Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
Litteraturinfo
Viktigt meddelande
v 3, 2024 
Mån2024-01-15 08:45 - 09:00 UQ3SPP
UQ4SLY
UQ4SPL
66804, H23, 50%, DAG, DST Teori och praktik i specialpedagogisk forskning Utvärdering Alla Kursvärdering skickas ut via e-post
08:45 - 09:00 UQG011 66764, H23, 50%, DAG, DST Utvärdering Kursvärdering skickas ut via e-post
09:00 - 11:00 ALB Hörsal 7 (Flexsal), Albano Hus 4, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Föreläsning UCG38K 4-6 Alla Gunilla Elisabeth Oredsson Blomberg
Jenny Rosendahl
09:00 - 09:45 Lärosal 24, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Introduktion ..
Alla
Jakob Ulenius Kursintroduktion
09:00 - 12:00 via Zoom UQA001 66829, V24, 50%, DAG, DST Inkludering inom policy och praktik Obligatorisk närvaro
Seminarium
Inläsning, ej lärarlett
09:00 - 09:15 UCG41K 34944, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Utvärdering Alla Kursvärdering skickas ut via e-post
09:00 - 09:15 UQ01KF 66767, H23, 100%, DAG, NML Utvärdering Kursvärdering skickas ut via e-post
09:00 - 09:15 UQ01KV 66772, H23, 50%, DAG, NML Utvärdering Alla Kursvärdering skickas ut via e-post
09:00 - 09:15 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Utveckling i och av pedagogiska lärmiljöer Utvärdering Alla Kursvärdering skickas ut via e-post
09:00 - 09:15 UQ1SPP 66776, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogiska perspektiv på lärmiljöer Utvärdering Alla Delkursvärdering skickas ut via e-post
09:00 - 09:15 UQ1SPP 66777, H23, 50%, DAG, DST Specialpedagogik som tvärvetenskap, ideologi och praktik Utvärdering Alla Delkursvärdering skickas ut via e-post
09:00 - 09:15 UQ2DOV
UQ2LYD
UQ533F
66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
Villkor för tillgänglighet och likvärdighet i utbildning Utvärdering Alla Delkursvärdering skickas ut via e-post
09:00 - 09:15 UQ2MAT 66786, H23, 50%, DAG, DST Bedömning och pedagogisk utredning Utvärdering Delkursvärdering skickas ut via e-post
09:00 - 09:15 UQA002 66760, H23, 50%, DAG, DST Valbar fördjupning Utvärdering Delkurs och helkursvärdering skickas ut via e-post
09:00 - 09:15 UQA005 66762, H23, 50%, DAG, DST Utvärdering Kursvärdering skickas ut via e-post
09:00 - 09:15 UQBA08 66808, H23, 50%, DAG, NML Utvärdering Kursvärdering skickas ut via e-post
09:45 - 14:30 via Zoom UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Det specialpedagogiska samhällsuppdraget Upptakt Alla
..
Uppstartsdag
09:45 - 10:00 UQ2LYR
UQ2SPR
66783, H23, 50%, DAG, DST
66797, H23, 50%, DAG, DST
Möjligheter och hinder inom språk-, läs- och skrivutveckling Utvärdering Delkursvärdering skickas ut via e-post
10:00 - 10:45 Lärosal 24, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Föreläsning ..
Alla
Jakob Ulenius Ramar för samtalet
10:00 - 11:30 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Möte Marie-Louise Stjerna
11:00 - 12:00 Lärosal 1, Albano Hus 1, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Studentarbetslag UCG38K 4-6 Grupp 2 Gunilla Elisabeth Oredsson Blomberg
11:00 - 12:00 Lärosal 2, Albano Hus 1, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Studentarbetslag UCG38K 4-6 Grupp 1 Jenny Rosendahl
11:00 - 13:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Manal Musa Albaiaa
12:00 - 12:45 Grupprum 42, Albano Hus 2, Vån 3 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 3
12:00 - 12:45 Grupprum 46, Albano Hus 2, Vån 3 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 2
12:00 - 12:45 Grupprum 23, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 5
12:00 - 12:45 Grupprum 1, Albano Hus 1, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 1
12:00 - 12:45 Grupprum 24, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 4
12:00 - 12:45 Se bokningskommentar UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Grupparbete ..
Grupp 6-10
Grupper hittar plats på egen hand
13:00 - 13:45 Lärosal 12, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 8
13:00 - 13:45 Lärosal 23, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 6
13:00 - 15:00 Lärosal 3, Albano Hus 1, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Seminarium UCG38K 4-6 Grupp 1 Jenny Rosendahl
13:00 - 13:45 Lärosal 2, Albano Hus 1, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 9
13:00 - 15:00 Lärosal 15, Albano Hus 2, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Seminarium UCG38K 4-6 Grupp 2 Gunilla Elisabeth Oredsson Blomberg
13:00 - 13:45 Lärosal 14, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 7
13:00 - 13:45 Lärosal 9, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 10
13:00 - 13:45 Se bokningskommentar UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Grupparbete ..
Grupp 1-5
Grupper hittar plats på egen hand
13:00 - 16:00 via Zoom UQA001 66829, V24, 50%, DAG, DST Inkludering inom policy och praktik Obligatorisk närvaro
Seminarium
Inläsning, ej lärarlett
14:00 - 15:00 Lärosal 17, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Föreläsning ..
Alla
Ulf Jederlund Det kvalificerade samtalet
14:15 - 17:00 via Zoom UQG010 66832, V24, 50%, DAG, DST Föreläsning
Seminarium
Gabriella Höstfält
Hannah Holmqvist Mohammed
Heidi Selenius
15:00 - 16:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Lisa Fohlin
23:45 - 00:00 UQ1SLY
UQ1SPL
66773, H23, 100%, DAG, NML
66774, H23, 100%, DAG, NML
Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I Examination Alla
Tis2024-01-16 08:00 - 11:00 Onlineundervisningsrum E1262, Albano Hus 1 Möte Marie-Louise Sjögren
08:00 - 16:00 UQ001K 66768, H23, 100%, DAG, NML Hemtentamen Alla Omtentab 2 -Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik
08:30 - 10:00 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Möte Manal Musa Albaiaa
09:00 - 11:00 Lärosal 22, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet Föreläsning ..
Alla
Marie-Louise Stjerna
09:00 - 09:45 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Föreläsning
Introduktion
Alla Heidi Selenius Kursintroduktion
09:00 - 09:15 UQ1SLY
UQ1SPL
66773, H23, 100%, DAG, NML
66774, H23, 100%, DAG, NML
Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I Utvärdering Alla Delkursvärdering skickas ut via e-post
09:30 - 11:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Johanna Meschke
10:00 - 11:30 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Möte Jennie Graflund UA-möte
10:00 - 11:30 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Möte Isolina Kjellin
10:00 - 11:00 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Uppföljning Tecla Niculae Avstämning VR projekt
10:00 - 12:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Valbar fördjupning Föreläsning
Introduktion
Alla Helena Hemmingsson
11:00 - 12:00 Onlineundervisningsrum E1262, Albano Hus 1 Möte Helén Knutes Nyqvist
11:00 - 12:00 Se bokningskommentar UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet Grupparbete ..
Alla
Grupper hittar plats på egen hand
11:30 - 12:30 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Möte Manal Musa Albaiaa
13:00 - 16:00 Lärosal 26, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet Obligatorisk närvaro
Seminarium
..
Grupp B
Khaleda Gani Dutt
13:00 - 16:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet Obligatorisk närvaro
Seminarium
..
Grupp A
Marie-Louise Stjerna
13:00 - 16:00 Lärosal 28, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet Obligatorisk närvaro
Seminarium
..
Grupp C
Jenny Rosendahl
13:00 - 14:00 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Möte Hanna Ginner Hau
13:00 - 16:00 Mötesrum 5 - Arboretum, Albano Hus 1 Möte Sari Vuorenpää Möte om forskning med IPD
13:00 - 14:30 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Möte Jennie Graflund
13:00 - 14:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Mina Sedem
13:00 - 14:00 Onlineundervisningsrum E1262, Albano Hus 1 Möte Helén Knutes Nyqvist
13:00 - 17:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Valbar fördjupning Föreläsning
Seminarium
Alla Helena Hemmingsson
15:00 - 19:00 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Forskningsseminarium Elizabeth Adams Lyngbäck
15:00 - 16:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Handledning Mina Sedem
23:45 - 00:00 UQ013FU
UQA002
66760, H23, 50%, DAG, DST
FO417, H22, 25%, DAG, NML
Specialpedagogikens teoretiska grunder Inlämning
Omexamination
Omexamination 1
Ons2024-01-17 08:00 - 16:00 UQ001K 66768, H23, 100%, DAG, NML Hemtentamen Alla Omtentan 2 -Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik
09:00 - 12:00 via Zoom UQ3SPP
UQ4SLY
UQ4SPL
66804, H23, 50%, DAG, DST
66825, V24, 50%, DAG, NML
66826, V24, 50%, DAG, DST
Examensarbete
Självständigt arbete
Föreläsning .
