Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Apr  
Gå till nästa månad

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Delkurs Undervisningstyp Information
v 13, 2020 
23/3 10:00 - 12:00 SO7500 38226,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Mångdimensionell ojämlikhet Forum
Ti24/3 14:00 - 15:30 SO7500 38226,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML Mångdimensionell ojämlikhet Gästföreläsning Guest Lecture in B900 Karida Brown, UCLA Gone Home: Race and Roots through Appalachia
To26/3 10:00 - 12:00 SO7500 38226,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Mångdimensionell ojämlikhet Forum
v 14, 2020 
30/3 10:00 - 12:00 SO7500 38226,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Mångdimensionell ojämlikhet Forum
To2/4 10:00 - 12:00 SO7500 38226,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Mångdimensionell ojämlikhet Forum
v 16, 2020 
Ti14/4 10:00 - 12:00 SO7500 38226,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML E397. Södra huset hus E Mångdimensionell ojämlikhet Forum
To16/4 10:00 - 12:00 SO7500 38226,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Mångdimensionell ojämlikhet Forum
v 17, 2020 
20/4 10:00 - 12:00 SO7500 38226,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Mångdimensionell ojämlikhet Forum
v 18, 2020 
Ti28/4 10:00 - 14:00 SO7500 38226,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML E413. Södra huset hus E Mångdimensionell ojämlikhet Paneldiskussion