Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 24  
Gå till nästa vecka

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 25, 2019 
17/6 14:00 - 16:00 ABAG06 28394,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Seminarierum 218. Kräftriket hus 4 Examensarbete Amanuensmottagning Amanuensmottagning för revideringar
14:00 - 16:00 JKA662 28382,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Sal Asienbiblioteket. Kräftriket hus 21 Gunnar Linder Kandidatuppsats Amanuensmottagning Amanuensmottagning för revideringar
14:00 - 16:00 JKB661 28385,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML Seminarierum 315. Kräftriket hus 4 Examensarbete Amanuensmottagning Amanuensmottagning för revideringar