Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Delkurs
Studentgrupp
Lokal, Våning
Kurs
Aktivitet
Lärare
Information
Rumsplacering tentamen
v 3, 2023 
Tis17/1 16:00 - 17:30 via Zoom SLPL2B
SLPO1A-B
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-2
SLTJ1B
SLTJ2B
SLUKR1
Introduktion
Välkomstdag
Välkomstdag för nya studenter! (allmän info; ej obl). Zoom-länk publiceras ca 1 tim innan start på den här sidan: https://www.su.se/institutionen-for-slaviska-och-baltiska-sprak-finska-nederlandska-och-tyska/kalender/1.640453
v 4, 2023 
Mån23/1 10:00 - 12:00 C497, Vån 4 SLRYNY Föreläsning
Introduktion
Alice Bondarenko Introduktion, upprop & registrering, inkl försäljning av kursmaterial. Se detaljerad info: http://www.slav.su.se/rnvdn
13:00 - 2023-01-29 23:45 SLRYNY Självstudier
Inlämning
Eget arbete
"Alfabetsveckan": Självstudier ca 38 tim => disponera tiden som du vill! Jobba med alfabetshäftet och Wordalistövningen som hör till. Två självtest i Canvas. Se vidare instrux i kursdagboken!
v 5, 2023 
Mån30/1 10:00 - 12:00 Grammatik och text I E413, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNY Undervisning Irina Malaxos
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Larysa Korobenko
Tors2/2 10:00 - 12:00 Grammatik och text I E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNY Undervisning Irina Malaxos
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Larysa Korobenko
Fre3/2 00:00 - 2023-02-05 23:45 Grammatik och text I SLRYNY Inlämning Fredagsprov nr1: SVP АБВ. Tre försök; sprid ut försöken och öva emellan! ; https://canvas.instructure.com/courses/5959691/assignments/34684714
v 6, 2023 
Mån6/2 10:00 - 12:00 Grammatik och text I E413, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNY Undervisning Irina Malaxos
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Larysa Korobenko
16:00 - 18:00 Grammatik och text I E497, Vån 4 SLRYNA
SLRYNY
Föreläsning Nadezjda Zorikhina Nilsson Teoriföreläsning. Obligatorisk närvaro för dag/heltidsstudenter. Kväll/deltidsstudenter kan se föreläsningen inspelad om man har förhinder att komma.
Tors9/2 10:00 - 12:00 Grammatik och text I E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNY Undervisning Irina Malaxos
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Larysa Korobenko
Fre10/2 00:00 - 2023-02-12 23:45 Grammatik och text I SLRYNY Inlämning Fredagsprov nr2: SVP АБВ-ГДЕ-ЁЖЗ. Två försök; gör försöken med minst en dags uppehåll och öva på det som behövs mellan försöken! ; https://canvas.instructure.com/courses/5959691/assignments/34684705
v 7, 2023 
Mån13/2 10:00 - 12:00 Grammatik och text I E413, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNY Undervisning Irina Malaxos
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Larysa Korobenko
16:00 - 18:00 Grammatik och text I E497, Vån 4 SLRYNA
SLRYNY
Föreläsning Nadezjda Zorikhina Nilsson Teoriföreläsning. Obligatorisk närvaro för dag/heltidsstudenter. Kväll/deltidsstudenter kan se föreläsningen inspelad om man har förhinder att komma.
Tors16/2 10:00 - 12:00 Grammatik och text I E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNY Undervisning Irina Malaxos
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Larysa Korobenko
Fre17/2 00:00 - 2023-02-19 23:45 Grammatik och text I SLRYNY Inlämning Fredagsprov nr3: SVP t.o.m. Урок 2. Två försök; gör försöken med minst en dags uppehåll och öva på det som behövs mellan försöken! ; https://canvas.instructure.com/courses/5959691/assignments/34684702
v 8, 2023 
Mån20/2 10:00 - 12:00 Grammatik och text I E413, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Larysa Korobenko
16:00 - 18:00 Grammatik och text I F420, Vån 4 SLRYNA
SLRYNY
Föreläsning Nadezjda Zorikhina Nilsson Teoriföreläsning. Obligatorisk närvaro för dag/heltidsstudenter. Kväll/deltidsstudenter kan se föreläsningen inspelad om man har förhinder att komma.
