Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2019 
21/1 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Joakim Kreutz, Linnea Hjelmtorp Andersson Politisk teori Föreläsning SVS001 Alla Introduktion till Statsvetenskap I
Ti22/1 10:00 - 10:30 SVE001, SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42564,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Aline Rojas Österlind, Christian Möllerop Politisk teori Föreläsning SVS001 Alla Intro till Pol.kand programmet NOTICE! ONLY FOR STUDENTS ADMITTED TO THE POL.KAND PROGRAMME OBS! ENDAST FÖR STUDENTER ANTAGNA TILL POL.KAND PROGRAMMET
10:30 - 11:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Aline Rojas Österlind, Christian Möllerop, Petter Zirath Föreläsning SVS001 Alla Studieinformation och vägen till arbetslivet
11:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Joakim Kreutz Politisk teori Föreläsning SVS001 Alla Jämställdhet och politik
On23/1 13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Jouni Reinikainen Politisk teori Föreläsning SVS001 Alla Demokrati
Fr25/1 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Martin Vestergren Politisk teori Föreläsning SVS001 Alla Politiska förpliktelser
v 5, 2019 
28/1 13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Ludvig Beckman Politisk teori Föreläsning SVS001 Alla Makt
Ti29/1 09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Carolina Janson Politisk teori Seminarium PT Grupp02
09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Jouni Reinikainen Politisk teori Seminarium PT Grupp07
09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Viktor Elm Politisk teori Seminarium PT Grupp03
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Carolina Janson Politisk teori Seminarium PT Grupp01
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F263. Södra huset hus F Jouni Reinikainen Politisk teori Seminarium PT Grupp06
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Jasmina Nedevska Törnqvist Politisk teori Seminarium PT Grupp04
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Viktor Elm Politisk teori Seminarium PT Grupp05
16:00 - 18:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Joakim Kreutz Politisk teori Föreläsning SVS001 Alla Akademiskt skrivande
To31/1 12:00 - 13:00 SVE001-003, SVS001-003 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42564,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D416. Södra huset hus D Aline Rojas Österlind Go & Study abroad!
Fr1/2 09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Carolina Janson Politisk teori Seminarium PT Grupp02
09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F289. Södra huset hus F Viktor Elm Politisk teori Seminarium PT Grupp03
09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Jouni Reinikainen Politisk teori Seminarium PT Grupp07
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Carolina Janson Politisk teori Seminarium PT Grupp01
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F289. Södra huset hus F Viktor Elm Politisk teori Seminarium PT Grupp05
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Jasmina Nedevska Törnqvist Politisk teori Seminarium PT Grupp04
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F4204. Södra huset hus F Jouni Reinikainen Politisk teori Seminarium PT Grupp06
v 6, 2019 
4/2 08:00 - 10:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Jouni Reinikainen Politisk teori Föreläsning SVS001 Alla Frihet
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Jasmina Nedevska Törnqvist Politisk teori Seminarium PT Grupp04
Ti5/2 09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Carolina Janson Politisk teori Seminarium PT Grupp02
09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Viktor Elm Politisk teori Seminarium PT Grupp03
09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F347. Södra huset hus F Jouni Reinikainen Politisk teori Seminarium PT Grupp07
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Carolina Janson Politisk teori Seminarium PT Grupp01
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Viktor Elm Politisk teori Seminarium PT Grupp05
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F487. Södra huset hus F Jouni Reinikainen Politisk teori Seminarium PT Grupp06
To7/2 08:00 - 10:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Jouni Reinikainen Politisk teori Föreläsning SVS001 Alla Jämlikhet & rättvisa
Fr8/2 09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Carolina Janson Politisk teori Seminarium PT Grupp02
09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Jouni Reinikainen Politisk teori Seminarium PT Grupp07
09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Viktor Elm Politisk teori Seminarium PT Grupp03
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E319. Södra huset hus E Jouni Reinikainen Politisk teori Seminarium PT Grupp06
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Carolina Janson Politisk teori Seminarium PT Grupp01
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Jasmina Nedevska Törnqvist Politisk teori Seminarium PT Grupp04
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Viktor Elm Politisk teori Seminarium PT Grupp05
v 7, 2019 
11/2 08:00 - 10:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Maria Jansson Politisk teori Föreläsning SVS001 Alla Kön
Ti12/2 09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Carolina Janson Politisk teori Seminarium PT Grupp02
09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Jouni Reinikainen Politisk teori Seminarium PT Grupp07
