Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 40  
Gå till nästa vecka

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "See schedule"
Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 41, 2020 
Ons7/10 12:00 - 13:45 ABAG05
ABMCK3
ABPEGF
28510,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
28515,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
28517,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
via Zoom Elena Chiti Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi
Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi
Föreläsning
Webbaserat
L8
KurskodNamn