Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/11 
C307, Södra huset C, Vån 3
Karta
Föreläsning
Petur Helgason
Introduktion till kursen; Språkljudens initiering
Catford kap 1-3; Engstrand kap 4
12:00
10:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/11 
C307, Södra huset C, Vån 3
Karta
Föreläsning
Petur Helgason
Fonem och språkljud
Yule s. 43–48 uppl; Josefsson kap 3; Engstrand kap 2
12:00
10:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/12 
C307, Södra huset C, Vån 3
Karta
Föreläsning
Petur Helgason
Analys av tal – spektrogram och transkription
Engstrand Kap 3; Catford kap 4,5 & 6
15:00
13:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/12 
E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2
Karta
Laboration
Grupp 1
Christoffer Forbes Schieche
Introduktion till Praat
12:00
09:00
E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2
Karta
Laboration
Grupp 2
Christoffer Forbes Schieche
Introduktion till Praat
16:00
13:00

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/12 
Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2
Karta
Föreläsning
Petur Helgason
Konsonantfoner
Catford kap 4,5 & 6; Engstrand kap 6 & 8
12:00
10:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/12 
Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3
Karta
Föreläsning
Petur Helgason
Vokaler
Catford kap 7-8; Engstrand kap 5
15:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/12 
E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E
Karta
Laboration
Grupp 1
Caroline Arvidsson
Fonetisk transkription
12:00
09:00
E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E
Karta
Laboration
Grupp 2
Johanna Sundström
Fonetisk transkription
16:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/12 
Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3
Karta
Föreläsning
Petur Helgason
Ord- och frasprosodi
Engstrand kap 3 & 7; Catford kap 9
12:00
10:00
E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2
Karta
Laboration
Grupp 1
Mika Matthis
Prosodi
16:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/12 
E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2
Karta
Laboration
Grupp 2
Christoffer Forbes Schieche
Prosodi
12:00
09:00

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/12 
G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Vån 3
Karta
Tentamen
16:30
12:30
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/12 
C307, Södra huset C, Vån 3
Karta
Föreläsning
Andrew Thomas Cooper
Språkets nivåer
12:00
10:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/12 
Övningslabbet, Södra huset C, Vån 2
Karta
Övning
Grupp 1
Christoffer Forbes Schieche
Nivåer i språket
12:00
10:00
Övningslabbet, Södra huset C, Vån 2
Karta
Övning
Grupp 2
Christoffer Forbes Schieche
Nivåer i språket
15:00
13:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/12 
Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2
Karta
Föreläsning
Andrew Thomas Cooper
Morfembegreppet
12:00
10:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/12 
Övningslabbet, Södra huset C, Vån 2
Karta
Övning
Grupp 1
Christoffer Forbes Schieche
Morfologi
12:00
10:00
Övningslabbet, Södra huset C, Vån 2
Karta
Övning
Grupp 2
Christoffer Forbes Schieche
Morfologi
15:00
13:00

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/12 
C307, Södra huset C, Vån 3
Karta
Föreläsning
Andrew Thomas Cooper
Ordklasser och grammatiska kategorier
12:00
10:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/12 
C307, Södra huset C, Vån 3
Karta
Övning
Grupp 1
Caroline Arvidsson
Ordklasser
11:00
09:00
C307, Södra huset C, Vån 3
Karta
Övning
Grupp 2
Caroline Arvidsson
Ordklasser
13:00
11:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/12 
C307, Södra huset C, Vån 3
Karta
Föreläsning
Andrew Thomas Cooper
Konstituenter och satsdelar
12:00
10:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/12 
C307, Södra huset C, Vån 3
Karta
Övning
Grupp 1
Johanna Sundström
Konstituenter
12:00
10:00
C307, Södra huset C, Vån 3
Karta
Övning
Grupp 2
Johanna Sundström
Konstituenter
15:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/12 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/1 
C307, Södra huset C, Vån 3
Karta
Föreläsning
Andrew Thomas Cooper
Satser, meningar och större enheter
12:00
10:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/1 
Övningslabbet, Södra huset C, Vån 2
Karta
Övning
Grupp 1
Mika Matthis
Satsanalys I
12:00
10:00
Övningslabbet, Södra huset C, Vån 2
Karta
Övning
Grupp 2
Mika Matthis
Satsanalys I
15:00
13:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/1 
Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2
Karta
Föreläsning
Andrew Thomas Cooper
Språklig variation och flerspråkighet
12:00
10:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/1 
Övningslabbet, Södra huset C, Vån 2
Karta
Övning
Grupp 1
Johanna Sundström
Satsanalys II
12:00
10:00
Övningslabbet, Södra huset C, Vån 2
Karta
Övning
Grupp 2
Johanna Sundström
Satsanalys II
15:00
13:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/1 
Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3
Karta
Omtentamen
Delkurs:Fonetiska elementa
16:30
12:30
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/1 
Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3
Karta
Föreläsning
Lena Lindberger
12:00
10:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/1 
Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3
Karta
Tentamen
Delkurs: Grundläggande språkvetenskap
16:30
12:30
 
KurskodNamn