Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Ryska, kandidatkurs
Tid Delkurs Lokal, Våning Karta Kurs Aktivitet Lärare Information
v 5, 2022 
Ons2/2 16:00 - 18:00 Examensarbete
Examensarbete för kandidatexamen
Polska, examensarbete 2 för masterexamen
Polska, examensarbete för magisterexamen
Ryska, examensarbete 2 för masterexamen
Ryska, examensarbete för magisterexamen
Ryska, examensarbete för masterexamen
Tjeckiska, examensarbete 2 för masterexamen
Tjeckiska, examensarbete för magisterexamen
Tjeckiska, examensarbete för masterexamen
via Zoom SLPM71-73
SLPOL4
SLPOX4
SLRM71-73
SLRYS4
SLRYX4
SLTJE4
SLTJX4
SLTM71-73
Seminarium Nadezjda Zorikhina Nilsson Lingvistiskt uppsatsseminarium. +eö
v 6, 2022 
Tis8/2 16:00 - 18:00 Examensarbete
Examensarbete för kandidatexamen
Polska, examensarbete 2 för masterexamen
Polska, examensarbete för magisterexamen
Ryska, examensarbete 2 för masterexamen
Ryska, examensarbete för magisterexamen
Ryska, examensarbete för masterexamen
Tjeckiska, examensarbete 2 för masterexamen
Tjeckiska, examensarbete för magisterexamen
Tjeckiska, examensarbete för masterexamen
K-rummet E439, Vån 4 SLPM71-73
SLPOL4
SLPOX4
SLRM71-73
SLRYS4
SLRYX4
SLTJE4
SLTJX4
SLTM71-73
Seminarium Maria Zadencka
Nadezjda Zorikhina Nilsson
Renata Ingbrant
Uppsatsförsvar: Nils-Gunnar Danielsson
Ons9/2 18:00 - 19:45 Modern polska via Zoom SLPOL4 Seminarium Maria Zadencka
v 7, 2022 
Ons16/2 18:00 - 19:45 Litteraturanalys via Zoom SLPOL4 Seminarium Maria Zadencka
v 8, 2022 
Tis22/2 16:00 - 18:00 K-rummet E439, Vån 4 SLPM71-73
SLPOL3-4
Högre seminarium Maria Zadencka [prel]
Ons23/2 18:30 - 19:30 Modern polska via Zoom SLPOL4 Seminarium Maria Zadencka
v 9, 2022 
Ons2/3 18:30 - 19:30 Litteraturanalys via Zoom SLPOL4 Seminarium Maria Zadencka
Tors3/3 12:00 - 13:30 Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel via Zoom SLPM71-73
SLPOL3-4
SLRM71-73
SLRYS1-4
SLTJE3-4
SLTM71-73
Föreläsning Yuriko Kaneko Gästforskare Yuriko Kaneko: Slavic studies in Japan and what happens when Russian meets Japanese: adjustment between the two (languages)
v 10, 2022 
Tis8/3 16:00 - 18:00 K-rummet E439, Vån 4 SLPM71-73
SLPOL3-4
SLRM71-73
SLRYS4
SLRYX4
SLTJE4
SLTJX4
SLTM71-73
Högre seminarium Maria Zadencka
Nadezjda Zorikhina Nilsson
Renata Ingbrant
Uppsatsventilering: Nils-Gunnar Danielsson
Ons9/3 18:30 - 19:30 Modern polska via Zoom SLPOL4 Seminarium Maria Zadencka
v 11, 2022 
Tis15/3 16:00 - 18:00 K-rummet E439, Vån 4 SLPM71-73
SLPOL3-4
SLRM71-73
SLRYS4
SLRYX4
SLTJE4
SLTJX4
SLTM71-73
Uppsatsventilering Alice Bondarenko
Ludmila Pöppel
Nadezjda Zorikhina Nilsson
Uppsatsseminarium: kandidatuppsatsventilering, Sofia Mattson-Mårn
Ons16/3 13:00 - 15:00 Allmänna föreläsningar: http://www.slav.su.se/allmforel via Zoom SLPM71-73
SLPOL3-4
SLRM71-73
SLRYS1-4
SLTJE3-4
SLTM71-73
Föreläsning Natalia Knoblock, Saginaw Valley State University, Michigan (USA): Grammar of Hate – What grammatical features can be found in emotional language? Examples from recent social media in Russian, Ukrainian and Czech. Zoom-länk på denna sida: https://www.su.se/institutionen-for-slaviska-och-baltiska-sprak-finska-nederlandska-och-tyska/kalender/1.592725
