Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal, Våning
Kurs
Delkurs, Moment
Aktivitet
Lärare
Information
URL
v 7, 2023 
Ons15/2 18:30 - 20:00 SLPM71-73
SLPOL3-4
SLPOX4
SLRM71-73
SLRYS3-4
SLRYX4
SLTJE3-4
SLTJX4
SLTM71-73
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel Föreläsning Cecilia Dilworth Cecilia Dilworth föreläser för Stockholms humanistiska förbund på temat ”Offer och förövare hos Dostojevskij”. Se information på Humanistiska förbundets hemsida: https://www.stockholms-humanistiska.se | Sign: _____
Tors16/2 12:00 - 13:30 via Zoom SLTJE3 Textanalys och läsförståelse Seminarium Tora Hedin
v 9, 2023 
Ons1/3 18:00 - 19:45 Hörsal 7, Vån 3 SLPM71-73
SLPOL3-4
SLPOX4
SLRM71-73
SLRYS3-4
SLRYX4
SLTJE3-4
SLTJX4
SLTM71-73
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel Föreläsning Gudrun Persson
Mattias Ågren
Rysslands krig i Ukraina - bakgrund och risker. Kriget Ukraina började 2014, men vad ledde fram till den ryska återinvasionen 24 februari 2022? Gudrun Persson och Mattias Ågren samtalar om bakgrunden till det storskaliga kriget utifrån flera perspektiv: politiskt, historiskt och litterärt. | Sign: _____
Tors2/3 12:30 - 14:00 via Zoom SLTJE3 Textanalys och läsförståelse Seminarium Tora Hedin
v 10, 2023 
Tors9/3 12:00 - 13:30 via Zoom SLTJE3 Textanalys och läsförståelse Seminarium Roar Lishaugen
v 11, 2023 
Tors16/3 12:00 - 13:30 via Zoom SLTJE3 Textanalys och läsförståelse Seminarium Roar Lishaugen
v 13, 2023 
Ons29/3 18:00 - 19:45 E487, Vån 4 SLKPS1
SLPM71
SLPM73
SLPOL3-4
SLPOX4
SLRM71-73
SLRYS3-4
SLRYX4
SLTJ1B
SLTJE3-4
SLTJX4
SLTM71-73
SLTNLG
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning Fil. dr, journalist och författare Hynek Pallas föreläser om samhällsdebatten och samhällsklimatet i dagens Tjeckien, före och efter det senaste valet, under rubriken "Ny riktning: Tjeckien i skuggan av kriget - en färd bort från populismens år?” (bitr: Irene E)| Sign: _____
Tors30/3 12:00 - 13:30 via Zoom SLTJE3 Textanalys och läsförståelse Seminarium Roar Lishaugen
v 15, 2023 
Mån10/4 11:00 - 2023-04-14 00:00 SLPL2B
SLPO1A-B
SLPOL2
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE3
SLUKR1
Inläsningsvecka Självstudier
Eget arbete
OBS: Inläsnings- och repetitionsvecka! : Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka! :-)
v 16, 2023 
Tors20/4 12:00 - 13:30 via Zoom SLTJE3 Textanalys och läsförståelse Seminarium Roar Lishaugen
v 17, 2023 
Ons26/4 12:00 - 13:00 E497, Vån 4 SLPM71-73
SLPOL3-4
SLPOX4
SLRM71-73
SLRYS3-4
SLRYX4
SLTJE3-4
SLTJX4
SLTM71-73
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel Föreläsning Prof. Igor Boguslavsky, Madrids tekniska universitet. "How are lexical meanings put together to make up the meaning of the sentence?” | Sign: _____
Tors27/4 12:00 - 13:30 via Zoom SLTJE3 Textanalys och läsförståelse Seminarium Tora Hedin
v 19, 2023 
Tors11/5 12:00 - 13:00 E497, Vån 4 SLPM71-73
SLPOL3-4
SLPOX4
SLRM71-73
SLRYS3-4
SLRYX4
SLTJE3-4
SLTJX4
SLTM71-73
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel Föreläsning Prof. Dmitrij Dobrovol’skij, Stockholms universitet - "Figurative language from linguistic and cultural perspective”. | Sign: _____
12:00 - 13:30 via Zoom SLTJE3 Textanalys och läsförståelse Seminarium Tora Hedin
v 21, 2023 
Ons24/5 23:45 - 00:00 SLTJE3 Textanalys och läsförståelse Inlämning Tora Hedin Deadline inlämningsuppgift, extensiv text.
Tors25/5 08:00 - 08:15 SLTJE3 Textanalys och läsförståelse Hemtentamen Tora Hedin Hemtenta läggs upp i Athena
v 23, 2023 
Tors8/6 23:45 - 00:00 SLTJE3 Textanalys och läsförståelse Hemtentamen
Inlämning
Tora Hedin Deadline för inlämning av hemtenta.
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn