Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jan  
Gå till nästa månad

Tid Lokal Delkurs Information
 FV1001, Filmvetenskap I, First Cycle in Cinema Studies I, 30.0, 120, http://sisu.it.su.se/info/FV1001, Humanistiska området 
v 6 To 8/2 v 6
17:00 - 17:30 Introduktion till filmvetenskapliga studier Utlämning av hemtenta
v 7 To 15/2 v 7
17:00 - 17:30 Introduktion till filmvetenskapliga studier Inlämning av hemtenta
v 11 To 15/3 v 11
12:00 - 15:00 Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Filmhistorisk översiktskurs 1 Salsskrivning
v 12 To 22/3 v 12
17:00 - 17:30 Introduktion till filmvetenskapliga studier Utlämning av omtenta
v 13 To 29/3 v 13
17:00 - 17:30 Introduktion till filmvetenskapliga studier Inlämning av omtenta
v 17 Må 23/4 v 17
17:00 - 17:30 Filmhistorisk översiktskurs 2 Utlämning hemtenta
v 18 Må 30/4 v 18
17:00 - 17:30 Filmhistorisk översiktskurs 2 Inlämning hemtenta
  To 3/5
10:00 - 13:00 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset, Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Filmhistorisk översiktskurs 1 Omtentamen, salsskrivning
v 21 Fr 25/5 v 21
17:00 - 17:30 Filmhistorisk översiktskurs 3 Utlämning hemtenta
v 22 Fr 1/6 v 22
17:00 - 17:30 Filmhistorisk översiktskurs 3 Inlämning hemtenta
v 23 Må 4/6 v 23
17:00 - 17:30 Filmhistorisk översiktskurs 2 Utlämning omtenta
v 24 Ti 12/6 v 24
17:00 - 17:30 Filmhistorisk översiktskurs 2 Inlämning omtenta
v 33 Ti 14/8 v 33
17:00 - 17:30 Filmhistorisk översiktskurs 3 Utlämning av omtenta
v 34 Ti 21/8 v 34
17:00 - 17:30 Filmhistorisk översiktskurs 3 Inlämning av omtenta
 FV1002, Filmvetenskap II, First Cycle in Cinema Studies II, 30.0, 120, http://sisu.it.su.se/info/FV1002, Humanistiska området 
v 6 To 8/2 v 6
17:00 - 17:30 Film-och mediestudier - en teoretisk orientering Utlämning av hemtenta
v 7 To 15/2 v 7
17:00 - 17:30 Film-och mediestudier - en teoretisk orientering Inlämning av hemtenta
v 11 Ti 13/3 v 11
17:00 - 17:30 Kulturstudier och rörliga bilder Utlämning hemtenta
v 12 Ti 20/3 v 12
17:00 - 17:30 Kulturstudier och rörliga bilder Inlämning hemtenta
  To 22/3
17:00 - 17:30 Film-och mediestudier - en teoretisk orientering Utlämning av omtenta
v 13 To 29/3 v 13
17:00 - 17:30 Film-och mediestudier - en teoretisk orientering Inlämning av hemtenta
v 16 Fr 20/4 v 16
17:00 - 17:30 Televisionen: Mediehistoria och populärkultur Utlämning hemtenta
v 17 Fr 27/4 v 17
17:00 - 17:30 Televisionen: Mediehistoria och populärkultur Inlämning hemtenta
v 18 On 2/5 v 18
17:00 - 17:30 Kulturstudier och rörliga bilder Utlämning av omtenta
v 19 Ti 8/5 v 19
17:00 - 17:30 Kulturstudier och rörliga bilder Inlämning av omtenta
v 22 Sö 3/6 v 22
17:00 - 17:30 Specialstudium Inlämning hemtenta
v 23 Må 4/6 v 23
17:00 - 17:30 Televisionen: Mediehistoria och populärkultur Utlämning av omtenta
v 24 Ti 12/6 v 24
17:00 - 17:30 Televisionen: Mediehistoria och populärkultur Inlämning av omtenta
v 34 Ti 21/8 v 34
17:00 - 17:30 Specialstudium Inlämning av omtenta
