Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 44  
Gå till nästa vecka

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 26/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 27/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 28/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 29/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 30/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 31/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 1/11 
ABAG05
ABMCK3
ABPEGF
28510,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
28515,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
28517,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
via Zoom
Elena Chiti
Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi
Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi
Inlämning
Webbaserat
inlämning av hemtentamen
00:00
23:30

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 2/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 3/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 4/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 5/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 6/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 7/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 8/11 
KurskodNamn