Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid    Kurs Lokal Lärare Undervisningstyp Information Litteraturinfo
v 36, 2017 
On6/9 13:00 - 16:00 Intersek D4120 (ERG). Södra huset hus D Johanna Gondouin Föreläsning, Seminarium Introduktion, tidiga texter
Litteratur: Moraga & Anzaldúa, Crenshaw, Collins, Collins & Bilge, de los Reyes, de los Reyes et al. Lykke
v 37, 2017 
On13/9 13:00 - 16:00 Intersek D4120 (ERG). Södra huset hus D Johanna Gondouin, Madina Tlostanova Föreläsning, Seminarium Spår inom fältet, tillämpningar
Litteratur: Davis, McCall, Bowleg, Chun et al.Collins & Bilge + text av Tlostanova.
v 39, 2017 
On27/9 13:00 - 16:00 Intersek D4120 (ERG). Södra huset hus D Fanny Ambjörnsson, Kalle Berggren Föreläsning, Seminarium Tillämpningar
Litteratur: Ambjörnsson, Berggren
v 41, 2017 
On11/10 13:00 - 16:00 Intersek D271 . Södra huset hus D Johanna Gondouin Föreläsning, Seminarium Intersektionalitetsteori idag: Aktuella debatter
Litteratur: Puar, Bilge, Lewis, Cho et al.
v 43, 2017 
On25/10 13:00 - 16:00 Intersek E355. Södra huset hus E Johanna Gondouin Seminarium Analys av intersektionella metoder
Litteratur: väljs i samråd med lärare (ca 250 s).
v 47, 2017 
On22/11 15:45 - 16:00 Intersek Inlämning Inlämning av uppsatser
v 48, 2017 
On29/11 13:00 - 16:00 Intersek F331. Södra huset hus F Johanna Gondouin Uppsatsventilering