Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2019 
21/1 11:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D416. Södra huset hus D Jon Nyhlén, Jonas Rådne Statsvetenskapliga metoder Föreläsning SVS003 Alla Introduktion
Ti22/1 08:00 - 10:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Merrick Tabor Statsvetenskapliga metoder Föreläsning SVS003 Alla Kvantitativa metoder I
On23/1 13:00 - 15:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Merrick Tabor Statsvetenskapliga metoder Föreläsning SVS003 Alla Kvantitativa metoder 2
To24/1 13:00 - 15:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Merrick Tabor Statsvetenskapliga metoder Föreläsning SVS003 Alla Kvantitativa metoder 3
v 5, 2019 
28/1 09:00 - 11:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Karin Sundström Statsvetenskapliga metoder Seminarium Metod3 Grupp03 Kvant seminarium 1
10:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Sanna Lundquist Statsvetenskapliga metoder Seminarium Metod3 Grupp01 Kvant seminarium 1
13:00 - 15:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Karin Sundström Statsvetenskapliga metoder Seminarium Metod3 Grupp04 Kvant seminarium 1
13:00 - 15:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F4204. Södra huset hus F Sanna Lundquist Statsvetenskapliga metoder Seminarium Metod3 Grupp02 Kvant seminarium 1
To31/1 10:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Sanna Lundquist Statsvetenskapliga metoder Seminarium Metod3 Grupp01 Kvant seminarium 2
10:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F397. Södra huset hus F Karin Sundström Statsvetenskapliga metoder Seminarium Metod3 Grupp03 Kvant seminarium 2
12:00 - 13:00 SVE001-003, SVS001-003 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42564,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D416. Södra huset hus D Aline Rojas Österlind Go & Study abroad!
13:00 - 15:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F397. Södra huset hus F Karin Sundström Statsvetenskapliga metoder Seminarium Metod3 Grupp04 Kvant seminarium 2
13:00 - 15:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F4204. Södra huset hus F Sanna Lundquist Statsvetenskapliga metoder Seminarium Metod3 Grupp02 Kvant seminarium 2
Fr1/2 08:00 - 10:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Kjell Engelbrekt Statsvetenskapliga metoder Föreläsning SVS003 Alla Textanalytiska metoder I
v 6, 2019 
4/2 09:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42563,VT19,v:1904/1908,100% DAG,NML, 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Jon Nyhlén Methods in Political Science, Statsvetenskapliga metoder Tentamen SVE003 All, SVS003 Alla
Ti5/2 08:00 - 10:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Kjell Engelbrekt Statsvetenskapliga metoder Föreläsning SVS003 Alla Ges endast digitalt via Mondo
On6/2 10:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Jon Nyhlén Statsvetenskapliga metoder Föreläsning SVS003 Alla Interaktiva metoder
To7/2 13:00 - 15:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Jon Nyhlén Statsvetenskapliga metoder Föreläsning SVS003 Alla Policyanalys I
Fr8/2 13:00 - 15:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 11. Södra huset hus F Jon Nyhlén Statsvetenskapliga metoder Föreläsning SVS003 Alla Policyanalys II
v 7, 2019 
Ti12/2 09:00 - 11:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F397. Södra huset hus F Kjell Engelbrekt Statsvetenskapliga metoder Seminarium Metod3 Grupp01 Textanalys
13:00 - 15:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F4204. Södra huset hus F Kjell Engelbrekt Statsvetenskapliga metoder Seminarium Metod3 Grupp02 Textanalys
On13/2 10:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F4204. Södra huset hus F Kjell Engelbrekt Statsvetenskapliga metoder Seminarium Metod3 Grupp04 Textanalys
13:00 - 15:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Kjell Engelbrekt Statsvetenskapliga metoder Seminarium Metod3 Grupp03 Textanalys
v 8, 2019 
To21/2 09:00 - 11:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F247. Södra huset hus F Josef Hien A New World Order? Seminarium 3378 A New World Order?