09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Viktor Elm Politisk teori Seminarium PT Grupp03
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Carolina Janson Politisk teori Seminarium PT Grupp01
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Jouni Reinikainen Politisk teori Seminarium PT Grupp06
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Jasmina Nedevska Törnqvist Politisk teori Seminarium PT Grupp04
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Viktor Elm Politisk teori Seminarium PT Grupp05
On13/2 08:00 - 10:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Maria Constanza Vera Larrucea Politisk teori Föreläsning SVS001 Alla Multikulturalism
To14/2 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Martin Vestergren Politisk teori Föreläsning SVS001 Alla Global rättvisa
Fr15/2 09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Carolina Janson Politisk teori Seminarium PT Grupp02
09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Jouni Reinikainen Politisk teori Seminarium PT Grupp07
09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Viktor Elm Politisk teori Seminarium PT Grupp03
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Carolina Janson Politisk teori Seminarium PT Grupp01
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Jasmina Nedevska Törnqvist Politisk teori Seminarium PT Grupp04
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Viktor Elm Politisk teori Seminarium PT Grupp05
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F4204. Södra huset hus F Jouni Reinikainen Politisk teori Seminarium PT Grupp06
v 8, 2019 
18/2 09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Carolina Janson Politisk teori Seminarium PT Grupp02
09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Jouni Reinikainen Politisk teori Seminarium PT Grupp07
09:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Viktor Elm Politisk teori Seminarium PT Grupp03
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Carolina Janson Politisk teori Seminarium PT Grupp01
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Jouni Reinikainen Politisk teori Seminarium PT Grupp06
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F299. Södra huset hus F Viktor Elm Politisk teori Seminarium PT Grupp05
13:00 - 16:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Jasmina Nedevska Törnqvist Politisk teori Seminarium PT Grupp04
Fr22/2 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Tommy Möller Svensk politik Föreläsning SVS001 Alla
v 9, 2019 
25/2 13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Tommy Möller Svensk politik Föreläsning SVS001 Alla
On27/2 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Tommy Möller Svensk politik Föreläsning SVS001 Alla
Fr1/3 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Tommy Möller Svensk politik Föreläsning SVS001 Alla
v 10, 2019 
4/3 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Jonas Tallberg Svensk politik Föreläsning SVS001 Alla
15:00 - 19:00 SV104E, SVE001, SVS001 42468,HT18,v:1849/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42498,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Joakim Kreutz International Politics, Internationell politik Omtentamen SVE001 Alla, SVS001 Alla TILLHÖR HT18/BELONGS TO FALL TERM OF 2018!
Ti5/3 08:00 - 10:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Lenita Freidenvall Svensk politik Föreläsning SVS001 Alla
10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Tyra Hertz Svensk politik Seminarium SP Grupp02
10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Faradj Koliev Svensk politik Seminarium SP Grupp01
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Faradj Koliev Svensk politik Seminarium SP Grupp03
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Tyra Hertz Svensk politik Seminarium SP Grupp04
On6/3 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B497. Södra huset hus B Johanna von Bahr Svensk politik Seminarium SP Grupp05
10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Tyra Hertz Svensk politik Seminarium SP Grupp06
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML C497. Södra huset hus C Johanna von Bahr Svensk politik Seminarium SP Grupp07
To7/3 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Lenita Freidenvall Svensk politik Föreläsning SVS001 Alla
Fr8/3 13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Tommy Möller Svensk politik Föreläsning SVS001 Alla
v 11, 2019 
Ti12/3 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Tommy Möller Svensk politik Föreläsning SVS001 Alla
To14/3 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Faradj Koliev Svensk politik Seminarium SP Grupp01
10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Tyra Hertz Svensk politik Seminarium SP Grupp02
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Tyra Hertz Svensk politik Seminarium SP Grupp04
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F420. Södra huset hus F Faradj Koliev Svensk politik Seminarium SP Grupp03
Fr15/3 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Tyra Hertz Svensk politik Seminarium SP Grupp06
10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Johanna von Bahr Svensk politik Seminarium SP Grupp05
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D220. Södra huset hus D Johanna von Bahr Svensk politik Seminarium SP Grupp07
v 12, 2019 
18/3 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F299. Södra huset hus F Tyra Hertz Svensk politik Seminarium SP Grupp06
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Tommy Möller Svensk politik Föreläsning SVS001 Alla
Ti19/3 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Faradj Koliev Svensk politik Seminarium SP Grupp01
10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Tyra Hertz Svensk politik Seminarium SP Grupp02
12:00 - 14:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D289. Södra huset hus D Johanna von Bahr Svensk politik Seminarium SP Grupp05
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Tyra Hertz Svensk politik Seminarium SP Grupp04
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Faradj Koliev Svensk politik Seminarium SP Grupp03
15:00 - 17:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Johanna von Bahr Svensk politik Seminarium SP Grupp07
23/3 16:00 - 20:00 SV102E, SVE001, SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42564,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, SV102,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D, Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Michele Micheletti, Tommy Möller Svensk politik, Swedish Politics Tentamen SVE001 Alla, SVS001 Alla
v 13, 2019 
25/3 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Merrick Tabor Komparativ politik Föreläsning SVS001 Alla
To28/3 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Merrick Tabor Komparativ politik Föreläsning SVS001 Alla
Fr29/3 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Merrick Tabor Komparativ politik Föreläsning SVS001 Alla
v 14, 2019 
1/4 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Merrick Tabor Komparativ politik Föreläsning SVS001 Alla
On3/4 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Merrick Tabor Komparativ politik Föreläsning SVS001 Alla
To4/4 13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Merrick Tabor Komparativ politik Föreläsning SVS001 Alla
v 15, 2019 
Ti9/4 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Merrick Tabor Komparativ politik Föreläsning SVS001 Alla
On10/4 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F299. Södra huset hus F Kalle Ekholm Komparativ politik Seminarium KP Grupp07
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Carl Vikberg Komparativ politik Seminarium KP Grupp05
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F4204. Södra huset hus F Karim Zakhour Komparativ politik Seminarium KP Grupp06
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F487. Södra huset hus F Kalle Ekholm Komparativ politik Seminarium KP Grupp04
To11/4 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Merrick Tabor Komparativ politik Föreläsning SVS001 Alla
Fr12/4 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Carl Vikberg Komparativ politik Seminarium KP Grupp02
10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F487. Södra huset hus F Kalle Ekholm Komparativ politik Seminarium KP Grupp01
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Kalle Ekholm Komparativ politik Seminarium KP Grupp03
v 16, 2019 
15/4 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Merrick Tabor Komparativ politik Föreläsning SVS001 Alla
Ti16/4 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Kalle Ekholm Komparativ politik Seminarium KP Grupp01
10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Carl Vikberg Komparativ politik Seminarium KP Grupp02
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Kalle Ekholm Komparativ politik Seminarium KP Grupp04
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Karim Zakhour Komparativ politik Seminarium KP Grupp06
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F487. Södra huset hus F Carl Vikberg Komparativ politik Seminarium KP Grupp05
On17/4 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E319. Södra huset hus E Kalle Ekholm Komparativ politik Seminarium KP Grupp07
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Kalle Ekholm Komparativ politik Seminarium KP Grupp03
v 17, 2019 
Ti23/4 13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Merrick Tabor Komparativ politik Föreläsning SVS001 Alla
On24/4 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Kalle Ekholm Komparativ politik Seminarium KP Grupp07
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Kalle Ekholm Komparativ politik Seminarium KP Grupp03
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Karim Zakhour Komparativ politik Seminarium KP Grupp06
To25/4 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Kalle Ekholm Komparativ politik Seminarium KP Grupp01
10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Carl Vikberg Komparativ politik Seminarium KP Grupp02
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Carl Vikberg Komparativ politik Seminarium KP Grupp05
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F487. Södra huset hus F Kalle Ekholm Komparativ politik Seminarium KP Grupp04
Fr26/4 09:00 - 11:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Merrick Tabor Komparativ politik Föreläsning SVS001 Alla
v 18, 2019 
29/4 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Merrick Tabor Komparativ politik Föreläsning SVS001 Alla
4/5 13:00 - 17:00 SV103E, SVE001, SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42564,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, SV103,HT19,v:1945/1949,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E, Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Merrick Tabor Comparative Politics, Komparativ politik Examination, Tentamen SVE001 Alla, SVS001 Alla
v 19, 2019 
