Tid Lokal, Byggnad, Våning Kurs Kurstillfälle Delkurs Aktivitet Studentgrupp Lärare Information
v 49, 2021 
Mån6/12 09:00 - 17:00 via Athena
via Zoom
JKB332 28625,HT2021,v:2135/2202,75% DAG,NML Praktisk språkfärdighet 3 Muntlig examination
Webbaserat
Kyungsook Kang Final oral exam.
09:45 - 10:00 via Athena
via Exia
JKA935 28621,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Queer Asien Digital hemtentamen Jaqueline Berndt Exia home exam opens
10:00 - 11:30 Sal B, Kräftriket hus 4, Vån 2 ABAG01 28600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Supplemental Instruction
10:00 - 12:00 via Athena
via Zoom
JKA332 28627,HT2021,v:2135/2202,75% DAG,NML Situationsbaserad muntlig språkfärdighet I Muntlig examination
Webbaserat
Eriko Seto Norrgård Muntlig tentamen 2 (rollspel)
10:00 - 11:45 via Zoom ABMCG3 28597,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande Seminarium
Webbaserat
Martin Säfström S.2
12:00 - 14:00 via Athena
via Zoom
JK0600 28614,HT2021,v:2135/2202,25% DAG,NML Frågeställningar och tillvägagångssätt inom Östasienstudier Föreläsning
Webbaserat
Ewa Machotka
12:00 - 14:00 via Athena
via Zoom
KI1401 28594,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Modern kinesiska I b Föreläsning
Webbaserat
Alla Hailin Wang
12:00 - 13:45 via Zoom KI3402 28623,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Modern kinesiska III b Föreläsning
Webbaserat
Ingela Jin
14:00 - 15:45 via Athena
via Zoom
ABAG01 28600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Mellanöstern: Religioner och tidig historia Föreläsning
Webbaserat
Isa Blumi
Tis7/12 09:00 - 12:00 via Athena
via Zoom
JKA111 28595,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Kanji I B Föreläsning
Webbaserat
Alla Ewa Machotka
10:00 - 14:00 via Athena
via Zoom
ABAG01 28600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Modern standardarabiska II Digital tentamen Alla Tania Al Saadi
10:00 - 11:45 via Athena
via Zoom
ABAG05 28601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Textanalys: Sakprosa Föreläsning
Webbaserat
Astrid Ottosson al Bitar L3
10:00 - 13:00 via Athena
via Zoom
JKA332 28627,HT2021,v:2135/2202,75% DAG,NML Kanji III Digital tentamen Mitsuyo Kuwano Lidén
10:00 - 12:00 via Athena
via Zoom
JKA554 28626,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Praktisk språkfärdighet V Digital tentamen Mitsuyo Kuwano Lidén
10:00 - 11:45 via Athena
via Zoom
JKB924 28612,HT2021,v:2135/2202,25% DAG,NML Översättning av koreansk litteratur Föreläsning
Webbaserat
Eunah Kim
10:00 - 12:00 via Athena
via Zoom
KI1401 28594,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Språkfärdighet I Muntlig examination
Webbaserat
Grupp A Hailin Wang Glöm inte giltig legitimation!
10:00 - 11:45 via Athena
via Zoom
KI1401 28594,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Språkfärdighet I Muntlig examination
Webbaserat
Grupp B Ingela Jin Glöm ej giltig legitimation!
10:00 - 12:00 via Athena
via Zoom
KI1401 28594,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Språkfärdighet I Muntlig examination
Webbaserat
Grupp C Wenjie Lyu Glöm ej giltig legitimation!
10:00 - 12:00 via Athena
via Zoom
KI8100 28620,HT2021,v:2135/2202,25% DAG,NML Avancerad kinesiska I Seminarium
Webbaserat
Monika Gänssbauer
12:00 - 14:00 via Athena
via Zoom
KI5402 28622,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Extensiv textläsning Föreläsning
Webbaserat
Ingela Jin
14:00 - 16:00 via Athena
via Zoom
JKA111 28595,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Grammatik I Föreläsning
Webbaserat
Alla Gunnar Jinmei Linder Interkulturell kommunikation
14:00 - 15:30 via Athena
via Zoom
JKB111 28593,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Supplemental Instruction
Webbaserat
14:00 - 16:00 via Athena
via Zoom
JKB921 28618,HT2021,v:2135/2202,25% DAG,ITD
28619,HT2021,v:2135/2202,25% DAG,ITD
Nordkoreas samhälle och kultur Föreläsning
Webbaserat
Sonja Häussler CIVIS/KF
14:00 - 15:30 via Athena
via Zoom
KI1401 28594,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Modern kinesiska I b Supplemental Instruction
Webbaserat
Alla Språkresurs
14:00 - 16:00 KI3402 28623,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Modern kinesiska III b Webbaserat Wenjie Lyu
Ons8/12 09:00 - 10:45 via Athena
via Zoom
JKA810 28615,HT2021,v:2135/2202,25% DAG,NML Avancerad japanska I Föreläsning
Webbaserat
Mitsuyo Kuwano Lidén
09:00 - 17:00 via Athena
via Zoom
JKB111 28593,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Praktisk språkfärdighet 1 Muntlig examination
Webbaserat
Grupp A Kyungsook Kang Final oral exam
10:00 - 11:45 via Athena
via Zoom
ABAGO3
ABMCG1
ABMGF7
28599,HT2021,v:2148/2202,100% DAG,NML
28602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
28605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Mellanösterns litteratur Föreläsning
Webbaserat
Astrid Ottosson al Bitar
10:00 - 11:45 via Athena
via Zoom
ABAG05
ABMCG3
28597,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
28601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Textanalys: Litterära texter Föreläsning
Webbaserat
Tania Al Saadi L10
10:00 - 11:45 via Athena
via Zoom
JKB332 28625,HT2021,v:2135/2202,75% DAG,NML Modern standardkoreanska 6 Föreläsning
Webbaserat
Eunah Kim
10:00 - 11:45 via Zoom KI3402 28623,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Praktisk språkfärdighet III Muntlig examination
Webbaserat
Hailin Wang
12:00 - 14:00 via Athena
via Zoom
KI1401 28594,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Modern kinesiska I b Föreläsning
Webbaserat
Alla Wenjie Lyu
12:00 - 13:45 via Athena
via Zoom
KI5402 28622,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Praktisk språkfärdighet V Muntlig examination
Webbaserat
Hailin Wang
14:00 - 15:45 via Athena
via Zoom
ABAG01 28600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Mellanöstern: Religioner och tidig historia Föreläsning
Webbaserat
Isa Blumi
14:00 - 16:00 via Athena
via Zoom
KI1401 28594,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Introduktion till Kinastudier Föreläsning
Webbaserat
Alla Jens Karlsson Avslutande diskussion och utvärdering
14:00 - 16:00 via Zoom Institutionsstyrelsemöte
Tors9/12 09:00 - 10:00 via Athena
via Zoom
JKA111 28595,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Grammatik I Frågestund Alla Gunnar Jinmei Linder Frivillig frågestund inför tentamen.
09:00 - 17:00 via Athena
via Zoom
JKB111 28593,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Praktisk språkfärdighet 1 Muntlig examination
Webbaserat
Grupp B Kyungsook Kang Final oral exam
10:00 - 11:45 via Athena
via Zoom
ABAGO3
ABMCG1
ABMGF7
28599,HT2021,v:2148/2202,100% DAG,NML
28602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
28605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Mellanösterns litteratur Föreläsning
Webbaserat
Astrid Ottosson al Bitar Gästföreläsare Hashem Ahmedzadeh
10:00 - 11:45 via Athena
via Zoom
ABAG05
ABMCG3
28597,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
28601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Textanalys: Litterära texter Föreläsning
Webbaserat
Tania Al Saadi L11
10:00 - 11:45 via Athena
via Zoom
JKB332 28625,HT2021,v:2135/2202,75% DAG,NML Modern standardkoreanska 6 Föreläsning
Webbaserat
Eunah Kim
12:00 - 14:00 via Athena
via Zoom
JKA111 28595,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Praktisk språkfärdighet I Föreläsning
Webbaserat
K3 Eriko Seto Norrgård Övningar: kapitel 12
13:00 - 15:00 via Zoom Forskningsseminarium Andreas Bengtsson
Mitsuyo Kuwano Lidén
Slutseminarium för doktorand Andreas Bengtsson. Zoom-id: 621 6507 5982.
14:00 - 15:45 via Athena
via Zoom
ABAG01 28600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Mellanöstern: Religioner och tidig historia Föreläsning
Webbaserat
Isa Blumi
16:30 - 18:00 via Athena
via Zoom
JKA111 28595,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Supplemental Instruction
Webbaserat
23:45 - 00:00 via Athena ABMNAA
ABMNAO
28608,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
28609,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Modern arabisk skönlitteratur: Narratologi och textanalys Inlämning Tania Al Saadi
Fre10/12 09:00 - 11:00 via Athena
via Zoom
JKA111 28595,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Praktisk språkfärdighet I Föreläsning
Webbaserat
K1 Eriko Seto Norrgård Övningar: kapitel 12
10:00 - 11:45 via Athena
via Zoom
ABAGO3
ABMCG1
ABMGF7
28599,HT2021,v:2148/2202,100% DAG,NML
28602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
28605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Mellanösterns litteratur Föreläsning
Webbaserat
Astrid Ottosson al Bitar
10:00 - 11:45 via Athena
via Zoom
ABAG05
ABMCG3
28597,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
28601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Textanalys: Litterära texter Föreläsning
Webbaserat
Tania Al Saadi L12
10:00 - 14:00 via Athena
via Zoom
JKA554 28626,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Extensiv textläsning Digital tentamen Mitsuyo Kuwano Lidén
10:00 - 13:00 via Athena
via Zoom
JKB332 28625,HT2021,v:2135/2202,75% DAG,NML Hanja Digital tentamen Sonja Häussler
10:00 - 14:00 via Exia JKB553 28624,HT2021,v:2135/2202,75% DAG,NML Läsfärdighet 4 Digital tentamen Gabriel Jonsson
12:00 - 14:00 via Athena
via Zoom
JKA111 28595,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Praktisk språkfärdighet I Föreläsning
Webbaserat
K2 Eriko Seto Norrgård Övningar: kapitel 12
14:00 - 15:45 via Athena
via Zoom
ABAG01 28600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Mellanöstern: Religioner och tidig historia Föreläsning
Webbaserat
Isa Blumi
KurskodNamn
KurskodNamn