Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
v 46, 2023 
Ons2023-11-15 09:00 - 10:00 Lärosal 5, Albano Hus 1, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla Föreläsning, Introduktion
10:00 - 12:00 Lärosal 5, Albano Hus 1, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla Föreläsning 1
13:00 - 15:00 Lärosal 3, Albano Hus 1, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Lisa Fohlin Seminarium 1
13:00 - 15:00 Lärosal 2, Albano Hus 1, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Malin Lönnerblad Seminarium 1
Fre2023-11-17 10:00 - 11:00 Lärosal 16, Albano Hus 2, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla Föreläsning 2
11:00 - 12:00 Lärosal 1, Albano Hus 1, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Grupparbete Grupp 1 Grupparbete 1
11:00 - 12:00 Lärosal 16, Albano Hus 2, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Grupparbete Grupp 2 Grupparbete 1
13:00 - 15:00 Lärosal 1, Albano Hus 1, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Lisa Fohlin Seminarium 2
13:00 - 15:00 Lärosal 29, Albano Hus 4, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Malin Lönnerblad Seminarium 2
v 47, 2023 
Tis2023-11-21 09:00 - 11:00 Lärosal 4, Albano Hus 1, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla Föreläsning 3
11:00 - 12:00 Lärosal 3, Albano Hus 1, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Grupparbete Grupp 2 Grupparbete 2
11:00 - 12:00 Lärosal 9, Albano Hus 2, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Grupparbete Grupp 1 Grupparbete 2
13:00 - 15:00 Lärosal 1, Albano Hus 1, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Lisa Fohlin Seminarium 3
13:00 - 15:00 Lärosal 3, Albano Hus 1, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Malin Lönnerblad Seminarium 3
Tors2023-11-23 09:00 - 11:00 Webbaserad undervisning UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Inspelad föreläsning Alla Föreläsning 4 - (Inspelad digital föreläsning)
11:00 - 12:00 Lärosal 8, Albano Hus 2, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Grupparbete Grupp 1 Grupparbete 3
11:00 - 12:00 Lärosal 39, Albano Hus 2, Vån 3 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Grupparbete Grupp 2 Grupparbete 3
13:00 - 15:00 Lärosal 2, Albano Hus 1, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Lisa Fohlin Seminarium 4
13:00 - 15:00 Lärosal 25, Albano Hus 4, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Malin Lönnerblad Seminarium 4
v 48, 2023 
Mån2023-11-27 09:00 - 11:00 via Zoom UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla Föreläsning 5 - (Inspelad digital föreläsning)
11:00 - 12:00 Lärosal 15, Albano Hus 2, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Grupparbete Grupp 2 Grupparbete 4
11:00 - 12:00 Lärosal 10, Albano Hus 2, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Grupparbete Grupp 1 Grupparbete 4
13:00 - 15:00 Lärosal 15, Albano Hus 2, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Obligatorisk närvaro
Seminarium
Redovisning
Grupp 1 Lisa Fohlin Seminarium 5 Redovisning
13:00 - 15:00 Lärosal 13, Albano Hus 2, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Obligatorisk närvaro
Seminarium
Redovisning
Grupp 2 Malin Lönnerblad Seminarium 5 Redovisning
Ons2023-11-29 09:00 - 11:00 Lärosal 20 (ALC), Albano Hus 4, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Alla Lisa Fohlin
Malin Lönnerblad
Seminarium 6
11:00 - 12:00 Lärosal 1, Albano Hus 1, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Grupparbete Grupp 1 Grupparbete 5
11:00 - 12:00 Lärosal 2, Albano Hus 1, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Grupparbete Grupp 2 Grupparbete 5
13:00 - 15:00 Lärosal 1, Albano Hus 1, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Obligatorisk närvaro
Seminarium
Redovisning
Grupp 1 Lisa Fohlin Seminarium 7 Redovisning
13:00 - 15:00 Lärosal 2, Albano Hus 1, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Obligatorisk närvaro
Seminarium
Redovisning
Grupp 2 Malin Lönnerblad Seminarium 7 Redovisning
v 49, 2023 
Mån2023-12-04 09:00 - 12:00 Lärosal 23, Albano Hus 4, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Lisa Fohlin Seminarium 8
09:00 - 12:00 Lärosal 20 (ALC), Albano Hus 4, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Malin Lönnerblad Seminarium 8
Tors2023-12-07 13:00 - 16:00 Lärosal 39, Albano Hus 2, Vån 3 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Obligatorisk närvaro
Seminarium
Redovisning
Grupp 2 Malin Lönnerblad Seminarium 9 Redovisning
13:00 - 16:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Obligatorisk närvaro
Seminarium
Redovisning
Grupp 1 Lisa Fohlin Seminarium 9 Redovisning
v 50, 2023 
Mån2023-12-11 08:00 - 16:00 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Hemtentamen Alla Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik.
Tis2023-12-12 08:00 - 16:00 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Hemtentamen Alla Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik.
Ons2023-12-13 08:00 - 15:45 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Hemtentamen Alla Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik.
15:45 - 17:00 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Hemtentamen
Inlämning
Alla Hemtentan lämnas in på Athena senast onsdag 13 december kl 17.00
Tors2023-12-14 09:00 - 09:15 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Utvärdering Alla Kursvärdering skickas ut via e-post
v 4, 2024 
Mån2024-01-22 08:00 - 16:00 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Omexamination Omexamination 1 - Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik.
Tis2024-01-23 08:00 - 16:00 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Omexamination Omexamination 1 - Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik.
Ons2024-01-24 08:00 - 15:45 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Omexamination Omexamination 1 - Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik.
15:45 - 17:00 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Omexamination Omexamination 1 lämnas in på Athena senast onsdag 24 januari kl 17.00
 
KurskodNamn
UQ002KSpecialpedagogik - Grundlärarprogrammet