13:00 - 15:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F355. Södra huset hus F Johan Nordensvärd Global Environmental Politics Seminarium Global environmental politics
13:00 - 15:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F339. Södra huset hus F Maria Wendt Att kommunicera politik: bilder, makt och identitet Seminarium Att kommunicera Politik
Fr22/2 10:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F Magnus Reitberger International Political Economy Seminarium 3384 IPE
10:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F255. Södra huset hus F Martin Qvist Demokrati och byråkrati Seminarium Demokrati och byråkrati
13:00 - 15:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D255. Södra huset hus D Joakim Kreutz Security in International Relations Seminarium 3379 Security in IR
13:00 - 15:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F255. Södra huset hus F Ulrika Mörth European Politics Seminarium European Politics (3)
13:00 - 15:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F247. Södra huset hus F Tommy Möller Demokratins problem Seminarium 3388 Demokratins problem
v 9, 2019 
25/2 10:00 - 13:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F339. Södra huset hus F Josef Hien A New World Order? Seminarium 3378 A New World Order?
10:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F331. Södra huset hus F Martin Qvist Demokrati och byråkrati Seminarium Demokrati och byråkrati
13:00 - 15:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F Magnus Reitberger International Political Economy Seminarium 3384 IPE
13:00 - 16:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F355. Södra huset hus F Ulrika Mörth European Politics Seminarium European Politics (3)
Ti26/2 09:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D255. Södra huset hus D Maria Wendt Att kommunicera politik: bilder, makt och identitet Seminarium Att kommunicera Politik
10:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F247. Södra huset hus F Henrik Berglund Social Movements and Democracy in the Third World Seminarium Social Movement and Democracy
13:00 - 15:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F239. Södra huset hus F Joakim Kreutz Security in International Relations Seminarium 3379 Security in IR
On27/2 10:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F263. Södra huset hus F Magnus Reitberger International Political Economy Seminarium 3384 IPE
10:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F379. Södra huset hus F Johan Nordensvärd Global Environmental Politics Seminarium Global environmental politics
13:00 - 15:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Johan Nordensvärd Global Environmental Politics Seminarium Global environmental politics
To28/2 09:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F363. Södra huset hus F Josef Hien A New World Order? Seminarium 3378 A New World Order?
09:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F331. Södra huset hus F Martin Qvist Demokrati och byråkrati Seminarium Demokrati och byråkrati
Fr1/3 10:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F239. Södra huset hus F Magnus Reitberger International Political Economy Seminarium 3384 IPE
13:00 - 15:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E355. Södra huset hus E Henrik Berglund Social Movements and Democracy in the Third World Seminarium Social Movement and Democracy
13:00 - 15:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F239. Södra huset hus F Joakim Kreutz Security in International Relations Seminarium 3379 Security in IR
13:00 - 16:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F247. Södra huset hus F Ulrika Mörth European Politics Seminarium European Politics (3)
13:00 - 15:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Tommy Möller Demokratins problem Seminarium 3388 Demokratins problem
v 10, 2019 
4/3 09:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Maria Wendt Att kommunicera politik: bilder, makt och identitet Seminarium Att kommunicera Politik
10:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F263. Södra huset hus F Magnus Reitberger International Political Economy Seminarium 3384 IPE
Ti5/3 09:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Henrik Berglund Social Movements and Democracy in the Third World Seminarium Social Movement and Democracy
10:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B497. Södra huset hus B Johan Nordensvärd Global Environmental Politics Seminarium Global environmental politics
13:00 - 15:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B497. Södra huset hus B Johan Nordensvärd Global Environmental Politics Seminarium Global environmental politics
To7/3 09:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F355. Södra huset hus F Josef Hien A New World Order? Seminarium 3378 A New World Order?
09:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F239. Södra huset hus F Martin Qvist Demokrati och byråkrati Seminarium Demokrati och byråkrati
10:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F363. Södra huset hus F Magnus Reitberger International Political Economy Seminarium 3384 IPE
10:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Tommy Möller Demokratins problem Seminarium 3388 Demokratins problem
13:00 - 16:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F231. Södra huset hus F Henrik Berglund Social Movements and Democracy in the Third World Seminarium Social Movement and Democracy
13:00 - 16:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F263. Södra huset hus F Ulrika Mörth European Politics Seminarium European Politics (3)
Fr8/3 09:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Maria Wendt Att kommunicera politik: bilder, makt och identitet Seminarium Att kommunicera Politik
v 11, 2019 
11/3 10:00 - 13:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F263. Södra huset hus F Josef Hien A New World Order? Seminarium 3378 A New World Order?
10:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Johan Nordensvärd Global Environmental Politics Seminarium Global environmental politics
10:00 - 13:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F355. Södra huset hus F Joakim Kreutz Security in International Relations Seminarium 3379 Security in IR
10:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F363. Södra huset hus F Magnus Reitberger International Political Economy Seminarium 3384 IPE
10:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F371. Södra huset hus F Henrik Berglund Social Movements and Democracy in the Third World Seminarium Social Movement and Democracy
13:00 - 16:30 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Ulrika Mörth European Politics Seminarium European Politics (3)
13:00 - 15:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F363. Södra huset hus F Johan Nordensvärd Global Environmental Politics Seminarium Global environmental politics
Ti12/3 09:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F263. Södra huset hus F Maria Wendt Att kommunicera politik: bilder, makt och identitet Seminarium Att kommunicera Politik
13:00 - 16:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F255. Södra huset hus F Ulrika Mörth European Politics Seminarium European Politics (3)
13:00 - 15:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F339. Södra huset hus F Joakim Kreutz Security in International Relations Seminarium 3379 Security in IR
On13/3 09:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E355. Södra huset hus E Josef Hien A New World Order? Seminarium 3378 A New World Order?
13:00 - 16:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F263. Södra huset hus F Martin Qvist Demokrati och byråkrati Seminarium Demokrati och byråkrati
To14/3 10:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F255. Södra huset hus F Henrik Berglund Social Movements and Democracy in the Third World Seminarium Social Movement and Democracy
13:00 - 15:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F255. Södra huset hus F Joakim Kreutz Security in International Relations Seminarium 3379 Security in IR
13:00 - 15:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Tommy Möller Demokratins problem Seminarium 3388 Demokratins problem
Fr15/3 09:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F339. Södra huset hus F Martin Qvist Demokrati och byråkrati Seminarium Demokrati och byråkrati
10:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F363. Södra huset hus F Magnus Reitberger International Political Economy Seminarium 3384 IPE
13:00 - 16:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F331. Södra huset hus F Maria Wendt Att kommunicera politik: bilder, makt och identitet Seminarium Att kommunicera Politik
v 12, 2019 
18/3 10:00 - 13:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E355. Södra huset hus E Josef Hien A New World Order? Seminarium 3378 A New World Order?
10:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F331. Södra huset hus F Henrik Berglund Social Movements and Democracy in the Third World Seminarium Social Movement and Democracy
12:00 - 15:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F355. Södra huset hus F Joakim Kreutz Security in International Relations Seminarium 3379 Security in IR
13:00 - 16:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F239. Södra huset hus F Ulrika Mörth European Politics Seminarium European Politics (3)
13:00 - 16:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F379. Södra huset hus F Hedvig Ördén, Maria Wendt Att kommunicera politik: bilder, makt och identitet Seminarium Att kommunicera Politik
Ti19/3 10:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F413. Södra huset hus F Johan Nordensvärd Global Environmental Politics Seminarium Global environmental politics
13:00 - 15:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F331. Södra huset hus F Johan Nordensvärd Global Environmental Politics Seminarium Global environmental politics
13:00 - 15:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F379. Södra huset hus F Magnus Reitberger International Political Economy Seminarium 3384 IPE
On20/3 09:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F339. Södra huset hus F Martin Qvist Demokrati och byråkrati Seminarium Demokrati och byråkrati
09:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F420. Södra huset hus F Maria Wendt Att kommunicera politik: bilder, makt och identitet Seminarium Att kommunicera Politik
10:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Joakim Kreutz Security in International Relations Seminarium 3338 Samtida politisk teori
13:00 - 17:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Tommy Möller Demokratins problem Seminarium 3388 Demokratins problem
To21/3 10:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F331. Södra huset hus F Henrik Berglund Social Movements and Democracy in the Third World Seminarium Social Movement and Democracy
Fr22/3 10:00 - 12:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F371. Södra huset hus F Johan Nordensvärd Global Environmental Politics Seminarium Global environmental politics
