Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Delkurs
Studentgrupp
Lokal, Våning
Kurs
Aktivitet
Lärare
Information
Rumsplacering tentamen
v 3, 2023 
Tis17/1 16:00 - 17:30 via Zoom SLPL2B
SLPO1A-B
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-2
SLTJ1B
SLTJ2B
SLUKR1
Introduktion
Välkomstdag
Välkomstdag för nya studenter! (allmän info; ej obl). Zoom-länk publiceras ca 1 tim innan start på den här sidan: https://www.su.se/institutionen-for-slaviska-och-baltiska-sprak-finska-nederlandska-och-tyska/kalender/1.640453
v 4, 2023 
Tis24/1 18:00 - 19:45 Hörsal 7, Vån 3 SLRYNA Föreläsning
Introduktion
Åke Zimmermann Bjersby Introduktion, upprop & registrering, inkl försäljning av kursmaterial. Se detaljerad info: http://www.slav.su.se/rnvdn
20:00 - 2023-01-30 00:00 SLRYNA Självstudier
Eget arbete
"Alfabetsveckan": Självstudier ca 18 tim => disponera tiden som du vill! Jobba med alfabetshäftet och Wordalistövningen som hör till. Två självtest i Canvas. Se vidare instrux i kursdagboken!
v 5, 2023 
Mån30/1 18:00 - 19:45 Grammatik och text I E497, Vån 4 SLRYNA Undervisning Åke Zimmermann Bjersby
Tors2/2 18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNA Undervisning Irina Malaxos
18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNA Undervisning Anna Hjalmarsson
v 6, 2023 
Mån6/2 16:00 - 18:00 Grammatik och text I E497, Vån 4 SLRYNA
SLRYNY
Föreläsning Nadezjda Zorikhina Nilsson Teoriföreläsning. Obligatorisk närvaro för dag/heltidsstudenter. Kväll/deltidsstudenter kan se föreläsningen inspelad om man har förhinder att komma.
18:00 - 19:45 Grammatik och text I E497, Vån 4 SLRYNA Undervisning Åke Zimmermann Bjersby
Tis7/2 00:00 - 2023-02-12 23:45 Grammatik och text I SLRYNA Inlämning Fredagsprov nr1 (SVP АБВ): https://canvas.instructure.com/courses/5967628/assignments/34715042 (tre försök; sprid ut försöken och öva emellan!)
Tors9/2 18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNA Undervisning Irina Malaxos
18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNA Undervisning Anna Hjalmarsson
v 7, 2023 
Mån13/2 16:00 - 18:00 Grammatik och text I E497, Vån 4 SLRYNA
SLRYNY
Föreläsning Nadezjda Zorikhina Nilsson Teoriföreläsning. Obligatorisk närvaro för dag/heltidsstudenter. Kväll/deltidsstudenter kan se föreläsningen inspelad om man har förhinder att komma.
18:00 - 19:45 Grammatik och text I E497, Vån 4 SLRYNA Undervisning Åke Zimmermann Bjersby
Tors16/2 18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNA Undervisning Irina Malaxos
18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNA Undervisning Anna Hjalmarsson
v 8, 2023 
Mån20/2 16:00 - 18:00 Grammatik och text I F420, Vån 4 SLRYNA
SLRYNY
Föreläsning Nadezjda Zorikhina Nilsson Teoriföreläsning. Obligatorisk närvaro för dag/heltidsstudenter. Kväll/deltidsstudenter kan se föreläsningen inspelad om man har förhinder att komma.
18:00 - 19:45 Grammatik och text I E497, Vån 4 SLRYNA Undervisning Åke Zimmermann Bjersby
Tis21/2 00:00 - 2023-02-26 23:45 Grammatik och text I SLRYNA Inlämning Fredagsprov nr2 (SVP АБВ-ГДЕ-ЁЖЗ): https://canvas.instructure.com/courses/5967628/assignments/34715049 (två försök; sprid ut försöken och öva emellan!)
Tors23/2 18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNA Undervisning Irina Malaxos
18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNA Undervisning Anna Hjalmarsson
v 9, 2023 
Mån27/2 18:00 - 19:45 Grammatik och text I E497, Vån 4 SLRYNA Undervisning Åke Zimmermann Bjersby
Tors2/3 18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNA Undervisning Irina Malaxos
18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNA Undervisning Anna Hjalmarsson
v 10, 2023 
Mån6/3 18:00 - 19:45 Grammatik och text I E497, Vån 4 SLRYNA Undervisning Åke Zimmermann Bjersby
Tis7/3 00:00 - 2023-03-12 23:45 Grammatik och text I SLRYNA Inlämning Fredagsprov nr3 (SVP t.o.m. Урок 2): https://canvas.instructure.com/courses/5967628/assignments/34715056 (två försök; gör försöken med minst en dags uppehåll och öva på det som behövs mellan försöken!)
Tors9/3 18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNA Undervisning Irina Malaxos
18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNA Undervisning Anna Hjalmarsson
v 11, 2023 
Mån13/3 18:00 - 19:45 Grammatik och text I E497, Vån 4 SLRYNA Undervisning Åke Zimmermann Bjersby
Tors16/3 18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNA Undervisning Irina Malaxos
18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNA Undervisning Anna Hjalmarsson
v 12, 2023 
Mån20/3 18:00 - 19:45 Grammatik och text I E497, Vån 4 SLRYNA Undervisning Åke Zimmermann Bjersby
Tis21/3 00:00 - 2023-03-26 23:45 Grammatik och text I SLRYNA Inlämning
Tors23/3 18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNA Undervisning Irina Malaxos
18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNA Undervisning Anna Hjalmarsson
v 13, 2023 
Mån27/3 18:00 - 19:45 Grammatik och text I E497, Vån 4 SLRYNA Undervisning Åke Zimmermann Bjersby
Tors30/3 18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNA Undervisning Irina Malaxos
18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNA Undervisning Anna Hjalmarsson
v 14, 2023 
Mån3/4 18:00 - 19:45 Grammatik och text I E497, Vån 4 SLRYNA Undervisning Åke Zimmermann Bjersby
Tis4/4 00:00 - 2023-04-10 00:00 Grammatik och text I SLRYNA Inlämning
Tors6/4 18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNA Undervisning Irina Malaxos
18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNA Undervisning Anna Hjalmarsson
v 15, 2023 
Mån10/4 00:00 - 2023-04-16 23:45 Grammatik och text I SLRYNA Inlämning
11:00 - 2023-04-14 00:00 Inläsningsvecka SLPL2B
SLPO1A-B
SLPOL2
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE3
SLUKR1
Självstudier
Eget arbete
OBS: Inläsnings- och repetitionsvecka! : Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka! :-)
v 16, 2023 
Mån17/4 18:00 - 19:45 Grammatik och text I E497, Vån 4 SLRYNA Undervisning Åke Zimmermann Bjersby
Tors20/4 18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNA Undervisning Irina Malaxos
18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNA Undervisning Anna Hjalmarsson
v 17, 2023 
Mån24/4 18:00 - 19:45 Grammatik och text I E497, Vån 4 SLRYNA Undervisning Åke Zimmermann Bjersby
Tis25/4 00:00 - 2023-04-30 23:45 Grammatik och text I SLRYNA Inlämning
Tors27/4 18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNA Undervisning Irina Malaxos
18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNA Undervisning Anna Hjalmarsson
v 18, 2023 
Tis2/5 18:00 - 19:45 Grammatik och text I E497, Vån 4 SLRYNA Undervisning Åke Zimmermann Bjersby
Tors4/5 18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNA Undervisning Irina Malaxos
18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNA Undervisning Anna Hjalmarsson
v 19, 2023 
Mån8/5 18:00 - 19:45 Grammatik och text I E497, Vån 4 SLRYNA Undervisning Åke Zimmermann Bjersby
Tors11/5 18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNA Undervisning Irina Malaxos
18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNA Undervisning Anna Hjalmarsson
v 21, 2023 
Tors25/5 18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 2 E339, Vån 3 SLRYNA Tentamen Irina Malaxos
18:00 - 19:45 Praktik I Grupp 1 E355, Vån 3 SLRYNA Tentamen Anna Hjalmarsson
v 22, 2023 
Tis30/5 18:00 - 21:00 Grammatik och text I Obestämd skrivsal 3 SLRYNA Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Åke Zimmermann Bjersby Papperstentamen
v 33, 2023 
Mån14/8 18:00 - 21:00 Grammatik och text I Obestämd skrivsal 1 SLRYNA Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Åke Zimmermann Bjersby Papperstentamen
Omtentamen
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn