Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Dec  
Gå till nästa månad

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 51, 2018 
On19/12 09:00 - 11:00 ABAG01 28332,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Erik Sundblad Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner Föreläsning Alla Lektion 5
10:00 - 12:00 ABAG03, ABMCG1 28333,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 28335,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Astrid Ottosson al Bitar Mellanöstern- och Nordafrikas litteratur Föreläsning L6
10:30 - 12:00 KI1401 28342,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Daniel Mohseni Kabir Bäckström Introduktion till Kinastudier Amanuensmottagning Alla
12:00 - 16:00 JKB111, JKB331, JKB552 28368,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 28369,HT18,v:1836/1903,75% DAG,NML, 28370,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 2, Modern standardkoreanska 6, Skrivfärdighet Tentamen Glöm ej giltig legitimation!
12:00 - 17:00 Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Erika Lindberg Tentamen Enskild tentamen för JKB111 och JKB331
13:00 - 15:00 Seminarierum 116. Kräftriket hus 4 Paul Levin Möte
14:00 - 16:00 ABMRAF 28347,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Hans Ingvar F Roth Mänskliga rättigheter i Mellanöstern, Turkiet och Östasien Föreläsning L10
23:45 - 00:00 KI6211 28344,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Irmy Schweiger Examensarbete, Perspektiv på modern kinesisk kultur Inlämning Deadline! Inlämning av uppsats.
To20/12 12:00 - 16:00 JKB331 28369,HT18,v:1836/1903,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Sonja Häussler Hanja Tentamen Glöm ej giltig legitimation!
12:00 - 17:00 Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Erika Lindberg Tentamen Enskild tentamen för JKB331
13:00 - 15:00 JKA111 28372,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Grammatik I Föreläsning Alla Frivillig tentamensgenomgång
23:45 - 00:00 ABMOMR 28346,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Isa Blumi Områdesstudier: Teori och Metod Inlämning Submisson via Mondo
Fr21/12 23:45 - 00:00 ABMCK3 28336,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Elie Wardini Kandidatuppsats Inlämning Inlämning av kandidatuppsats.
v 1, 2019 
6/1 23:45 - 00:00 ABMCG1 28335,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Asli Postaci Mellanöstern- och Nordafrikas samhällen Inlämning Sen inlämning via Mondo
v 2, 2019 
7/1 10:00 - 12:00 ABAG01 28332,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Erik Sundblad Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner Föreläsning Alla Lektion 6
10:00 - 12:00 ABAG03, ABMCG1 28333,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 28335,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Astrid Ottosson al Bitar Mellanöstern- och Nordafrikas litteratur Föreläsning L7
12:00 - 16:00 JKB331 28369,HT18,v:1836/1903,75% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Sonja Häussler Hanja Omtentamen Glöm ej giltig legitimation!
12:00 - 17:00 Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Erika Lindberg Tentamen Enskild omtentamen för JKB331 - Hanja
13:00 - 15:00 ABAG01 28332,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Erik Sundblad Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner Föreläsning Alla Skrivarseminarie
23:45 - 00:00 ABMMES, ABMOMR 28345,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML, 28346,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Isa Blumi Mellanösternstudier: En disciplinär debatt, Områdesstudier: Teori och Metod Inlämning Late submission of written assignment via Mondo
23:45 - 00:00 ABMTEX 28359,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML Tania Al Saadi Avancerad textanalys Inlämning Laste submission of essay via Mondo
Ti8/1 08:00 - 12:00 ABAG01, ABAG03 28332,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 28333,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar, Tania Al Saadi Modern standardarabiska II, Textläsning II Omtentamen Glöm inte giltig legitimation!
10:00 - 14:00 JKA331, JKA553 28373,HT18,v:1836/1903,75% DAG,NML, 28374,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Mitsuyo Kuwano Lidén, Stina Jelbring Grammatik III, Intensiv textläsning Omtentamen Glöm ej giltig legitimation!
13:00 - 17:00 JKB111, JKB552 28368,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 28370,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim, Sonja Häussler Introduktion till studiet av Koreas språk och kultur, Skrivfärdighet Omtentamen Alla Glöm ej giltig legitimation!
13:00 - 18:00 Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Erika Lindberg Tentamen Enskild omtentamen JKB111 - Introduktionskurs
14:00 - 16:00 ABAG01 28332,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Erik Sundblad Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner Seminarium Lektion 7
On9/1 08:00 - 12:00 JKA111, JKA331, JKA553 28372,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 28373,HT18,v:1836/1903,75% DAG,NML, 28374,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Andreas Bengtsson, Jorunn Nilsson Extensiv textläsning, Grammatik I, Kanji I B, Kanji III B Omtentamen Glöm ej giltig legitimation!
10:00 - 12:00 ABAG03, ABMCG1 28333,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 28335,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Astrid Ottosson al Bitar Mellanöstern- och Nordafrikas litteratur Föreläsning S2
12:00 - 14:00 ABAG01 28332,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Erik Sundblad Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner Föreläsning Alla Lektion 8
13:00 - 15:00 JKA111 28326,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet I Föreläsning Kompletteringstillfälle, F02: kl.13-13.25 F03:kl.13.30-14.30
13:00 - 17:00 JKB111, JKB331, JKB552 28368,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 28369,HT18,v:1836/1903,75% DAG,NML, 28370,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Aulan. Kräftriket hus 4 Eunah Kim, Gabriel Jonsson Läsfärdighet 4, Modern standardkoreanska 2, Modern standardkoreanska 6 Omtentamen Alla Glöm ej giltig legitimation!
13:00 - 18:00 Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Erika Lindberg Tentamen Enskild omtentamen JKB111 - MSK2 samt JKB331 - MSK6
14:00 - 16:00 ABAG05 28334,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Textanalys: Sakprosa Föreläsning L5
14:00 - 14:15 ABMCG1 28335,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Erik Sundblad Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner Hemtenta Publicering av omtenta på Mondo.
To10/1 10:00 - 14:00 JKA331, JKA553 28373,HT18,v:1836/1903,75% DAG,NML, 28374,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Praktisk språkfärdighet III, Praktisk språkfärdighet V Omtentamen JKA331 kl. 10-14 JKA553 kl. 10-12
12:00 - 16:00 JKB911 28371,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Gabriel Jonsson Omtentamen Glöm ej giltig legitimation!
Fr11/1 09:00 - 14:00 ABMCK3 28336,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Elie Wardini Kandidatuppsats Seminarium Opponering.
10:00 - 12:00 JKA111 28372,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Praktisk språkfärdighet I Omtentamen Fonetikens komplettering
10:00 - 14:00 JKA331 28373,HT18,v:1836/1903,75% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Stina Jelbring Textläsning I Omtentamen
12:00 - 16:00 JKB910 28367,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Sonja Häussler Omtentamen Glöm ej giltig legitimation!
12:00 - 17:00 Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Erika Lindberg Tentamen Enskild omtentamen för JKB910
v 3, 2019 
14/1 08:00 - 18:00 KI6211 28344,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Irmy Schweiger Examensarbete Övrigt Framläggning av kandidatuppsatser
10:00 - 12:00 ABAG01 28332,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Språkfärdighet I Omtentamen Muntlig omtentamen
10:00 - 12:00 JKA111 28372,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Eriko Seto Norrgård Praktisk språkfärdighet I Omtentamen Komplettering av presentationer
12:00 - 16:00 ABAG03 28333,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Seminarierum 116. Kräftriket hus 4 Samim Elias Språkfärdighet III Muntlig examination Alla Muntlig omtentamen.
13:00 - 15:00 ABAG01 28332,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Språkfärdighet I Omtentamen Muntlig omtentamen
13:00 - 16:00 ABAG05 28334,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Astrid Ottosson al Bitar Textanalys: Sakprosa Föreläsning L6
Ti15/1 08:00 - 18:00 KI6211 28344,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Irmy Schweiger Examensarbete Övrigt Framläggning av kandidatuppsatser
10:00 - 12:00 Aulan. Kräftriket hus 4 Gunnar Linder Handledning Athena-handledning
23:45 - 00:00 ABAG01, ABMCG1 28332,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 28335,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Erik Sundblad Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner Hemtenta Alla Inlämning på Mondo.
On16/1 10:00 - 17:00 Aulan. Kräftriket hus 4 Gunnar Linder Workshop Amanuensutbildning
23:30 - 23:45 ABAG03, ABAG05, ABMCG1, ABMCK3 28333,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 28334,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 28335,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 28336,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Astrid Ottosson al Bitar, Isa Blumi Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi, Mellanöstern- och Nordafrikas litteratur, Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi Hemtenta, Inlämning Inlämning på Mondo.
23:45 - 00:00 ABAG03 28333,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Samim Elias Språkfärdighet III Inlämning Alla Sen inlämning av samtliga skrivuppgifter.
To17/1 08:00 - 12:00 KI1401, KI2401, KI9165 28342,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 28344,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 28402,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Hailin Wang, Ingela Jin Omtentamen Glöm ej legitimation!
10:00 - 14:00 ABAG01 28332,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Sal B. Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska I Omtentamen Alla
10:00 - 14:00 JKA222, JKA442 28287,VT18,v:1803/1822,75% DAG,NML, 28288,VT18,v:1803/1822,75% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Grammatik II, Textläsning II Uppsamlingstentamen Glöm ej giltig legitimation!
10:00 - 12:00 Aulan. Kräftriket hus 4 Gunnar Linder Handledning Athena-handledning
13:00 - 16:15 Aulan. Kräftriket hus 4 Maria Ehnhage Möte
14:00 - 16:00 JKA442 28288,VT18,v:1803/1822,75% DAG,NML Seminarierum 251. Kräftriket hus 4 Textläsning II Uppsamlingstentamen Extratid
Fr18/1 10:00 - 12:00 JKA940 28329,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Stina Jelbring Japanska VII Föreläsning
13:00 - 15:00 JKA940 28329,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Stina Jelbring Japanska VII Föreläsning
20/1 23:30 - 23:45 ABAG05 28334,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Textanalys: Sakprosa Inlämning Inlämning
23:45 - 00:00 ABAG05 28334,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Tania Al Saadi Textanalys: Litterära texter Inlämning Late submission of essay via Mondo
23:45 - 00:00 ABMCG1 28335,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Isa Blumi Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia Inlämning Sen inlämning

  Ändrad senaste dygnet.