Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid    Kurs Lokal Lärare Information Litteraturinfo
v 38, 2017 
To21/9 10:00 - 12:00 GENUSTID D231. Södra huset hus D Helena Bergman Introduktion: Humanisters och samhällsvetares teoretiska vokabulär om genus, tid och förändring
v 40, 2017 
To5/10 10:00 - 12:00 GENUSTID F279. Södra huset hus F Helena Bergman, Yvonne Svanström Tid som förändring och epokförståelse
v 42, 2017 
To19/10 09:00 - 12:00 GENUSTID Maria Bäckman, Marie Steinrud Besök på Skansen, som inleds med gemensam inledning till ämnet i Nordiska museets lokal Stallet. Se separata instruktioner på kursens sida på Mondo.
Se separata instruktioner på kursens sida på Mondo.
14:00 - 16:00 GENUSTID Maria Bäckman, Marie Steinrud Tid, genus och materialitet: materiella ingångar till förståelse av kulturella förändringsprocesser
Se separata instruktioner på kursens sida på Mondo.
v 44, 2017 
To2/11 13:00 - 15:00 GENUSTID D4120 (ERG). Södra huset hus D Tove Pettersson Tid, genus och (förväntat framtida) beteende.
v 46, 2017 
To16/11 10:00 - 12:00 GENUSTID D4120 (ERG). Södra huset hus D Kristina Fjelkestam Queer temporalitet: betydelsen av tidsperspektiv på kulturella uttryck.
v 48, 2017 
To30/11 10:00 - 13:00 GENUSTID D4120 (ERG). Södra huset hus D Helena Bergman Avslutande minikonferens med presentation och diskussion av examinationsuppgifter.