Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 3  
Gå till nästa vecka

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/1 
JKA820
28571,VT21,v:2103/2122,25% DAG,NML
via Zoom
Mitsuyo Kuwano Lidén
Avancerad japanska II
Föreläsning
Webbaserat
10:45
09:00
JKB441
28563,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Kyungsook Kang
Praktisk språkfärdighet 4
Föreläsning
Webbaserat
11:45
10:00
JKB221
28562,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Eunah Kim
Modern standardkoreanska 3
Föreläsning
Webbaserat
11:45
10:00
JKA442
28555,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Stina Jelbring
Grammatik IV
Föreläsning
Webbaserat
12:00
10:00
JKA662
28566,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Gunnar Linder
Kandidatuppsats
Seminarium
Webbaserat
13:45
12:00
KI6401
28574,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Ingela Jin
Kinesisk textläsning
Föreläsning
Webbaserat
13:45
12:00
KI2401
28572,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Wenjie Lyu
Modern kinesiska II a
Föreläsning
Webbaserat
13:45
12:00
KI4401
28573,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Hailin Wang
Praktisk språkfärdighet IV
Föreläsning
Webbaserat
13:45
12:00
JKB820
28588,VT21,v:2103/2122,25% DAG,NML
via Zoom
Kyungsook Kang
Avancerad koreanska II
Föreläsning
Webbaserat
13:45
12:00
JKA222
28554,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Stina Jelbring
Kanji II A
Föreläsning
Webbaserat
Alla
Kap. 13
15:45
14:00
ABMCG2
ABMGF1
28553,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
28557,VT21,v:2103/2107,100% DAG,NML
via Zoom
Seren Selvin Korkmaz
Mellanöstern: Minoriteter och migration
Minoriteter och migration
Föreläsning
Webbaserat
L2
15:45
14:00
JKA442
28555,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Mitsuyo Kuwano Lidén
Praktisk språkfärdighet IV
Föreläsning
Webbaserat
16:00
14:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/1 
JKA222
28554,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Eriko Seto Norrgård
Praktisk språkfärdighet II
Föreläsning
Webbaserat
Grupp A1
kapitel 13 övningar
11:30
09:00
KI4401
28573,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Wenjie Lyu
Praktisk språkfärdighet IV
Föreläsning
Webbaserat
11:45
10:00
JKB441
28563,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Gabriel Jonsson
Läsfärdighet 1
Föreläsning
Webbaserat
11:45
10:00
JKB221
28562,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Kyungsook Kang
Praktisk språkfärdighet 2
Föreläsning
Webbaserat
Grupp B
Unit 1
11:45
10:00
KI2401
28572,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Wenjie Lyu
Praktisk språkfärdighet II
Föreläsning
Webbaserat
Grupp A
13:45
12:00
KI2401
28572,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Ingela Jin
Praktisk språkfärdighet II
Föreläsning
Webbaserat
Grupp B
13:45
12:00
JKB221
28562,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Kyungsook Kang
Praktisk språkfärdighet 2
Föreläsning
Webbaserat
Grupp A
Unit 1
13:45
12:00
JKA662
28566,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Ewa Machotka
Akademiskt skrivande II
Föreläsning
Webbaserat
14:45
13:00
ABAG06
28552,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Elie Wardini
Arabistik
Föreläsning
Webbaserat
L2
15:45
14:00
JK0300
28569,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML
via Zoom
Sonja Häussler
Samtida kulturpolitik och identitet i Östasien
Föreläsning
Webbaserat
15:45
14:00
JKA923
28578,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML
via Zoom
Stina Jelbring
Japans litteraturhistoria
Föreläsning
Webbaserat
16:45
15:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/1 
ABAG04
28551,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Astrid Ottosson al Bitar
Textläsning III
Föreläsning
Webbaserat
10:45
09:00
JKA222
28554,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Eriko Seto Norrgård
Praktisk språkfärdighet II
Föreläsning
Webbaserat
Grupp A2
kapitel 13 övningar
11:30
09:00
JKB661
28564,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Gabriel Jonsson
Sonja Häussler
Teori och metod
Föreläsning
Webbaserat
11:45
10:00
JKB441
28563,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Kyungsook Kang
Praktisk språkfärdighet 4
Föreläsning
Webbaserat
11:45
10:00
JKB221
28562,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Eunah Kim
Modern standardkoreanska 3
Föreläsning
Webbaserat
11:45
10:00
ABAG06
28552,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Elie Wardini
Examensarbete
Teori och metod
Seminarium
Webbaserat
11:45
10:00
JKA442
28555,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Stina Jelbring
Grammatik IV
Föreläsning
Webbaserat
12:00
10:00
JKB661
28564,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Gabriel Jonsson
Sonja Häussler
Teori och metod
Föreläsning
Webbaserat
13:45
12:00
ABMETH
28556,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML
via Zoom
Jenny White
Teman i Mellanösterns etnografi
Föreläsning
Webbaserat
L2
13:45
12:00
JKA222
28554,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Athena
via Zoom
Supplemental Instruction
Webbaserat
14:00
13:00
ABMEXA
ABMEXO
28584,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
28585,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Elie Wardini
Examensarbete
Seminarium
Webbaserat
S.1
15:45
14:00
JKA442
28555,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Stina Jelbring
Textläsning II
Föreläsning
Webbaserat
16:00
14:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/1 
JKA222
28554,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Mitsuyo Kuwano Lidén
Grammatik II
Föreläsning
Webbaserat
Alla
Kap.14
11:45
10:00
JKA662
28566,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Gunnar Linder
Kandidatuppsats
Seminarium
Webbaserat
11:45
10:00
JKB221
28562,VT21,v:2103/2122,75% DAG,NML
via Zoom
Eunah Kim
Modern standardkoreanska 3
Föreläsning
Webbaserat
11:45
10:00
ABAG06
28552,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Elie Wardini
Arabistik
Föreläsning
Webbaserat
L3
11:45
10:00
JK0200
28568,VT21,v:2103/2112,50% DAG,NML
via Zoom
Gabriel Jonsson
Östasiens historia
Föreläsning
Webbaserat
11:45
10:00
ABAG02
28550,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Astrid Ottosson al Bitar
Textläsning I
Föreläsning
Webbaserat
Grupp 1
L2
11:45
10:00
KI2401
28572,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Ingela Jin
Modern kinesiska II a
Föreläsning
Webbaserat
13:45
12:00
KI4401
28573,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Hailin Wang
Modern kinesika IV a
Föreläsning
Webbaserat
13:45
12:00
KI2401
KI4401
KI6401
28572,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
28573,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
28574,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Monika Gänssbauer
Gästföreläsning
Webbaserat
Prof. Hans Ingvar Roth PhD, Stockholms universitet:
“P.C. Chang - a bridge builder between the West and the East”
15:45
14:00
ABMCG2
ABMGF1
28553,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
28557,VT21,v:2103/2107,100% DAG,NML
via Zoom
Seren Selvin Korkmaz
Mellanöstern: Minoriteter och migration
Minoriteter och migration
Föreläsning
Webbaserat
L3
15:45
14:00
ABAG02
28550,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
via Zoom
Astrid Ottosson al Bitar
Textläsning I
Föreläsning
Webbaserat
Grupp 2
L2
15:45
14:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 31/1 
KurskodNamn
KurskodNamn


  Ändrad senaste dygnet.