Alla
Kari Trost
Ulrika Norburg
Introduktion.Läs kursinformation och planeringen inför kursstart.
10:00 - 11:00 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1
12:45 - 16:00 Onlineundervisningsrum E1262, Albano Hus 1 Undervisning online Jenny Rosendahl
13:00 - 15:00 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Möte Johanna Meschke
13:00 - 17:00 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Lärarmöte Kari Trost
13:00 - 14:00 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Möte Mathias Brink
13:00 - 16:00 via Zoom UQ3SPP
UQ4SLY
UQ4SPL
66804, H23, 50%, DAG, DST
66825, V24, 50%, DAG, NML
66826, V24, 50%, DAG, DST
Examensarbete
Självständigt arbete
Handledning .
Alla
Studenter kontaktar sin handledare för mer information
13:30 - 14:30 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Torgunn Finnset
Tors2024-01-18 08:00 - 16:00 UQ001K 66768, H23, 100%, DAG, NML Hemtentamen Alla Omtentan 2-Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik
09:00 - 10:00 ALB Hörsal 4, Albano Hus 2, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Föreläsning UCG38K 4-6 Alla Gunilla Elisabeth Oredsson Blomberg
Jenny Rosendahl
09:00 - 12:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Malin Lönnerblad
09:00 - 12:00 via Zoom UQ2LYS
UQ2SYN
UQ531F
66759, H23, 50%, DAG, NML
66784, H23, 50%, DAG, DST
66798, H23, 50%, DAG, DST
Didaktiska villkor för elever med synnedsättning Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Laboration
.
Alla
Anders Fridell Måttlig – svår synnedsättning: Studietekniska verktyg och förstorande hjälpmedel, pedagogiska konsekvenser och strategier Guerette et al (2011)
Fruchterman (2008)
Fuglerud & Solheim (2008)
10:00 - 12:00 Lärosal 12, Albano Hus 2, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Studentarbetslag UCG38K 4-6 Grupp 2 Gunilla Elisabeth Oredsson Blomberg
10:00 - 12:00 Lärosal 14, Albano Hus 2, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Studentarbetslag UCG38K 4-6 Grupp 1 Jenny Rosendahl
10:00 - 11:00 Lärosal 22, Albano Hus 4, Vån 2 UQ1SPP 66777, H23, 50%, DAG, DST Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I Föreläsning
Introduktion
.
Alla
10:00 - 12:00 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Uppföljning Tecla Niculae
10:00 - 11:00 via Zoom UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Introduktion .
Alla
Jakob Ulenius
11:00 - 13:00 Lärosal 3, Albano Hus 1, Vån 2 UQ1SPP 66777, H23, 50%, DAG, DST Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I Seminarium .
Grupp 2
Khaleda Gani Dutt
11:00 - 13:00 Lärosal 2, Albano Hus 1, Vån 2 UQ1SPP 66777, H23, 50%, DAG, DST Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I Seminarium .
Grupp 1
Jude Tah
11:00 - 12:00 via Zoom UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Föreläsning .
Alla
Judit Simon
13:00 - 15:00 Lärosal 15, Albano Hus 2, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Seminarium UCG38K 4-6 Grupp 2 Gunilla Elisabeth Oredsson Blomberg
13:00 - 15:00 Lärosal 14, Albano Hus 2, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Seminarium UCG38K 4-6 Grupp 1 Jenny Rosendahl
13:00 - 14:00 via Zoom UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Föreläsning .
Alla
Jakob Ulenius
13:15 - 16:30 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Lärarmöte Diana von Börtzell-Szuch
14:00 - 16:00 Lärosal 22, Albano Hus 4, Vån 2 UQ1SPP 66777, H23, 50%, DAG, DST Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I Föreläsning .
Alla
14:00 - 16:00 via Zoom UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Seminarium .
Grupp 1
Jakob Ulenius
14:00 - 16:00 via Zoom UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Seminarium .
Grupp 2
Judit Simon
14:00 - 16:00 via Zoom UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Seminarium .
Grupp 3
Ulf Jederlund
14:00 - 16:00 via Zoom UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Seminarium .
Grupp 4
Ulrika Norburg
15:30 - 16:30 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Möte Torgunn Finnset
Fre2024-01-19 09:00 - 11:00 ALB Hörsal 3 (Casesal), Albano Hus 2, Vån 3 UQ202U 66820, V24, 50%, DAG, DST Föreläsning
Kursstart
Alla Denis Tajic
Gunilla Elisabeth Oredsson Blomberg
09:00 - 12:00 via Zoom UQ2LYS
UQ2SYN
UQ531F
66759, H23, 50%, DAG, NML
66784, H23, 50%, DAG, DST
66798, H23, 50%, DAG, DST
Didaktiska villkor för elever med synnedsättning Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Laboration
.
Alla
Anders Sennerö IKT för punktskriftsläsare Fruchterman (2008)
Fuglerud & Solheim (2008)
09:00 - 17:00 UQ001K 66768, H23, 100%, DAG, NML Hemtentamen Alla Omtenta 2 Inlämning: Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik - kl 17:00
10:00 - 11:00 via Zoom UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Föreläsning .
Alla
Jakob Ulenius
10:00 - 16:00 via Zoom UQ1SPP 66777, H23, 50%, DAG, DST Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I Föreläsning
Seminarium
.
Grupp 1
Jude Tah
10:00 - 16:00 via Zoom UQ1SPP 66777, H23, 50%, DAG, DST Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I Föreläsning
Seminarium
.
Grupp 2
Khaleda Gani Dutt
11:00 - 12:00 Lärosal 8, Albano Hus 2, Vån 2 UQ202U 66820, V24, 50%, DAG, DST Seminarium Studentarbetslag 1-7 Katie Obeid
11:00 - 12:00 Lärosal 38, Albano Hus 2, Vån 3 UQ202U 66820, V24, 50%, DAG, DST Seminarium Studentarbetslag 8-15 Denis Tajic
11:00 - 12:15 Mötesrum 5 - Arboretum, Albano Hus 1 Lärarmöte Kari Trost
11:00 - 12:00 via Zoom UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Föreläsning .
Alla
Jakob Ulenius
13:00 - 15:00 Lärosal 8, Albano Hus 2, Vån 2 UQ202U 66820, V24, 50%, DAG, DST Seminarium Studentarbetslag 1-7 Katie Obeid
13:00 - 15:00 Lärosal 39, Albano Hus 2, Vån 3 UQ202U 66820, V24, 50%, DAG, DST Seminarium Studentarbetslag 8-15 Denis Tajic
13:00 - 16:00 via Zoom UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Seminarium .
Grupp 1
Jakob Ulenius
13:00 - 16:00 via Zoom UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Seminarium .
Grupp 2
Judit Simon
13:00 - 16:00 via Zoom UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Seminarium .
Grupp 3
Ulf Jederlund
13:00 - 16:00 via Zoom UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Seminarium .
Grupp 4
Ulrika Norburg
13:00 - 16:00 via Zoom UQ2LYS
UQ2SYN
UQ531F
66759, H23, 50%, DAG, NML
66784, H23, 50%, DAG, DST
66798, H23, 50%, DAG, DST
Didaktiska villkor för elever med synnedsättning Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Laboration
.
Alla
Anders Sennerö Forts. IKT för punktskriftsläsare
15:00 - 16:00 Lärosal 8, Albano Hus 2, Vån 2 UQ202U 66820, V24, 50%, DAG, DST Studentarbetslag Studentarbetslag 1-7
15:00 - 16:00 Lärosal 39, Albano Hus 2, Vån 3 UQ202U 66820, V24, 50%, DAG, DST Studentarbetslag Studentarbetslag 8-15
15:30 - 15:45 UQ3SPP Vetenskapsteori och metod Omexamination Omexamination 2
v 4, 2024 
Mån2024-01-22 08:00 - 16:00 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Omexamination Omexamination 1 - Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik.
09:00 - 10:00 Lärosal 5, Albano Hus 1, Vån 2 UQ2LYR
UQ2SPR
66822, V24, 100%, DAG, DST
66824, V24, 100%, DAG, NML
Möjligheter och hinder inom språk-, läs- och skrivutveckling Introduktion ..
Alla
Diana von Börtzell-Szuch
09:00 - 12:00 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Möte Marie-Louise Stjerna
09:00 - 12:00 via Zoom UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Det specialpedagogiska samhällsuppdraget Seminarium
Workshop
Alla
..
Anna Broman
Annika Morén
09:00 - 12:00 via Zoom UQA001 66829, V24, 50%, DAG, DST Inkludering inom policy och praktik Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Grupparbete
Introduktion
Wieland Wermke
09:00 - 14:00 UQS01F 66765, H23, 50%, DAG, DST Omexamination Omexamination 1
09:45 - 10:00 UQ2LYR
UQ2SPR
66783, H23, 50%, DAG, DST
66797, H23, 50%, DAG, DST
Möjligheter och hinder inom språk-, läs- och skrivutveckling Utvärdering Delkursvärdering skickas ut via e-post
10:00 - 12:00 Lärosal 5, Albano Hus 1, Vån 2 UQ2LYR
UQ2SPR
66822, V24, 100%, DAG, DST
66824, V24, 100%, DAG, NML
Möjligheter och hinder inom språk-, läs- och skrivutveckling Föreläsning ..
Alla
Sari Vuorenpää Tema: Kunskapstraditioner inom läs-och skrivforskning
10:00 - 11:30 Onlineundervisningsrum E1262, Albano Hus 1 Handledning Malin Lönnerblad
11:45 - 12:45 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Möte Malin Lönnerblad
13:00 - 16:00 Lärosal 5, Albano Hus 1, Vån 2 UQ2LYR
UQ2SPR
66822, V24, 100%, DAG, DST
66824, V24, 100%, DAG, NML
Möjligheter och hinder inom språk-, läs- och skrivutveckling Seminarium ..
Alla
Tema: Kunskapstraditioner inom läs-och skrivforskning
13:00 - 15:00 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Möte Marie-Louise Stjerna
13:00 - 15:00 via Zoom UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Det specialpedagogiska samhällsuppdraget Studentarbetslag Alla
..
13:00 - 16:00 via Zoom UQA001 66829, V24, 50%, DAG, DST Inkludering inom policy och praktik Obligatorisk närvaro
Grupparbete
Introduktion
Wieland Wermke
14:15 - 17:00 via Zoom UQG010 66832, V24, 50%, DAG, DST Föreläsning
Seminarium
Gabriella Höstfält
Hannah Holmqvist Mohammed
Heidi Selenius
14:45 - 15:45 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Malin Lönnerblad
23:45 - 00:00 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Det specialpedagogiska samhällsuppdraget Inlämning
Omexamination
Omexamination 2
Tis2024-01-23 08:00 - 16:00 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Omexamination Omexamination 1 - Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik.
08:15 - 09:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Kvantitativ metod Föreläsning
Introduktion
Alla Heidi Selenius Kursintroduktion
09:00 - 12:00 Lärosal 40 (ALC), Albano Hus 4, Vån 3 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Föreläsning UCG38K 4-6 Alla Annika Morén
Gunilla Elisabeth Oredsson Blomberg
Jenny Rosendahl
09:00 - 10:00 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Studierektorsmöte
09:00 - 12:00 via Zoom UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Det specialpedagogiska samhällsuppdraget Seminarium
Workshop
Alla
..
Anna Broman
Annika Morén
09:15 - 10:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Kvantitativ metod Föreläsning Alla Heidi Selenius Design och datainsamling
10:00 - 12:00 Lärosal 7, Albano Hus 1, Vån 2 UQ2LYR
UQ2SPR
66822, V24, 100%, DAG, DST
66824, V24, 100%, DAG, NML
Möjligheter och hinder inom språk-, läs- och skrivutveckling Föreläsning ..
Alla
Iris-Corinna Schwarz Tema: Tidig språk-utveckling och språkstimulering
10:00 - 11:30 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Möte Jennie Graflund UA-möte
10:00 - 11:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Torgunn Finnset
10:00 - 12:00 Onlineundervisningsrum E1262, Albano Hus 1 Möte Jakob Ulenius
10:15 - 12:15 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Uppföljning Tecla Niculae
10:15 - 12:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Kvantitativ metod Seminarium Alla Heidi Selenius Frågeställning och design
13:00 - 15:00 Lärosal 1, Albano Hus 1, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Seminarium UCG38K 4-6 Grupp 1 Jenny Rosendahl
13:00 - 16:00 Lärosal 40 (ALC), Albano Hus 4, Vån 3 UQ2LYR
UQ2SPR
66822, V24, 100%, DAG, DST
66824, V24, 100%, DAG, NML
Möjligheter och hinder inom språk-, läs- och skrivutveckling Seminarium Alla Tema: Tidig språkutveckling och språkstimulering
13:00 - 15:00 Lärosal 3, Albano Hus 1, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Seminarium UCG38K 4-6 Grupp 2 Gunilla Elisabeth Oredsson Blomberg
13:00 - 13:30 Mötesrum 5 - Arboretum, Albano Hus 1 Kollegium Elsa Thomas
13:00 - 14:00 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Möte Torgunn Finnset
13:00 - 15:00 via Zoom UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Det specialpedagogiska samhällsuppdraget Seminarium Alla
..
Anna Broman Litteraturseminarium.
13:15 - 14:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Kvantitativ metod Föreläsning Alla Heidi Selenius Statistiska metoder
13:30 - 15:30 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Uppföljning Tecla Niculae
14:00 - 16:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Jari Linikko
14:15 - 16:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Kvantitativ metod Seminarium Alla Heidi Selenius SPSS-ej obligatoriskt
23:45 - 00:00 UQ3SLY
UQ3SPL
66801, H23, 50%, DAG, DST
66803, H23, 50%, DAG, DST
Vetenskapsteori och metod inom specialpedagogik II Inlämning
Omexamination
Omexamination 1
Ons2024-01-24 08:00 - 15:45 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Omexamination Omexamination 1 - Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik.
08:00 - 17:00 UQ3SPP 66805, H23, 100%, DAG, NML Vetenskapsteori och metod Omexamination .. Omexamination 2: hemtentaskrivtid
09:30 - 13:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Kollegium Kristina Szönyi
10:00 - 12:00 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Professorgruppsmöte
14:00 - 16:00 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Ledningsgruppen
14:00 - 16:00 Mötesrum 5 - Arboretum, Albano Hus 1 Möte Renate Jacob Profdocgruppen
14:00 - 15:00 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Möte Marie-Louise Sjögren
15:45 - 17:00 UQ002K 66769, H23, 100%, DAG, NML Omexamination Omexamination 1 lämnas in på Athena senast onsdag 24 januari kl 17.00
Tors2024-01-25 08:00 - 17:00 UQ3SPP 66805, H23, 100%, DAG, NML Vetenskapsteori och metod Inlämning
Omexamination
.. Omexamination 2 inlämning: hemtentaskrivtid kl.17:00
09:00 - 12:00 Lärosal 40 (ALC), Albano Hus 4, Vån 3 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Föreläsning UCG38K 4-6 Alla Charlotte Jakobsson
Gunilla Elisabeth Oredsson Blomberg
Jenny Rosendahl
09:00 - 12:00 Webbaserad undervisning UQ2LYU
UQ2UTV
66785, H23, 50%, DAG, DST
66799, H23, 50%, DAG, DST
Didaktiska villkor för särskolan som meningsskapande praktik Workshop .
Alla
Mimmi Waermö
09:15 - 10:15 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Möte Khaleda Gani Dutt
10:00 - 12:00 Lärosal 16, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2LYR
UQ2SPR
66783, H23, 50%, DAG, DST
66797, H23, 50%, DAG, DST
Bedömning och pedagogisk utredning Föreläsning .
Alla
Maria Ekenhill
10:00 - 10:45 Lärosal 24, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66787, H23, 50%, DAG, DST Bedömning och åtgärdsprogram Föreläsning .
Alla
Ulrika Norburg Praktisk information om kursen
10:00 - 11:00 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Handledning Annika Morén Doktorandråd
10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning UQ2DOV
UQ2LYD
66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
Att undervisa döva elever och elever med hörselnedsättning Föreläsning .
Alla
Elizabeth Adams Lyngbäck
10:15 - 14:15 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Handledning Khaleda Gani Dutt
11:00 - 12:00 Lärosal 24, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66787, H23, 50%, DAG, DST Bedömning och åtgärdsprogram Föreläsning .
Alla
Ulrika Norburg Bakgrund till kursen: tre nivåer, tre perspektiv på bedömning och åtgärder
13:00 - 16:00 Lärosal 1, Albano Hus 1, Vån 2 UQ2LYR
UQ2SPR
66783, H23, 50%, DAG, DST
66797, H23, 50%, DAG, DST
Bedömning och pedagogisk utredning Seminarium .
Grupp 1
13:00 - 16:00 Lärosal 2, Albano Hus 1, Vån 2 UQ2LYR
UQ2SPR
66783, H23, 50%, DAG, DST
66797, H23, 50%, DAG, DST
Bedömning och pedagogisk utredning Seminarium .
Grupp 2
Maria Ekenhill
13:00 - 15:00 Lärosal 28, Albano Hus 4, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Seminarium UCG38K 4-6 Grupp 2 Gunilla Elisabeth Oredsson Blomberg
13:00 - 15:00 Lärosal 29, Albano Hus 4, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Seminarium UCG38K 4-6 Grupp 1 Jenny Rosendahl
13:00 - 15:00 Lärosal 31, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66787, H23, 50%, DAG, DST Bedömning och åtgärdsprogram Föreläsning .
Alla
Mara Westling Allodi En föreläsning om vikten av den sociala miljön för elevens lärande och den socioemotionella utvecklingen, samt presentation och genomgång av MAVIS. Här kan ni läsa om Maras forskning:
https://www.su.se/profiles/marwes-1.185647
13:00 - 15:00 Webbaserad undervisning UQ2DOV
UQ2LYD
66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
Att undervisa döva elever och elever med hörselnedsättning Seminarium .
Alla
Elizabeth Adams Lyngbäck
13:00 - 16:30 Webbaserad undervisning UQ2LYU
UQ2UTV
66785, H23, 50%, DAG, DST
66799, H23, 50%, DAG, DST
Didaktiska villkor för särskolan som meningsskapande praktik Workshop .
Alla
Anna Broman
Mimmi Waermö
15:00 - 16:00 Lärosal 31, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66787, H23, 50%, DAG, DST Bedömning och åtgärdsprogram Grupparbete .
Alla
Arbeta i grupper med möjlighet att göra sig bekant med instrumentet och planera grupparbetet om MAVIS.
15:00 - 17:00 Webbaserad undervisning UQ2DOV
UQ2LYD
66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
Att undervisa döva elever och elever med hörselnedsättning Föreläsning .
Alla
Elizabeth Adams Lyngbäck
Fre2024-01-26 09:00 - 12:30 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Handledning Viveca Lindberg
09:00 - 12:00 Webbaserad undervisning UQ2LYU
UQ2UTV
66785, H23, 50%, DAG, DST
66799, H23, 50%, DAG, DST
Didaktiska villkor för särskolan som meningsskapande praktik Workshop .
Alla
Mimmi Waermö
10:00 - 12:00 Lärosal 16, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2LYR
UQ2SPR
66783, H23, 50%, DAG, DST
66797, H23, 50%, DAG, DST
Bedömning och pedagogisk utredning Föreläsning .
Alla
Maria Ekenhill
10:00 - 12:00 Lärosal 22, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66787, H23, 50%, DAG, DST Pedagogiskt utrednings-, utvärderings- och utvecklingsarbete Föreläsning
Introduktion
.
Alla
Helén Knutes Nyqvist
Marie-Louise Stjerna
kl.10-11 Introduktion och kl. 11-12 Aktionsforskning
10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning UQ2DOV
UQ2LYD
66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
Att undervisa döva elever och elever med hörselnedsättning Föreläsning .
Alla
Elizabeth Adams Lyngbäck
13:00 - 16:00 Lärosal 7, Albano Hus 1, Vån 2 UQ2LYR
UQ2SPR
66783, H23, 50%, DAG, DST
66797, H23, 50%, DAG, DST
Bedömning och pedagogisk utredning Seminarium .
Alla
Maria Ekenhill
13:00 - 14:00 Se bokningskommentar UQ2SPP 66787, H23, 50%, DAG, DST Pedagogiskt utrednings-, utvärderings- och utvecklingsarbete Grupparbete .
Alla
Kollegiehandledning - Grupper hittar plats på egen hand
13:00 - 16:00 Webbaserad undervisning UQ2DOV
UQ2LYD
66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
Att undervisa döva elever och elever med hörselnedsättning Seminarium .
Alla
Elizabeth Adams Lyngbäck
13:00 - 16:30 Webbaserad undervisning UQ2LYU
UQ2UTV
66785, H23, 50%, DAG, DST
66799, H23, 50%, DAG, DST
Didaktiska villkor för särskolan som meningsskapande praktik Workshop .
Alla
Mimmi Waermö
14:00 - 16:00 Lärosal 3, Albano Hus 1, Vån 2 UQ2SPP 66787, H23, 50%, DAG, DST Pedagogiskt utrednings-, utvärderings- och utvecklingsarbete Obligatorisk närvaro
Seminarium
.
Grupp 1
Helén Knutes Nyqvist
14:00 - 16:00 Lärosal 2, Albano Hus 1, Vån 2 UQ2SPP 66787, H23, 50%, DAG, DST Pedagogiskt utrednings-, utvärderings- och utvecklingsarbete Obligatorisk närvaro
Seminarium
.
Grupp 2
Marie-Louise Stjerna
23:45 - 00:00 via Athena UQ1SLY
UQ1SPL
66773, H23, 100%, DAG, NML
66774, H23, 100%, DAG, NML
Utveckling i och av pedagogiska lärmiljöer Omexamination Omexamination 2
23:45 - 00:00 UCG38K 34757, V23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Omexamination Omexamination 2
23:45 - 00:00 UQ1SPP 66776, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik som tvärvetenskap, ideologi och praktik Omexamination Omexamination 2
23:45 - 00:00 UQBA07 66807, H23, 50%, DAG, NML Inlämning
Omexamination
Omexaminationstillfälle 1 individuell examinationsuppgift
v 5, 2024 
Mån2024-01-29 09:00 - 11:00 Lärosal 21 (ALC), Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 1
09:00 - 11:00 Lärosal 14, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 4
09:00 - 11:00 Lärosal 25, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 2
09:00 - 11:00 Lärosal 28, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 3
09:00 - 11:00 Grupprum 1, Albano Hus 1, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 5
09:00 - 11:30 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Handledning Charlotte Jakobsson
09:00 - 11:00 Se bokningskommentar UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Grupparbete ..
Grupp 6-10
Grupper hittar plats på egen hand
09:00 - 12:00 via Zoom UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Det specialpedagogiska samhällsuppdraget Seminarium
Workshop
Alla
..
Anna Broman
09:00 - 12:00 via Zoom UQA001 66829, V24, 50%, DAG, DST Inkludering inom policy och praktik Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Grupparbete
Wieland Wermke
09:00 - 16:00 UQ3SPP 66805, H23, 100%, DAG, NML Teori och praktik i specialpedagogisk forskning Omexamination .. Omexamination 2
Muntlig examination,
ppt-underlag ska lämnas in senast den 24/1 kl.17:00.
11:00 - 12:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Jakob Ulenius Lunchmöte Kvalificerade samtal
12:00 - 14:00 Lärosal 2, Albano Hus 1, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 10
12:00 - 14:00 Lärosal 9, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 6
12:00 - 14:00 Lärosal 25, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 7
12:00 - 14:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 8
12:00 - 14:00 Grupprum 24, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 9
12:00 - 14:00 Se bokningskommentar UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Grupparbete ..
Grupp 1-5
Grupper hittar plats på egen hand
13:00 - 15:00 via Zoom UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Det specialpedagogiska samhällsuppdraget Studentarbetslag Alla
..
13:00 - 16:00 via Zoom UQA001 66829, V24, 50%, DAG, DST Inkludering inom policy och praktik Obligatorisk närvaro
Grupparbete
Wieland Wermke
14:15 - 17:00 via Zoom UQG010 66832, V24, 50%, DAG, DST Föreläsning
Seminarium
Gabriella Höstfält
Hannah Holmqvist Mohammed
Heidi Selenius
14:30 - 16:00 Lärosal 24, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Föreläsning ..
Alla
Jakob Ulenius Etik
14:45 - 16:45 Onlineundervisningsrum E1262, Albano Hus 1 Möte Malin Lönnerblad
Tis2024-01-30 08:15 - 09:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Kvantitativ metod Föreläsning Alla Heidi Selenius Hypotesprövning och korrelation
09:00 - 12:00 Lärosal 40 (ALC), Albano Hus 4, Vån 3 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Workshop UCG38K 4-6 Alla Malin Lönnerblad
09:00 - 11:00 Lärosal 22, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet Föreläsning ..
Alla
Jenny Rosendahl
09:00 - 12:00 via Zoom UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Det specialpedagogiska samhällsuppdraget Seminarium
Workshop
Alla
..
Anna Broman
Annika Morén
09:15 - 11:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Kvantitativ metod Seminarium Alla Heidi Selenius SPSS-ej obligatorisk
10:00 - 11:30 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Möte Jennie Graflund UA-möte
10:00 - 12:00 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Möte Khaleda Gani Dutt
11:00 - 12:00 Se bokningskommentar UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet Grupparbete ..
Alla
Grupper hittar plats på egen hand
11:15 - 12:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Kvantitativ metod Föreläsning Alla Heidi Selenius Power
13:00 - 15:00 Lärosal 1, Albano Hus 1, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Seminarium UCG38K 4-6 Grupp 1 Malin Lönnerblad
13:00 - 16:00 Lärosal 12, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet Obligatorisk närvaro
Seminarium
..
Grupp C
Jenny Rosendahl
13:00 - 15:00 Lärosal 2, Albano Hus 1, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Seminarium UCG38K 4-6 Grupp 2 Gunilla Elisabeth Oredsson Blomberg
13:00 - 16:00 Lärosal 14, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet Obligatorisk närvaro
Seminarium
..