18:30 - 19:30 Litteraturanalys via Zoom SLPOL4 Seminarium Maria Zadencka
v 12, 2022 
Tis22/3 16:00 - 18:00 K-rummet E439, Vån 4 SLPM71-73
SLPOL3-4
Högre seminarium Maria Zadencka [prel]
Ons23/3 18:30 - 19:30 Modern polska via Zoom SLPOL4 Seminarium Maria Zadencka
v 13, 2022 
Tis29/3 18:00 - 19:45 Muntlig och skriftlig språkfärdighet Biblioteket E479, Vån 4 SLPOL4 Undervisning Maria Zadencka
Ons30/3 18:30 - 19:30 Litteraturanalys via Zoom SLPOL4 Seminarium Maria Zadencka
v 15, 2022 
Mån11/4 00:00 - 2022-04-15 00:00 Inläsningsvecka SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
Självstudier
Eget arbete
OBS: Inläsningsvecka! : Ligger du efter? => Ta igen och kom ikapp!!! Annars: repetera! Det här är inte en ledig vecka! :-)
v 16, 2022 
Ons20/4 18:30 - 19:30 Modern polska via Zoom SLPOL4 Seminarium Maria Zadencka
19:30 - 21:15 Muntlig och skriftlig språkfärdighet via Zoom SLPOL4 Undervisning Maria Zadencka
v 17, 2022 
Ons27/4 18:30 - 19:30 Litteraturanalys via Zoom SLPOL4 Seminarium Maria Zadencka
19:30 - 21:15 Muntlig och skriftlig språkfärdighet via Zoom SLPOL4 Undervisning Maria Zadencka
v 18, 2022 
Tis3/5 16:00 - 18:00 K-rummet E439, Vån 4 SLPM71-73
SLPOL3-4
Högre seminarium Maria Zadencka [prel]
18:00 - 19:45 Muntlig och skriftlig språkfärdighet Biblioteket E479, Vån 4 SLPOL4 Undervisning Maria Zadencka
Ons4/5 18:30 - 19:30 Modern polska via Zoom SLPOL4 Seminarium Maria Zadencka
v 19, 2022 
Tis10/5 18:00 - 19:45 Muntlig och skriftlig språkfärdighet Biblioteket E479, Vån 4 SLPOL4 Undervisning Maria Zadencka
Ons11/5 18:30 - 19:30 Litteraturanalys via Zoom SLPOL4 Seminarium Maria Zadencka
v 20, 2022 
Ons18/5 18:30 - 19:30 Litteraturanalys via Zoom SLPOL4 Seminarium Maria Zadencka
v 22, 2022 
Tors2/6 11:00 - 12:15 Examensarbete
Examensarbete för kandidatexamen
Polska, examensarbete 2 för masterexamen
Polska, examensarbete för magisterexamen
Ryska, examensarbete 2 för masterexamen
Ryska, examensarbete för magisterexamen
Ryska, examensarbete för masterexamen
Tjeckiska, examensarbete 2 för masterexamen
Tjeckiska, examensarbete för magisterexamen
Tjeckiska, examensarbete för masterexamen
K-rummet E439, Vån 4 SLPM71-73
SLPOL4
SLPOX4
SLRM71-73
SLRYS4
SLRYX4
SLTJE4
SLTJX4
SLTM71-73
Seminarium Mattias Ågren
Nadezjda Zorikhina Nilsson
Katrin Kilpeläinen försvarar sin uppsats ”Pojti v soldaty”. Konstruktioner med ackusativ 2 i modern ryska
v 25, 2022 
Tis21/6 13:00 - 14:30 Examensarbete
Examensarbete för kandidatexamen
Polska, examensarbete 2 för masterexamen
Polska, examensarbete för magisterexamen
Ryska, examensarbete 2 för masterexamen
Ryska, examensarbete för magisterexamen
Ryska, examensarbete för masterexamen
Tjeckiska, examensarbete 2 för masterexamen
Tjeckiska, examensarbete för magisterexamen
Tjeckiska, examensarbete för masterexamen
via Zoom SLPM71-73
SLPOL4
SLPOX4
SLRM71-73
SLRYS4
SLRYX4
SLTJE4
SLTJX4
SLTM71-73
Seminarium Mattias Ågren
Nadezjda Zorikhina Nilsson
Uppsatsframläggning: Marianna Vladimirova
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn