Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

v 34 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 22/8 
Hörsal 8, Vån 3
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Introduktion
Åke Zimmermann Bjersby
Introduktion & Upprop för både dag- och kvällsstudenter!
19:45
18:00
v 34 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 23/8 
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Självstudier
Alfabetsveckan! Jobba med alfabetshäftet och Wordalistövningen som hör till! Se vidare instrux i dagboken!
17:00
08:00
v 34 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 24/8 
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Självstudier
Alfabetsveckan! Jobba med alfabetshäftet och Wordalistövningen som hör till! Se vidare instrux i dagboken!
17:00
08:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
Lärarmöte
Janina Gesche
Joanna Maria Zatorska-Rosén
Lisa Mendoza Åsberg
Maria Zadencka
Renata Ingbrant
Lärarmöte polska
14:00
13:00
Hörsal 9, Vån 3
Karta
Personalmöte
Upptaktsmöte inför H16 för hela SlaBaFiNeTy
15:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
Personalmöte
Personalmöte/Upptaktsmöte inför H16: [program kommer ; Nya medarb? ; Nyheter?, mm]
16:00
15:00
Möte
Elena Tordengren
Zhanna Lundman
Åke Zimmermann Bjersby
RyNybT1-lärarmöte, E451
17:00
16:00
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Deadline för "gruppdelninsguppgiften". Se dagboken!
18:00
17:45
v 34 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 25/8 
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Självstudier
Alfabetsveckan! Jobba med alfabetshäftet och Wordalistövningen som hör till! Se vidare instrux i dagboken!
17:00
08:00
v 34 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 26/8 
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Självstudier
Alfabetsveckan! Jobba med alfabetshäftet och Wordalistövningen som hör till! Se vidare instrux i dagboken!
17:00
08:00
v 34 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 27/8 
v 34 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 28/8 

v 35 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 29/8 
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Alexander Iwan Pereswetoff-Morath
12:00
10:00
F397, Vån 3
Karta
SLPOL1
SLPOL3-4
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Introduktion
Janina Gesche
Joanna Maria Zatorska-Rosén
Lisa Mendoza Åsberg
Maria Zadencka
Renata Ingbrant
14:00
12:00
Grupp 1
F379, Vån 3
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Alla Bernar
15:00
13:00
Grupp 2
D231, Vån 2
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Irina Malaxos
15:00
13:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRX71-73
SLRYS4
SLRYX4
25208,HT2020,v:2106/2122,50% BLA,NML
25210,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
25212,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
SLRE71100FFGBLA201615-201622NML
SLRE72100FFGBLA201616-201623NML
SLRE73100FFGBLA201603-201622NML
SLRYS4100FFGBLA201603-201622NML
Examensarbete
Uppsatsventilering
Gudrun Persson
Karin Grelz
uppsatsframläggning: Margareta Nydahl
15:00
13:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Jonas Thal
18:00
16:00
Ej polsktalande
E299, Språkstudion, Studio 1
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Allmän fonetik och polsk fonetik
Undervisning
Joanna Maria Zatorska-Rosén
Uttalsövningar
18:00
16:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: teori
Undervisning
Gunnela Mogensen
18:00
17:00
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Åke Zimmermann Bjersby
19:45
18:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Grammatik och text II
Undervisning
Hans Andersson
19:45
18:00
E339, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Alla Bernar
19:45
18:00
D231, Vån 2
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Formlära och ordbildning
Undervisning
Ludmila Pöppel
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLRYS3
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Syntax
Undervisning
Nadezjda Zorikhina Nilsson
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Fonetik
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Jonas Thal
19:45
18:00
Ej polsktalande
E509, Vån 5
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Lisa Mendoza Åsberg
19:45
18:00
v 35 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 30/8 
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL4
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Muntlig och skriftlig språkfärdighet
Undervisning
Maria Zadencka
14:00
12:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLKLO8
25361,VT2021,v:2103/2122,50% BLA,NML
Kontrastiv lingvistik och översättningsvetenskap I
Seminarium
Nadezjda Zorikhina Nilsson
15:00
13:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS3
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Sakprosa och sköntext, intensivt
Undervisning
Karin Grelz
19:45
18:00
E5156, Vån 5
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Självständigt arbete
Seminarium
Ludmila Pöppel
Mattias Ågren
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL3-4
SLPOX4
SLPX71-73
25199,HT20,v:2036/2102,50% BLA,NML
25201,VT20,v:2004/2023,50% BLA,NML
25203,VT20,v:2005/2023,50% KV,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25322,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
Examensarbete
Självständigt arbete
Seminarium
Maria Zadencka
+ eö
19:45
18:00
v 35 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 31/8 
Ej polsktalande
F371, Vån 3
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Lisa Mendoza Åsberg
12:00
10:00
Ej polsktalande
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Renata Ingbrant
14:00
12:00
E355, Vån 3
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Allmän fonetik och polsk fonetik
Undervisning
Maria Zadencka
16:00
14:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Skriftlig och muntlig språkfärdighet
Undervisning
Alla Bernar
17:00
14:00
E319, Vån 3
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Föreläsning
Ludmila Pöppel
Teoriföreläsning. Obligatorisk närvaro för dag/heltidsstudenter. Kväll/deltidsstudenter kan se föreläsningen inspelad om man har förhinder att komma.
18:00
16:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL3
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Skriftlig språkfärdighet (och översättning)
Undervisning
Janina Gesche
18:00
16:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: teori
Undervisning
Gunnela Mogensen
18:00
17:00
Grupp 1
E339, Vån 3
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Elena Tordengren
19:45
18:00
Grupp 2
D231, Vån 2
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Zhanna Lundman
19:45
18:00
E355, Vån 3
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Praktik II
Undervisning
Aleksei Semenenko
19:45
18:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Grammatik och skriftlig språkfärdighet
Undervisning
Mattias Ågren
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRX71-73
SLRYS4
SLRYX4
25208,HT2020,v:2106/2122,50% BLA,NML
25210,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
25212,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
25309,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Examensarbete
Seminarium
Karin Grelz
19:45
18:00
v 35 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 1/9 
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Alexander Iwan Pereswetoff-Morath
12:00
10:00
Grupp 2
D255, Vån 2
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Irina Malaxos
16:00
14:00
Grupp 1
D271, Vån 2
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Alla Bernar
16:00
14:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL3
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Janina Gesche
16:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Ludmila Pöppel
17:00
14:00
E355, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Karin Grelz
18:00
15:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Jonas Thal
18:00
16:00
SLRYS3-4
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
Språkhistoria
Undervisning
OBS: Inställt! Kursen startar v.36, 8/9. En extra gång läggs till e.ö.
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE3
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Undervisning
Jonas Thal
Tora Hedin
19:45
18:00
v 35 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 2/9 
v 35 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 3/9 
v 35 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 4/9 

v 36 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 5/9 
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Alexander Iwan Pereswetoff-Morath
12:00
10:00
Polsktalande
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Renata Ingbrant
14:00
12:00
Grupp 1
E339, Vån 3
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Alla Bernar
15:00
13:00
Grupp 2
D271, Vån 2
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Irina Malaxos
15:00
13:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Jonas Thal
18:00
16:00
Ej polsktalande
E299, Språkstudion, Studio 1
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Allmän fonetik och polsk fonetik
Undervisning
Joanna Maria Zatorska-Rosén
Uttalsövningar
18:00
16:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: teori
Undervisning
Gunnela Mogensen
18:00
17:00
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Åke Zimmermann Bjersby
19:45
18:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Grammatik och text II
Undervisning
Hans Andersson
19:45
18:00
E339, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Alla Bernar
19:45
18:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRYKU
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25378,VT2021,v:2104/2113,50% DAG,NML
Rysk kultur: Ett nytt årtusende
Föreläsning
Per Arne Bodin
Rysk konst: Från Sots art till Pussy Riot
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLRYS3
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Syntax
Undervisning
Nadezjda Zorikhina Nilsson
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Fonetik
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Jonas Thal
19:45
18:00
Ej polsktalande
E509, Vån 5
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Lisa Mendoza Åsberg
19:45
18:00
v 36 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 6/9 
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL4
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Muntlig och skriftlig språkfärdighet
Undervisning
Maria Zadencka
14:00
12:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLKLO8
25361,VT2021,v:2103/2122,50% BLA,NML
Kontrastiv lingvistik och översättningsvetenskap I
Seminarium
Nadezjda Zorikhina Nilsson
15:00
13:00
E497, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRIOI
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25289,VT2021,v:2136/2203,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Realia
Ryssland igår och idag
Föreläsning
Elisabeth Löfstrand
Kievriket: Landet mellan Norden och Bysans.
17:00
15:00
SLPOL3-4
SLPOX4
SLPX71-73
SLRX71-73
SLRYS2
SLRYS4
SLRYX4
SLTJE3-4
SLTJX4
SLTX71-73
25199,HT20,v:2036/2102,50% BLA,NML
25201,VT20,v:2004/2023,50% BLA,NML
25203,VT20,v:2005/2023,50% KV,NML
25208,HT2020,v:2106/2122,50% BLA,NML
25210,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
25212,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
25214,VT20,v:2005/2023,50% KV,NML
25216,HT20,v:2039/2048,50% ING,ITD
25218,HT20,v:2039/2048,50% ING,ITD
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
25309,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25322,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
25333,VT2021,v:2103/2122,100% KV,NML
Examensarbete
Självständigt arbete
Infosök
Biblioteksundervisning. Samling vid informationen, SUB.
19:00
18:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25335,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Realia
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning
Introduktion – examination och kurskrav. Geografiska basdata. Tidig historia (Jan-Erik Svensson)
19:45
18:00
E497, Vån 4
Karta
SLUIOI
25336,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,ITD
Ukraina igår och idag
Föreläsning
Mattias Ågren
Ukraina – introduktion
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS3
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Sakprosa, extensivt
Undervisning
Nadezjda Zorikhina Nilsson
19:45
18:00
v 36 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 7/9 
K-rummet E439, Vån 4
Karta
Institutionsstyrelsemöte
Institutionsstyrelsemöte
12:00
09:30
Ej polsktalande
E339, Vån 3
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Lisa Mendoza Åsberg
12:00
10:00
Ej polsktalande
E355, Vån 3
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Renata Ingbrant
14:00
12:00
F371, Vån 3
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Allmän fonetik och polsk fonetik
Undervisning
Maria Zadencka
16:00
14:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Skriftlig och muntlig språkfärdighet
Undervisning
Alla Bernar
17:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL3
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Skriftlig språkfärdighet (och översättning)
Undervisning
Janina Gesche
18:00
16:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: teori
Undervisning
Gunnela Mogensen
18:00
17:00
Grupp 1
E339, Vån 3
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Elena Tordengren
19:45
18:00
Grupp 2
D231, Vån 2
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Zhanna Lundman
19:45
18:00
E355, Vån 3
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Praktik II
Undervisning
Aleksei Semenenko
19:45
18:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Grammatik och skriftlig språkfärdighet
Undervisning
Mattias Ågren
19:45
18:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRYLI
SLRYS2
25293,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Litteraturhistoria
Rysk litteraturhistoria
Föreläsning
Per Arne Bodin
Fornrysk litteratur och 1700-tal
19:45
18:00
E413, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLPOKI
SLPOL3
25314,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Kulturhistoria
Polens kultur- och idéhistoria
Föreläsning
Maria Zadencka
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRX71-73
SLRYS4
SLRYX4
25208,HT2020,v:2106/2122,50% BLA,NML
25210,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
25212,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
25309,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Examensarbete
Seminarium
Karin Grelz
19:45
18:00
v 36 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 8/9 
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Alexander Iwan Pereswetoff-Morath
12:00
10:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRPB8
25284,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Rysk grammatik och grundläggande praktisk fonetik
Textanalys
Undervisning
Henrik Christensen
15:30
14:00
Grupp 2
F247, Vån 2
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Irina Malaxos
16:00
14:00
Grupp 1
F279, Vån 2
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Alla Bernar
16:00
14:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL3
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Janina Gesche
16:00
14:00
F331, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Karin Grelz
18:00
15:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Jonas Thal
18:00
16:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
25313,VT2021,v:2104/2123,100% DAG,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Polen igår och idag
Realia
Föreläsning
Janina Gesche
Introduktion - Polen - ett land i Europas hjärta - Polens geografi
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS3-4
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
Språkhistoria
Undervisning
Elisabeth Löfstrand
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE3
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Undervisning
Tora Hedin
19:45
18:00
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYS1-4
SLTJE1
SLTJE4
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Föreläsning
Per Arne Bodin
"Det förlorade imperiet: modern rysk litteratur från dystopi till dokumentärprosa." OBS: på Hornstulls bibliotek. Kom i god tid: entrén stänger kl 19. Kan räknas som allmän föreläsning! | Sign: _____
21:00
19:00
v 36 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 9/9 
v 36 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 10/9 
v 36 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 11/9 

v 37 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 12/9 
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Alexander Iwan Pereswetoff-Morath
12:00
10:00
Polsktalande
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Renata Ingbrant
14:00
12:00
Grupp 1
F355, Vån 3
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Alla Bernar
15:00
13:00
Grupp 2
D255, Vån 2
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Irina Malaxos
15:00
13:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Jonas Thal
18:00
16:00
Ej polsktalande
E299, Språkstudion, Studio 1
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Allmän fonetik och polsk fonetik
Undervisning
Joanna Maria Zatorska-Rosén
Uttalsövningar
18:00
16:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: teori
Undervisning
Gunnela Mogensen
18:00
17:00
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Åke Zimmermann Bjersby
19:45
18:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Grammatik och text II
Undervisning
Hans Andersson
19:45
18:00
E339, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Alla Bernar
19:45
18:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRYKU
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25378,VT2021,v:2104/2113,50% DAG,NML
Rysk kultur: Ett nytt årtusende
Föreläsning
Per Arne Bodin
Film: Nostalgi, nationalism och samhällskritik
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLRYS3
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Syntax
Undervisning
Nadezjda Zorikhina Nilsson
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Fonetik
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Jonas Thal
19:45
18:00
Ej polsktalande
E509, Vån 5
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Lisa Mendoza Åsberg
19:45
18:00
v 37 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 13/9 
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL4
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Muntlig och skriftlig språkfärdighet
Undervisning
Maria Zadencka
14:00
12:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLKLO8
25361,VT2021,v:2103/2122,50% BLA,NML
Kontrastiv lingvistik och översättningsvetenskap I
Seminarium
Nadezjda Zorikhina Nilsson
15:00
13:00
E497, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRIOI
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25289,VT2021,v:2136/2203,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Realia
Ryssland igår och idag
Föreläsning
Elisabeth Löfstrand
Mongoloket. Moskvastaten. Furstendömet Novgorod.
17:00
15:00
E355, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: teori
Undervisning
Gunnela Mogensen
18:00
17:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25335,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Realia
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning
Tora Hedin
Tjeckiska språket och dess släktingar
19:45
18:00
E497, Vån 4
Karta
SLUIOI
25336,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,ITD
Ukraina igår och idag
Föreläsning
Maria Zadencka
Ukraina mellan Polen och Ryssland
19:45
18:00
D231, Vån 2
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Formlära och ordbildning
Undervisning
Irina Malaxos
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS3
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Sakprosa och sköntext, intensivt
Undervisning
Karin Grelz
19:45
18:00
v 37 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 14/9 
Ej polsktalande
E339, Vån 3
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Lisa Mendoza Åsberg
12:00
10:00
Ej polsktalande
E355, Vån 3
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Renata Ingbrant
14:00
12:00
F347, Vån 3
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Allmän fonetik och polsk fonetik
Undervisning
Maria Zadencka
16:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRX71-73
25208,HT2020,v:2106/2122,50% BLA,NML
25210,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
25212,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
Seminarium
Anna Michajlovna Ljunggren
Emma Lina Löflund och Mattias Ågren berättar om sin vistelse i Lviv.
Högre sem i ry&tj.
