Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 17  
Gå till nästa vecka

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 17, 2019 
On24/4 08:00 - 10:00 JKA442 28381,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Stina Jelbring Grammatik IV Föreläsning Tentamensgenomgång
09:00 - 12:00 JKA222 28380,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Kanji II B Föreläsning Alla
10:00 - 12:00 ABAG04, ABMCG2 28395,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Elena Chiti Mellanöstern- och Nordafrikas medier Föreläsning L4
10:00 - 11:30 KI2401 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Hsiao-yun Lin Frivilligt
10:00 - 12:00 Sal 149. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Kandidatundersökning Japanska
12:00 - 14:00 ABAG02 28392,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Modern standardarabiska III L22
12:00 - 14:00 JK0400 28390,VT19,v:1913/1923,50% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt Föreläsning
12:00 - 13:00 JKA222 28380,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Axel Thiel Amanuensmottagning
12:00 - 14:00 JKA442 28381,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Textanalys Föreläsning
12:00 - 14:00 KI2401 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kim Jarle Wroldsen Modern kinesiska II b Föreläsning
12:00 - 14:00 KI4401 28407,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Modern kinesika IV b Föreläsning
14:00 - 16:00 ABAG02 28392,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Mary Zaia Modern standardarabiska III Frivilligt
14:00 - 16:00 ABAG06, JKA662, JKB661 28382,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 28385,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 28394,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Gunnar Linder Examensarbete, Kandidatuppsats Amanuensmottagning Amanuensmottagning 8
14:00 - 16:00 Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Träff för kandidatstudenter 8
14:00 - 16:00 Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Träff för kandidatstudenter 8
16:00 - 18:00 JKA918 28404,VT19,v:1913/1923,50% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt Föreläsning
16:00 - 17:00 Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Möte JBA föredrag
To25/4 10:00 - 14:00 ABAG02 28392,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar, Samim Elias Modern standardarabiska III Tentamen Glöm ej anmälan via Ladok! Glöm ej giltig legitimation!
10:00 - 12:00 ABAG04, ABMCG2 28395,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Elena Chiti Mellanöstern- och Nordafrikas medier Föreläsning L5
10:00 - 12:00 JKA222 28380,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet II Omtentamen Omtenta presentation 1 och 2
10:00 - 12:00 JKA442 28381,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Mitsuyo Kuwano Lidén Kanji IV B Föreläsning
10:00 - 12:00 JKB441 28384,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Läsfärdighet 2 Föreläsning
10:00 - 12:00 KI4401 28407,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Praktisk språkfärdighet IV Föreläsning
12:00 - 14:00 JKA923 28398,VT19,v:1913/1923,50% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Föreläsning
12:00 - 14:00 JKB221 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 2 Föreläsning Grupp A-B Unit 8
12:00 - 14:00 JKB912 28399,VT19,v:1904/1923,25% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Översättning av koreansk litteratur Föreläsning
12:00 - 14:00 KI2401 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Hailin Wang Praktisk språkfärdighet II Föreläsning Grupp A
12:00 - 14:00 KI2401 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Praktisk språkfärdighet II Föreläsning Grupp B
12:30 - 14:00 KI4401 28407,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Hsiao-yun Lin Frivilligt
14:00 - 17:00 JKA222 28380,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet II Föreläsning Grupp A1
14:00 - 16:00 KI2401 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Serena De Marchi Litterär och visuell kultur i Kina Föreläsning
Fr26/4 08:00 - 10:00 JKA442 28381,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Stina Jelbring Textläsning II Föreläsning Tentamensgenomgång
10:00 - 12:00 ABAG04, ABMCG2 28393,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 28395,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Martin Säfström Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande Föreläsning L2
10:00 - 12:00 JKA442 28381,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Stina Jelbring Textanalys Föreläsning
10:00 - 12:00 JKB221 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 4 Föreläsning
10:00 - 12:00 JKB441 28384,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 4 Föreläsning Unit 16
12:00 - 14:00 ABMMRA 28396,VT19,v:1913/1923,50% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Mänskliga rättigheter: Utmaningar i ett globalt perspektiv Föreläsning L5
12:00 - 14:00 JK0400 28390,VT19,v:1913/1923,50% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt Föreläsning
12:00 - 15:00 JKA222 28380,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet II Föreläsning Grupp A2
12:00 - 14:00 JKB221 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Erika Porander Modern standardkoreanska 4 Övning
14:00 - 16:00 ABAG02 28392,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Samim Elias Språkfärdighet II Föreläsning L14
15:00 - 17:00 JKA918 28404,VT19,v:1913/1923,50% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt Föreläsning
v 18, 2019 
29/4 09:00 - 11:00 JKA442 28381,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Stina Jelbring Textanalys Föreläsning
10:00 - 12:00 JKA222 28380,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Grammatik II Föreläsning Alla
10:00 - 12:00 JKB441 28384,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Läsfärdighet 2 Föreläsning
12:00 - 14:00 JKA923 28398,VT19,v:1913/1923,50% DAG,NML Sal 149. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Föreläsning
12:00 - 14:00 JKB221 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 4 Föreläsning
12:00 - 14:00 KI2401 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Hailin Wang Modern kinesiska II b Föreläsning
12:00 - 14:00 KI4401 28407,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Ingela Jin Modern kinesika IV b Föreläsning
14:00 - 16:00 JKA442 28381,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Mitsuyo Kuwano Lidén Kanji IV B Föreläsning
14:00 - 16:00 JKB221 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Erika Porander Övrigt Resurstid
14:00 - 16:00 KI2401, KI4401 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 28407,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Gästföreläsning Filmvisning
16:00 - 18:00 JKB221, JKB441, JKB661 28383,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, 28384,VT19,v:1904/1923,75% DAG,NML, 28385,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Sonja Häussler Gästföreläsning

  Ändrad senaste dygnet.

   
Avbokning