Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
v 38, 2023 
Tis2023-09-19 09:00 - 12:00 Lärosal 8, Albano Hus 2, Vån 2 UQBA07 66807, H23, 50%, DAG, NML Föreläsning
Introduktion
Alla Marie-Louise Stjerna
13:00 - 16:00 Lärosal 20 (ALC), Albano Hus 4, Vån 2 UQBA07 66807, H23, 50%, DAG, NML Föreläsning
Seminarium
Alla Lise Renata Pettersson Roll
v 42, 2023 
Tis2023-10-17 10:00 - 12:00 Lärosal 1, Albano Hus 1, Vån 2 UQBA07 66807, H23, 50%, DAG, NML Seminarium Alla Marie-Louise Stjerna
13:00 - 16:00 Lärosal 19, Albano Hus 2, Vån 2 UQBA07 66807, H23, 50%, DAG, NML Föreläsning
Seminarium
Alla Marie-Louise Stjerna
v 46, 2023 
Tis2023-11-14 10:00 - 12:00 Lärosal 7, Albano Hus 1, Vån 2 UQBA07 66807, H23, 50%, DAG, NML Seminarium Alla Marie-Louise Stjerna
13:00 - 16:00 Lärosal 7, Albano Hus 1, Vån 2 UQBA07 66807, H23, 50%, DAG, NML Seminarium Alla Lise Renata Pettersson Roll
Marie-Louise Stjerna
v 49, 2023 
Tis2023-12-05 10:00 - 12:00 Lärosal 38, Albano Hus 2, Vån 3 UQBA07 66807, H23, 50%, DAG, NML Examinationsseminarium Alla Lise Renata Pettersson Roll
Marie-Louise Stjerna
13:00 - 16:00 Lärosal 38, Albano Hus 2, Vån 3 UQBA07 66807, H23, 50%, DAG, NML Seminarium Alla Lise Renata Pettersson Roll
Marie-Louise Stjerna
v 50, 2023 
Tis2023-12-12 23:45 - 00:00 UQBA07 66807, H23, 50%, DAG, NML Inlämning Alla Deadline för inlämning av individuell skriftlig examinationsuppgift
Ons2023-12-13 09:00 - 09:15 UQBA07 66807, H23, 50%, DAG, NML Utvärdering Kursvärdering skickas ut via e-post
v 4, 2024 
Fre2024-01-26 23:45 - 00:00 UQBA07 66807, H23, 50%, DAG, NML Inlämning
Omexamination
Omexaminationstillfälle 1 individuell examinationsuppgift
 
KurskodNamn
UQBA07Vetenskapsteori och forskningsmetod