Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 40  
Gå till nästa vecka

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "See schedule"
Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

v 40 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 28/9 
v 40 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 29/9 
v 40 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 30/9 
v 40 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 1/10 
v 40 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 2/10 
LAIS Bibliotek, Södra huset hus B, ROMLITT
16:00
14:00
LAIS Bibliotek, Södra huset hus B, Movie screening Los decentes/ A Decent Woman EVENT https://www.lai.su.se/about-us/events/public-lectures/2.32699/movie-screening-los-decentes-a-decent-woman-1.489567
20:00
18:00

v 41 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 5/10 
v 41 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 6/10 
v 41 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 7/10 
v 41 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 8/10 
v 41 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 9/10