16:00
14:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Skriftlig och muntlig språkfärdighet
Undervisning
Alla Bernar
17:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL3
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Skriftlig språkfärdighet (och översättning)
Undervisning
Janina Gesche
18:00
16:00
SLRDO8
25382,VT2021,v:2103/2122,50% BLA,ITD
Seminarium
Anna Michajlovna Ljunggren
E448. Övriga tillfällen eö
18:00
16:00
Grupp 1
E339, Vån 3
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Elena Tordengren
19:45
18:00
Grupp 2
D231, Vån 2
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Zhanna Lundman
19:45
18:00
E355, Vån 3
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Praktik II
Undervisning
Aleksei Semenenko
19:45
18:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Grammatik och skriftlig språkfärdighet
Undervisning
Mattias Ågren
19:45
18:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRYLI
SLRYS2
25293,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Litteraturhistoria
Rysk litteraturhistoria
Föreläsning
Hans Andersson
Pusjkin, Bronsryttaren
19:45
18:00
E413, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLPOKI
SLPOL3
25314,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Kulturhistoria
Polens kultur- och idéhistoria
Föreläsning
Maria Zadencka
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRX71-73
SLRYS4
SLRYX4
25208,HT2020,v:2106/2122,50% BLA,NML
25210,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
25212,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
25309,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Examensarbete
Seminarium
Karin Grelz
19:45
18:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRYLI
25293,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Rysk litteraturhistoria
Seminarium
Hans Andersson
Litteraturteori. Kompendiet: Sjklovskij, Lotman
20:45
20:00
v 37 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 15/9 
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Alexander Iwan Pereswetoff-Morath
12:00
10:00
Grupp 2
F255, Vån 2
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Irina Malaxos
16:00
14:00
Grupp 1
F339, Vån 3
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Alla Bernar
16:00
14:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL3
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Janina Gesche
16:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Ludmila Pöppel
17:00
14:00
E355, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Karin Grelz
18:00
15:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Jonas Thal
18:00
16:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
25313,VT2021,v:2104/2123,100% DAG,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Polen igår och idag
Realia
Föreläsning
Janina Gesche
Polskan inom de slaviska språken
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS3-4
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
Språkhistoria
Undervisning
Elisabeth Löfstrand
19:45
18:00
E509, Vån 5
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Självständigt arbete
Seminarium
Ludmila Pöppel
Mattias Ågren
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE3
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Undervisning
Tora Hedin
19:45
18:00
v 37 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 16/9 
K-rummet E439, Vån 4
Karta
Övrigt
Emma-Lina Löflund
Slaviska föreningen
21:00
17:30
v 37 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 17/9 
v 37 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 18/9 

v 38 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 19/9 
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Alexander Iwan Pereswetoff-Morath
12:00
10:00
Polsktalande
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Renata Ingbrant
14:00
12:00
Grupp 1
F279, Vån 2
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Alla Bernar
15:00
13:00
Grupp 2
F263, Vån 2
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Irina Malaxos
15:00
13:00
E487, Vån 4
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Föreläsning
Ludmila Pöppel
Teoriföreläsning. Obligatorisk närvaro för dag/heltidsstudenter. Kväll/deltidsstudenter kan se föreläsningen inspelad om man har förhinder att komma.
18:00
16:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Helena Stiessova
18:00
16:00
Ej polsktalande
E299, Språkstudion, Studio 1
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Allmän fonetik och polsk fonetik
Undervisning
Joanna Maria Zatorska-Rosén
Uttalsövningar
18:00
16:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: teori
Undervisning
Gunnela Mogensen
18:00
17:00
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Åke Zimmermann Bjersby
19:45
18:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Grammatik och text II
Undervisning
Hans Andersson
19:45
18:00
E339, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Alla Bernar
19:45
18:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRYKU
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25378,VT2021,v:2104/2113,50% DAG,NML
Rysk kultur: Ett nytt årtusende
Föreläsning
Per Arne Bodin
Dokumentärfilm: Att komma nära eller alltför nära
19:45
18:00
D231, Vån 2
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Formlära och ordbildning
Undervisning
Ludmila Pöppel
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLRYS3
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Syntax
Undervisning
Nadezjda Zorikhina Nilsson
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Fonetik
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Helena Stiessova
19:45
18:00
Ej polsktalande
E509, Vån 5
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Lisa Mendoza Åsberg
19:45
18:00
v 38 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 20/9 
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL4
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Muntlig och skriftlig språkfärdighet
Undervisning
Maria Zadencka
14:00
12:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLKLO8
25361,VT2021,v:2103/2122,50% BLA,NML
Kontrastiv lingvistik och översättningsvetenskap I
Seminarium
Nadezjda Zorikhina Nilsson
15:00
13:00
F299, Vån 2
Karta
SLKPS1
SLRIOI
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25289,VT2021,v:2136/2203,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Realia
Ryssland igår och idag
Föreläsning
Elisabeth Löfstrand
Ivan den förskräcklige. Kampen om herraväldet i Baltikum. Stora oredan. Tsar Aleksej Michajlovitj och hans tid – marken förbereds.
17:00
15:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25335,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Realia
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning
Medeltiden. (Jan-Erik Svensson)
19:45
18:00
E497, Vån 4
Karta
SLUIOI
25336,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,ITD
Ukraina igår och idag
Föreläsning
Per Arne Bodin
Ukrainsk litteratur
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS3
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Sakprosa, extensivt
Undervisning
Nadezjda Zorikhina Nilsson
19:45
18:00
v 38 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 21/9 
Ej polsktalande
F379, Vån 3
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Lisa Mendoza Åsberg
12:00
10:00
Ej polsktalande
F339, Vån 3
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Renata Ingbrant
14:00
12:00
D263, Vån 2
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Allmän fonetik och polsk fonetik
Undervisning
Maria Zadencka
16:00
14:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Skriftlig och muntlig språkfärdighet
Undervisning
Alla Bernar
17:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL3
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Skriftlig språkfärdighet (och översättning)
Undervisning
Janina Gesche
18:00
16:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: teori
Undervisning
Gunnela Mogensen
18:00
17:00
Grupp 1
E339, Vån 3
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Elena Tordengren
19:45
18:00
Grupp 2
D231, Vån 2
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Zhanna Lundman
19:45
18:00
E355, Vån 3
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Praktik II
Undervisning
Aleksei Semenenko
19:45
18:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRYLI
SLRYS2
25293,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Litteraturhistoria
Rysk litteraturhistoria
Föreläsning
Per Arne Bodin
Lermontov,Tjuttjev, Gontjarov, Leskov
19:45
18:00
E413, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLPOKI
SLPOL3
25314,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Kulturhistoria
Polens kultur- och idéhistoria
Föreläsning
Maria Zadencka
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRX71-73
SLRYS4
SLRYX4
25208,HT2020,v:2106/2122,50% BLA,NML
25210,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
25212,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
25309,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Examensarbete
Seminarium
Karin Grelz
19:45
18:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Grammatik och skriftlig språkfärdighet
Undervisning
Natalia Galatsky
vik: Natalia Galatsky
20:45
18:00
E487, Vån 4
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Litteraturhistoria
Seminarium
Per Arne Bodin
Rysk poesi på ryska . Kyssen: Tiuttjev
20:45
20:00
v 38 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 22/9 
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Alexander Iwan Pereswetoff-Morath
12:00
10:00
D315, Vån 3
Karta
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYS1-4
SLTJE1
SLTJE4
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Föreläsning
Ewa Teodorowicz-Hellman
Polska språket i Sverige som modernt språk och som modersmål | Sign: _____
14:00
12:00
Grupp 2
E339, Vån 3
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Irina Malaxos
16:00
14:00
Grupp 1
E355, Vån 3
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Alla Bernar
16:00
14:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL3
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Janina Gesche
16:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Ludmila Pöppel
17:00
14:00
F339, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Karin Grelz
18:00
15:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Tora Hedin
18:00
16:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
25313,VT2021,v:2104/2123,100% DAG,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Polen igår och idag
Realia
Föreläsning
Janina Gesche
Från sagor och legender till Polens dop - Statsbildning och utveckling
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS3-4
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
Språkhistoria
Undervisning
Elisabeth Löfstrand
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE3
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Undervisning
Tora Hedin
19:45
18:00
v 38 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 23/9 
v 38 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 24/9 
v 38 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 25/9 

v 39 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 26/9 
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Alexander Iwan Pereswetoff-Morath
12:00
10:00
Polsktalande
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Renata Ingbrant
14:00
12:00
Grupp 1
F363, Vån 3
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Alla Bernar
15:00
13:00
Grupp 2
D255, Vån 2
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Irina Malaxos
15:00
13:00
E487, Vån 4
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Föreläsning
Ludmila Pöppel
Teoriföreläsning. Obligatorisk närvaro för dag/heltidsstudenter. Kväll/deltidsstudenter kan se föreläsningen inspelad om man har förhinder att komma.