Tors23/2 10:00 - 12:00 Grammatik och text I E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Larysa Korobenko
Fre24/2 00:00 - 2023-02-26 23:45 Grammatik och text I SLRYNY Inlämning
v 9, 2023 
Mån27/2 10:00 - 12:00 Grammatik och text I E413, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Larysa Korobenko
Tors2/3 10:00 - 12:00 Grammatik och text I E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Larysa Korobenko
Fre3/3 00:00 - 2023-03-05 23:45 Grammatik och text I SLRYNY Inlämning
v 10, 2023 
Mån6/3 10:00 - 12:00 Grammatik och text I E413, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Larysa Korobenko
Tors9/3 10:00 - 12:00 Grammatik och text I E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Larysa Korobenko
Fre10/3 00:00 - 2023-03-12 23:45 Grammatik och text I SLRYNY Inlämning
v 11, 2023 
Mån13/3 10:00 - 12:00 Grammatik och text I E413, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Larysa Korobenko
Tors16/3 10:00 - 12:00 Grammatik och text I E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Larysa Korobenko
v 12, 2023 
Mån20/3 13:00 - 15:00 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNY Tentamen Larysa Korobenko
Tors23/3 14:00 - 17:00 Grammatik och text I Obestämd skrivsal SLRYNY Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
v 13, 2023 
Mån27/3 10:00 - 12:00 Grammatik och text II E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik II E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Cecilia Dilworth
Tors30/3 10:00 - 12:00 Grammatik och text II E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik II E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Cecilia Dilworth
Fre31/3 00:00 - 2023-04-02 23:45 Grammatik och text II SLRYNY Inlämning
v 14, 2023 
Mån3/4 10:00 - 12:00 Grammatik och text II E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik II E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Cecilia Dilworth
Tors6/4 10:00 - 12:00 Grammatik och text II E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik II E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Cecilia Dilworth
Fre7/4 00:00 - 2023-04-10 00:00 Grammatik och text II SLRYNY Inlämning
v 15, 2023 
Mån10/4 00:00 - 2023-04-16 18:45 Grammatik och text II SLRYNY Inlämning
11:00 - 2023-04-14 00:00 Inläsningsvecka SLPL2B
SLPO1A-B
SLPOL2
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE3
SLUKR1
Självstudier
Eget arbete
OBS: Inläsnings- och repetitionsvecka! : Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka! :-)
v 16, 2023 
Mån17/4 10:00 - 12:00 Grammatik och text II E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik II E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Cecilia Dilworth
Ons19/4 14:00 - 17:00 Grammatik och text I Obestämd skrivsal SLRYNY Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
Tors20/4 10:00 - 12:00 Grammatik och text II E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik II E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Cecilia Dilworth
Fre21/4 00:00 - 2023-04-23 23:45 Grammatik och text II SLRYNY Inlämning
v 17, 2023 
Mån24/4 10:00 - 12:00 Grammatik och text II E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik II E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Cecilia Dilworth
Tors27/4 10:00 - 12:00 Grammatik och text II E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik II E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Cecilia Dilworth
Fre28/4 00:00 - 2023-04-30 23:45 Grammatik och text II SLRYNY Inlämning
v 18, 2023 
Tis2/5 10:00 - 12:00 Grammatik och text II E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik II E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Cecilia Dilworth
Tors4/5 10:00 - 12:00 Grammatik och text II E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik II E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Cecilia Dilworth
Fre5/5 00:00 - 2023-05-07 23:45 Grammatik och text II SLRYNY Inlämning
v 19, 2023 
Mån8/5 10:00 - 12:00 Grammatik och text II E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik II E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Cecilia Dilworth
Tors11/5 10:00 - 12:00 Grammatik och text II E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik II E339, Vån 3 SLRYNY Undervisning Cecilia Dilworth
Fre12/5 00:00 - 2023-05-14 23:45 Grammatik och text II SLRYNY Inlämning
v 20, 2023 
Mån15/5 10:00 - 12:00 Grammatik och text II E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik II E355, Vån 3 SLRYNY Undervisning Cecilia Dilworth
Ons17/5 10:00 - 12:00 Grammatik och text II E420, Vån 4 SLRYNY Undervisning Mattias Ågren
13:00 - 15:00 Praktik II E339, Vån 3 SLRYNY Undervisning Cecilia Dilworth
v 21, 2023 
Mån22/5 13:00 - 15:00 Praktik II E355, Vån 3 SLRYNY Tentamen Cecilia Dilworth
v 22, 2023 
Mån29/5 14:00 - 17:00 Grammatik och text II Obestämd skrivsal SLRYNY Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
v 33, 2023 
Mån14/8 14:00 - 17:00 Grammatik och text II Obestämd skrivsal SLRYNY Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn