Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2019 
21/1 13:00 - 14:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Jonas Rådne, Linnea Hjelmtorp Andersson, Niklas Heijl Bremberg Perspektiv på politik Föreläsning SVL130 Alla, SVS002 Alla Introduktion
14:00 - 16:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Niklas Heijl Bremberg Perspektiv på politik Föreläsning SVL130 Alla, SVS002 Alla Aktör & Struktur
Ti22/1 10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Carl Vikberg Perspektiv på politik Föreläsning SVL130 Alla, SVS002 Alla RC & RCI
To24/1 10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Carl Vikberg Perspektiv på politik Föreläsning SVL130 Alla, SVS002 Alla SI & HI
v 5, 2019 
28/1 08:00 - 10:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Carl Vikberg Perspektiv på politik Seminarium PPP Grupp01 Institutioner & Rational Choice
11:00 - 13:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Carl Vikberg Perspektiv på politik Seminarium PPP Grupp2 Institutioner & Rational Choice
14:00 - 16:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Carl Vikberg Perspektiv på politik Seminarium PPP Grupp3 Institutioner & Rational Choice
Ti29/1 09:00 - 11:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E371. Södra huset hus E Carl Vikberg Perspektiv på politik Seminarium PPP Grupp4 Institutioner & Rational Choice
11:00 - 13:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E371. Södra huset hus E Carl Vikberg Perspektiv på politik Seminarium PPP Grupp5 Institutioner & Rational Choice
14:00 - 16:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E371. Södra huset hus E Carl Vikberg Perspektiv på politik Seminarium PPP Grupp6 Institutioner & Rational Choice
To31/1 12:00 - 13:00 SVE001-003, SVS001-003 42555,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42564,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42577,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42579,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D416. Södra huset hus D Aline Rojas Österlind Go & Study abroad!
Fr1/2 13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Emil Edenborg Perspektiv på politik Föreläsning SVL130 Alla, SVS002 Alla Marxism
v 6, 2019 
4/2 15:00 - 17:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Emil Edenborg Perspektiv på politik Föreläsning SVL130 Alla, SVS002 Alla Poststrukturalism
Ti5/2 10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E371. Södra huset hus E Maria Jansson Perspektiv på politik Seminarium PPP Grupp01 Poststrukturalism/Marxism
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Maria Jansson Perspektiv på politik Seminarium PPP Grupp2 Poststrukturalism/Marxism
To7/2 10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Maria Jansson Perspektiv på politik Seminarium PPP Grupp5 Poststrukturalism/Marxism
Fr8/2 08:00 - 10:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D263. Södra huset hus D Maria Jansson Perspektiv på politik Seminarium PPP Grupp6 Poststrukturalism/Marxism
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D263. Södra huset hus D Maria Jansson Perspektiv på politik Seminarium PPP Grupp3 Poststrukturalism/Marxism
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F347. Södra huset hus F Maria Jansson Perspektiv på politik Seminarium PPP Grupp4 Poststrukturalism/Marxism
v 7, 2019 
11/2 10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Emil Edenborg Perspektiv på politik Föreläsning SVL130 Alla, SVS002 Alla Feminism
Ti12/2 08:00 - 10:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F355. Södra huset hus F Niklas Heijl Bremberg Perspektiv på politik Seminarium PPP Grupp6 Tillämpning
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F355. Södra huset hus F Niklas Heijl Bremberg Perspektiv på politik Seminarium PPP Grupp2 Tillämpning
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F355. Södra huset hus F Niklas Heijl Bremberg Perspektiv på politik Seminarium PPP Grupp5 Tillämpning
On13/2 08:00 - 10:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Niklas Heijl Bremberg Perspektiv på politik Seminarium PPP Grupp3 Tillämpning
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Niklas Heijl Bremberg Perspektiv på politik Seminarium PPP Grupp01 Tillämpning
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Niklas Heijl Bremberg Perspektiv på politik Seminarium PPP Grupp4 Tillämpning
Fr15/2 13:00 - 16:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 11. Södra huset hus F Carl Vikberg, Emil Edenborg, Niklas Heijl Bremberg Perspektiv på politik Föreläsning SVL130 Alla, SVS002 Alla Perspektiv & summering
v 8, 2019 
To21/2 09:00 - 12:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F331. Södra huset hus F Hans Agné War and democracy in global politics Seminarium War and Democracy
09:00 - 12:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F371. Södra huset hus F Asli Postaci What are Human Rights? Perspectives and Conflicts Seminarium What are Human Rights?
