Subscribe
 
Go to previous month
Jan  
Go to next month

From March 18th 2020 no education or examinations shall be conducted in the University's premises, and all study areas will be closed until further notice. Please, check Athena, or with your course coordinator, how the course(s) will be re-implemented as distance learning.

Time Course Course event Room Building Teacher Activity Information
w4, 2020 
Mon20/1 09:00 - 11:00 MK7033 18939,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Alexa Robertson Lecture Introduction
Thu23/1 09:00 - 11:00 MK7033 18939,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Alexa Robertson Lecture The perspective of the Elites
w5, 2020 
Mon27/1 09:00 - 11:00 MK7033 18939,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Alexa Robertson Lecture Journalists
Wed29/1 15:00 - 17:00 MK7033 18939,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML JMK-salen Garnisonen Guestlecture Public Lecture with Karin Wahl-Jörgensen
w6, 2020 
Mon3/2 09:00 - 12:00 MK7033 18939,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Alexa Robertson Seminar Seminar 1. Key concepts: Hybridity
Wed5/2 09:00 - 11:00 MK7033 18939,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Alexa Robertson Lecture Audiences
w7, 2020 
Mon10/2 09:00 - 11:00 MK7033 18939,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Alexa Robertson Lecture Activists
w8, 2020 
Mon17/2 09:00 - 11:00 MK7033 18939,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Alexa Robertson Seminar Contemporary debates 1: Media and Populism
w9, 2020 
Mon24/2 09:00 - 11:00 MK7033 18939,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Alexa Robertson Seminar Contemporary debates 2: Post-truth politics and public communication
w10, 2020 
Mon2/3 08:45 - 09:00 MK7033 18939,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Deadline Assignment 1 (Course paper) due
w11, 2020 
Mon9/3 08:45 - 09:00 MK7033 18939,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Deadline Assigment 2 (Presentation) due
13:00 - 16:00 MK7033 18939,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Alexa Robertson Seminar Presentations & Conclusion
w12, 2020 
Wed18/3 13:00 - 15:00 JO1068
JO1070
JO7022
MK1034
MK1036
MK3014
MK3056
MK7030
MK7033
MK7036
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
18924,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
18925,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
18930,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
18931,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
18933,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
18936,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
18939,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML
18960,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
18972,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Sal1 Garnisonen OBS! DENNA TRÄFF KOMMER ISTÄLLET ATT HÅLLAS VIA ZOOM! Anmälda kommer att bli kontaktade av studiebevakaren för mer information.

För studenter som är intresserade av att bli medlemmar i Studentrådet för journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap! Studiebevakare från Humfak kommer på besök. OBS om du vill delta så behöver du anmäla dig senast 16 mars till studiebevakare@humfak.sus.su.se