Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 44  
Gå till nästa vecka

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare Undervisningstyp
v 45, 2020 
Ons4/11 15:00 - 16:30 KG4205-4208
KG7216-7217
KG7224
KG7239-7240
32269,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
32273,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
32277,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
32279,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
32282,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
32284,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
32288,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
32289,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
32291,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
Y22, Geovetenskapens hus Y Lowe Börjeson Introduktion
KurskodNamn
KurskodNamn