18:00
16:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Jonas Thal
18:00
16:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: teori
Undervisning
Gunnela Mogensen
18:00
17:00
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Åke Zimmermann Bjersby
19:45
18:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Grammatik och text II
Undervisning
Hans Andersson
19:45
18:00
E339, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Alla Bernar
19:45
18:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRYKU
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25378,VT2021,v:2104/2113,50% DAG,NML
Rysk kultur: Ett nytt årtusende
Föreläsning
Per Arne Bodin
Postsovjetisk kultur och genus
19:45
18:00
D231, Vån 2
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Formlära och ordbildning
Undervisning
Ludmila Pöppel
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLRX71-73
SLRYS4
SLRYX4
25208,HT2020,v:2106/2122,50% BLA,NML
25210,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
25212,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
25309,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Examensarbete
Seminarium
Karin Grelz
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Fonetik
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Jonas Thal
19:45
18:00
Ej polsktalande
E509, Vån 5
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Lisa Mendoza Åsberg
19:45
18:00
v 39 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 27/9 
K-rummet E439, Vån 4
Karta
Seminarium
Pedagogiska verkstan: Karin Grelz "Miljö och hållbar utveckling i undervisningen"
12:00
11:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL4
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Muntlig och skriftlig språkfärdighet
Undervisning
Maria Zadencka
14:00
12:00
F289, Vån 2
Karta
SLKPS1
SLRIOI
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25289,VT2021,v:2136/2203,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Realia
Ryssland igår och idag
Föreläsning
Elisabeth Löfstrand
Peter den store: europeisering och envälde. Arvet efter Peter. Katarina den stora.
17:00
15:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25335,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Realia
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning
Habsburgarna till och med Josef II. (Jan-Erik Svensson)
19:45
18:00
F497, Vån 4
Karta
SLUIOI
25336,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,ITD
Ukraina igår och idag
Föreläsning
Mattias Ågren
Ukrainas sovjetiska historia
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS3
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Sakprosa och sköntext, intensivt
Undervisning
Karin Grelz
19:45
18:00
E347 (datorsal), Vån 3
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Självständigt arbete
Seminarium
Nadezjda Zorikhina Nilsson
Hur man forskar i språk? Praktiska övningar.
19:45
18:00
v 39 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 28/9 
Ej polsktalande
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Lisa Mendoza Åsberg
12:00
10:00
Ej polsktalande
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Renata Ingbrant
14:00
12:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
Möte
Karin Grelz
Forskarskolegruppen
14:00
12:30
F271, Vån 2
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Allmän fonetik och polsk fonetik
Undervisning
Maria Zadencka
16:00
14:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Skriftlig och muntlig språkfärdighet
Undervisning
Alla Bernar
17:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL3
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Skriftlig språkfärdighet (och översättning)
Undervisning
Janina Gesche
18:00
16:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: teori
Undervisning
Gunnela Mogensen
18:00
17:00
Grupp 1
E339, Vån 3
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Elena Tordengren
19:45
18:00
Grupp 2
D231, Vån 2
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Zhanna Lundman
19:45
18:00
E355, Vån 3
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Praktik II
Undervisning
Aleksei Semenenko
19:45
18:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRYLI
SLRYS2
25293,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Litteraturhistoria
Rysk litteraturhistoria
Föreläsning
Hans Andersson
Gogol: ”Kappan". Kompendiet: Ejchenbaum
19:45
18:00
E413, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLPOKI
SLPOL3
25314,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Kulturhistoria
Polens kultur- och idéhistoria
Föreläsning
Maria Zadencka
19:45
18:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Grammatik och skriftlig språkfärdighet
Undervisning
Mattias Ågren
20:45
18:00
v 39 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 29/9 
Grupp 1-2
D299, Vån 2
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Alexander Iwan Pereswetoff-Morath
12:00
10:00
Grupp 2
D263, Vån 2
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Irina Malaxos
16:00
14:00
Grupp 1
E339, Vån 3
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Alla Bernar
16:00
14:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL3
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Janina Gesche
16:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Ludmila Pöppel
17:00
14:00
F331, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Karin Grelz
18:00
15:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Jonas Thal
18:00
16:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
25313,VT2021,v:2104/2123,100% DAG,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Polen igår och idag
Realia
Föreläsning
Janina Gesche
”Adelns himmelrike” och möte med verkligheten - Första republikens sönderfall, Polens delningar
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS3-4
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
Språkhistoria
Undervisning
Elisabeth Löfstrand
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE3
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Undervisning
Jonas Thal
19:45
18:00
v 39 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 30/9 
K-rummet E439, Vån 4
Karta
Workshop
Renata Ingbrant
Workshop med Katarzyna Tubylewicz: Översättning från svenska till polska.
12:00
09:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
Workshop
Renata Ingbrant
Workshop med Irena Grönberg och Lisa Mendoza-Åsberg: Översättning från polska till svenska.
12:00
09:00
Hörsal 9, Vån 3
Karta
Övrigt
Renata Ingbrant
Hieronymusdagen - Internationella översättardagen
18:00
13:00
v 39 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 1/10 
v 39 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 2/10 

v 40 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 3/10 
Grupp 1-2
F299, Vån 2
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Alexander Iwan Pereswetoff-Morath
OBS: Ny lokal!
12:00
10:00
Grupp 1
F379, Vån 3
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Alla Bernar
15:00
13:00
Grupp 2
F239, Vån 2
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Irina Malaxos
15:00
13:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
Övrigt
Internt pedagogiskt seminarium: Kursplaner och betygskriterier på Slaviska institutionen
15:45
14:45
Hörsal 7, Vån 3
Karta
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYS1-4
SLTJE1
SLTJE4
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Föreläsning
Dmitrij Dobrovolskij
When two languages meet: on bilingual lexicography and parallel corpora | Sign: _____
17:00
16:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Jonas Thal
18:00
16:00
Ej polsktalande
E289, Språkstudion, Studio 2, Vån 2
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Allmän fonetik och polsk fonetik
Undervisning
Joanna Maria Zatorska-Rosén
Uttalsövningar
18:00
16:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: teori
Undervisning
Gunnela Mogensen
18:00
17:00
Grupp 1-2
E413, Vån 4
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Åke Zimmermann Bjersby
19:45
18:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Grammatik och text II
Undervisning
Hans Andersson
19:45
18:00
E339, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Alla Bernar
19:45
18:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRYKU
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25378,VT2021,v:2104/2113,50% DAG,NML
Rysk kultur: Ett nytt årtusende
Föreläsning
Per Arne Bodin
Ryska dystopier
19:45
18:00
D231, Vån 2
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Formlära och ordbildning
Undervisning
Ludmila Pöppel
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLRYS3
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Syntax
Undervisning
Nadezjda Zorikhina Nilsson
19:45
18:00
E289, Språkstudion, Studio 2, Vån 2
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Fonetik
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Jonas Thal
Intrduktion till Språkstudion
19:45
18:00
Ej polsktalande
E509, Vån 5
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Lisa Mendoza Åsberg
19:45
18:00
v 40 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 4/10 
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL4
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Muntlig och skriftlig språkfärdighet
Undervisning
Maria Zadencka
14:00
12:00
F331, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Karin Grelz
15:00
12:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLKLO8
25361,VT2021,v:2103/2122,50% BLA,NML
Kontrastiv lingvistik och översättningsvetenskap I
Seminarium
Nadezjda Zorikhina Nilsson
15:00
13:00
F497, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRIOI
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25289,VT2021,v:2136/2203,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Realia
Ryssland igår och idag
Föreläsning
Elisabeth Löfstrand
1800-talet: modernisering och arvet från det förflutna. Livegenskapen upphävs.
17:00
15:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25335,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Realia
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning
Revolutionernas tid fram till första världskriget. (Jan-Erik Svensson)
19:45
18:00
F497, Vån 4
Karta
SLUIOI
25336,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,ITD
Ukraina igår och idag
Föreläsning
Ukraina före och efter den Orangea revolutionen. Torgny Hinnemo
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS3
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Sakprosa och sköntext, intensivt
Undervisning
Karin Grelz
19:45
18:00
v 40 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 5/10 
Ej polsktalande
E509, Vån 5
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Lisa Mendoza Åsberg
12:00
10:00
Ej polsktalande
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Renata Ingbrant
14:00
12:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRX71-73
SLRYS3-4
25208,HT2020,v:2106/2122,50% BLA,NML
25210,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
25212,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
Seminarium
Anna Michajlovna Ljunggren
Gästföreläsning: Nikolaj Bogomolov - Русский символизм как субкультура: общие проблемы | Sign: _____ (end f Ry2-4)
Högre sem i ry&tj.
16:00
14:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Skriftlig och muntlig språkfärdighet
Undervisning
Alla Bernar
17:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL3
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Skriftlig språkfärdighet (och översättning)
Undervisning
Renata Ingbrant
Vikarie
18:00
16:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: teori
Undervisning
Gunnela Mogensen
18:00
17:00
Grupp 1
E339, Vån 3
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Elena Tordengren
19:45
18:00
Grupp 2
D231, Vån 2
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Zhanna Lundman
19:45
18:00
E355, Vån 3
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Praktik II
Undervisning
Aleksei Semenenko
19:45
18:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRYLI
SLRYS2
25293,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Litteraturhistoria
Rysk litteraturhistoria
Föreläsning
Per Arne Bodin
Dostojevskij: Anteckningar från källarhålet.
19:45
18:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Grammatik och skriftlig språkfärdighet
Undervisning
Mattias Ågren
20:45
18:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRYLI
25293,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Rysk litteraturhistoria
Seminarium
Per Arne Bodin
Brott och straff. Kompendiet: Bachtin. Kyssen: Dostojevskij
20:45
20:00
v 40 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 6/10 
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Alexander Iwan Pereswetoff-Morath
12:00
10:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
Möte
Henrik Christensen
Doktorandrådsmöte
12:00
10:00
E497, Vån 4
Karta
SLRYS2-4
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Föreläsning
Prof. Nikolaj Bogomolov: Русский символизм как субкультура: люди и явления | Sign: _____ (end f Ry2-4)
14:00
12:00
E509, Vån 5
Karta
SLRPB8
25284,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Rysk grammatik och grundläggande praktisk fonetik
Textanalys
Undervisning
Henrik Christensen
15:30
14:00
Grupp 2
E339, Vån 3
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Irina Malaxos
16:00
14:00
Grupp 1
E355, Vån 3
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Alla Bernar
16:00
14:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL3
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Janina Gesche
16:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Ludmila Pöppel
17:00
14:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Jonas Thal
18:00
16:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
25313,VT2021,v:2104/2123,100% DAG,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Polen igår och idag
Realia
Föreläsning
Janina Gesche
”Än är Polen ej förlorat” - Kampen om landets suveränitet, de nationella upproren
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS3-4
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
Språkhistoria
Undervisning
Elisabeth Löfstrand
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE3
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Undervisning
Tora Hedin
19:45
18:00
v 40 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 7/10 
v 40 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 8/10 
v 40 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 9/10 

v 41 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 10/10 
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Alexander Iwan Pereswetoff-Morath
12:00
10:00
Polsktalande
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Renata Ingbrant
14:00
12:00
Grupp 1
F247, Vån 2
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Alla Bernar
15:00
13:00
Grupp 2
E339, Vån 3
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Irina Malaxos
15:00
13:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Jonas Thal
18:00
16:00
Ej polsktalande
E299, Språkstudion, Studio 1
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Allmän fonetik och polsk fonetik
Undervisning
Joanna Maria Zatorska-Rosén
Uttalsövningar
18:00
16:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: teori
Undervisning
Gunnela Mogensen
18:00
17:00
E487, Vån 4
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Maria Engqvist
Extra stödundervisning i allmän grammatik!
18:00
17:00
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Åke Zimmermann Bjersby
19:45
18:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Grammatik och text II
Undervisning
Hans Andersson
19:45
18:00
E339, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Natalia Ringblom
Vik.
19:45
18:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRYKU
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25378,VT2021,v:2104/2113,50% DAG,NML
Rysk kultur: Ett nytt årtusende
Föreläsning
Per Arne Bodin
Tre tänkare längtar efter imperiet
19:45
18:00
E5162 Baltiska biblioteket, Vån 5
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Formlära och ordbildning
Undervisning
Ludmila Pöppel
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLRYS3
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Syntax
Undervisning
Nadezjda Zorikhina Nilsson
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Fonetik
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Jonas Thal
19:45
18:00
Ej polsktalande
E509, Vån 5
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Janina Gesche
Vikarie
19:45
18:00
v 41 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 11/10 
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL4
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Muntlig och skriftlig språkfärdighet
Undervisning
Maria Zadencka
14:00
12:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRX71-73
25208,HT2020,v:2106/2122,50% BLA,NML
25210,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
25212,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
Seminarium
Nadezjda Zorikhina Nilsson
Prof. Elena V. Uryson: Аналогия в семантике (на примере русского языкового представления об устройстве человеческого тела и психики (på ryska)
Högre språkvetenskapligt sem
15:00
13:00
E497, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRIOI
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25289,VT2021,v:2136/2203,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Realia
Ryssland igår och idag
Föreläsning
Sovjetunionen. Torgny Hinnemo
17:00
15:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25335,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Realia
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning
Tjeckoslovakien mellan två krig (Olof Kleberg)
19:45
18:00
E497, Vån 4
Karta
SLUIOI
25336,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,ITD
Ukraina igår och idag
Föreläsning
Ukrainska språket och språkpolitik. Thomas Rosén
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS3
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Sakprosa, extensivt
Undervisning
Nadezjda Zorikhina Nilsson
19:45
18:00
v 41 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 12/10 
K-rummet E439, Vån 4
Karta
Möte
Elisabeth Löfstrand
Eva Hedin
Gunnela Mogensen
Nadezjda Zorikhina Nilsson
Åke Zimmermann Bjersby
11:30
10:00
Ej polsktalande
E509, Vån 5
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Lisa Mendoza Åsberg
12:00
10:00
Ej polsktalande
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Renata Ingbrant
14:00
12:00
E509, Vån 5
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Allmän fonetik och polsk fonetik
Undervisning
Maria Zadencka
16:00
14:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Skriftlig och muntlig språkfärdighet
Undervisning
Alla Bernar
17:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL3
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Skriftlig språkfärdighet (och översättning)
Undervisning
Janina Gesche
18:00
16:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: teori
Undervisning
Gunnela Mogensen
18:00
17:00
Grupp 1
E339, Vån 3
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Elena Tordengren
19:45
18:00
Grupp 2
D255, Vån 2
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Zhanna Lundman
19:45
18:00
E355, Vån 3
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Praktik II
Undervisning
Aleksei Semenenko
19:45
18:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRYLI
SLRYS2
25293,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Litteraturhistoria
Rysk litteraturhistoria
Föreläsning
Per Arne Bodin
Tolstoj: Anna Karenina. Kompendiet: Morson
19:45
18:00
E413, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLPOKI
SLPOL3
25314,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Kulturhistoria
Polens kultur- och idéhistoria
Föreläsning
Maria Zadencka
19:45
18:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Grammatik och skriftlig språkfärdighet
Undervisning
Mattias Ågren
20:45
18:00
v 41 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 13/10 
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Alexander Iwan Pereswetoff-Morath
12:00
10:00
F299, Vån 2
Karta
SLRYS2-4
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Föreläsning
Prof. Elena V. Uryson: Семантика величины (на материале русских параметрических прилагательных) på ryska! | Sign: _____ (end f Ry2-4)
14:00
12:00
Grupp 2
D271, Vån 2
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Irina Malaxos
16:00
14:00
Grupp 1
E339, Vån 3
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Alla Bernar
16:00
14:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL3
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Janina Gesche
16:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Ludmila Pöppel
17:00
14:00
F339, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Karin Grelz
18:00
15:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Jonas Thal
18:00
16:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
25313,VT2021,v:2104/2123,100% DAG,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Polen igår och idag
Realia
Föreläsning
Janina Gesche
Att bo granne med Hitler och Stalin - Landets pånyttfödelse, Andra republiken
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS3-4
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
Språkhistoria
Undervisning
Elisabeth Löfstrand
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE3
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Undervisning
Tora Hedin
19:45
18:00
v 41 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 14/10 
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Hemtentamen
Inlämning
Ludmila Pöppel
Sista dag för inlämning av hemuppgiften. Se info i dagboken!
12:15
12:00
v 41 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 15/10 
v 41 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 16/10 

v 42 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 17/10 
Grupp 1
F363, Vån 3
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Tentamen
Alla Bernar
15:00
13:00
Grupp 2
F239, Vån 2
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik I
Tentamen
Irina Malaxos
15:00
13:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Jonas Thal
18:00
16:00
Ej polsktalande
E299, Språkstudion, Studio 1
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Allmän fonetik och polsk fonetik
Undervisning
Joanna Maria Zatorska-Rosén
Uttal
18:00
16:00
E289, Språkstudion, Studio 2, Vån 2
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: uttal
Undervisning
Alla Bernar
18:00
17:00
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Maria Engqvist
Extra stödundervisning i allmän grammatik!
18:00
17:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
Möte
Emma-Lina Löflund
Slaviska föreningen
18:00
17:00
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Elisabeth Löfstrand
19:45
18:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Grammatik och text II
Undervisning
Hans Andersson
19:45
18:00
E339, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Alla Bernar
19:45
18:00
Hörsal 9, Vån 3
Karta
SLKPS1
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYKU
SLRYS1-4
SLTJE1
SLTJE3
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25378,VT2021,v:2104/2113,50% DAG,NML
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Rysk kultur: Ett nytt årtusende
Föreläsning
Lena Jonson (Utrikespolitiska institutet): "Konst, kulturklimat och kulturpolitik i det samtida Ryssland” | Sign: _____
19:45
18:00
E5162 Baltiska biblioteket, Vån 5
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Formlära och ordbildning
Undervisning
Ludmila Pöppel
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLRYS3
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Syntax
Undervisning
Nadezjda Zorikhina Nilsson
19:45
18:00
E299, Språkstudion, Studio 1
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Fonetik
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Jonas Thal
19:45
18:00
Ej polsktalande
E509, Vån 5
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Lisa Mendoza Åsberg
19:45
18:00
v 42 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 18/10 
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRX71-73
25208,HT2020,v:2106/2122,50% BLA,NML
25210,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
25212,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
Seminarium
Nadezjda Zorikhina Nilsson
doc. Irina Matytsina MGU: Язык официально-делового общения в Швеции и России: история, тенденции развития, сегодняшний день
Högre språkvetenskapligt sem
12:00
10:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL4
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Muntlig och skriftlig språkfärdighet
Undervisning
Maria Zadencka
14:00
12:00
E497, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRIOI
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25289,VT2021,v:2136/2203,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Realia
Ryssland igår och idag
Föreläsning
Mellan Moskva och andra grannar: Upplösningen av det ryska imperiet sett ur de forna Sovjetrepublikernas perspektiv. Torgny Hinnemo
17:00
15:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Tora Hedin
18:00
16:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL4
SLPOX4
SLPX71-73
25199,HT20,v:2036/2102,50% BLA,NML
25201,VT20,v:2004/2023,50% BLA,NML
25203,VT20,v:2005/2023,50% KV,NML
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25322,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
Seminarium
Ewa Teodorowicz-Hellman
Mala Freund
Maria Zadencka
Per Arne Bodin
Mala Maroko Freund :Presentation av boken: Mala M. Freund, Det judiska kulturarvet och shtetl
i Julian Stryjkowskis Azrils dröm i skuggan av förintelsen. Tema: Julian Stryjkowski
Högre sem i polska
18:00
16:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25335,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Realia
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning
”Segerrika februari, tragiska augusti och den mörka normaliseringen” (Olof Kleberg)
19:45
18:00
E497, Vån 4
Karta
SLUIOI
25336,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,ITD
Ukraina igår och idag
Föreläsning
Kyrkan i Ukraina. Piotr Wawrzeniuk
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS3
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Sakprosa och sköntext, intensivt
Undervisning
Karin Grelz
19:45
18:00
v 42 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 19/10 
Ej polsktalande
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Lisa Mendoza Åsberg
12:00
10:00
E509, Vån 5
Karta
Institutionsstyrelsemöte
Institutionsstyrelsemöte
12:00
10:00
Ej polsktalande
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Renata Ingbrant
14:00
12:00
Ej polsktalande
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Janina Gesche
16:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRX71-73
25208,HT2020,v:2106/2122,50% BLA,NML
25210,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
25212,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
Seminarium
Aleksei Semenenko
Anna Michajlovna Ljunggren
Per Arne Bodin
Tora Lane
Bokpresentation: Tora Lane. Andrey Platonov: The Forgotten Dream of the Revolution
(Diskussanter: Per Arne Bodin, Aleksei Semenenko mm).
Högre sem i ry&tj.
16:00
14:00
E509, Vån 5
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Skriftlig och muntlig språkfärdighet
Undervisning
Alla Bernar
17:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL3
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Skriftlig språkfärdighet (och översättning)
Undervisning
Janina Gesche
18:00
16:00
E497, Vån 4
Karta
Gästföreläsning
Renata Ingbrant
Gästföreläsning: Włodzimierz Gruszczyński och Ewa Gruszczyńska.
Språk: polska
18:00
16:00
E299, Språkstudion, Studio 1
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: uttal
Undervisning
Alla Bernar
18:00
17:00
Grupp 1
E339, Vån 3
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Elena Tordengren
19:45
18:00
Grupp 2
D231, Vån 2
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Zhanna Lundman
19:45
18:00
E355, Vån 3
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Praktik II
Undervisning
Aleksei Semenenko
19:45
18:00
SLKPS1
SLRYLI
SLRYS2
25293,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Litteraturhistoria
Rysk litteraturhistoria
Föreläsning
Per Arne Bodin
OBS: INSTÄLLT!
19:45
18:00
E413, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLPOKI
SLPOL3
25314,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Kulturhistoria
Polens kultur- och idéhistoria
Föreläsning
Maria Zadencka
19:45
18:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Grammatik och skriftlig språkfärdighet
Undervisning
Mattias Ågren
20:45
18:00
v 42 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 20/10 
E509, Vån 5
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Allmän fonetik och polsk fonetik
Undervisning
Maria Zadencka
11:00
09:30
E497, Vån 4
Karta
Gästföreläsning
Renata Ingbrant
Gästföreläsning: Włodzimierz Gruszczyński.
Titel: Słownik gramatyczny języka polskiego w wersji on-line.
Språk: polska
13:00
12:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL3
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Janina Gesche
16:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Ludmila Pöppel
17:00
14:00
E339, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Karin Grelz
18:00
15:00
Ej polsktalande
E509, Vån 5
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Janina Gesche
18:00
16:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
25313,VT2021,v:2104/2123,100% DAG,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Polen igår och idag
Realia
Föreläsning
Janina Gesche
Polen under andra världskriget - Ockupation - Terror - Förintelse - Motståndsrörelsen
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS3-4
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
Språkhistoria
Undervisning
Elisabeth Löfstrand
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE3
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Undervisning
Jonas Thal
19:45
18:00
v 42 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 21/10 
Hörsal 8, Vån 3
Karta
Konferens
Janina Gesche
Renata Ingbrant
12:00
09:00
Hörsal 8, Vån 3
Karta
Konferens
Janina Gesche
Renata Ingbrant
15:00
13:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
Övrigt
Janina Gesche
17:00
15:00
v 42 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 22/10 
Brunnsvikssalen (skrivsal)
Karta
SLPOL1
SLRYNY
SLRYS1
SLTJE1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Allmän fonetik och polsk fonetik
Fonetik: teori
Grammatik och text I
Nybörjarkurs
Tentamen
Tentor: Po1/Fonetik:teori ; RyNyb/GT1 ; Ry1/Fonetik:teori ; Tj1/Nybörjarkurs
16:00
13:00
v 42 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 23/10 

v 43 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 24/10 
Grupp 1-2
E420, Vån 4
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text II
Undervisning
Mattias Ågren
12:00
10:00
Polsktalande
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Renata Ingbrant
14:00
12:00
Grupp 1-2
F371, Vån 3
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik II
Undervisning
Alla Bernar
15:00
13:00
Ej polsktalande
E299, Språkstudion, Studio 1
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Allmän fonetik och polsk fonetik
Undervisning
Joanna Maria Zatorska-Rosén
Uttalsövningar
15:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Jonas Thal
18:00
16:00
E289, Språkstudion, Studio 2, Vån 2
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: uttal
Undervisning
Alla Bernar
18:00
17:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Grammatik och text II
Undervisning
Hans Andersson
19:45
18:00
E339, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Alla Bernar
19:45
18:00
Hörsal 8, Vån 3
Karta
SLKPS1
SLRYKU
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25378,VT2021,v:2104/2113,50% DAG,NML
Rysk kultur: Ett nytt årtusende
Föreläsning
Per Arne Bodin
Det ryska kulturarvet i en ny tid.
OBS: Ny lokal!
19:45
18:00
E331, Vån 3
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Formlära och ordbildning
Undervisning
Ludmila Pöppel
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLRYS3
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Syntax
Undervisning
Nadezjda Zorikhina Nilsson
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Fonetik
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Jonas Thal
19:45
18:00
Ej polsktalande
E509, Vån 5
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Lisa Mendoza Åsberg
19:45
18:00
v 43 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 25/10 
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL4
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Muntlig och skriftlig språkfärdighet
Undervisning
Maria Zadencka
14:00
12:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLKLO8
25361,VT2021,v:2103/2122,50% BLA,NML
Kontrastiv lingvistik och översättningsvetenskap I
Seminarium
Nadezjda Zorikhina Nilsson
15:00
13:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRIOI
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25289,VT2021,v:2136/2203,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Realia
Ryssland igår och idag
Föreläsning
Per Arne Bodin
Ryssland och arvet från Bysans.
OBS: Lokalbyte till hörsal D9. (Ej E487)
17:00
15:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Helena Stiessová
18:00
16:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL4
SLPOX4
SLPX71-73
25199,HT20,v:2036/2102,50% BLA,NML
25201,VT20,v:2004/2023,50% BLA,NML
25203,VT20,v:2005/2023,50% KV,NML
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25322,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
Seminarium
Maria Zadencka
Mirosława Hanusiewicz-Lavallee: Respublica Septentrionalis an Meridionalis? Kultura Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w dialogu z Europą (Det Polsk-litauiska samväldets kultur i dialog med Europa) på polska
Högre sem i polska
18:00
16:00
SLKPS1
SLTJE1
SLTNLG
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25335,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Realia
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning
Tora Hedin
OBS: INSTÄLLT!
19:45
18:00
E497, Vån 4
Karta
SLUIOI
25336,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,ITD
Ukraina igår och idag
Föreläsning
Ukrainsk utrikes- och säkerhetspolitik. Jakob Hedenskog
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS3
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Sakprosa och sköntext, intensivt
Undervisning
Karin Grelz
19:45
18:00
v 43 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 26/10 
Ej polsktalande
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Lisa Mendoza Åsberg
12:00
10:00
Ej polsktalande
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Renata Ingbrant
14:00
12:00
Ej polsktalande
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Janina Gesche
16:00
14:00
E509, Vån 5
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Skriftlig och muntlig språkfärdighet
Undervisning
Alla Bernar
17:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL3
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Skriftlig språkfärdighet (och översättning)
Undervisning
Janina Gesche
18:00
16:00
Hörsal 11, Vån 3
Karta
SLPOL4
SLPOX4
SLPX71-73
25199,HT20,v:2036/2102,50% BLA,NML
25201,VT20,v:2004/2023,50% BLA,NML
25203,VT20,v:2005/2023,50% KV,NML
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25322,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
Seminarium
Maria Zadencka
Henryk Sienkiewicz: historiska berättelsens makt. Mini-konferens med anledning av högtidligthållandet av 100-årsminnet av Henryk Sienkiewiczs bortgång organiserad i samverkan med Polska ambassaden
19:45
16:00
E289, Språkstudion, Studio 2, Vån 2
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: uttal
Undervisning
Alla Bernar
18:00
17:00
E355, Vån 3
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Undervisning
Extra stödundervisning i praktisk språkfärdighet! (Daria N)
18:00
17:00
Grupp 1
E339, Vån 3
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Elena Tordengren
19:45
18:00
Grupp 2
D231, Vån 2
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Zhanna Lundman
19:45
18:00
E355, Vån 3
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Praktik II
Undervisning
Aleksei Semenenko
19:45
18:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRYLI
SLRYS2
25293,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Litteraturhistoria
Rysk litteraturhistoria
Föreläsning
Per Arne Bodin
Den ryska litteraturen 1890-1917. Kyssen: Karelska näset
19:45
18:00
SLKPS1
SLPOKI
SLPOL3
25314,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Kulturhistoria
Polens kultur- och idéhistoria
Föreläsning
OBS: Gå till hörsal F11.
19:45
18:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Grammatik och skriftlig språkfärdighet
Undervisning
Mattias Ågren
20:45
18:00
E487, Vån 4
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Litteraturhistoria
Seminarium
Per Arne Bodin
Poesi på ryska
20:45
20:00
v 43 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 27/10 
Grupp 1-2
E420, Vån 4
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text II
Undervisning
Mattias Ågren
12:00
10:00
F497, Vån 4
Karta
SLPOL1-4
SLRYS1-4
SLTJE1
SLTJE3
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Föreläsning
Mirosława Hanusiewicz-Lavallee: The political and religious culture of Polish-Lithuanian Commonwealth: The reception of John Barclays (1582-1621) writings
14:00
12:00
Grupp 1-2
F371, Vån 3
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik II
Undervisning
Alla Bernar
16:00
14:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL3
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Janina Gesche
16:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Ludmila Pöppel
17:00
14:00
E355, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Karin Grelz
18:00
15:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Tora Hedin
18:00
16:00
Ej polsktalande
E509, Vån 5
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Janina Gesche
18:00
16:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLPIOI
SLPOL1
25313,VT2021,v:2104/2123,100% DAG,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Polen igår och idag
Realia
Föreläsning
Years 1944-1970s: Living and Reforming Real Socialism - Jaakko Turunen
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS3-4
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
Språkhistoria
Undervisning
Elisabeth Löfstrand
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE3
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Undervisning
Tora Hedin
19:45
18:00
v 43 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 28/10 
K-rummet E439, Vån 4
Karta
Övrigt
Slaviska föreningen
21:00
17:00
v 43 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 29/10 
v 43 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 30/10 

v 44 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 31/10 
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJE1
SLTJE3-4
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
25333,VT2021,v:2103/2122,100% KV,NML
Inläsningsvecka
Eget arbete
Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
00:00
08:00
SLKPS1
SLPIOI
SLPOKI
SLRIOI
SLRYLI
SLTNLG
SLUIOI
25289,VT2021,v:2136/2203,50% BLA,NML
25293,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
25313,VT2021,v:2104/2123,100% DAG,NML
25314,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25335,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
25336,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,ITD
Inläsningsvecka
Eget arbete
Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
00:00
08:00
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Åke Zimmermann Bjersby
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Formlära och ordbildning
Undervisning
Ludmila Pöppel
20:00
18:00
v 44 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 1/11 
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJE1
SLTJE3-4
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
25333,VT2021,v:2103/2122,100% KV,NML
Inläsningsvecka
Eget arbete
Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
00:00
00:00
SLKPS1
SLPIOI
SLPOKI
SLRIOI
SLRYLI
SLTNLG
SLUIOI
25289,VT2021,v:2136/2203,50% BLA,NML
25293,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
25313,VT2021,v:2104/2123,100% DAG,NML
25314,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25335,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
25336,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,ITD
Inläsningsvecka
Eget arbete
Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
00:00
00:00
v 44 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 2/11 
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJE1
SLTJE3-4
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
25333,VT2021,v:2103/2122,100% KV,NML
Inläsningsvecka
Eget arbete
Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
00:00
00:00
SLKPS1
SLPIOI
SLPOKI
SLRIOI
SLRYLI
SLTNLG
SLUIOI
25289,VT2021,v:2136/2203,50% BLA,NML
25293,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
25313,VT2021,v:2104/2123,100% DAG,NML
25314,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25335,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
25336,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,ITD
Inläsningsvecka
Eget arbete
Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
00:00
00:00
v 44 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 3/11 
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJE1
SLTJE3-4
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
25333,VT2021,v:2103/2122,100% KV,NML
Inläsningsvecka
Eget arbete
Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
00:00
00:00
SLKPS1
SLPIOI
SLPOKI
SLRIOI
SLRYLI
SLTNLG
SLUIOI
25289,VT2021,v:2136/2203,50% BLA,NML
25293,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
25313,VT2021,v:2104/2123,100% DAG,NML
25314,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25335,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
25336,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,ITD
Inläsningsvecka
Eget arbete
Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
00:00
00:00
v 44 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 4/11 
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJE1
SLTJE3-4
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
25333,VT2021,v:2103/2122,100% KV,NML
Inläsningsvecka
Eget arbete
Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
18:00
00:00
SLKPS1
SLPIOI
SLPOKI
SLRIOI
SLRYLI
SLTNLG
SLUIOI
25289,VT2021,v:2136/2203,50% BLA,NML
25293,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
25313,VT2021,v:2104/2123,100% DAG,NML
25314,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25335,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
25336,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,ITD
Inläsningsvecka
Eget arbete
Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka!
18:00
00:00
v 44 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 5/11 
v 44 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 6/11 

v 45 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 7/11 
Grupp 1-2
E420, Vån 4
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text II
Undervisning
Mattias Ågren
12:00
10:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
Tentamen
Tora Hedin
Individuell tentamen
13:00
10:00
Polsktalande
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Renata Ingbrant
14:00
12:00
Grupp 1-2
F363, Vån 3
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Praktik II
Undervisning
Alla Bernar
15:00
13:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Ludmila Pöppel
17:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Jonas Thal
18:00
16:00
E289, Språkstudion, Studio 2, Vån 2
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: uttal
Undervisning
Alla Bernar
18:00
17:00
E487, Vån 4
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Maria Engqvist
Extra stödundervisning i allmän grammatik!
18:00
17:00
Ej polsktalande
E509, Vån 5
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik
Undervisning
Lisa Mendoza Åsberg
OBS: Ändrad tid!
19:00
17:00
Grupp 1-2
E497, Vån 4
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Grammatik och text I
Undervisning
Åke Zimmermann Bjersby
19:45
18:00
E420, Vån 4
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Grammatik och text II
Undervisning
Hans Andersson
19:45
18:00
E339, Vån 3
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Alla Bernar
19:45
18:00
E5162 Baltiska biblioteket, Vån 5
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Formlära och ordbildning
Undervisning
Ludmila Pöppel
19:45
18:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLRYS3
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Syntax
Undervisning
Nadezjda Zorikhina Nilsson
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Fonetik
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Jonas Thal
19:45
18:00
v 45 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 8/11 
E231, Språkparken, Vån 2
Karta
Seminarium
Pedagogiskt seminarium på temat språkinlärning.
Gäst: Jan Erik Walter.
Samtal och diskussion.
12:00
10:00
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYS1-4
SLTJE1
SLTJE4
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Föreläsning
Jan-Erik Walter berättar om sina erfarenheter av språkinlärning och sin "Rysk grammatik". Lokal: Språkparken, E231 | Sign: _____
12:00
10:00
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL4
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Muntlig och skriftlig språkfärdighet
Undervisning
Maria Zadencka
14:00
12:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLKLO8
25361,VT2021,v:2103/2122,50% BLA,NML
Kontrastiv lingvistik och översättningsvetenskap I
Seminarium
Nadezjda Zorikhina Nilsson
15:00
13:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
Personalmöte
Avdelningsmöte
16:00
15:00
SLKPS1
SLRIOI
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25289,VT2021,v:2136/2203,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Realia
Ryssland igår och idag
Föreläsning
Studiebesök i Ryska kyrkan, Birger Jarlsgatan 98. Fader Angel
17:00
15:30
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLTJE1
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Helena Stiessová
18:00
16:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL3-4
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Examensarbete
Självständigt arbete
Seminarium
Maria Zadencka
18:00
16:00
Hörsal 5, Vån 3
Karta
SLKPS1
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYS1-4
SLTJE1
SLTJE3-4
SLTNLG
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
25305,VT2021,v:2105/2124,25% ING,NML
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25319,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25326,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25331,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
25335,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Realia
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning
Tora Hedin
Tjeckiens ambassadör Jiří Šitler:
Václav Havel´s legacy – 80 years after his birth, 5 years after his death.
19:45
18:00
E497, Vån 4
Karta
SLUIOI
25336,VT2021,v:2103/2122,50% DAG,ITD
Ukraina igår och idag
Föreläsning
Per Arne Bodin
Ukrainsk identitet
19:45
18:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRYS3
25303,VT2021,v:2105/2122,25% KV,NML
Sakprosa, extensivt
Undervisning
Nadezjda Zorikhina Nilsson
19:45
18:00
v 45 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 9/11 
K-rummet E439, Vån 4
Karta
Möte
Studierektorsmöte
11:00
10:00
Ej polsktalande
E509, Vån 5
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Nybörjarkurs
Undervisning
Lisa Mendoza Åsberg
12:00
10:00
Ej polsktalande
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Renata Ingbrant
14:00
12:00
Ej polsktalande
Biblioteket E479, Vån 4
Karta
SLPOL1
25315,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Textanalys
Undervisning
Janina Gesche
16:00
14:00
K-rummet E439, Vån 4
Karta
SLRX71-73
25208,HT2020,v:2106/2122,50% BLA,NML
25210,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
25212,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML
Seminarium
Anna Michajlovna Ljunggren
”Witches in the North of Sweden. A Bakhtinian approach”.
Högre sem i ry&tj.
16:00
14:00
E509, Vån 5
Karta
SLRYS2
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Skriftlig och muntlig språkfärdighet
Undervisning
Alla Bernar
17:00
14:00
E289, Språkstudion, Studio 2, Vån 2
Karta
SLRYS1
25286,VT2021,v:2103/2122,25% BLA,NML
Fonetik: uttal
Undervisning
Alla Bernar
18:00
17:00
E355, Vån 3
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Undervisning
Extra stödundervisning i praktisk språkfärdighet! (Daria N)
18:00
17:00
Grupp 1
E339, Vån 3
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Elena Tordengren
19:45
18:00
Grupp 2
D231, Vån 2
Karta
SLRYNY
25295,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
Praktik I
Undervisning
Emma-Lina Löflund
19:45
18:00
E355, Vån 3
Karta
SLRYNY
24892,VT16,v:/,50% KV,NML
Praktik II
Undervisning
Aleksei Semenenko
19:45
18:00
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLRYLI
SLRYS2
25293,VT2021,v:2105/2124,50% KV,NML
25300,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Litteraturhistoria
Rysk litteraturhistoria
Föreläsning
Per Arne Bodin
Den ryska litteraturen 1890-1917. Kyssen: Mandelstam
19:45
18:00
E413, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLPOKI
SLPOL3
25314,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
25317,VT2021,v:2105/2124,100% BLA,NML
25327,VT2021,v:2105/2124,50% BLA,NML
Kulturhistoria
Polens kultur- och idéhistoria
Föreläsning
Maria Zadencka
19:45
18:00
F320, Vån 3
Karta
Övrigt
Elisabeth Löfstrand
Ikonsällskapet
20:00
18:00
v 45 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 10/11 
Grupp 1-2
E420, Vån 4
Karta
SLRYNY
25296,VT2021,v:2135/2202,50% BLA,NML
Grammatik och text II
Undervisning
Mattias Ågren
12:00
10:00