Grupp A
Marie-Louise Stjerna
13:00 - 16:00 Lärosal 30, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet Obligatorisk närvaro
Seminarium
..
Grupp B
Khaleda Gani Dutt
13:00 - 14:00 Mötesrum 9, Albano Hus 1, Vån 2 Institutionsstyrelsemöte Renate Jacob
13:00 - 14:30 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Möte Manal Musa Albaiaa
13:00 - 15:00 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Möte Johanna Meschke
13:00 - 15:00 via Zoom UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Det specialpedagogiska samhällsuppdraget Seminarium Alla
..
Anna Broman Litteraturseminarium.
13:15 - 14:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Kvantitativ metod Föreläsning Alla Heidi Selenius Enkätmetodik
14:00 - 16:00 Mötesrum 9, Albano Hus 1, Vån 2 Institutionsstyrelsemöte
14:15 - 15:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Jennie Graflund
14:15 - 17:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Kvantitativ metod Seminarium Alla Heidi Selenius Enkätkonstruktion, Grupparbete och redovisning
Ons2024-01-31 09:00 - 10:30 Lärosal 4, Albano Hus 1, Vån 2 Institutionsmöte
10:00 - 12:15 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Handledning Viveca Lindberg
10:15 - 11:30 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Möte Khaleda Gani Dutt
10:30 - 11:00 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Möte Heidi Wimmer Professorgrupp-möte
10:45 - 12:00 Lärosal 26, Albano Hus 4, Vån 2 Arbetslagsarbete Personal inom Lärarutbildning
10:45 - 11:15 Mötesrum 5 - Arboretum, Albano Hus 1 Möte Torgunn Finnset
10:45 - 12:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Jenny Stoltz
13:00 - 15:00 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Möte Jakob Ulenius
13:00 - 14:15 Mötesrum 5 - Arboretum, Albano Hus 1 Arbetslagsarbete Personal inom Speciallärarprogrammet
13:00 - 16:00 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Möte Marie-Louise Stjerna
13:00 - 16:00 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Handledning Viveca Lindberg
13:15 - 16:15 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Malin Lönnerblad
14:45 - 16:00 Mötesrum 5 - Arboretum, Albano Hus 1 Arbetslagsarbete Personal inom Specialpedagogprogrammet
Tors2024-02-01 09:00 - 12:00 via Zoom UQ2LYS
UQ2SYN
UQ531F
66759, H23, 50%, DAG, NML
66784, H23, 50%, DAG, DST
66798, H23, 50%, DAG, DST
Didaktiska villkor för elever med synnedsättning Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Laboration
.
Alla
Anders Sennerö Forts. IKT för punktskriftsläsare
09:15 - 12:15 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Lärarmöte Kari Trost
13:00 - 16:00 via Zoom UQ2LYS
UQ2SYN
UQ531F
66759, H23, 50%, DAG, NML
66784, H23, 50%, DAG, DST
66798, H23, 50%, DAG, DST
Didaktiska villkor för elever med synnedsättning Obligatorisk närvaro
Föreläsning
.
Alla
Jana Holsanova Syntolkning och bildbeskrivning Holsanova (2016)
14:30 - 16:30 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Möte Marie-Louise Sjögren
15:00 - 16:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Handledning Mina Sedem
Fre2024-02-02 08:45 - 12:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Handledning Malin Lönnerblad
09:00 - 16:00 via Zoom UQ202U 66820, V24, 50%, DAG, DST Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Föreläsning
Seminarium
Studentarbetslag
Alla Se Athena för information
09:00 - 12:00 via Zoom UQ2LYS
UQ2SYN
UQ531F
66759, H23, 50%, DAG, NML
66784, H23, 50%, DAG, DST
66798, H23, 50%, DAG, DST
Didaktiska villkor för elever med synnedsättning Obligatorisk närvaro
Föreläsning
.
Alla
Elin Maunder CVI: pedagogiska konsekvenser och strategier Fellenius et al (2001)
Macintyre-Beon et al (2012)
Kap 13, 15, 19 i Hall Lueck & Dutton (2015)
09:00 - 12:00 via Zoom UQ3SPP
UQ4SLY
UQ4SPL
66804, H23, 50%, DAG, DST
66825, V24, 50%, DAG, NML
66826, V24, 50%, DAG, DST
Examensarbete
Självständigt arbete
Handledning .
Alla
Handledning främst på distans. Studenter kontaktar sin handledare för mer information
11:00 - 12:00 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Handledning David Backlund
12:00 - 16:00 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Möte Mina Sedem
13:00 - 16:00 via Zoom UQ2LYS
UQ2SYN
UQ531F
66759, H23, 50%, DAG, NML
66784, H23, 50%, DAG, DST
66798, H23, 50%, DAG, DST
Didaktiska villkor för elever med synnedsättning Obligatorisk närvaro
Föreläsning
.
Alla
Judith Cederhag CVI i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar:
Pedagogiska konsekvenser och strategier
McDowell & Budd (2018)
Kap 13, 15, 19 i Hall Lueck & Dutton (2015)
13:00 - 16:00 via Zoom UQ3SPP
UQ4SLY
UQ4SPL
66804, H23, 50%, DAG, DST
66825, V24, 50%, DAG, NML
66826, V24, 50%, DAG, DST
Examensarbete
Självständigt arbete
Handledning .
Alla
Handledning främst på distans. Studenter kontaktar sin handledare för mer information
13:45 - 16:30 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Malin Lönnerblad
23:45 - 00:00 UQ01KF 66767, H23, 100%, DAG, NML Omexamination Omexamination 1
v 6, 2024 
Mån2024-02-05 09:00 - 12:00 Lärosal 40 (ALC), Albano Hus 4, Vån 3 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Seminarium UCG38K 4-6 Alla Gunilla Elisabeth Oredsson Blomberg
Jenny Rosendahl
Litteraturseminarium
09:00 - 11:00 Grupprum 42, Albano Hus 2, Vån 3 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 3
09:00 - 11:00 Grupprum 46, Albano Hus 2, Vån 3 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 2
09:00 - 11:00 Grupprum 23, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 5
09:00 - 11:00 Grupprum 1, Albano Hus 1, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 1
09:00 - 11:00 Grupprum 24, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 4
09:00 - 11:00 Se bokningskommentar UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Grupparbete ..
Grupp 6-10
Grupper hittar plats på egen hand
09:00 - 12:00 via Zoom UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Det specialpedagogiska samhällsuppdraget Seminarium
Workshop
Alla
..
Anna Broman
Annika Morén
09:00 - 12:00 via Zoom UQA001 66829, V24, 50%, DAG, DST Inkludering inom policy och praktik Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Grupparbete
Wieland Wermke
10:00 - 12:00 Lärosal 24, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2LYR
UQ2SPR
66822, V24, 100%, DAG, DST
66824, V24, 100%, DAG, NML
Möjligheter och hinder inom språk-, läs- och skrivutveckling Föreläsning ..
Alla
Tema: Tidig läs- och skrivutveckling samt tidig läs-och skrivundervisning
10:00 - 12:00 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Möte Helén Knutes Nyqvist
11:00 - 11:30 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Möte Heidi Wimmer
11:00 - 12:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Jakob Ulenius
12:00 - 14:00 Lärosal 21 (ALC), Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 8
12:00 - 14:00 Lärosal 13, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 10
12:00 - 14:00 Lärosal 14, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 6
12:00 - 14:00 Lärosal 9, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 7
12:00 - 14:00 Grupprum 24, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 9
12:00 - 14:00 Se bokningskommentar UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Grupparbete ..
Grupp 1-5
Grupper hittar plats på egen hand
13:00 - 15:00 Lärosal 1, Albano Hus 1, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Seminarium UCG38K 4-6 Grupp 1 Jenny Rosendahl
13:00 - 15:00 Lärosal 2, Albano Hus 1, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Seminarium UCG38K 4-6 Grupp 2 Gunilla Elisabeth Oredsson Blomberg
13:00 - 16:00 Lärosal 24, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2LYR
UQ2SPR
66822, V24, 100%, DAG, DST
66824, V24, 100%, DAG, NML
Möjligheter och hinder inom språk-, läs- och skrivutveckling Seminarium ..
Alla
Tema: Tidig läs- och skrivutveckling samt tidig läs-och skrivundervisning
13:00 - 14:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Uppföljning Tecla Niculae
13:00 - 15:00 via Zoom UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Det specialpedagogiska samhällsuppdraget Seminarium
Workshop
Alla
..
Anna Broman plus språkverkstaden SU
13:00 - 16:00 via Zoom UQA001 66829, V24, 50%, DAG, DST Inkludering inom policy och praktik Obligatorisk närvaro
Grupparbete
Wieland Wermke
14:15 - 17:00 via Zoom UQG010 66832, V24, 50%, DAG, DST Föreläsning
Seminarium
Gabriella Höstfält
Hannah Holmqvist Mohammed
Heidi Selenius
14:30 - 16:00 Lärosal 16, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Föreläsning ..
Alla
Judit Simon Systemteori. Organisationer. Grupper i psykoanalytiskt perspektiv
16:45 - 17:00 UQ1SLY
UQ1SPL
66773, H23, 100%, DAG, NML
66774, H23, 100%, DAG, NML
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Omexamination Omexamination 2
Tis2024-02-06 08:00 - 17:00 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Möte Sari Vuorenpää Möte
08:15 - 09:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Kvantitativ metod Föreläsning Alla Heidi Selenius Validitet och reliabilitet
09:00 - 11:00 Lärosal 22, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet Föreläsning ..
Alla
Nihad Bunar
09:00 - 12:00 via Zoom UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Det specialpedagogiska samhällsuppdraget Obligatorisk närvaro
Seminarium
Muntlig examination
Alla
..
Anna Broman
09:00 - 12:00 via Zoom UQ2LYR
UQ2SPR
66822, V24, 100%, DAG, DST
66824, V24, 100%, DAG, NML
Möjligheter och hinder inom språk-, läs- och skrivutveckling Föreläsning ..
Alla
Diana von Börtzell-Szuch Föreläsning 4a+4b. Diana von Börtzell Szuch (4a), Idor Svensson (LnU) (4b).

Tema: Dyslexi (4a) och assisterande teknik (4b)
09:15 - 12:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Kvantitativ metod Seminarium Alla Heidi Selenius SPSS-ej obligatorisk
10:00 - 12:00 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Doktorandmöte
10:00 - 11:30 Mötesrum 5 - Arboretum, Albano Hus 1 Möte Jennie Graflund
10:00 - 11:00 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Möte Mathias Brink
10:00 - 12:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Hampus Bejnö Lärarlagsmöte vetmet1 50%
11:00 - 12:00 Se bokningskommentar UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet Grupparbete ..
Alla
Grupper hittar plats på egen hand
12:15 - 16:00 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Handledning Viveca Lindberg
13:00 - 16:00 Lärosal 10, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet Obligatorisk närvaro
Seminarium
..
Grupp C
Jenny Rosendahl
13:00 - 16:00 Lärosal 29, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet Obligatorisk närvaro
Seminarium
..
Grupp A
Marie-Louise Stjerna
13:00 - 16:00 Lärosal 30, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet Obligatorisk närvaro
Seminarium
..
Grupp B
Khaleda Gani Dutt
13:00 - 14:30 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Torgunn Finnset
13:00 - 15:00 via Zoom UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Det specialpedagogiska samhällsuppdraget Obligatorisk närvaro
Seminarium
Muntlig examination
Alla
..
Anna Broman
13:00 - 16:00 via Zoom UQ2LYR
UQ2SPR
66822, V24, 100%, DAG, DST
66824, V24, 100%, DAG, NML
Möjligheter och hinder inom språk-, läs- och skrivutveckling Seminarium ..
Alla
13:15 - 15:00 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Handledning Annika Morén
13:15 - 14:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Kvantitativ metod Föreläsning Alla Heidi Selenius Statistiska felslut
14:15 - 16:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Kvantitativ metod Seminarium Alla Heidi Selenius Redovisa resultat
15:00 - 17:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Isolina Kjellin
15:15 - 16:00 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Möte Marie-Louise Sjögren
Ons2024-02-07 09:00 - 12:00 Mötesrum 41, Albano Hus 2, Vån 4 Högre seminarium
Forskningsberedningen
09:30 - 11:30 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Möte Tecla Niculae
12:45 - 14:15 Onlineundervisningsrum E1262, Albano Hus 1 Handledning Malin Lönnerblad
13:00 - 15:00 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Uppföljning Tecla Niculae
14:00 - 15:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Kollegium Elsa Thomas
Tors2024-02-08 09:00 - 14:00 Lärosal 26, Albano Hus 4, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Obligatorisk närvaro
Examination
UCG38K 4-6 Grupp 1 Jenny Rosendahl
09:00 - 14:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Obligatorisk närvaro
Examination
UCG38K 4-6 Grupp 2 Gunilla Elisabeth Oredsson Blomberg
09:00 - 12:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Lisa Fohlin
10:30 - 17:00 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Möte Marie-Louise Stjerna
11:00 - 11:30 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Möte Tecla Niculae
13:00 - 14:30 Mötesrum 41, Albano Hus 2, Vån 4 TA-möte
14:00 - 16:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Kollegium Kristina Szönyi
Fre2024-02-09 09:00 - 12:00 Lärosal 13, Albano Hus 2, Vån 2 Seminarium Maria Glad 90% Seminarium av Maria Gladh
10:00 - 12:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Manal Musa Albaiaa
11:00 - 13:00 Mötesrum 5 - Arboretum, Albano Hus 1 Möte Jude Tah
13:00 - 15:00 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Möte Khaleda Gani Dutt
13:00 - 15:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Malin Lönnerblad
23:45 - 00:00 UQ202U 66778, H23, 50%, DAG, NML Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Inlämning
Omtentamen
Alla
v 7, 2024 
Mån2024-02-12 08:15 - 17:45 Extern lokal Ledningsgruppen
08:45 - 10:30 Onlineundervisningsrum E1262, Albano Hus 1 Möte Malin Lönnerblad
09:00 - 12:00 via Zoom UQA001 66829, V24, 50%, DAG, DST Inkludering inom policy och praktik Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Grupparbete
Wieland Wermke
10:00 - 12:00 Lärosal 16, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2LYR
UQ2SPR
66822, V24, 100%, DAG, DST
66824, V24, 100%, DAG, NML
Möjligheter och hinder inom språk-, läs- och skrivutveckling Föreläsning ..
Alla
Maria Ekenhill
13:00 - 16:00 Lärosal 16, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2LYR
UQ2SPR
66822, V24, 100%, DAG, DST
66824, V24, 100%, DAG, NML
Möjligheter och hinder inom språk-, läs- och skrivutveckling Seminarium ..
Alla
13:00 - 16:00 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2
13:00 - 16:00 via Zoom UQA001 66829, V24, 50%, DAG, DST Inkludering inom policy och praktik Obligatorisk närvaro
Grupparbete
Wieland Wermke
14:15 - 17:00 via Zoom UQG010 66832, V24, 50%, DAG, DST Föreläsning
Seminarium
Gabriella Höstfält
Hannah Holmqvist Mohammed
Heidi Selenius
23:45 - 00:00 UQ3SLY
UQ3SPL
66801, H23, 50%, DAG, DST
66803, H23, 50%, DAG, DST
Teori och praktik i specialpedagogisk fördjupning Inlämning
Omexamination
Omexamination 1
Tis2024-02-13 08:15 - 17:45 Extern lokal Ledningsgruppen
08:15 - 09:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Kvantitativ metod Föreläsning Alla Heidi Selenius Undersöka gruppskillnader
09:00 - 12:00 Mötesrum 5 - Arboretum, Albano Hus 1 Möte Jenny Rosendahl Aktionsforskningsnätverk
09:00 - 09:30 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Möte Heidi Wimmer
09:00 - 11:30 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Malin Lönnerblad
09:15 - 12:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Kvantitativ metod Seminarium Alla Heidi Selenius SPSS-ej obligatorisk
10:00 - 12:00 Lärosal 22, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2LYR
UQ2SPR
66822, V24, 100%, DAG, DST
66824, V24, 100%, DAG, NML
Möjligheter och hinder inom språk-, läs- och skrivutveckling Föreläsning ..
Alla
Anna Eva Hallin (KI)
13:00 - 16:00 Lärosal 22, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2LYR
UQ2SPR
66822, V24, 100%, DAG, DST
66824, V24, 100%, DAG, NML
Möjligheter och hinder inom språk-, läs- och skrivutveckling Seminarium ..
