Subscribe
 
Go to previous month
Jan  
Go to next month

From March 18th 2020 no education or examinations shall be conducted in the University's premises, and all study areas will be closed until further notice. Please, check Athena, or with your course coordinator, how the course(s) will be re-implemented as distance learning.

Time Course Course event Room Building Teacher Activity Information
w4, 2020 
Wed22/1 09:00 - 11:00 MK7036 18941,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Anna Roosvall Introduction
Lecture
Introduction to Media, Justice and Human Rights: Rethinking (media) frameworks in a globalizing, digitalizing age
w5, 2020 
Thu30/1 13:00 - 15:00 MK7036 18941,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Anna Roosvall Lecture Media (witnessing), responsibility and human rights
w6, 2020 
Tue4/2 09:00 - 12:00 MK7036 18941,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Anna Roosvall Seminar Seminar: Media and human rights: case studies
Thu6/2 09:00 - 11:00 MK7036 18941,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Anna Roosvall Lecture Media and Migration
w7, 2020 
Tue11/2 13:00 - 16:00 MK7036 18941,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Anna Roosvall Workshop Workshop: Mediated migration stories:a Human Rights and Responsibility Perspective
Thu13/2 10:00 - 12:00 MK7036 18941,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Miyase Christensen Lecture Lecture: Media, Surveillance and Human Rights
Fri14/2 13:30 - 16:30 MK7036 18941,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Miyase Christensen Seminar Seminar: Internet and Human Rights
w8, 2020 
Mon17/2 12:00 - 14:00 MK7036 18941,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Anna Roosvall Lecture Media, Justice and Identity in a Globalizing World
Thu20/2 12:30 - 15:30 MK7036 18941,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Greta Gober Seminar Seminar: Focus on Communication Rights
w9, 2020 
Mon24/2 12:00 - 14:00 MK7036 18939,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Lecture Media, Surveillance and Human Rights
14:00 - 16:00 MK7036 18939,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Seminar Internet and Human Rights
Wed26/2 13:00 - 16:00 MK7036 18941,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Anna Roosvall
Chafic Najem
Joy Kibarabara
Seminar PhD Projects: Focus: a Media, Human Rights & Surveillance Perspective
w10, 2020 
Wed4/3 10:00 - 12:00 MK7036 18941,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Anna Roosvall Lecture Media and Climate Justice
13:00 - 16:00 MK7036 18941,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML JMK-salen Garnisonen Anna Roosvall Screening Film screening and discussion: Climate Justice
w11, 2020 
Tue10/3 10:00 - 12:00 MK7036 18941,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Anna Roosvall Lecture Media, Solidarity and Cosmopolitanism: Justice and/or Humanitarianism
13:00 - 15:00 MK7036 18941,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Sal3 Garnisonen Anna Roosvall
Joy Kibarabara
Workshop Workshop: Solidarity and/or media images
w12, 2020 
Wed18/3 11:45 - 12:00 MK7036 18941,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML Joy Kibarabara Deadline Submit examination assignment to joy.kibarabara@ims.su.se
13:00 - 15:00 JO1068
JO1070
JO7022
MK1034
MK1036
MK3014
MK3056
MK7030
MK7033
MK7036
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
18924,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
18925,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
18930,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
18931,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
18933,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
18936,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
18939,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML
18960,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
18972,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Sal1 Garnisonen OBS! DENNA TRÄFF KOMMER ISTÄLLET ATT HÅLLAS VIA ZOOM! Anmälda kommer att bli kontaktade av studiebevakaren för mer information.

För studenter som är intresserade av att bli medlemmar i Studentrådet för journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap! Studiebevakare från Humfak kommer på besök. OBS om du vill delta så behöver du anmäla dig senast 16 mars till studiebevakare@humfak.sus.su.se