10:00 - 13:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F239. Södra huset hus F Soetkin Verhaegen European Politics Seminarium European Politics
13:00 - 16:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F239. Södra huset hus F Thomas Sommerer Transnational Actors in International Organizations Seminarium Transnational Actors in International Or
13:00 - 16:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F289. Södra huset hus F Bertil Nygren Human and International Security Seminarium Group 1 Human and International Security, Group 2 Human and International Security
13:00 - 16:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F347. Södra huset hus F Tommy Möller Politiskt ledarskap och demokrati Seminarium Politiskt ledarskap och demokrati
Fr22/2 09:00 - 12:00 SVL130, SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F479. Södra huset hus F Seminarium
13:00 - 16:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F263. Södra huset hus F Thomas Sommerer Transnational Actors in International Organizations Seminarium Transnational Actors in International Or
v 9, 2019 
25/2 13:00 - 16:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F379. Södra huset hus F Torbjörn Larsson Byråkratins makt i den demokratiska staten Seminarium Byråkratins makt
Ti26/2 10:00 - 12:00 SVL130, SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F479. Södra huset hus F Seminarium
13:00 - 16:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F263. Södra huset hus F Karim Zakhour Utveckling och demokratisering i tredje världen Seminarium Utveckling och demokratisering i tredje
On27/2 09:00 - 12:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F339. Södra huset hus F Asli Postaci What are Human Rights? Perspectives and Conflicts Seminarium What are Human Rights?
09:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F Karim Zakhour Utveckling och demokratisering i tredje världen Seminarium Utveckling och demokratisering i tredje
10:00 - 12:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Hans Agné War and democracy in global politics Seminarium War and Democracy
13:00 - 16:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F371. Södra huset hus F Torbjörn Larsson Byråkratins makt i den demokratiska staten Seminarium Byråkratins makt
To28/2 10:00 - 13:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B497. Södra huset hus B Soetkin Verhaegen European Politics Seminarium European Politics
13:00 - 16:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F Tommy Möller Politiskt ledarskap och demokrati Seminarium Politiskt ledarskap och demokrati
Fr1/3 09:00 - 12:00 SVL130, SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F Seminarium
v 10, 2019 
4/3 09:00 - 12:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F339. Södra huset hus F Asli Postaci What are Human Rights? Perspectives and Conflicts Seminarium What are Human Rights?
09:00 - 12:00 SVL130, SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F479. Södra huset hus F Seminarium
09:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F Karim Zakhour Utveckling och demokratisering i tredje världen Seminarium Utveckling och demokratisering i tredje
13:00 - 16:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F331. Södra huset hus F Hans Agné War and democracy in global politics Seminarium War and Democracy
13:00 - 16:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F420. Södra huset hus F Torbjörn Larsson Byråkratins makt i den demokratiska staten Seminarium Byråkratins makt
Ti5/3 13:00 - 16:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D289. Södra huset hus D Bertil Nygren Human and International Security Seminarium Group 1 Human and International Security, Group 2 Human and International Security
On6/3 09:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Tommy Möller Politiskt ledarskap och demokrati Seminarium Politiskt ledarskap och demokrati
10:00 - 13:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D220. Södra huset hus D Soetkin Verhaegen European Politics Seminarium European Politics
To7/3 14:00 - 17:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Thomas Sommerer Transnational Actors in International Organizations Seminarium Transnational Actors in International Or
Fr8/3 13:00 - 16:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E371. Södra huset hus E Bertil Nygren Human and International Security Seminarium Group 1 Human and International Security, Group 2 Human and International Security
13:00 - 16:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F355. Södra huset hus F Thomas Sommerer Transnational Actors in International Organizations Seminarium Transnational Actors in International Or
v 11, 2019 
11/3 09:00 - 12:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F239. Södra huset hus F Asli Postaci What are Human Rights? Perspectives and Conflicts Seminarium What are Human Rights?
09:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F Karim Zakhour Utveckling och demokratisering i tredje världen Seminarium Utveckling och demokratisering i tredje
12:00 - 14:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B419. Södra huset hus B Hans Agné War and democracy in global politics Seminarium War and Democracy
13:00 - 16:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E387. Södra huset hus E Bertil Nygren Human and International Security Seminarium Group 1 Human and International Security, Group 2 Human and International Security
13:00 - 16:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F371. Södra huset hus F Soetkin Verhaegen European Politics Seminarium European Politics
13:00 - 16:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Torbjörn Larsson Byråkratins makt i den demokratiska staten Seminarium Byråkratins makt
15:00 - 17:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B419. Södra huset hus B Hans Agné War and democracy in global politics Seminarium War and Democracy
On13/3 09:00 - 12:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F239. Södra huset hus F Asli Postaci What are Human Rights? Perspectives and Conflicts Seminarium What are Human Rights?
09:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F247. Södra huset hus F Tommy Möller Politiskt ledarskap och demokrati Seminarium Politiskt ledarskap och demokrati
13:00 - 16:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D231. Södra huset hus D Thomas Sommerer Transnational Actors in International Organizations Seminarium Transnational Actors in International Or
To14/3 09:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Karim Zakhour Utveckling och demokratisering i tredje världen Seminarium Utveckling och demokratisering i tredje
13:00 - 16:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F379. Södra huset hus F Soetkin Verhaegen European Politics Seminarium European Politics
13:00 - 16:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F397. Södra huset hus F Hans Agné War and democracy in global politics Seminarium War and Democracy
Fr15/3 09:00 - 12:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Asli Postaci What are Human Rights? Perspectives and Conflicts Seminarium What are Human Rights?
09:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML B497. Södra huset hus B Tommy Möller Politiskt ledarskap och demokrati Seminarium Politiskt ledarskap och demokrati
13:00 - 16:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F263. Södra huset hus F Thomas Sommerer Transnational Actors in International Organizations Seminarium Transnational Actors in International Or
13:00 - 16:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F497. Södra huset hus F Bertil Nygren Human and International Security Seminarium Group 1 Human and International Security, Group 2 Human and International Security
13:00 - 16:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F Torbjörn Larsson Byråkratins makt i den demokratiska staten Seminarium Byråkratins makt
v 12, 2019 
18/3 09:00 - 12:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D247. Södra huset hus D Asli Postaci What are Human Rights? Perspectives and Conflicts Seminarium What are Human Rights?
09:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F231. Södra huset hus F Karim Zakhour Utveckling och demokratisering i tredje världen Seminarium Utveckling och demokratisering i tredje
13:00 - 16:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Soetkin Verhaegen European Politics Seminarium European Politics
14:00 - 17:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E306. Södra huset hus E Torbjörn Larsson Byråkratins makt i den demokratiska staten Seminarium Byråkratins makt
Ti19/3 13:00 - 16:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E371. Södra huset hus E Bertil Nygren Human and International Security Seminarium Group 1 Human and International Security, Group 2 Human and International Security
13:00 - 16:00 SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F420. Södra huset hus F Hans Agné War and democracy in global politics Seminarium War and Democracy
On20/3 09:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E487. Södra huset hus E Tommy Möller Politiskt ledarskap och demokrati Seminarium Politiskt ledarskap och demokrati
v 13, 2019 
Ti26/3 15:00 - 17:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Merrick Tabor Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Föreläsning SVS002 Alla Introduktion i vetenskapsteori
On27/3 09:00 - 11:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Merrick Tabor Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Föreläsning SVS002 Alla Samhällsvet perspektiv
11:00 - 13:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Merrick Tabor Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Föreläsning SVS002 Alla Forskningsdesign
14:00 - 16:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Seminarium SA Grupp06 Sem 1: Vad är en uppsats?
16:00 - 18:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium SA Grupp05 Sem 1: Vad är en uppsats?
To28/3 09:00 - 11:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Seminarium MH Grupp05 Sem 1: Vetenskapsteori
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F4204. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium MH Grupp03 Sem 1: Vetenskapsteori
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E339. Södra huset hus E Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium MH Grupp04 Sem 1: Vetenskapsteori
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F355. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium MH Grupp06 Sem 1: Vetenskapsteori
Fr29/3 10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Niklas Heijl Bremberg Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium SA Grupp01 Sem 1: Vad är en uppsats?
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Seminarium SA Grupp03 Sem 1: Vad är en uppsats?
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Niklas Heijl Bremberg Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Seminarium MH Grupp01 Sem 1: Vetenskapsteori
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F363. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Seminarium SA Grupp04 Sem 1: Vad är en uppsats?
v 14, 2019 
1/4 13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Magnus Lundgren Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Föreläsning SVS002 Alla Jämförande metod&Fallstudier
Ti2/4 13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Magnus Lundgren Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Föreläsning SVS002 Alla Vetenskapligt skrivande
On3/4 10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D299. Södra huset hus D Niklas Heijl Bremberg Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium MH Grupp01 Sem 2: Fallstudier
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium MH Grupp06 Sem 2: Fallstudier
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F4204. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium MH Grupp03 Sem 2: Fallstudier
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium MH Grupp04 Sem 2: Fallstudier
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F371. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium MH Grupp05 Sem 2: Fallstudier
v 15, 2019 
Ti9/4 08:00 - 10:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F371. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Seminarium SA Grupp04 Sem 2: Forskningsproblem?
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F363. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Seminarium SA Grupp06 Sem 2: Forskningsproblem?
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F371. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Seminarium SA Grupp03 Sem 2: Forskningsproblem?
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F363. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Seminarium SA Grupp05 Sem 2: Forskningsproblem?
15:00 - 17:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F379. Södra huset hus F Niklas Heijl Bremberg Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Seminarium SA Grupp01 Sem 2: Forskningsproblem?
