Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Kurs
Delkurs, Moment
Lokal
Karta
Aktivitet
Lärare
Information
Tentamenssal
Tentamensnamn
v 3, 2024 
Tis2024-01-16 16:00 - 17:30 SLPL2B
SLPO1A-B
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-2
SLTJ1B
SLTJ2B
SLUKR1-2
via Zoom Välkomstdag Välkomstdag för nya studenter! (allmän info; ej obl). Zoom-länk publiceras ca 1 tim innan start på den här sidan: https://www.su.se/institutionen-for-slaviska-och-baltiska-sprak-finska-nederlandska-och-tyska/kalender/1.640453
v 5, 2024 
Mån2024-01-29 18:00 - 19:45 SLRYNA
SLRYNY
Grammatik och text I Hörsal 9, Vån 3 Föreläsning
Introduktion
Registrering
Upprop
Åke Zimmermann Bjersby Introduktion, upprop & registrering, inkl försäljning av kursmaterial. Se detaljerad info: http://www.slav.su.se/rnvdn
Tis2024-01-30 08:00 - 2024-02-04 23:45 SLRYNA
SLRYNY
Grammatik och text I Självstudier
Inlämning
Eget arbete
"Alfabetsdagar": Självstudier => disponera tiden som du vill! Jobba med alfabetshäftet och Wordalistövningen som hör till. Två självtest i Canvas. Se vidare instrux i kursdagboken i Canvas!
v 6, 2024 
Mån2024-02-05 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text I E413, Vån 4 Undervisning Cecilia Dilworth
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik I E355, Vån 3 Undervisning Mattias Ågren
15:00 - 16:00 SLRYNY Praktik I E355, Vån 3 Undervisning Hanna Liebiedieva Extra praktiskt språkf. +eö
Tors2024-02-08 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text I E5156, Vån 5 Undervisning Cecilia Dilworth
12:00 - 12:15 SLRYNY Grammatik och text I Inlämning Självtest 1 öppnar
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik I E355, Vån 3 Undervisning Mattias Ågren
Sön2024-02-11 23:45 - 00:00 SLRYNY Grammatik och text I Inlämning Självtest 1 stänger
v 7, 2024 
Mån2024-02-12 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text I E339, Vån 3 Undervisning Cecilia Dilworth
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik I E355, Vån 3 Undervisning Mattias Ågren
16:00 - 18:00 SLRYNA
SLRYNY
Grammatik och text I E497, Vån 4 Föreläsning Nadezjda Zorikhina Nilsson
Tors2024-02-15 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text I E5156, Vån 5 Undervisning Cecilia Dilworth
12:00 - 12:15 SLRYNY Grammatik och text I Inlämning Självtest 2 öppnar
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik I E355, Vån 3 Undervisning Mattias Ågren
15:00 - 16:00 SLRYNY Praktik I K-rummet E439, Vån 4 Undervisning Hanna Liebiedieva Extra praktisk språkf
Sön2024-02-18 23:45 - 00:00 SLRYNY Grammatik och text I Inlämning Självtest 2 stänger
v 8, 2024 
Mån2024-02-19 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text I E5156, Vån 5 Undervisning Cecilia Dilworth
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik I E355, Vån 3 Undervisning Mattias Ågren
16:00 - 18:00 SLRYNA
SLRYNY
Grammatik och text I E413, Vån 4 Föreläsning Nadezjda Zorikhina Nilsson
Tors2024-02-22 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text I E5156, Vån 5 Undervisning Cecilia Dilworth
12:00 - 12:15 SLRYNY Grammatik och text I Inlämning Självtest 3 öppnar
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik I E355, Vån 3 Undervisning Mattias Ågren
15:00 - 16:00 SLRYNY Praktik I K-rummet E439, Vån 4 Undervisning Hanna Liebiedieva Extra praktisk språkf
Sön2024-02-25 23:45 - 00:00 SLRYNY Grammatik och text I Inlämning Självtest 3 stänger
v 9, 2024 
Mån2024-02-26 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text I E5156, Vån 5 Undervisning Cecilia Dilworth
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik I E355, Vån 3 Undervisning Mattias Ågren
16:00 - 18:00 SLRYNA
SLRYNY
Grammatik och text I E413, Vån 4 Föreläsning Nadezjda Zorikhina Nilsson
Tors2024-02-29 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text I E5156, Vån 5 Undervisning Cecilia Dilworth
12:00 - 12:15 SLRYNY Grammatik och text I Inlämning Självtest 4 öppnar
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik I E355, Vån 3 Undervisning Mattias Ågren
15:00 - 16:00 SLRYNY Praktik I K-rummet E439, Vån 4 Undervisning Hanna Liebiedieva Extra praktisk språkf
Sön2024-03-03 23:45 - 00:00 SLRYNY Grammatik och text I Inlämning Självtest 4 stänger
v 10, 2024 
Mån2024-03-04 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text I E5156, Vån 5 Undervisning Cecilia Dilworth
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik I E355, Vån 3 Undervisning Mattias Ågren
15:00 - 16:00 SLRYNY Praktik I Biblioteket E479, Vån 4 Undervisning Hanna Liebiedieva Extra praktisk språkf
Tors2024-03-07 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text I E5156, Vån 5 Undervisning Cecilia Dilworth
12:00 - 12:15 SLRYNY Grammatik och text I Inlämning Självtest 5 öppnar
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik I E355, Vån 3 Undervisning Mattias Ågren
Sön2024-03-10 23:45 - 00:00 SLRYNY Grammatik och text I Inlämning Självtest 5 stänger
v 11, 2024 
Mån2024-03-11 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text I E355, Vån 3 Undervisning Cecilia Dilworth
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik I E355, Vån 3 Undervisning Mattias Ågren
15:00 - 16:00 SLRYNY Praktik I Biblioteket E479, Vån 4 Undervisning Hanna Liebiedieva Extra praktisk språkf
Tors2024-03-14 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text I E5156, Vån 5 Undervisning Cecilia Dilworth
12:00 - 12:15 SLRYNY Grammatik och text I Inlämning Självtest 6 öppnar
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik I E355, Vån 3 Undervisning Åke Zimmermann Bjersby
Sön2024-03-17 23:30 - 23:45 SLRYNY Grammatik och text I Inlämning Deadline för inlämning av hemuppgiften till "Teoriföreläsningarna"!
23:45 - 00:00 SLRYNY Grammatik och text I Inlämning Självtest 6 stänger
v 12, 2024 
Mån2024-03-18 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text I E5156, Vån 5 Undervisning Cecilia Dilworth
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik I E355, Vån 3 Undervisning Mattias Ågren
15:00 - 16:00 SLRYNY Praktik I Biblioteket E479, Vån 4 Undervisning Hanna Liebiedieva Extra praktisk språkf
Tors2024-03-21 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text I E355, Vån 3 Undervisning Cecilia Dilworth
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik I E355, Vån 3 Undervisning Mattias Ågren
v 13, 2024 
Mån2024-03-25 13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik I E355, Vån 3 Undervisning Mattias Ågren
15:00 - 16:00 SLRYNY Praktik I Biblioteket E479, Vån 4 Undervisning Hanna Liebiedieva Extra praktisk språkf
Tis2024-03-26 08:00 - 11:00 SLRYNY Grammatik och text I Obestämd skrivsal Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Cecilia Dilworth Papperstentamen RyNy/GT1_V24
v 14, 2024 
Tis2024-04-02 08:00 - 2024-04-07 23:45 SLPL2B
SLPO1A-B
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLUKR1-2
Inläsningsvecka Självstudier
Eget arbete
OBS: Inläsnings- och repetitionsvecka! : Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka! :-)
v 15, 2024 
Mån2024-04-08 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text II E5156, Vån 5 Undervisning Tora Lane
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik II E5156, Vån 5 Undervisning Alexander Piperski
15:00 - 16:00 SLRYNY Praktik II Biblioteket E479, Vån 4 Undervisning Hanna Liebiedieva Extra praktisk språkf
Tors2024-04-11 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text II E5156, Vån 5 Undervisning Tora Lane
12:00 - 12:15 SLRYNY Grammatik och text II Inlämning Självtest 1 öppnar
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik II E355, Vån 3 Undervisning Alexander Piperski
Sön2024-04-14 23:45 - 00:00 SLRYNY Grammatik och text II Inlämning Självtest 1 stänger
v 16, 2024 
Mån2024-04-15 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text II E5156, Vån 5 Undervisning Tora Lane
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik II E5156, Vån 5 Undervisning Alexander Piperski
15:00 - 16:00 SLRYNY Praktik II Biblioteket E479, Vån 4 Undervisning Hanna Liebiedieva Extra praktisk språkf
Tors2024-04-18 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text II E5156, Vån 5 Undervisning Tora Lane
12:00 - 12:15 SLRYNY Grammatik och text II Inlämning Självtest 2 öppnar
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik II E355, Vån 3 Undervisning Alexander Piperski
Fre2024-04-19 08:00 - 11:00 SLRYNY Grammatik och text I Obestämd skrivsal Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Cecilia Dilworth Papperstentamen
Omtentamen
RyNy/GT1_o_V24
