Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jun  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 24, 2019 
10/6 10:00 - 12:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Paolo Sancini Grammatik och ordkunskap 1 Föreläsning ItFRB1s1-3
13:00 - 16:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML C512. Södra huset hus C Paolo Sancini Muntlig produktion 1, Skriftlig produktion Seminarium ItFRB1s1
To13/6 10:00 - 12:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML Hörsal 12. Södra huset hus F Paolo Sancini Grammatik och ordkunskap 1 Föreläsning ItFRB1s1-3
13:00 - 16:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML C512. Södra huset hus C Paolo Sancini Muntlig produktion 1, Skriftlig produktion Seminarium ItFRB1s1
v 25, 2019 
17/6 10:00 - 12:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Paolo Sancini Grammatik och ordkunskap 1 Föreläsning ItFRB1s1-3
13:00 - 16:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML C512. Södra huset hus C Paolo Sancini Muntlig produktion 1, Skriftlig produktion Seminarium ItFRB1s1
To20/6 10:00 - 12:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Paolo Sancini Grammatik och ordkunskap 1 Föreläsning ItFRB1s1-3
13:00 - 16:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML C512. Södra huset hus C Paolo Sancini Muntlig produktion 1, Skriftlig produktion Seminarium ItFRB1s1
v 26, 2019 
24/6 10:00 - 12:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Paolo Sancini Grammatik och ordkunskap 1 Föreläsning ItFRB1s1-3
13:00 - 16:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Paolo Sancini Muntlig produktion 1, Skriftlig produktion Seminarium ItFRB1s1
On26/6 10:00 - 12:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Paolo Sancini Grammatik och ordkunskap 1 Föreläsning ItFRB1s1-3
13:00 - 16:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Paolo Sancini Muntlig produktion 1, Skriftlig produktion Seminarium ItFRB1s1
Fr28/6 10:00 - 12:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Paolo Sancini Grammatik och ordkunskap 1 Föreläsning ItFRB1s1-3
13:00 - 16:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Paolo Sancini Muntlig produktion 1, Skriftlig produktion Seminarium ItFRB1s1
v 27, 2019 
1/7 10:00 - 12:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Paolo Sancini Grammatik och ordkunskap 1 Föreläsning ItFRB1s1-3
13:00 - 16:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Paolo Sancini Muntlig produktion 1, Skriftlig produktion Seminarium ItFRB1s1
On3/7 10:00 - 12:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Paolo Sancini Grammatik och ordkunskap 1 Föreläsning ItFRB1s1-3
13:00 - 16:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Paolo Sancini Muntlig produktion 1, Skriftlig produktion Seminarium ItFRB1s1
Fr5/7 10:00 - 12:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Paolo Sancini Grammatik och ordkunskap 1 Föreläsning ItFRB1s1-3
13:00 - 16:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Paolo Sancini Muntlig produktion 1, Skriftlig produktion Seminarium ItFRB1s1
v 32, 2019 
To8/8 18:00 - 21:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML Paolo Sancini Grammatik och ordkunskap 1 Tentamen ItFRB1s1-3 Laduvikssalen.
v 36, 2019 
On4/9 18:00 - 21:00 IT011A 07523,VT19,v:1924/1935,100% DAG,NML Paolo Sancini Grammatik och ordkunskap 1 Omtentamen ItFRB1s1-3 D499, hus D, plan 4