6/5 10:00 - 11:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Joakim Kreutz Internationell politik Föreläsning SVS001 Alla Introduktion
On8/5 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Joakim Kreutz Internationell politik Föreläsning SVS001 Alla Realism
To9/5 13:00 - 17:00 SV102E, SVE001, SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42564,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, SV102,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Michele Micheletti, Tommy Möller Svensk politik, Swedish Politics Omtentamen SVE001 Alla, SVS001 Alla
Fr10/5 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Joakim Kreutz Internationell politik Föreläsning SVS001 Alla Liberalism
v 20, 2019 
13/5 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 2. Södra huset hus A Joakim Kreutz Internationell politik Föreläsning SVS001 Alla Konstruktivism
Ti14/5 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Jonas Tallberg Internationell politik Föreläsning SVS001 Alla Globala styrelseformer
On15/5 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Hans Agné Internationell politik Seminarium IP Grupp02
10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F487. Södra huset hus F Karin Sundström Internationell politik Seminarium IP Grupp01
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Karin Sundström Internationell politik Seminarium IP Grupp03
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F487. Södra huset hus F Hans Agné Internationell politik Seminarium IP Grupp04
To16/5 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Hans Agné Internationell politik Seminarium IP Grupp06
10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Carl Vikberg Internationell politik Seminarium IP Grupp05
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Carl Vikberg Internationell politik Seminarium IP Grupp07
Fr17/5 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Maria Jansson Internationell politik Föreläsning SVS001 Alla Kön & internationella relationer
v 21, 2019 
20/5 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Ulrika Mörth Internationell politik Föreläsning SVS001 Alla Regionalism, EU & EU som global aktör
Ti21/5 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Karin Sundström Internationell politik Seminarium IP Grupp01
10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Hans Agné Internationell politik Seminarium IP Grupp02
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Hans Agné Internationell politik Seminarium IP Grupp04
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Karin Sundström Internationell politik Seminarium IP Grupp03
On22/5 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Carl Vikberg Internationell politik Seminarium IP Grupp05
10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Hans Agné Internationell politik Seminarium IP Grupp06
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Carl Vikberg Internationell politik Seminarium IP Grupp07
Fr24/5 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Karin Bäckstrand Internationell politik Föreläsning SVS001 Alla Global miljöpolitik
v 22, 2019 
27/5 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 2. Södra huset hus A Joakim Kreutz Internationell politik Föreläsning SVS001 Alla Konflikter: krig & terrorism
On29/5 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Karin Sundström Internationell politik Seminarium IP Grupp01
10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Hans Agné Internationell politik Seminarium IP Grupp02
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Hans Agné Internationell politik Seminarium IP Grupp04
13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Karin Sundström Internationell politik Seminarium IP Grupp03
15:00 - 17:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Carl Vikberg Internationell politik Seminarium IP Grupp05
15:00 - 17:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Hans Agné Internationell politik Seminarium IP Grupp06
Fr31/5 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Carl Vikberg Internationell politik Seminarium IP Grupp07
v 23, 2019 
3/6 13:00 - 15:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Joakim Kreutz Internationell politik Föreläsning SVS001 Alla Konflikthantering och internationella fredssträvanden
On5/6 10:00 - 12:00 SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Thomas Sommerer Internationell politik Föreläsning SVS001 Alla Global utveckling & mänskliga rättigheter
8/6 10:00 - 14:00 SV104E, SVE001, SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42564,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D, Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E, Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Joakim Kreutz International Politics, Internationell politik Tentamen SVE001 Alla, SVS001 Alla
v 24, 2019 
Ti11/6 13:00 - 17:00 SV103E, SVE001, SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42564,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, SV103,HT19,v:1945/1949,100% DAG,NML Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Merrick Tabor Comparative Politics, Komparativ politik Omtentamen SVE001 Alla, SVS001 Alla
v 34, 2019 
On21/8 13:00 - 17:00 SV104E, SVE001, SVS001 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42564,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, SV104,HT19,v:1949/2003,100% DAG,NML D499. Södra huset hus D, Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Joakim Kreutz International Politics, Internationell politik Omtentamen SVE001 Alla, SVS001 Alla