 FV1016, Rörliga bilder i genusperspektiv, Moving Images and Gender, 15.0, 120, http://sisu.it.su.se/info/FV1016, Humanistiska området 
v 10 Ti 6/3 v 10
17:00 - 17:30 Rörliga bilder i genusperspektiv Startdatum hemtenta
v 12 Må 19/3 v 12
17:00 - 17:30 Rörliga bilder i genusperspektiv Inlämning av hemtenta
v 17 On 25/4 v 17
17:00 - 17:30 Rörliga bilder i genusperspektiv Startdatum omtenta
v 19 Ti 8/5 v 19
17:00 - 17:30 Rörliga bilder i genusperspektiv Inlämning omtenta
 FV1017, Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media, Post-Colonial Perspectives on Audiovisual Media, 15.0, 120, http://sisu.it.su.se/info/FV1017, Humanistiska området 
v 21 To 24/5 v 21
17:00 - 17:30 Postkoloniala perspektiv på rörliga bilder Home assignment start date
v 22 Sö 3/6 v 22
17:00 - 17:30 Postkoloniala perspektiv på rörliga bilder Home assignment due date
v 33 Ti 14/8 v 33
17:00 - 17:30 Postkoloniala perspektiv på rörliga bilder Startdatum omtenta
v 34 Fr 24/8 v 34
17:00 - 17:30 Postkoloniala perspektiv på rörliga bilder inlämning hemtenta
 FV1027, Svensk film- och TV-kultur, Swedish Film and Television Culture, 15.0, 120, http://sisu.it.su.se/info/FV1027, Humanistiska området 
v 11 Må 12/3 v 11
17:00 - 17:30 Svensk film- och TV-kultur Startdatum hemtenta
v 12 Må 19/3 v 12
17:00 - 17:30 Svensk film- och TV-kultur Inlämning hemtenta
v 17 On 25/4 v 17
17:00 - 17:30 Svensk film- och TV-kultur Startdatum omtenta
v 18 To 3/5 v 18
17:00 - 17:30 Svensk film- och TV-kultur Inlämning hemtenta
 FV3002, Filmvetenskap - kandidatkurs, Cinema Studies - Bachelor's thesis, 30.0, 120, http://sisu.it.su.se/info/FV3002, Humanistiska området 
v 10 To 8/3 v 10
17:00 - 17:30 Fördjupningskurs Startdatum hemtenta
v 12 Må 19/3 v 12
17:00 - 17:30 Fördjupningskurs Inlämning hemtenta
v 17 To 26/4 v 17
17:00 - 17:30 Fördjupningskurs Startdatum omtentamen
v 19 Ti 8/5 v 19
17:00 - 17:30 Fördjupningskurs Inlämning omtentamen
 FV7322, Arkiv i praktiken: Från analoga arkiverfarenheter till digitala, Mobilizing the Archive: Archival Experiences from Analog to Digital, 7.5, 120, http://sisu.it.su.se/info/FV7322 
v 11 To 15/3 v 11
09:00 - 17:00 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Arkiv i praktiken Examination
  Fr 16/3
09:00 - 17:00 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Arkiv i praktiken Examination
 FV7323, Vad hände med Ingmar Bergman? Mottagande, teorier och akademiska agendor— En fallstudie, Whatever Happened to Ingmar Bergman? Reception, Methodologies, and Academic Agendas – a Case Study, 7.5, 120, http://sisu.it.su.se/info/FV7323 
v 9 To 1/3 v 9
17:00 - 17:30 Vad hände med Ingmar Bergman? Startdatum hemtenta
v 12 Må 19/3 v 12
17:00 - 17:30 Vad hände med Ingmar Bergman? Inlämning hemtenta
v 17 To 26/4 v 17
17:00 - 17:30 Vad hände med Ingmar Bergman? Startdatum omtenta
v 20 On 16/5 v 20
17:00 - 17:30 Vad hände med Ingmar Bergman? Inlämning omtenta
 
FV1001
 
FV1002
 
FV1016
 
FV1017
 
FV1027
 
FV3002
 
FV7322
 
FV7323