v 13, 2019 
25/3 13:00 - 16:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F239. Södra huset hus F Ian Higham, Johan Nordensvärd Global Environmental Politics Seminarium Global environmental politics IRP: Workshop 1 - Introduction
To28/3 13:00 - 15:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F371. Södra huset hus F Tommy Möller Demokratins problem Seminarium 3388 Demokratins problem Uppsats: Workshop 1
v 14, 2019 
1/4 13:00 - 16:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Jon Nyhlén Methods in Political Science, Statsvetenskapliga metoder Examination
On3/4 10:00 - 14:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F363. Södra huset hus F Joakim Kreutz Security in International Relations Seminarium 3338 Samtida politisk teori IRP workshop 1
To4/4 09:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E328. Södra huset hus E, E331. Södra huset hus E Jon Nyhlén, Martin Qvist Demokrati och byråkrati Seminarium Demokrati och byråkrati
10:00 - 13:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F379. Södra huset hus F Josef Hien A New World Order? Seminarium 3378 A New World Order? IRP: Workshop 1
Fr5/4 10:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F371. Södra huset hus F Tommy Möller Demokratins problem Seminarium 3388 Demokratins problem Uppsats: Workshop 2
v 15, 2019 
8/4 13:00 - 17:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F363. Södra huset hus F Joakim Kreutz Security in International Relations Seminarium 3338 Samtida politisk teori IRP: Workshop 2
Ti9/4 13:00 - 16:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E328. Södra huset hus E, E331. Södra huset hus E Hedvig Ördén, Maria Wendt Att kommunicera politik: bilder, makt och identitet Workshop Att kommunicera Politik
v 17, 2019 
Ti23/4 10:00 - 14:30 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F239. Södra huset hus F Joakim Kreutz Security in International Relations Seminarium 3338 Samtida politisk teori IRP: Workshop 3
To25/4 13:00 - 16:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E331. Södra huset hus E Johan Nordensvärd Global Environmental Politics Seminarium Global environmental politics Workshop 2: Mid seminar
13:00 - 16:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F479. Södra huset hus F Ian Higham Global Environmental Politics Seminarium Global environmental politics Workshop 2: Mid seminar
v 20, 2019 
13/5 13:00 - 16:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E331. Södra huset hus E Johan Nordensvärd Global Environmental Politics Seminarium Global environmental politics Workshop 3: Final seminar
13:00 - 16:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F479. Södra huset hus F Ian Higham Global Environmental Politics Seminarium Global environmental politics Workshop 3: Final seminar
On15/5 09:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F339. Södra huset hus F, F379. Södra huset hus F Jon Nyhlén, Martin Qvist Demokrati och byråkrati Seminarium Demokrati och byråkrati
v 21, 2019 
Ti21/5 10:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F231. Södra huset hus F, F320. Södra huset hus F Hedvig Ördén, Maria Wendt Att kommunicera politik: bilder, makt och identitet Workshop Att kommunicera Politik
12:00 - 16:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F339. Södra huset hus F, F379. Södra huset hus F Maria Wendt Att kommunicera politik: bilder, makt och identitet Workshop Att kommunicera Politik
v 23, 2019 
Ti4/6 09:00 - 17:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F Jon Nyhlén, Martin Qvist Demokrati och byråkrati Examinationsseminarium Demokrati och byråkrati
On5/6 09:00 - 18:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D271 . Södra huset hus D Henrik Berglund Social Movements and Democracy in the Third World Examinationsseminarium Social Movement and Democracy
09:00 - 17:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Magnus Reitberger International Political Economy Examinationsseminarium 3384 IPE
09:00 - 17:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Ulrika Mörth European Politics Examinationsseminarium European Politics (3)
09:00 - 17:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F379. Södra huset hus F Josef Hien A New World Order? Examinationsseminarium 3378 A New World Order?
09:00 - 16:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Tommy Möller Demokratins problem Examinationsseminarium 3388 Demokratins problem
09:00 - 17:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F239. Södra huset hus F, F255. Södra huset hus F Maria Wendt Att kommunicera politik: bilder, makt och identitet Examinationsseminarium Att kommunicera Politik
09:00 - 12:00 SVS003 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F Jon Nyhlén, Martin Qvist Demokrati och byråkrati Examinationsseminarium Demokrati och byråkrati
10:00 - 17:00 SVE003, SVS003 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Johan Nordensvärd Global Environmental Politics Examinationsseminarium Global environmental politics

  Ändrad senaste dygnet.