Alla
13:15 - 16:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Kvantitativ metod Seminarium Alla Heidi Selenius Vetenskapliga artiklar
15:00 - 17:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Kristina Szönyi
15:30 - 16:30 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Möte Heidi Wimmer
Ons2024-02-14 09:00 - 12:00 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 RALV
09:00 - 15:00 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Möte Jude Tah
09:00 - 09:15 UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Det specialpedagogiska samhällsuppdraget Utvärdering Alla Delkursvärdering skickas ut via e-post
13:00 - 15:00 Mötesrum 5 - Arboretum, Albano Hus 1 Programråd
13:00 - 14:30 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Jennie Graflund
13:30 - 14:30 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Handledning Mina Sedem
14:30 - 15:15 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Möte Renate Jacob
16:45 - 17:00 UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Det specialpedagogiska samhällsuppdraget Examination
Inlämning
Alla Inlämning av individuell examination
Tors2024-02-15 09:00 - 10:00 Lärosal 40 (ALC), Albano Hus 4, Vån 3 UQ001K 66815, V24, 100%, DAG, NML Föreläsning
Introduktion
Grupp 2
Grupp 4
Introduktion
09:00 - 12:00 F320, Södra huset F, Vån 3 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 3
09:00 - 12:00 F279, Södra huset F, Vån 2 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 9
09:00 - 12:00 D315, Södra huset D, Vån 3 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 5
09:00 - 12:00 D320, Södra huset D, Vån 3 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 2
09:00 - 12:00 D247, Södra huset D, Vån 2 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 4
09:00 - 12:00 F231, Södra huset F, Vån 2 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 7
09:00 - 12:00 F239, Södra huset F, Vån 2 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 6
09:00 - 12:00 F271, Södra huset F, Vån 2 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 8
09:00 - 12:00 F339, Södra huset F, Vån 3 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 10
09:00 - 12:00 F371, Södra huset F, Vån 3 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation Grupp 1
09:00 - 16:00 Mötesrum 9, Albano Hus 1, Vån 2 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation Grupp11
09:00 - 12:00 via Zoom UQ2LYS
UQ2SYN
UQ531F
66759, H23, 50%, DAG, NML
66784, H23, 50%, DAG, DST
66798, H23, 50%, DAG, DST
Didaktiska villkor för elever med synnedsättning Obligatorisk närvaro
Föreläsning
.
Alla
Oliv Klingenberg Forskning om matematik för punktskriftsläsare Klingenberg (2012)
Klingenberg (2013)
10:00 - 12:00 ALB Hörsal 3 (Casesal), Albano Hus 2, Vån 3 UCG38K 34943, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Föreläsning
Introduktion
UCG38K F-3 Alla Malin Lönnerblad
10:00 - 13:00 Lärosal 40 (ALC), Albano Hus 4, Vån 3 UQ001K 66815, V24, 100%, DAG, NML Föreläsning Grupp 2
Grupp 4
Föreläsning 1
10:00 - 12:00 Lärosal 17, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2LYR
UQ2SPR
66783, H23, 50%, DAG, DST
66797, H23, 50%, DAG, DST
Bedömning och pedagogisk utredning Föreläsning .
Alla
Maria Ekenhill
10:00 - 14:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Philip Arousell Olin Bokning åt Jude Tah
10:00 - 16:00 via Zoom UQ1SPP 66777, H23, 50%, DAG, DST Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I Föreläsning
Seminarium
.
Grupp 1
Jude Tah
10:00 - 16:00 via Zoom UQ1SPP 66777, H23, 50%, DAG, DST Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I Föreläsning
Seminarium
.
Grupp 2
Khaleda Gani Dutt
12:00 - 16:00 via Zoom UQ202U 66820, V24, 50%, DAG, DST Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Handledning Alla Studenter Handledning av fältstudien, se Athena för info
13:00 - 15:00 Lärosal 12, Albano Hus 2, Vån 2 UCG38K 34943, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Seminarium UCG38K F-3 Grupp 1 Malin Lönnerblad
13:00 - 15:00 Lärosal 20 (ALC), Albano Hus 4, Vån 2 UQ001K 66815, V24, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Carlos Rojas Seminarium 1
13:00 - 15:00 Lärosal 40 (ALC), Albano Hus 4, Vån 3 UQ001K 66815, V24, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Lisa Fohlin Seminarium 1
13:00 - 15:00 F279, Södra huset F, Vån 2 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 9
13:00 - 15:00 Lärosal 15, Albano Hus 2, Vån 2 UCG38K 34943, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Seminarium UCG38K F-3 Grupp 3 Katrin Lilja Waltå
13:00 - 16:00 Lärosal 17, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2LYR
UQ2SPR
66783, H23, 50%, DAG, DST
66797, H23, 50%, DAG, DST
Bedömning och pedagogisk utredning Seminarium .
Alla
Maria Ekenhill
13:00 - 15:00 Lärosal 13, Albano Hus 2, Vån 2 UCG38K 34943, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Seminarium UCG38K F-3 Grupp 2 Kristina Szönyi
13:00 - 15:00 D315, Södra huset D, Vån 3 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 3
13:00 - 15:00 F220, Södra huset F, Vån 2 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 4
13:00 - 15:00 F487, Södra huset F, Vån 4 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 5
13:00 - 15:00 F315, Södra huset F, Vån 3 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 2
13:00 - 15:00 F231, Södra huset F, Vån 2 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 7
13:00 - 15:00 F239, Södra huset F, Vån 2 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 6
13:00 - 15:00 F271, Södra huset F, Vån 2 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 8
13:00 - 15:00 F339, Södra huset F, Vån 3 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 10
13:00 - 15:00 F371, Södra huset F, Vån 3 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation Grupp 1
13:00 - 14:30 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Möte Jennie Graflund
13:00 - 16:00 via Zoom UQ2LYS
UQ2SYN
UQ531F
66759, H23, 50%, DAG, NML
66784, H23, 50%, DAG, DST
66798, H23, 50%, DAG, DST
Didaktiska villkor för elever med synnedsättning Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Laboration
.
Alla
Anders Sennerö, Ulrika Vanhoenacker Matematik för punktskriftsläsare, metodik Ahlberg & Csocsan (1999)
Cahill & Linehan (1996)
Larsson & Eng (2017)
Punktskriftsnämnden (2012)
Rosenblum &Hertzberg (2015)
15:00 - 16:00 F279, Södra huset F, Vån 2 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 9
15:00 - 16:00 F220, Södra huset F, Vån 2 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 4
15:00 - 16:00 F487, Södra huset F, Vån 4 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 5
15:00 - 16:00 F315, Södra huset F, Vån 3 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 2
15:00 - 16:00 F397, Södra huset F, Vån 3 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 3
15:00 - 16:00 F231, Södra huset F, Vån 2 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 7
15:00 - 16:00 F239, Södra huset F, Vån 2 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 6
15:00 - 16:00 F271, Södra huset F, Vån 2 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 8
15:00 - 16:00 F339, Södra huset F, Vån 3 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation .
Grupp 10
15:00 - 16:00 F371, Södra huset F, Vån 3 UQ1SLY
UQ1SPL
66775, H23, 50%, DAG, DST
66796, H23, 50%, DAG, DST
Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang Presentation Grupp 1
16:30 - 17:00 UCG38K 34942, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Obligatorisk närvaro
Tentamen
Inlämning
UCG38K 4-6 Alla Inlämning av indviduell tentamen
23:45 - 00:00 UQ2SPP 66787, H23, 50%, DAG, DST Kvalificerade samtal Omexamination Omexamination 1
Fre2024-02-16 09:00 - 10:00 ALB Hörsal 7 (Flexsal), Albano Hus 4, Vån 2 UQ001K 66815, V24, 100%, DAG, NML Introduktion Grupp 1
Grupp 3
Grupp 5
Introduktion
09:00 - 12:00 via Zoom UQ2LYS
UQ2SYN
UQ531F
66759, H23, 50%, DAG, NML
66784, H23, 50%, DAG, DST
66798, H23, 50%, DAG, DST
Didaktiska villkor för elever med synnedsättning Obligatorisk närvaro
Föreläsning
.
Alla
Jorunn Ytrehorn Wiik, Irene Traverso Pedagogiskt arbete med elever med blindhet i kombination med autism och intellektuell funktionsnedsättning Aasen & Naerland (2014) Enhancing...
Aasen & Naerland (2014) Observing...
de Verdier et al (2018)
Gibbons (2005)
Jordan (2005)
Li (2009)
09:00 - 09:30 via Zoom UQS01F 66834, V24, 50%, DAG, DST Introduktion Alla Jenny Rosendahl
Katie Obeid
Kursintroduktion
09:30 - 11:00 via Zoom UQS01F 66834, V24, 50%, DAG, DST Föreläsning Alla Föreläsningar specialpedagogiska perspektiv& begrepp
10:00 - 12:00 ALB Hörsal 7 (Flexsal), Albano Hus 4, Vån 2 UQ001K 66815, V24, 100%, DAG, NML Föreläsning Grupp 1
Grupp 3
Grupp 5
Föreläsning 1
10:00 - 12:00 Lärosal 15, Albano Hus 2, Vån 2 UQE01F 66000, V24, 50%, DAG, NML Introduktion Khaleda Gani Dutt
10:00 - 12:00 Lärosal 17, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2LYR
UQ2SPR
66783, H23, 50%, DAG, DST
66797, H23, 50%, DAG, DST
Bedömning och pedagogisk utredning Föreläsning ..
Alla
10:00 - 11:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Mathias Brink
10:00 - 16:00 via Zoom UQ1SPP 66777, H23, 50%, DAG, DST Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I Föreläsning
Seminarium
.
Grupp 1
Jude Tah
10:00 - 16:00 via Zoom UQ1SPP 66777, H23, 50%, DAG, DST Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I Föreläsning
Seminarium
.
