Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Lärare Delkurs Undervisningstyp
20299,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 20305,VT19,v:1913/1923,50% DAG,NML 
v 13 Ti 2019-03-26 v 13
13:00 - 15:00 C307 Henrik Bergqvist Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning
v 14 Ti 2019-04-02 v 14
13:00 - 15:00 C307 Henrik Bergqvist Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning
v 15 Ti 2019-04-09 v 15
13:00 - 15:00 C307 Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning
v 17 Ti 2019-04-23 v 17
13:00 - 15:00 C307 Henrik Bergqvist Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning
v 18 Ti 2019-04-30 v 18
13:00 - 15:00 C307 Henrik Bergqvist Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning
v 19 Ti 2019-05-07 v 19
13:00 - 15:00 C307 Henrik Bergqvist Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning
v 20 Ti 2019-05-14 v 20
13:00 - 15:00 C307 Henrik Bergqvist Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning
v 21 Ti 2019-05-21 v 21
13:00 - 15:00 C307 Henrik Bergqvist Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning
  To 2019-05-23
13:00 - 15:00 C307 Henrik Bergqvist Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning
v 22 Ti 2019-05-28 v 22
13:00 - 15:00 C307 Henrik Bergqvist Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning
v 23 On 2019-06-05 v 23
13:00 - 15:00 C307 Henrik Bergqvist Pragmatik och interkultulturell kommunikation Föreläsning

 
Föreläsning