Sön2024-04-21 23:45 - 00:00 SLRYNY Grammatik och text II Inlämning Självtest 2 stänger
v 17, 2024 
Mån2024-04-22 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text II E5156, Vån 5 Undervisning Tora Lane
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik II E5156, Vån 5 Undervisning Alexander Piperski
15:00 - 16:00 SLRYNY Praktik II Biblioteket E479, Vån 4 Undervisning Hanna Liebiedieva Extra praktisk språkf
Tors2024-04-25 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text II E5156, Vån 5 Undervisning Tora Lane
12:00 - 12:15 SLRYNY Grammatik och text II Inlämning Självtest 3 öppnar
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik II E355, Vån 3 Undervisning Alexander Piperski
Sön2024-04-28 23:45 - 00:00 SLRYNY Grammatik och text II Inlämning Självtest 3 stänger
v 18, 2024 
Mån2024-04-29 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text II E5156, Vån 5 Undervisning Tora Lane
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik II E5156, Vån 5 Undervisning Alexander Piperski
15:00 - 16:00 SLRYNY Praktik II Biblioteket E479, Vån 4 Undervisning Hanna Liebiedieva Extra praktisk språkf
Tors2024-05-02 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text II K-rummet E439, Vån 4 Undervisning Tora Lane
12:00 - 12:15 SLRYNY Grammatik och text II Inlämning Självtest 4 öppnar
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik II E355, Vån 3 Undervisning Alexander Piperski
Sön2024-05-05 23:45 - 00:00 SLRYNY Grammatik och text II Inlämning Självtest 4 stänger
v 19, 2024 
Mån2024-05-06 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text II E5156, Vån 5 Undervisning Tora Lane
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik II E5156, Vån 5 Undervisning Alexander Piperski
15:00 - 16:00 SLRYNY Praktik II Biblioteket E479, Vån 4 Undervisning Hanna Liebiedieva Extra praktisk språkf
Ons2024-05-08 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text II E5156, Vån 5 Undervisning Tora Lane
12:00 - 12:15 SLRYNY Grammatik och text II Inlämning Självtest 5 öppnar
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik II E5156, Vån 5 Undervisning Alexander Piperski
Sön2024-05-12 23:45 - 00:00 SLRYNY Grammatik och text II Inlämning Självtest 5 stänger
v 20, 2024 
Mån2024-05-13 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text II E5156, Vån 5 Undervisning Tora Lane
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik II E5156, Vån 5 Undervisning Alexander Piperski
15:00 - 16:00 SLRYNY Praktik II Biblioteket E479, Vån 4 Undervisning Hanna Liebiedieva Extra praktisk språkf
Tors2024-05-16 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text II K-rummet E439, Vån 4 Undervisning Tora Lane
12:00 - 12:15 SLRYNY Grammatik och text II Inlämning Självtest 6 öppnar
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik II E355, Vån 3 Undervisning Alexander Piperski
Sön2024-05-19 23:45 - 00:00 SLRYNY Grammatik och text II Inlämning Självtest 6 stänger
v 21, 2024 
Mån2024-05-20 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text II E5156, Vån 5 Undervisning Tora Lane
13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik II E5156, Vån 5 Undervisning Alexander Piperski
15:00 - 16:00 SLRYNY Praktik II Biblioteket E479, Vån 4 Undervisning Hanna Liebiedieva Extra praktisk språkf
Ons2024-05-22 13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik II E5156, Vån 5 Undervisning Alexander Piperski
Tors2024-05-23 10:00 - 12:00 SLRYNY Grammatik och text II E5156, Vån 5 Undervisning Tora Lane
v 22, 2024 
Mån2024-05-27 13:00 - 15:00 SLRYNY Praktik II E5156, Vån 5 Tentamen Alexander Piperski
v 23, 2024 
Mån2024-06-03 08:00 - 11:00 SLRYNY Grammatik och text II Obestämd skrivsal Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Tora Lane Papperstentamen RyNy/GT2_V24
v 33, 2024 
Fre2024-08-16 18:00 - 21:00 SLRYNY Grammatik och text II Obestämd skrivsal Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Tora Lane Papperstentamen
Omtentamen
RyNy/GT2_o_V24
 
KurskodNamn
SLPL2BPolska II B
SLPO1APolska I A
SLPO1BPolska I B
SLRYNARyska för nybörjare A
SLRYNBRyska för nybörjare B
SLRYNYRyska för nybörjare
SLRYS1Ryska I
SLRYS2Ryska II
 
KurskodNamn
SLRYS3Ryska III
SLRYS4Ryska - kandidatkurs
SLTJ1BTjeckiska I B
SLTJ2BTjeckiska II B
SLUKR1Ukrainska I
SLUKR2Ukrainska II