Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
Viktigt meddelande
v 35, 2023 
Mån2023-08-28 14:00 - 15:00 Webbaserad undervisning UB123F 61842, H23, 50%, DAG, DST Introduktion UB123F Grupp 1
UB123F grupp 2
Kalle Berggren Kursintroduktion Kursintroduktionen är nätbaserad. Du hittar en länk till e-mötestjänsten Zoom och vidare instruktioner i läroplattformen Athena under planeringar.
15:00 - 16:30 Webbaserad undervisning UB123F 61842, H23, 50%, DAG, DST Föreläsning UB123F Grupp 1
UB123F grupp 2
Fanny Edenroth Cato Föreläsning 1: Barns perspektiv och rättigheter Föreläsningen är förinspelad du hittar den i läroplattformen Athena under planeringar.
16:30 - 17:00 Webbaserad undervisning UB123F 61842, H23, 50%, DAG, DST Frågestund UB123F Grupp 1
UB123F grupp 2
Fanny Edenroth Cato Frågestund om föreläsningen Frågestunden är nätbaserad. Du hittar en länk till e-mötestjänsten Zoom och vidare instruktioner i läroplattformen Athena under planeringar.
v 36, 2023 
Mån2023-09-04 14:00 - 17:00 Webbaserad undervisning UB123F 61842, H23, 50%, DAG, DST Obligatorisk närvaro
Seminarium
UB123F Grupp 1
UB123F grupp 2
Hanna Bornäs
Kalle Berggren
Seminarium 1: Barns perspektiv och rättigheter Undervisningen är nätbaserad. Du hittar en länk till e-mötestjänsten Zoom och vidare instruktioner i läroplattformen Athena under planeringar.
v 37, 2023 
Mån2023-09-11 10:00 - 11:30 Webbaserad undervisning UB123F 61842, H23, 50%, DAG, DST Föreläsning UB123F Grupp 1
UB123F grupp 2
Linnéa Bruno Föreläsning 2: Likabehandlingsarbete och normkritik Föreläsningen är förinspelad du hittar den i Athena.
13:45 - 14:15 Webbaserad undervisning UB123F 61842, H23, 50%, DAG, DST Frågestund UB123F Grupp 1
UB123F grupp 2
Linnéa Bruno Frågestund om Föreläsning 2: Likabehandlingsarbete och normkritik. Frågestunden är nätbaserad. Du hittar en länk till e-mötestjänsten Zoom och vidare instruktioner i läroplattformen Athena under planeringar.
v 38, 2023 
Mån2023-09-18 14:00 - 17:00 Webbaserad undervisning UB123F 61842, H23, 50%, DAG, DST Obligatorisk närvaro
Seminarium
UB123F Grupp 1
UB123F grupp 2
Hanna Bornäs
Kalle Berggren
Seminarium 2: Likabehandlingsarbete och normkritik Undervisningen är nätbaserad. Du hittar en länk till e-mötestjänsten Zoom och vidare instruktioner i läroplattformen Athena under planeringar.
v 39, 2023 
Mån2023-09-25 15:00 - 16:30 Webbaserad undervisning UB123F 61842, H23, 50%, DAG, DST Föreläsning UB123F Grupp 1
UB123F grupp 2
Magnus Kilger Föreläsning 3:Socialpsykologi och ledarskap Föreläsningen är förinspelad du hittar den i Athena.
16:30 - 17:00 Webbaserad undervisning UB123F 61842, H23, 50%, DAG, DST Frågestund UB123F Grupp 1
UB123F grupp 2
Magnus Kilger Frågestund om föreläsningen Frågestunden är nätbaserad. Du hittar en länk till e-mötestjänsten Zoom och vidare instruktioner i läroplattformen Athena under planeringar.
v 40, 2023 
Mån2023-10-02 14:00 - 17:00 Webbaserad undervisning UB123F 61842, H23, 50%, DAG, DST Obligatorisk närvaro
Seminarium
UB123F Grupp 1
UB123F grupp 2
Hanna Bornäs
Kalle Berggren
Seminarium 3:Socialpsykologi och ledarskap Undervisningen är nätbaserad. Du hittar en länk till e-mötestjänsten Zoom och vidare instruktioner i läroplattformen Athena under planeringar.
v 41, 2023 
Mån2023-10-09 15:00 - 16:30 Webbaserad undervisning UB123F 61842, H23, 50%, DAG, DST Föreläsning UB123F Grupp 1
UB123F grupp 2
Lucas Gottzen Föreläsning 4: Sexualitet och relationer. Föreläsningen är förinspelad du hittar den i Athena.
16:30 - 17:00 Webbaserad undervisning UB123F 61842, H23, 50%, DAG, DST Frågestund UB123F Grupp 1
UB123F grupp 2
Lucas Gottzén Frågestund om Föreläsning 4: Sexualitet och relationer. Frågestunden är nätbaserad. Du hittar en länk till e-mötestjänsten Zoom och vidare instruktioner i läroplattformen Athena under planeringar.
v 42, 2023 
Mån2023-10-16 14:00 - 17:00 Webbaserad undervisning UB123F 61842, H23, 50%, DAG, DST Obligatorisk närvaro
Seminarium
UB123F Grupp 1
UB123F grupp 2
Hanna Bornäs
Kalle Berggren
Seminarium 4: Sexualitet och relationer. Undervisningen är nätbaserad. Du hittar en länk till e-mötestjänsten Zoom och vidare instruktioner i läroplattformen Athena under planeringar.
 
KurskodNamn
UB123FSociala relationer i skolan