Grupp 2
Wissam Mounzer
11:00 - 12:00 via Zoom UQS01F 66834, V24, 50%, DAG, DST Introduktion Alla Introduktion till gruppuppgift
13:00 - 16:00 Lärosal 17, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2LYR
UQ2SPR
66783, H23, 50%, DAG, DST
66797, H23, 50%, DAG, DST
Bedömning och pedagogisk utredning Seminarium ..
Alla
13:00 - 15:00 Lärosal 8, Albano Hus 2, Vån 2 UQ001K 66815, V24, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 5 Judit Simon Seminarium 1
13:00 - 15:00 Lärosal 10, Albano Hus 2, Vån 2 UQ001K 66815, V24, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Lisa Fohlin Seminarium 1
13:00 - 15:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2 UQ001K 66815, V24, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Denis Tajic Seminarium 1
13:00 - 15:00 Lärosal 28, Albano Hus 4, Vån 2 UQE01F 66000, V24, 50%, DAG, NML Föreläsning Khaleda Gani Dutt
13:00 - 16:30 Mötesrum 8 - Ålkistan, Albano Hus 1 Handledning Kari Trost Handledning Masters IRL
13:00 - 15:00 via Zoom UQ2LYS
UQ2SYN
UQ531F
66759, H23, 50%, DAG, NML
66784, H23, 50%, DAG, DST
66798, H23, 50%, DAG, DST
Didaktiska villkor för elever med synnedsättning Obligatorisk närvaro
Seminarium
.
Alla
Kim De Verdier Presentation och diskussion om VFF-uppgifterna.
Obs, gäller studenter på speciallärarprogrammet, ej studenter på fristående kurs.
13:00 - 16:00 via Zoom UQS01F 66834, V24, 50%, DAG, DST Obligatorisk närvaro
Seminarium
Grupp 1 Katie Obeid
13:00 - 16:00 via Zoom UQS01F 66834, V24, 50%, DAG, DST Obligatorisk närvaro
Seminarium
Grupp 2 Jenny Rosendahl
13:30 - 15:30 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Renate Jacob
15:00 - 16:00 Lärosal 28, Albano Hus 4, Vån 2 UQE01F 66000, V24, 50%, DAG, NML Seminarium Khaleda Gani Dutt
23:45 - 00:00 UCG41K 34944, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogik Inlämning
Omexamination
Omexamination 1
23:45 - 00:00 UQ1SPP 66776, H23, 100%, DAG, NML Specialpedagogiska perspektiv på lärmiljöer Omexamination Omexamination 1
23:45 - 00:00 UQ3SPP
UQ4SLY
UQ4SPL
66804, H23, 50%, DAG, DST Teori och praktik i specialpedagogisk forskning Omexamination Omexamination 1
v 8, 2024 
Mån2024-02-19 09:00 - 11:00 Lärosal 23, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 1
09:00 - 11:00 Lärosal 37 (ALC), Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 4
09:00 - 11:00 Lärosal 21 (ALC), Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 5
09:00 - 11:00 Lärosal 13, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 2
09:00 - 11:00 Lärosal 25, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 3
09:00 - 11:00 Se bokningskommentar UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Grupparbete ..
Grupp 6-10
Grupper hittar plats på egen hand
09:00 - 10:00 Webbaserad undervisning UQ001K 66815, V24, 100%, DAG, NML Inspelad föreläsning Grupp 3-4 Föreläsning 2A - inspelad digital föreläsning
09:00 - 12:00 via Zoom UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Utveckling i och av pedagogiska lärmiljöer Seminarium
Workshop
Alla
..
Anna Broman
Mimmi Waermö
09:00 - 12:00 via Zoom UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Utveckling i och av pedagogiska lärmiljöer Seminarium
Workshop
..
09:00 - 12:00 via Zoom UQA001 66829, V24, 50%, DAG, DST Inkludering inom policy och praktik Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Grupparbete
Wieland Wermke
10:00 - 11:00 Lärosal 40 (ALC), Albano Hus 4, Vån 3 UQ001K 66815, V24, 100%, DAG, NML Föreläsning Grupp 3-4 Föreläsning 2B
10:00 - 12:00 Lärosal 28, Albano Hus 4, Vån 2 UQE01F 66000, V24, 50%, DAG, NML Föreläsning Jude Tah
10:45 - 11:45 Mötesrum 7 - Lilla Värtan, Albano Hus 1 Möte Manal Musa Albaiaa
11:00 - 12:00 Lärosal 1, Albano Hus 1, Vån 2 UQ001K 66815, V24, 100%, DAG, NML Grupparbete Grupp 4 Grupparbete 1
11:00 - 12:00 Lärosal 2, Albano Hus 1, Vån 2 UQ001K 66815, V24, 100%, DAG, NML Grupparbete Grupp 3 Grupparbete 1
11:00 - 12:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Lärarmöte Jakob Ulenius
12:00 - 14:00 Lärosal 15, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 7
12:00 - 14:00 Lärosal 14, Albano Hus 2, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 10
12:00 - 14:00 Lärosal 25, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 8
12:00 - 14:00 Lärosal 24, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 9
12:00 - 14:00 Mötesrum 25, Albano Hus 2, Vån 3 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Handledning ..
Grupp 6
12:00 - 14:00 Se bokningskommentar UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Grupparbete ..
Grupp 1-5
Grupper hittar plats på egen hand
13:00 - 15:00 Lärosal 1, Albano Hus 1, Vån 2 UQ001K 66815, V24, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Lisa Fohlin Seminarium 2
13:00 - 15:00 Lärosal 2, Albano Hus 1, Vån 2 UQ001K 66815, V24, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Denis Tajic Seminarium 2
13:00 - 16:00 Lärosal 11, Albano Hus 2, Vån 2 UQE01F 66000, V24, 50%, DAG, NML Seminarium Khaleda Gani Dutt
13:00 - 15:00 via Zoom UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Utveckling i och av pedagogiska lärmiljöer Studentarbetslag Alla
..
13:00 - 15:00 via Zoom UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Utveckling i och av pedagogiska lärmiljöer Studentarbetslag ..
13:00 - 16:00 via Zoom UQA001 66829, V24, 50%, DAG, DST Inkludering inom policy och praktik Obligatorisk närvaro
Grupparbete
Wieland Wermke Grupparbete och frågor ang. examinationsuppgiften
14:15 - 17:00 via Zoom UQG010 66832, V24, 50%, DAG, DST Föreläsning
Seminarium
Gabriella Höstfält
Hannah Holmqvist Mohammed
Heidi Selenius
14:30 - 16:00 Lärosal 24, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Kvalificerade samtal Föreläsning ..
Alla
Ulf Jederlund Barnsamtal
16:45 - 17:00 UQ1SLY
UQ1SPL
66773, H23, 100%, DAG, NML
66774, H23, 100%, DAG, NML
Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I Omexamination Omexamination 1
23:45 - 00:00 UQA003 66761, H23, 50%, DAG, DST Inlämning Alla Omexamination 2
Tis2024-02-20 08:15 - 09:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Kvantitativ metod Seminarium Alla Heidi Selenius Från frågeställning till analys
09:00 - 11:00 Lärosal 24, Albano Hus 4, Vån 2 UQ2SPP 66823, V24, 100%, DAG, NML Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet Föreläsning ..
Alla
Khaleda Gani Dutt
09:00 - 12:00 via Zoom UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Utveckling i och av pedagogiska lärmiljöer Seminarium
Workshop
Alla
..
Anna Broman
Mimmi Waermö
09:00 - 12:00 via Zoom UQ1SLY 66819, V24, 100%, DAG, NML Utveckling i och av pedagogiska lärmiljöer Seminarium
Workshop
..
09:00 - 10:00 UQ001K 66815, V24, 100%, DAG, NML Inspelad föreläsning Grupp 1-2
Grupp 5
Föreläsning 2A - inspelad digital föreläsning
10:00 - 11:00 ALB Hörsal 7 (Flexsal), Albano Hus 4, Vån 2 UQ001K 66815, V24, 100%, DAG, NML Föreläsning Grupp 1-2
Grupp 5
Föreläsning 2B
10:00 - 12:00 Mötesrum 6 - Strandbadet, Albano Hus 1 Möte Diana von Börtzell-Szuch
10:15 - 13:00 via Zoom UQA004 66830, V24, 50%, DAG, DST Kvantitativ metod Seminarium Alla Heidi Selenius SPSS-ej obligatorisk
10:30 - 11:30 Mötesrum 4 - Fytotronen, Albano Hus 1, Vån 2 Möte Jennie Graflund
11:00 - 12:00 Lärosal 1, Albano Hus 1, Vån 2 UQ001K 66815, V24, 100%, DAG, NML Grupparbete Grupp 5 Grupparbete 1
11:00 - 12:00 Lärosal 19, Albano Hus 2, Vån 2 UQ001K 66815, V24, 100%, DAG, NML Grupparbete Grupp 2 Grupparbete 1
11:00 - 12:00 Lärosal 11, Albano Hus 2, Vån 2