To11/4 10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F363. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp03 Workshop 1
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F239. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp04 Workshop 1
Fr12/4 08:00 - 10:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Jon Nyhlén Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Föreläsning SVS002 Alla Materialinsamling
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F379. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp06 Workshop 1
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F413. Södra huset hus F Niklas Heijl Bremberg Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp01 Workshop 1
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp05 Workshop 1
v 16, 2019 
15/4 08:00 - 10:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Niklas Heijl Bremberg Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Seminarium SA Grupp01 Sem 3: Vad är empiri?
08:00 - 10:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F247. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Seminarium SA Grupp06 Sem 3: Vad är empiri?
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F247. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Seminarium SA Grupp05 Sem 3: Vad är empiri?
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F363. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Seminarium SA Grupp03 Sem 3: Vad är empiri?
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium SA Grupp04 Sem 3: Vad är empiri?
Ti16/4 08:00 - 10:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 11. Södra huset hus F Kjell Engelbrekt Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Föreläsning SVS002 Alla Textanalys
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F355. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium MH Grupp06 Sem 3: Textanalys
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F371. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium MH Grupp05 Sem 3: Textanalys
On17/4 08:00 - 10:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F4204. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium MH Grupp04 Sem 3: Textanalys
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Niklas Heijl Bremberg Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium MH Grupp01 Sem 3: Textanalys
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F4204. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium MH Grupp03 Sem 3: Textanalys
v 17, 2019 
Ti23/4 10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Niklas Heijl Bremberg Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp01 Workshop 2
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F363. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp06 Workshop 2
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp05 Workshop 2
On24/4 09:00 - 11:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F363. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp04 Workshop 2
11:00 - 13:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F363. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp03 Workshop 2
14:00 - 16:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Hörsal 11. Södra huset hus F Magnus Lundgren Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Föreläsning SVS002 Alla Statistik metod
v 18, 2019 
29/4 10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E339. Södra huset hus E Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium MH Grupp03 Sem 4: Kvantitativa metoder
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Niklas Heijl Bremberg Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium MH Grupp01 Sem 4: Kvantitativa metoder
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F4204. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium MH Grupp06 Sem 4: Kvantitativa metoder
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F247. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium MH Grupp05 Sem 4: Kvantitativa metoder
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F347. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Seminarium MH Grupp04 Sem 4: Kvantitativa metoder
4/5 13:00 - 17:00 SV223E, SVE002, SVS002 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D416. Södra huset hus D, Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Tentamen SVE002 All, SVS002 Alla
v 19, 2019 
6/5 10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F307. Södra huset hus F Niklas Heijl Bremberg Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Seminarium SA Grupp01 Sem 4: Vad är analys?
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F331. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Seminarium SA Grupp06 Sem 4: Vad är analys?
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F379. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Seminarium SA Grupp03 Sem 4: Vad är analys?
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D263. Södra huset hus D Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Seminarium SA Grupp04 Sem 4: Vad är analys?
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F379. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Seminarium SA Grupp05 Sem 4: Vad är analys?
On8/5 09:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp03 Workshop 3
09:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Niklas Heijl Bremberg Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp01 Workshop 3
09:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F371. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp06 Workshop 3
13:00 - 16:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F263. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp04 Workshop 3
13:00 - 16:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F363. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp05 Workshop 3
v 21, 2019 
Fr24/5 08:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D231. Södra huset hus D Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp06 Workshop 4
08:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp03 Workshop 4
13:00 - 17:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML D263. Södra huset hus D Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp04 Workshop 4
13:00 - 17:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp05 Workshop 4
13:00 - 17:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F389. Södra huset hus F Niklas Heijl Bremberg Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp01 Workshop 4
v 22, 2019 
27/5 10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML E420. Södra huset hus E Niklas Heijl Bremberg Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp01 Workshop 5
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F355. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp03 Workshop 5
10:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F371. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp06 Workshop 5
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F331. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp04 Workshop 5
13:00 - 15:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F363. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Workshop SA Grupp05 Workshop 5
v 23, 2019 
Fr7/6 08:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F231. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Examinationsseminarium SA Grupp03
08:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F279. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Examinationsseminarium SA Grupp06
08:00 - 12:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F420. Södra huset hus F Niklas Heijl Bremberg Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Examinationsseminarium SA Grupp01
13:00 - 17:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F263. Södra huset hus F Ludvig Norman Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Examinationsseminarium SA Grupp04
13:00 - 17:00 SVS002 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML F271. Södra huset hus F Johanna von Bahr Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete Examinationsseminarium SA Grupp05
v 24, 2019 
On12/6 13:00 - 17:00 SVE002, SVS002 42567,VT19,v:1913/1918,100% DAG,NML, 42576,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 42578,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Merrick Tabor Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk Omtentamen