sammanfattning av dagen OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
23:45 - 00:00 UQ173F 66429,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Examination Individual Examinations
Tis27/10 08:00 - 16:00 UQ001K 66451,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML Hemtentamen
Webbaserat
Alla Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:00 - 09:15 UQ173F 66429,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Utvärdering Kursvärdering skickas ut via e-post
09:00 - 11:00 UQ3SPP 66472,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Helen Knutes Nyqvist Teori och praktik i specialpedagogisk forskning Föreläsning
Webbaserat
Workshop
Alla Att skriva en argumenterande text och att formulera ett syfte OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:00 - 11:30 UQ433F
UQBA05
66420,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
66474,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
Hampus Bejnö
Wissam Mounzer
Dag Strömberg
Seminarium
Webbaserat
Presentation of individual evidence based report OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:30 - 12:00 327, Frescati hage hus 10 Jari Linikko Möte
10:00 - 12:00 UCG38K 34722,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML Billy Jansson Specialpedagogik Redovisning
Webbaserat
Grupp 1 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
10:00 - 12:00 UCG38K 34722,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML Katrin Lilja Waltå Specialpedagogik Redovisning
Webbaserat
Grupp 3 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
10:00 - 12:00 UCG38K 34722,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML Khadije Obeid Specialpedagogik Redovisning
Webbaserat
Grupp 2 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
10:00 - 12:00 UCG38K 34722,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML Kristina Szönyi Specialpedagogik Redovisning
Webbaserat
Grupp 4 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
11:00 - 12:00 UQ3SPP 66472,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Carin Benjaminson Teori och praktik i specialpedagogisk forskning Seminarium
Webbaserat
Grupp 2 Bjereld/ Demker/ Hinnfors (2018), kap 4; Dysthe/ Hertzberg/ Hoel (2011),kap 4-6; Brady, G. (2014); Tangen, R. (2009) OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
11:00 - 12:00 UQ3SPP 66472,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Claudia Schumann Teori och praktik i specialpedagogisk forskning Seminarium
Webbaserat
Grupp 3 Bjereld/ Demker/ Hinnfors (2018), kap 4; Dysthe/ Hertzberg/ Hoel (2011),kap 4-6; Brady, G. (2014); Tangen, R. (2009) OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
11:00 - 12:00 UQ3SPP 66472,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Helen Knutes Nyqvist Teori och praktik i specialpedagogisk forskning Seminarium
Webbaserat
Grupp 1 Bjereld/ Demker/ Hinnfors (2018), kap 4; Dysthe/ Hertzberg/ Hoel (2011),kap 4-6; Brady, G. (2014); Tangen, R. (2009) OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
11:30 - 12:15 UQ433F
UQBA05
66420,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
66474,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
Wissam Mounzer Avslutning
Webbaserat
Muntlig kursutvärdering OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 16:00 UCG38K 34722,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML Billy Jansson Specialpedagogik Redovisning
Webbaserat
Grupp 1 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 16:00 UCG38K 34722,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML Katrin Lilja Waltå Specialpedagogik Redovisning
Webbaserat
Grupp 3 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 16:00 UCG38K 34722,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML Khadije Obeid Specialpedagogik Redovisning
Webbaserat
Grupp 2 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 16:00 UCG38K 34722,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML Kristina Szönyi Specialpedagogik Redovisning
Webbaserat
Grupp 4 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 15:00 UQ3SPP 66472,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Carin Benjaminson Teori och praktik i specialpedagogisk forskning Grupparbete
Webbaserat
Grupp 2 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 15:00 UQ3SPP 66472,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Claudia Schumann Teori och praktik i specialpedagogisk forskning Grupparbete
Webbaserat
Grupp 3 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:00 - 15:00 UQ3SPP 66472,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Helen Knutes Nyqvist Teori och praktik i specialpedagogisk forskning Grupparbete
Webbaserat
Grupp 1 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
13:15 - 16:00 UQ433F
UQBA05
66420,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
66474,HT20,v:2036/2044,50% DAG,NML
Grupparbete
Webbaserat
Egen tid arbeta med feedback och individuella examinationsuppgift OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
14:00 - 16:00 B264, Frescati hage hus 14 Diana Berthén Ledningsgruppen
15:00 - 16:00 UQ3SPP 66472,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Carin Benjaminson
Claudia Schumann
Helen Knutes Nyqvist
Teori och praktik i specialpedagogisk forskning Seminarium
Webbaserat
Alla Gemensam sammanfattning av dagen OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
23:45 - 00:00 UQ1SLY
UQ1SPL
66456,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
66459,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Utveckling i och av pedagogiska lärmiljöer Examination
Inlämning
Webbaserat
Alla Inlämning av examinationsuppgift OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
Ons28/10 08:00 - 16:00 UQ001K 66451,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML Hemtentamen
Webbaserat
Alla Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
09:00 - 09:15 UQ1SLY
UQ1SPL
66456,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
66459,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Utveckling i och av pedagogiska lärmiljöer Utvärdering
Webbaserat
Alla Delkursvärdering skickas ut via e-post OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
10:00 - 12:00 222, Frescati hage hus 10 Gabriella Höstfält Lärarmöte UQ1SPL/SLY dk 1
10:00 - 15:00 B264, Frescati hage hus 14 Jennie Graflund Möte Lärarlyftsrutin
Tors29/10 08:00 - 16:00 UQ001K 66451,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML Hemtentamen
Webbaserat
Alla Inlämning: Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik - kl 23:59 OBS! Mellan 31/8 - 31/12 sker all undervisning på kursen på distans. Mer information om distansundervisningen finns på kurssidan för aktuell kurs i Athena.
KurskodNamn
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.