Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal, Våning
Kurs
Delkurs, Moment
Aktivitet
Lärare
Information
Rumsplacering tentamen
v 3, 2023 
Tis17/1 16:00 - 17:30 via Zoom SLPL2B
SLPO1A-B
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-2
SLTJ1B
SLTJ2B
SLUKR1
Introduktion
Välkomstdag
Välkomstdag för nya studenter! (allmän info; ej obl). Zoom-länk publiceras ca 1 tim innan start på den här sidan: https://www.su.se/institutionen-for-slaviska-och-baltiska-sprak-finska-nederlandska-och-tyska/kalender/1.640453
v 5, 2023 
Mån30/1 18:00 - 19:45 via Zoom SLTJ1B Grammatik Undervisning Roar Lishaugen
v 6, 2023 
Mån6/2 18:00 - 19:45 via Zoom SLTJ1B Textförståelse Undervisning Irene Elmerot
Ons8/2 18:00 - 19:45 via Zoom SLKPS1
SLTJ1B
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Introduktion Irene Elmerot
Tora Hedin
Viktig information för att klara kursen. Börja läsa på till moment 1.
v 7, 2023 
Mån13/2 18:00 - 19:45 via Zoom SLTJ1B Grammatik Undervisning Roar Lishaugen
Ons15/2 18:00 - 19:45 via Zoom SLKPS1
SLTJ1B
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning Självstudier med inspelad föreläsning, Jan-Erik Svensson. Läs i förväg på till moment 1, börja sedan på moment 2.
v 8, 2023 
Mån20/2 18:00 - 19:45 via Zoom SLTJ1B Textförståelse Undervisning Irene Elmerot
Ons22/2 08:00 - 08:15 SLKPS1
SLTJ1B
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Inlämning Inlämningsuppgift läggs ut. Deadline för inlämning 1/3.
Tors23/2 18:00 - 19:45 K-rummet E439, Vån 4
via Zoom
SLKPS1
SLTJ1B
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning Jan-Erik Svensson Hybrid (K-rummet E439 och Zoom samtidigt). Läs i förväg på till moment 2, börja sedan på moment 3.
v 9, 2023 
Mån27/2 18:00 - 19:45 via Zoom SLTJ1B Grammatik Undervisning Roar Lishaugen
Ons1/3 18:00 - 19:45 SLKPS1
SLTJ1B
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Självstudier Läs i förväg på till moment 3, börja sedan på moment 4. + test i Athena.
23:45 - 00:00 SLKPS1
SLTJ1B
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Inlämning Deadline för inlämningsuppgift.
v 10, 2023 
Mån6/3 18:00 - 19:45 via Zoom SLTJ1B Textförståelse Undervisning Irene Elmerot
Ons8/3 18:00 - 19:45 via Zoom SLKPS1
SLTJ1B
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning Irene Elmerot Läs i förväg på till moment 4, börja sedan på moment 5.
v 11, 2023 
Mån13/3 18:00 - 19:45 via Zoom SLTJ1B Grammatik Undervisning Roar Lishaugen
Ons15/3 18:00 - 19:45 via Zoom SLKPS1
SLTJ1B
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning Tora Hedin Läs i förväg på till moment 5, börja sedan på moment 6.
v 12, 2023 
Mån20/3 18:00 - 19:45 via Zoom SLTJ1B Textförståelse Undervisning Roar Lishaugen
Ons22/3 18:00 - 19:45 SLKPS1
SLTJ1B
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning Tora Hedin Inspelad föreläsning. Läs i förväg på till moment 6, börja sedan på moment 7.
v 13, 2023 
Mån27/3 18:00 - 19:45 via Zoom SLTJ1B Grammatik Undervisning Roar Lishaugen
Ons29/3 18:00 - 19:45 E487, Vån 4 SLKPS1
SLPM71
SLPM73
SLPOL3-4
SLPOX4
SLRM71-73
SLRYS3-4
SLRYX4
SLTJ1B
SLTJE3-4
SLTJX4
SLTM71-73
SLTNLG
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning Fil. dr, journalist och författare Hynek Pallas föreläser om samhällsdebatten och samhällsklimatet i dagens Tjeckien, före och efter det senaste valet, under rubriken "Ny riktning: Tjeckien i skuggan av kriget - en färd bort från populismens år?” (bitr: Irene E)| Sign: _____
v 14, 2023 
Mån3/4 18:00 - 19:45 via Zoom SLTJ1B Textförståelse Undervisning Roar Lishaugen
Ons5/4 18:00 - 19:45 via Zoom SLKPS1
SLTJ1B
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning Irene Elmerot prel. Läs klart moment 8 före föreläsningen.
Tors6/4 08:00 - 08:15 SLKPS1
SLTJ1B
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Hemtentamen Irene Elmerot Hemtenta läggs ut i Athena
v 15, 2023 
Mån10/4 11:00 - 2023-04-14 00:00 SLPL2B
SLPO1A-B
SLPOL2
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE3
SLUKR1
Inläsningsvecka Självstudier
Eget arbete
OBS: Inläsnings- och repetitionsvecka! : Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka! :-)
v 16, 2023 
Mån17/4 18:00 - 19:45 via Zoom SLTJ1B Grammatik Undervisning Roar Lishaugen
Fre21/4 23:45 - 00:00 SLKPS1
SLTJ1B
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Hemtentamen
Inlämning
Irene Elmerot Deadline för inlämning av hemtentan.
v 17, 2023 
Mån24/4 18:00 - 19:45 via Zoom SLTJ1B Textförståelse Undervisning Roar Lishaugen
v 18, 2023 
Ons3/5 18:00 - 19:45 via Zoom SLTJ1B Grammatik Undervisning Roar Lishaugen
v 19, 2023 
Mån8/5 18:00 - 19:45 via Zoom SLTJ1B Textförståelse Undervisning Roar Lishaugen
v 20, 2023 
Mån15/5 18:00 - 19:45 via Zoom SLTJ1B Grammatik Undervisning Roar Lishaugen
v 21, 2023 
Mån22/5 18:00 - 19:45 via Zoom SLTJ1B Textförståelse Undervisning Roar Lishaugen
Tors25/5 08:00 - 08:15 SLKPS1
SLTJ1B
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Hemtentamen
Omtentamen
Irene Elmerot Hemtenta (omtenta) läggs ut i Athena
v 22, 2023 
Mån29/5 18:00 - 21:00 Obestämd skrivsal 1 SLTJ1B Textförståelse Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Irene Elmerot
Roar Lishaugen
Papperstentamen
Ons31/5 18:00 - 19:45 via Zoom SLTJ1B Grammatik Undervisning Roar Lishaugen
v 23, 2023 
Mån5/6 18:00 - 19:45 via Zoom SLTJ1B Grammatik Undervisning Roar Lishaugen
Ons7/6 23:45 - 00:00 SLKPS1
SLTJ1B
SLTNLG
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Hemtentamen
Inlämning
Omtentamen
Irene Elmerot Deadline för inlämning av hemtentan (omtenta).
v 32, 2023 
Tis8/8 08:00 - 08:15 SLKPS1
SLTJ1B
SLTNLG
Hemtentamen
Omtentamen
Irene Elmerot Hemtenta (omtenta) läggs ut i Athena.
v 33, 2023 
Mån14/8 18:00 - 21:00 Obestämd skrivsal 1 SLTJ1B Textförståelse Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Irene Elmerot
Roar Lishaugen
Papperstentamen
Omtentamen
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn